گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 209 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی-خرید اینترنتی پایان نامه  بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی-دانلود رایگان مقاله  بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی-پایان نامه  بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی 
این فایل در ۱۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ،  فصلی و ماهانه دمای حداکثر ،  دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات کامل تری خواهیم داد. 

اقلیم از واژه یونانی کلیما گرفته شده و به طور کلی عبارت از : شرایط غالب هوا در دراز مدت است در واقع اقلیم یک مکان،  از مجموعه عناصر و عوامل تشکیل شده است که نسبت تغییرات عناصر به عوامل اقلیمی بیشتر می باشد که برآیند آنها شرایط خاصی را از لحاظ آب و هوا ایجاد می کند که معرف مکان خاص خود می باشد .( علیجانی ،  1383 ،  5 )

اقلیم مهمترین عامل دگرگونی و تکامل موجودات زنده و خاک می باشد بنابراین تغییر اقلیم به معنای تغییر نوع و فراوانی موجودات است البته موجودات زنده قادر به سازگاری با محیط می باشند اما با افزایش سرعت تغییرات،  از این توانایی کاسته شده و اثرات زیانبار تغییر اقلیم که افزایش ناپایداری ناشی از حذف برخی گونه ها و نیز نامساعد شدن شرایط برای گونه های باقیمانده می باشد،  بیشتر آشکار می شود. به طور مسلم زیان وارده به گیاهان بیش از سایر موجودات می باشد،  گیاهان حلقه اول زنجیره مواد غذایی بوده و لذا نوسان آنها سبب تشدید اثرات در سایر حلقه ها و نهایتاً انسان خواهد شد و تصور چنین اثرات زیانباری سبب شده است تا مقوله تغییر اقلیم مجدداً مطرح،  پیگیری و راه حلهایی جهت مقابله با آن ارائه شود ( ذوالفقاری ،  1374 ،  52 )

بررسی جزئیات اقلیم های گذشته نشان می هد که اقلیم در رده های زمانی اعم از دوره های چند دهه ای تا چند میلیون سالی تغییر نموده است. پس این مسأله که اقلیم آینده متفاوت با اقلیم حال باشد،  متحمل به نظر می رسد تا اینکه مشابه اقلیم امروزی باشد.  بررسی های تمرکز یافته روی فعالیت های انسانی و تاثیر آن بر روی محیط ثابت می کند،  تغییرپذیری اقلیم جهانی بیشتر شده است. ( عزیزی ،  1383 ،  12 )

تا کنون نظریات مختلفی جهت توجیه روند این تغییرات ارائه شده است که از آن جمله می توان به تئوری چگالی انرژی خورشید،  تئوری گلخانه ای و گرد و غبار آتشفشانی اشاره کرد. معتبرترین نظریه،  تئوری گلخانه ای است. مهمترین این گازها دی اکسید کربن ( ۶۱% ) متان ( ۱۵% ) و CFC
( هالوکربن ها ) (۱۱% ) می باشد که در مجموع ۸۷% از تغییرات را سبب می شود. این گازها اگرچه از منابع طبیعی نیز تولید می شوند اما افزایش ناگهانی آنها به واسطه تشدید فعالیتهای بشر می باشد. ( کوچکی ،  1376 ،  29 ) شواهد بسیار قوی وجود دارد که گرمایش جهانی در پنجاه سال اخیر به دلیل فعالیتهای انسانی است.

با افزایش دما،  آینده ها و گازهای گلخانه ای ،  مناطق متعددی از کره زمین دستخوش تغییرات شگرف اقلیمی شده اند. وقوع طوفانهای سهمگین در اقصی نقاط جهان و همچنین وقوع سایر
پدیده های حدی اقلیمی از تغییرات اقلیمی گسترده در کره زمین حکایت دارند. این تغییرات
می توانند روی زیست بوم طبیعی و فعالیت جوامع بشری تاثیرگذار باشند. تغییر دمای پیش بینی شده جهانی در قرن بیست و یکم حدود ۲ تا ۱۰ برابر بزرگتر از افزایش دمایی است که در صد سال گذشته رخ داده است. تغییرات فوق الذکر منافع و مضراتی برای انسان و طبیعت دارد،  اما اگر سرعت افزایش دما بزرگتر باشد،  مضرات آن نیز گسترده تر و بیشتر خواهد بود. ( بابائیان ،  1385 ،  118 )


 بنابر اظهارات نظر کارشناسان محیط زیست آمریکا ،  از آنجا که افزایش دما در مناطق قطبی می تواند بیش از دو برابر میانگین ( سال ۲۱۰۰ حدود ۵ درجه سلسیوس ) یاد شده باشد،  پهنه های یخ در ابعادی وسیع ذوب خواهد شد و این پدیده بسیاری از کرانه های ساحلی را به زیر آب خواهد کشید. تغییرات اقلیمی بسیار متنوع محلی ممکن است توزیع کشت و سیستمهای کشاورزی راکاملاً در هم بریزد. در دنیایی که فضای زندگی انسانها در آن تثبیت شده است و امکان مهاجرت و جا به جایی وسیع همچون گذشته وجود ندارد،  نوسانها و تغییرات اقلیمی ،  حتی اگر جنبه های منفی تغییر اقلیم در یک منطقه بتواند با جنبه های مثبت آن در منطقه ای دیگر برابری کند،  باعث ایجاد مسائل و مصایب بغرنج و پیچیده ای خواهد شد. تنها با هشیاری و کنترل و اجرای طرحهای جامع توأم با برنامه ریزی های دقیق و صحیح و سرانجام مشارکت همه مردم جهان می توان از ابعاد اینگونه ضایعات کاست و به آینده زمین امید داشت. ( علیجانی ،  1383 ،  425-424 )

 

۱-۱-۲- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع

امروزه تغییر اقلیم یک موضوع اصلی در مجامع علمی و دانشگاهی است اما از ابتدای قرن بیستم تا کنون این روند نیز شدت پیدا کرده است که علت این تغییرات طبیعی نبوده،  بلکه ناشی از
فعالیت های مختلف بشری می باشد. جهت درک بهتر تعریفی از آن ارائه می کنیم. تغییر اقلیم عبارت از تعیین بین میانگین مقادیر طولانی مدت یک پارامتر اقلیمی و آماری است که در اینجا میانگین در فواصل زمانی خاص ،  مثلاً چندین دهه گرفته می شود. ( غلامی ،  بیرقدار ،  1374 ،  43 )

بدین ترتیب هر گونه تغییر در هر پارامتر اقلیمی همراه با روند است که این روند می تواند در جهت مثبت یا منفی باشد. جهت بررسی تغییرات اقلیمی اخیر بیشتر از دو پارامتر دما و بارش استفاده می شود،  زیرا متغیرترین پارامتر اقلیمی نسبت به پدیده اقلیم این دو عنصر هستند و از آن جایی که مسئله تغییر اقلیم و تمایل زمین به گرم شدن و کاهش بارش های به هنگام و مفید و پیامدهای اکولوژی ،  اقتصادی ،  اجتماعی و سیاسی ناشی از آن علاوه بر صاحبان علم،  افکار دولتمردان و سیاستمداران را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است،  تا جایی که مسئله تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن با توجه به جمعیت رو به افزایش جهان مهمتر جلوه می نماید،  و از طرفی بدون شناخت و آگاهی از وضعیت اقلیمی گذشته ،  حال و آینده مدیران و برنامه ریزان قادر به اجرای برنامه های خود در زمینه های مختلف نیستند. همچنین اجرای طرحهای عمرانی . . . نیاز به شناخت تغییرات اقلیمی جهت برنامه ریزی صحیح و قابل قبول داشته و از این رو ضرورت و اهمیت مطالعات اقلیمی در کالبد برنامه ریزی خرد و کلان کشور قابل لمس است. از طرفی استان خراسان رضوی بعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی ،  صنعتی بالاخص کشاورزی در منطقه شمال شرق کشور محسوبمی شود . بررسی شناخت تغییرات اقلیمی این استان می تواند برنامه ریزان را قادر به اجرای برنامه آنها در زمینه های مختلف نماید.

 

۱-۱-۳- سوالات تحقیق

به منظور بررسی روند تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی سوالات زیر برای بحث و بررسی بیشتر مطرح گردید :

۱ – آیا زمان وقوع تغییر در عناصر اقلیمی یکسان است ؟

۳ – آیا نقاط تغییر  ( ناگهانی ،  روند ) از سطح معناداری برخوردار می باشد ؟

۲  – آیا در سالهای اخیر عناصر اقلیمی روند افزایشی یا روند کاهشی داشته اند ؟  

۴ – آیا نمایه ای از تغییر اقلیم در استان مشاهده شده است ؟

لازم به ذکر است که این تحقیق جنبه شناختی داشته و هیچ فرضیه ای ،  در راستای انجام آن وجود ندارد.

 

۱-۱-۴- اهداف تحقیق :

این تحقیق در جستجوی شناخت تغییرات اقلیمی دما و بارش ،  طی دوره آماری مشخص ،  در راستای آگاهی از وجود یا عدم وجود تغییر دما و بارش می باشد تا ضمن شناخت تغییرات،  نتایج حاصل از تحقیق در امور مختلف محیطی برای تدوین برنامه های منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه که امروزه بیشتر مسائل اقتصادی اجتماعی بر اساس پروژه های دراز مدتی نظیر مدیریت منابع،  آب ،  آبیاری و خشکسالی ،  احداث سد ،  کشاورزی و . . . بر مبنای متوسط های اقلیمی در نظر گرفته می شود و بر اساس تجزیه و تحلیل میانگین داده ها ،  صورت می گیرد . در صورتی که میانگین حداکثر و حداقل دما برای فهم اثرات تغییر اقلیم بر روی موضوعاتی مانند کشاورزی ،  منابع آب و . . . بسیار مهم است هدفهای کلی این طرح بررسی تغییرات دما و بارش می باشد که اهداف مرحله ای آن به شرح ذیل می باشد :

۱ – بررسی و شناخت تغییرات ماهانه ،  فصلی و سالانه در پارامترهای دما ( حداکثر و حداقل ) و بارش مشخص شود . 

۲ –نمودارهای مربوطه به روندها و تغییرات در داده ها ترسیم شود .

۳ – در صورت وجود روند،  زمان آن تعیین گردد.

۴ – در صورت وجود تغییرات ناگهانی ،  زمان آن تعیین گردد.

۵ – بررسی میزان تغییر در طول دوره آماری تعیین گردد.

۶ – میزان سطح معناداری نقاط تغییر تعیین گردد.

۷ – تجزیه و تحلیل نمودارها و نتیجه گیری کلی برای رسیدن به اهداف مورد نظر انجام شود .

 

۱-۱-۵- مشکلات تحقیق

مهم ترین مساله و مشکل موجود،  مربوط به آمارهای سازمان هواشناسی است که کماکن در
ایستگاه های سرتاسر کشور وجود دارد. به علت نبودن آمارهاو وجود گپ در آنها،  نگارنده مجبور به بازسازی آمار ،  برای چندین ماه در ایستگاه های مختلف شده است. از طرفی دیگر ناقص و ناکافی بودن اطلاعات دقیق در مورد منطقه ،  به علت جدا شدن این استان از دو استان همجوار خود در سالهای اخیر ،  نگارنده ملزم به مراجعه مکرر به سازمان های مختلف،  جهت در کنار هم قرار دادن مطالب گسسته و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها،  نموده است و همچنین به دلیل حجم آمارهای موجود و تجزیه و تحلیل ( ۲۰۷ ) جدول و ( ۲۰۷) نمودار بدست آمده در سه پارامتر حداقل دما ،  حداکثر دما،  بارش ،  به صورت ماهانه ،  فصلی ،  سالانه در طی دوره آماری ( ۲۰۰۵-۱۹۵۹ ) در سه شهر مشهد ، سبزوار و تربت حیدریه و دوره آماری ( ۲۰۰۵ – ۱۹۸۵ ) در دو شهر سرخس و قوچان می باشد . این مسائل و مشکلات نیز در جهت به تعویق افتادن روند انجام آن،  دامن زده اند. با همه این موارد تا جایی که امکان داشت سعی شد که آمارها و اطلاعات درست و صحیح ارائه شود تا بر غنای پایان نامه افزوده شود.

  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -خرید اینترنتی پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب 

این فایل در ۱۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

 

یکی از دشمنان سرسخت بشر خشکسالی است که از روزگاران قدیم وی را مورد تهدید قرار می داده است . خشکسالی موضوع بسیاری از کتب و نوشته در زمینه های مختلف بوده است . داستان حضرت یوسف(ع) در مصر در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد  احتمالا اولین و تنها مدرک مستند از وقوع خشکسالی شدید و پیش بینی آن و نیز ارائه مدلی جهت تعدیل اثرات آن
می باشد . داستان مذکور در قران کریم در سوره مبارکه یوسف ۴۳ تا ۴۹ آمده است بعلاوه وجود مراسم ویژه همچون نواختن طبلها و هیاهو در میان قبایل اولیه آفریقا ، آمریکا ، آسیا در مواقع عدم نزول بارش های جوی تاییدی براین مدعا می باشد . در کتیبه بیستون که از دوران هخامنشی برجای مانده است ، داریوش اول از اهورامزدا می خواهد ایران زمین را از دروغ ، خشکسالی و دشمن محفوظ نگاه دارد .بطور کلی اطلاعات  مربوط  به خشکسالی متنوع است بطوری که برخی به خشکسالی آب و هوایی ، گروهی به نوع هیدورلوژیکی آن و بخشی دیگر به خشکسالی کشاورزی و در نهایت به خشکسالی  اقتصادی معطوف گردیده است .

پالمر (۱۹۶۵) جز اولین کسانی است که بطور علمی و با استفاده ازقوانین فیزیکی و ریاضی خشکسالی را مورد بررسی قرار داده است . وی با انتشار گزارشی تحت عنوان خشکسالی هواشناسی روش خود را که متکی بر داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی بود ارائه نمود .

سازمان هواشناسی جهانی (۱۹۸۵) نیز در گزارشی تحت عنوان جنبه هیدرولوژیک خشکسالی ضمن بررسی عوامل جوی موثر ، تاثیر و تاثرات خشکسالی را از لحاظ هیدرولوژیکی بطور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داده است . درایران تحقیقات  مربوط به خشکسالی سابقه اندکی داردو بصورت پراکنده در کتابها و مدارک ذکر شده ولی بصورت کاربردی و منسجم سابقه اندکی دارد . ولی در سال های اخیر تلاشهایی بصورت تدوین مقاله و پایان نامه در خصوص بررسی آماری و فیزیکی خشکسالی انجام گرفته که در این خصوص به چند مورد از تحقیقات انجام شده اشاره می شود : فرج زاده (۱۳۷۴)با استفاده از داده های ماهانه ، فصلی و سالیانه بارش های جوی ۳۱ ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سطح کشور (ایران ) ، خشکسالی ها ی کشوررا مورد مطالعه و بررسی قرار داده . و به این نتیجه رسید که مناطق جنوبی کشور در برابر خشکسالی از ظرفیت زیاد برخوردار بوده و مناطق شمالی کشور در سواحل جنوبی دریای خزر از ظرفیت کم تا متوسط برخوردار است . و معتقد است که هرقدر از عرض های جنوبی به  طرف عرض های شمالی پیش رویم ، فراوانی ، شدت و دوره تداوم آن فزونی می گیرد .  علی اکبر صفدری و همکاران (۱۳۸۲) با استفاده از شاخص بارش استاندارد ((SPI بعنوان شاخص منتخب ، جهت بررسی خشکسالی ها در ۲۹ ایستگاه واقع در داخل و خارج حوضه کارون با طول دوره آماری مشترک ۲۸ ساله (۱۹۷۲-۱۹۹۹) در سه مقیاس زمانی ۳، ۱۲، ۶، ماهه استفاده کردند . و به این  نتیجه رسیدند که بخش های شمالی وجنوب شرقی حوضه کارون دارای فراوانی خشکسالی بیشتر در همه مقیاس های زمانی مورد مطالعه در مقایسه با سایر نواحی می باشد . حسنعلی حسنی و همکاران (۱۳۷۹) با استفاده از آمارش بارش ۳۰ ساله زنجان و با استفاده از شاخص های درصد از بارش و شاخص توزیع استاندارد به مطالعه خشکسالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شاخص درصد از بارش در حین سادگی ، شاخص مطلوب و مطمنن بوده و خشکسالی را از نظرکیفی بسیار منطقی توصیف می نمایدکمتر نوشته شده است . (نوری ، ۱۳۸۰)

 

۲-۲ تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات  

تعاریف زیادی از دیدگا ه های گوناگون برای خشکسالی ذکر شده که ما به مهمترین آنها اشاره می کنیم .خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آب های جاری شود و بدین طریق فعالیت های  انسانی و حیات

طبیعی گیاهی وحیوانی را برهم بزند(باری و چورلی[۱]، ۱۹۹۶)

–  خشکسالی عبارت است از کاهش رطوبت مستمر و غیر طبیعی . (پالمر[۲]،۱۹۶۵)

– خشکسالی حالتی است که در آن رطوبت خاک برای محصول ناکافی باشد (وان باول و ورلیندن۳[۳] ،۱۹۵۶)

– خشکسالی موقعی اتفاق می افتد که بارندگی سالانه ۷۵ درصد نرمال سالانه یا بارندگی ماهانه ۶۰ درصد نرمال ماهانه باشد . (با تز[۴] ، ۱- خشکسالی یعنی مقدار بارندگی کمتر از ۸۵ درصد نرمال ( هویت[۵] ،۱۹۳۶)

– خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که سه ماه متوالی یا بیشتر که مقدار بارندگی کمتر از ۵۰ درصد نرمال باشد . (بالدوینوایزمن[۶]،۱۹۴۱)

– خشکسالی موقعی است که مقدار بارندگی واقعی نصف نرمال یا کمتر باشد (رامدس[۷] ، ۱۹۵۰)

– خشکسالی دوره ای ازماه یا سال با ریزش باران کم که موجب افزایش دمای منطقه ، از بین رفتن

پوشش گیاهی و تلف شدن احشام می شود (راسل[۸] ، ۱۸۹۶)

– خشکسالی دوره ای است با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان یا کمی آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبه روست (هاچسکی[۹]،۱۹۵۹)

– خشکسالی دارای دو مفهوم اقلیمی و هیدرولوژیکی است ، خشکسالی اقلیمی سال یا دوره ای که مقدار بارندگی آن کمتر ازمقدار نرمال است و خشکسالی هیدرولوژی ، سال یا دوره ای که طی آن رواناب[۱۰] به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از مقدار متوسط است (روچ[۱۱] ،۱۹۹۱)

– خشکسالی پدیده ای است که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نفاط مختلف جهان به وقوع می  پیوندد و چنانچه کشاورزی پایدار نتواند در برابراین پدیده مقاومت کند قحطی بوجود می آید (آرمز[۱۲]، ۱۹۹۰)

– خشکسالی یک فصل ، یک سال یا چند سال با بارندگی کمتر از متوسط آماری نسبت به بارندگی چند ساله آن منطقه را گویند .  (شیندر[۱۳] ، ۱۹۹۴)

– خشکسالی ، یک رویداد یا واقعه اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت استمرار ، شدت و وسعت منطقه تحت تاثیر و تسلط آن دارد که می تواند کوتاه مدت و کمتر زیان بخش و یا طولانی مدت ، شدید و کشنده باشد (گیت[۱۴]، ۱۹۸۹)

– خشکسالی ، سالی است که مقدار بارش نازل شده به کمتر از ۲۰ درصد معمول برسد . علاوه بر آن کاهش بارش بین ۲۰ تا ۵۹ درصد معمول باشد ، بعنوان کمبود یا ناکارآمد بودن بارندگی و هنگامی که کاهش بیش از ۶۰ درصد میانگین باشد حکایت از ناکافی بون آن دارد  (اداره هواشناسی هندوستان )

– خشکسالی یعنی کاهش عمده بارش که با کاهش موثر در تولید محصول همراه است (روسنبرگ[۱۵] ،۱۹۷۹)

سازمان هواشناسی جهانی[۱۶] (WMO ) متغیرهای مورد استفاده در تعریف خشکسالی را بر حسب اولویت به صورت زیر بیان کرده است :

۱-بارش [۱۷]

۲- بارش و میانگین درجه حرارت[۱۸]

۳- رطوبت خاک و متغیرهای میزان محصول

۴-شاخص های آب و هوایی و بر آوردهای تبخیر و تعرق[۱۹]

۵- تعاریف و اظهارات کلی  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در گسترده سرزمین پهناور ایران هنر همواره در وجوه مختلف زندگی ما ایرانیان جریان داشته و بخش مهمی از فرهنگ این مرز و بوم در لابه لای هنرهای ملی آن که بی شک مهمترین آن فرش می باشد نهفته است. فرش که ارتباط تنگاتنگی با خواسته های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیبایی شناسی دارد در طی صدها و شاید هزاران سال شکل گرفته است و از طرفی آمیختگی شدید هنر فرش با فرهنگ های قومی و بومی ویژگی های منحصر به فردی به آن داده است که در دیگر هنرها کمتر می توان سراغی از آن گرفت. متأسفانه در گذر زمان و به خصوص در دوره ی معاصر به دلیلی تغییر در روش زندگی و الگوی مصرف و عدم تبلیغ و توجه کافی به ویژگی های فرش دستباف مناطق استفاده از آن کاهش یافته و ویژگی های قومی و بومی آن دچار آسیب جدی شده است.
جغرافیای طبیعی
استان گلستان بین ۳۵ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۲ دقیقه و ۳۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۸ دقیقه عرض شمالی کشور واقع گردیده است. این استان از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریای خزرواستان مازندران محدود می شود.
مساحت استان گلستان بالغ بر ۷/۲۰۴۳۷ کیلومتر مربع (۳/۱ درصد از کل مساحت کشور و به عبارتی رتبه نوزدهم در بین استان ها) است.
این استان از طرف شمال با  جمهوری ترکمنستان ۲۰۵ کیلومتر مرز مشتکر دارد که ۱۲۰ کیلومتر آن را مرز آبی رودخانه اترک تشکیل می دهد. (نقشه شماره ۱)
استان گلستان محدوده منطقه معتدله شمالی قرار گرفته است که این عامل نقش مؤثری را در اقلیم استان بر عهده دارد. این استان بین رشته کوه های البرز، دشته ای جنوبی کشور ترکمنستان، کوه های استان خراسان و دریای خزر واقع شده است. کوه شاهوار با ارتفاع ۳۹۴۵ متر بلندترین و نقاط ساحل با ارتفاع ۲۶ متر پست ترین نقاط استان می باشد.
آب و هوای استان تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات، امتداد رشته کوه های البرز نزدیکی به دریا و بیابان ترکمنستان توده های هوایی و پوشش جنگلی از تنوع زیادی برخوردار است.
استان گلستان به دلیلی برخورداری از شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت و به دلیل همجواری با استان های خراسان بزرگ و سمنان که از موهبت های طبیعی کمتر برخوردارند قابلیت جذب مهاجران زیادی را دارد که از عمده مهاجران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مهاجران داخلی یا موقت: این نوع مهاجرت ها برای کار و در مدت زمان کوتاه از سال صورت می گیرد از آن جمله مهاجرت روستاییان مینو دشت، رامیان به گرگان، کردکوی، بندر گز و علی آباد را می توان نام برد. مهاجرت آن ها با آغاز درو شالی در مزارع شروع می شود و در مهرماه به پایان می رسد. همچنین مهاجرت روستاییان شهرنشین یا جلگه نشین در فصل گرم به روستاهای ییلاقی و کوهستانی نوع دیگری از مهاجرت است. روستاهای ییلاقی در فصول سرد سال اغلب خالی از سکنه اند یا تعداد کمی جمعیت دارند. برای مثال می توان به روستاهای نواحی کوهستانی مینو دشت، رامیان، علی آباد، گرگان و کردکوی و بندرگز اشاره کرد. از مهاجران فصلی یا موقت می توان به عشایر و کارگران کشاورز اشاره کرد.
مهاجران خارجی یا دائم: از انواع مهاجران دائمی می توان سیستانی های، کاشمری ها، طرودی ها و خراسانی ها، سمنانی ها و …. را نام برد.
مراتع استان گلستان مورد استفاده ی دام های کوچ نشین کرد شمالی خراسان، دامداران سمنان و شاهرود قرار می گیرد.
در فصول سرد سال عشایر زیادی به این استان می آیند به طوری که نزدیک به ۵/۰ درصد کل جمعیت استان را تشکیل می دهند. این عشایر قشلاقشان را در شهرهای گنبد و کلاله سپری می کنند.
طوایف کرد بیشترین عشایر استان را تشکیل می دهند. ییلاق عشایر کرد کوه های شمالی خراسان در اطراف شهرهای بجنورد، شیروان و قوچان می باشد. اما ییلاق دامداران رمه گردان و زندگی دامداران کوهستانی استان در ارتفاعات البرز می باشد.
در گذشته ترکمن ها کوچ نشین بودند و زندگی ایلی داشتند. گوکلان ها در شرق گنبد تا مرز خراسان و یموت ها در غرب گنبد کاووس تا دریای مازندارن ساکن هستند. در حال حاضر بخشی از آن ها اسکان یافته اند و بخشی دیگر در چادرهایی به نام آلاچیق زندگی می کنند.

تاریخچه:
آثار و اسناد به دست آمده در استان نشانگر آن است که استان گلستان از دیرباز جامعه ای اسکان یافته بوده و قدمت سکونت به ۶هزار سال پیش برمی گردد در حقیقت استان گلستان یکی از قدیمی ترین ایالت های ایران و مرکز عمده ترین آریایی ها در شمال ایران بوده است.
استان گلستان در زمان هخامنشیان به بعد به صورت یک ایالت با تشکیلات منظم درآمد. در آن دوران با نام هیرکانی یا هیرکانیا شناخته می شد که از معروفترین ایالت ایران بوده است. زمان ساسانیان به همراه چندین ایالت دیگر در مجموعه سرزمین خورآسان قرار داشت. با ورود اسلام در سده های اولیه آن به خصوص دوران طلایی اسلام و بعد از آن گرگان نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی داشته است.
این ایالت در قرن ۷ با تهاجم مغولان ویران گشت پس از آن بر اثر لشکر کشی های امیر تیمور در پایان قرن ۷ تا چهاردهم بنام ایالت استرآباد معروف بود.
استان گلستان تا سال ۱۳۱۶ تحت عناوین ایالت یا ولایت گرگان (استرآباد) یکی از تقسمیات مهم کشوری به حساب می آمد. در سال ۱۳۱۶ با توجه به تقسیمات جدید با مجموعه استان های تهران، مازندران، قم و سمنان استان دوم را تشکیل می داد. از سال ۱۳۳۵ به بعد هر یک از مناطق به تدریج به نام های مختلف از استان دوم جدا شدند و استان مستقلی را تشکیل دادند. استان گلستان تا سال ۱۳۷۶ قسمتی از استان مازندران بود. در این سال به صورت استان مستقل ب مرکزیت شهرستان گرگان درآمد.
در حال حاضر (۱۳۸۷) این استان از یازده شهرستان،۲۴ شهر، ۲۱بخش، ۵۰ دهستان، ۱۰۶۱ روستا تشکیل شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج