گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-دانملود رایگان پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-خرید اینترنتی پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده است:
 دقت در وضعيت جديد ژئوپليتيک قفقاز جنوبی نشان می دهد که بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسيدن جمهوری های منطقه قفقاز،وضعيت راهبردی و جغرافيای سياسی ايران در منطقه اهميت زيادی پيدا کرده است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دیم.

فروپاشی اتحاد شوروی وتشکيل کشورهای جديد نياز مبرم به مطالعات و آشنايی با کشور های تازه استقلال يافته در آغاز فروپاشي احساس مي شد.اهميت استراتژيکی و ژئوپليتيکی منطقه قفقاز ،کمبود اطلاعات تخصصی و ضعف آگاهی عمومی نسبت به اين کشورها که سال های طولانی زير شديدترين نظارت های سانسوری،کمونيستي قرار داشتند و وجود اقوام و فرهنگ های مختلف در اين مناطق همراه با منافع غني وظرفيت های اقتصادی بالا که زمانی پشت پرده آهنين قرار داشتند و مشترکات فرهنگی،تاريخی،دينی،به همراه پيوند های عميقی که بين ايران و کشورها در طول تاريخ برقرار بوده ،مبنای بسيار مهمی برای مطالعه وتحقيق در مورد اين کشورها می باشد.همچنين درک اين موضوع که بازيابی هويت ملی و فرهنگی مردمان قفقاز و رشد وتوسعه اقتصادی اجتماعی آنها صلح و ثبات را در منطقه وسيعی از جهان فراهم ساخت،اهميت تحقيق وپژوهش را بيش از پيش آشکار می سازد و راهنمای خوبی برای ما در کشف واقعيت های ژئوپليتيکی منطقه و ارائه گزارش هرچند مختصر و ناقص خواهد بود.

۱-۳  انگيزه های تحقيق

پيدايش حوزه های جديد ژئوپليتيکی پس از تحولات نظام بين الملل وتغييرات حاصل شده در جغرافيای سياسی منطقه قفقاز سبب بروز بحران ها ومشکلات عديده ای در منطقه شد که در نهايت موجب بروز چالش ها و تاثيرات سياسی،اقتصادی و اجتماعی آنها بر وضعيت ژئوپليتيکی جديد ايران شد.تهديد های منافع ملی به لحاظ هم مرز بودن اين منطقه با ايران و لزوم شناخت منافع ملی از يک طرف و عدم آگاهيهای کافی مردم از منطقه و ريشه های بحران ها و حوادث و معاهدات تاريخی که باعث گسستگی قلمرو کنونی قفقاز جنوبی(گرجستان،ارمنستان،آذربايجان) از پيکره اصلی ايران زمين شده و همچنين انگيزه و علاقه شخصی نگارنده به گرجستان با توجه به اهميتش به عنوان کشوری تاثير گذار در منطقه،محرک و انگيزه اصلی موضوع بود.

۱-۴  اهداف تحقيق

  – آشنايی با حوزه های جديد ژئوپليتيکی و ژئواکونوميکی در منطقه بعد از فروپاشی شوروی

   – بررسی و تحليل مشکلات و بحران های موجود در کشور های منطقه وتاثيرگذاری آنها بر ايران و به چالش کشاندن منافع ملی کشور ( ايران)

 -ريشه يابی علل تاريخی بحران های منطقه قفقاز جنوبی به خصوص کشور گرجستان و تاثيرات امنيتی و اقتصادی و سياسی آن بر منطقه و ايران

۱-۵   پيشينه تحقيق:

بي شك يكي از مهم ترين انگيزه هاي محقق در انتخاب اين موضوع،عدم ارائه پژوهش جامع و روشن در اين زمينه بوده است.محقق بر اين عقيده است كه عليرغم انجام پژوهش ها و تحقيقاتي در زمينه هاي امنيت ملي ايران و قفقاز جنوبي تا كنون هيچ كدام از آنها به صورت مستقل به بررسي ژئوپليتيك گرجستان و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نپرداخته اند براي روشن شدن پيشينه تحقيق به ذكر چند نمونه از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه اكتفا مي كنيم

دكتر بهرام امير احمديان در كتاب خود تحت عنوان ((جغرافياي كامل قفقاز))به بحث در اين رابطه پرداخته است.ايشان در اين كتاب جغرافياي سه جمهوري(گرجستان،ارمنستان، آذربايجان)را به طور كامل مورد بررسي قرار داده اند.دكتر محمد حسين افشردي از ديگر محققاني است كه در كتاب خود تحت عنوان ((ژئوپليتيك قفقاز و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران))به بحث در اين رابطه پرداخته است.ايشان دراين كتاب ضمن پرداختن به مفهوم ژئوپليتيك وموقعيت استراتژيكي منطقه قفقازجنوبي ووضعيت نظامي،امنيتي،فرهنگي،ارتباطي و سياسي كشورهاي آن منطقه و روابط و مناسبات اين كشورها به جمهوري اسلامي ايران  را مورد بررسي قرار داده است.

پژوهش هاي متعدد ديگري نيز در اين زمينه انجام شده است كه از جمله كتاب(( امنيت در قفقاز جنوبي )) آقاي احمد كاظمي و……………

۱-۶         سؤالات تحقيق:

۱-آيا حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبي منافع ملی ما را تهديد می کند و چه تهديداتي قدرت ملی ايران در منطقه از بين خواهد برد؟

۲- علايق و اهداف اصلی ژئوپليتيکی ايران در منطقه کدامند ؟

۱-۷  فرضيات تحقيق:

-حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبي منافع ملی ما را تهديد می کند

– علايق و اهداف اصلی ژئوپليتيکی ايران در منطقه علاوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی مسائل سياسی و امنيتی است.

۱-۸  تعريف مفاهيم:

ژئوپليتيك:

-از مطالعه متون ژئوپليتيك مي توان چنين استنباط نمود كه ژئوپليتيك، روش و ابزاري در خدمت سياست خارجي براي شناخت و تحليل دقيق تر تحولات جاري و آينده است و مفاهيم متفاوتي را در عرصه هاي گوناگون، همچون كسب قدرت، تأثير عوامل جغرافيايي بر سياست و استراتژي ژئوپليتيك اينك بيش از گذشته به عنوان عاملي براي واقع گرايانه ساختن سياست خارجي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. (واعظي:۱۳۸۷، ۲۶ ـ ۲۵)

-ژئوپليتيك علمي است كه تاثير عوامل جغرافيايي را بر سياست داخلي و خارجي حكومت ها و روابط بين الملل بررسي ميكند،آنچه مسلم است عوامل جغرافيايي در اداره امور داخلي (سياست داخلي) و سياست خارجي روابط بين الملل نقش تعيين كننده اي دارد(عزتي:۱۳۷۱، ۱)

دكتر حافظ نيا، تعريف ژئوپليتيك را در قالب يك مفهوم بيان مي كند كه در آن سه عنصر اصلي يعني جغرافيا، قدرت و سياست داراي خصلت ذاتي مي باشند. «ژئوپليتيك عبارتست از: ‌علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و كنشهاي ناشي از تركيب آنها با همديگر»(حافظ نيا؛ ۱۳۸۵ :۳۷).

  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هزاران سال پیش یکدسته از مردم فقیر اما نیرومند و دلیر در نواحی شمال ایران سکونت گزیدند و این عده که در نوشته های مورخین مارد یا امارد نامیده می شوند ابتداء در اکثر کشورهای آسیای باختری پراکنده بودند و بتدریج در اثر فشار قبایل مختلف در منطقه ای متمرکز گردیدند . 
از وضع زندگی و اوضاع اجتماعی و دینی این گروه اطلاعات دقیقی در دست نیست و همینقدر معلوم است که قومی چادر نشین و بیابانگرد بودند و در درون غارها و شکاف کوهها زندگی می نمودند و غذای آنان از گوشت حیوانات تأمین می گردید . 
پیرنیا بنقل از کنت کورث می نویسد که زنان آنان فاقد صفاتی می باشند که از خصائص زنهاست یعنی ظرافت و لطافت ندارند و لباس آنان تا زانو نمی رسد موهای سرشان راست ایستاده و فلاختی بر سر دارند که هم زینت و هم اسلحۀ آنهاست . 
بعضی از مورخین سه طایفه مشهور دیگر یعنی طایفۀ تپوری و گیل و کادوزی یا کادوسی را شعبه ای از مارد می دانند . دسته ای نیز کادوزیها را از اعقاب طایفۀ گیل می پندارند . 
این گروه از اوایل قرن ششم قبل از میلاد استقلال داشته و از هیچیک از پادشاهان چه قبل از اسلام و چه بعد از آن پیروی ننمودند . 
حدود سرزمین آنها از خاور بگرگان و استان خراسان و از شمال بدریای خزر و از باختر بلنکران و از جنوب خاوری به سمنان و دامغان و بسطام و از جنوب باختری به قزوین ( کسپین ) محدود می گردید . 
بعضی از مورخین حوزۀ زندگی ماردها را بین تپوریها که در مازندران سکونت داشتند و کادوزیان که در گیلان زندگی می کردند تعیین می نمایند . 
با توجه بحدود زندگی ماردها و اینکه سفیدرود را نیز در قدیم امارد می نامیدند می توان گفت تاریخ طالقان از حوادث زندگی این قوم جدا نبوده و در هر حال مطالعه در زندگی ماردها مطالعه در اوضاع و حوادث تاریخی و مذهبی و اجتماعی مردم این منطقه نیز می باشد . 
 از مجموع گزارش مورخین پیداست که طالقان از زمان اسکندر ( ۳۳۰ ق م ) تا دوران سلطنت قباد ( ۴۹۶ م ) در دست خاندان جشنسف بوده است و در نامه تنسر جشنسف شاه و شاهزاده طبرستان و فدشوارگر ( گیلان و دیلمان و رویان و دماوند ) نامیده می شود و پس از انقراض آل جشنسف کیوس ( کیوش ) پسر یزرگ قباد بحکومت این ولایت منصوب گردید و پس از آنکه کیوس بدست برادرش انوشیروان کشته گردید فرمانروائی این ناحیه بآل قارن یا سوخرائیان داده شد . 
در سال ۲۲ هجری یعنی پس از گسسته شدن رشته استقلال ایران از دیلمان مردی بنام موتا ( مورتا ) برای راندن تازیان با نعیم بن مقرن بجنگ پرداخت ولی موتا پس از نبرد سختی شکست خورده و کشته شد تازیان ری و قزوین را گشودند اما از حدود قزوین خارج نگشته آنجا را برسم دوره ساسانیان ساخلوگاه خود ساختند همینکه امپراطوری اسلام دچار دودستگی گردید و جنگ جمل و صفین پیش آمد دیالمه از کوهستان خود بسمت قزوین هجوم آوردند تازیان را از آن نواحی بیرون کردند بنی امیه و سپس بنی عباس لشکریانی بسوی دیالمه و بخشهای مختلف طبرستان که عبارت بودند از رویان ( طالقان در بخش جنوب رویان قرار داشت ) . مازندران . رستمدار . فدشوارگر . فیروزکوه  قصران ( شمیرانات و لواسانات ) دماوند فرستادند . این جنگلها ساکنین اطراف دریای خزر را زودتر تسلیم اعراب نمود و در سال ۲۲ هجری مردم مازندران بدستور و تدبیر فرخان اصفهبد اصفهبدان طبرستان با تازیان صلح نمودند و بدرخواست آنان ( اسلام یا جزیه ) گردن نهادند اما آنانیکه در رشته کوههای البرز زندگی می نمودند تازیان را بسر زمین خود راه ندادند . 
طالقان و نهضت جنگل   
در سال ۱۳۳۳ ه با بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی اول و نفوذ قوای بیگانه بداخل خاک ایران در شمال این سرزمین یک نهضت چریکی که بعدها به قیام جنگل شهرت یافت شکل گرفت که یکی از اعضاء مؤثر و سازمان ده آن دکتر ابراهیم حشمت فرزند میرزا عباسقلب حشمت الاطباء شهر اسری بوده است . 
جنگلیها این مبارزه را با نام و رهبری هیئت اتحاد اسلام دنبال نمودند و با اعدام دکتر حشمت دوران فرمانروائی هیئت اسلام که بعدها به کمیته اتحاد اسلام تغییر نام داده بود بپایان میرسد و بفاصله کوتاهی حکومت جمهوری شوروی ایران جانشین آن می گردد . تردیدی نیست که نقش مردم طالقان در این دوران حساس با پیوندهای دیرینه ای ارتباط می یابد که امید است روزی با بدست آمدن اسناد و یادداشتهای بیشتر در این باره اطلاعات سودمندتری در اختیار قرار گیرد و عجالةً آنچه را که می توان در این باره گفت آنست که در منابع تاریخی با نام گروهی از مردم طالقان که در حوادث انقلاب گیلان و مقاومت در برابر بیگانگان از آغاز قرار داد تقسیم ایران ( قرار داد ۱۹۰۷ ) و سازماندهی قیام جنگل با آزادیخواهان همکاری داشته اند برخورد می کنیم که عبارت بودند از :
۱ – دکتر ابراهیم حشمت که در چهارم اردیبهشت ۱۲۹۸ – در میدان قرق کارگزار رشت اعدام شد و در مسخد چله خانه دفن گردید . 
۲ – علی طالع میری – در رشت سکونت داشته از جمله اعضاء شورای جنگل و مسئول خوار و بار و تهیه اسلحه برای جنگلیها بود و در تجارتخانه ای به کار اشتغال داشت . 
۳ – حاج نظر علی میری که موجب آشتی میان دکتر حشمت و امیر اسعد تنکابنی گردیده و در تنکابن به تجارت می پرداخت . 
۴ – شیخ محمود طالقانی که موجب پیوستن خوانین دیلمان بجنگل گردید و در سیاهکل به وعظ و تبلیغ می پرداخت . 
۵ – میرزا علی خان پسر فضل اله شهر اسری از خویشاوندان دکتر حشمت که در تسخیر تهران هم همراه بود مدتی نیز رئیس شهربانی ساری گردید و بایفرم خان به زنجان رفت و رئیس شهربانی این شهر شد و پس از تجاوز روسها به این شهر اعدام گردید . 
۶ – میرزا غفار خان برادر میزا علی خان و پسر فضل اله بعد از انقلاب مشروطه برای مدتی حکمران قم گردید . 
۷ – سهرابخان پسر میرزا خلیل طالقانی در دوران ریاست شهربانی میرزا علی خان در زنجان معاون انتظامات شهری بود . 
۸ – عبد اله خان کرکبودی – چریک نظام ملی جنگل و از جمله مجاهدین در دستگیری محسن خان امین الدوله در لشت نشا بوده است که در کرکبود بکار زراعت اشتغال داشت و پس از پایان کار جنگل کارمند یکی از ادارات دولتی گردید . 
۹ – میرزا ابراهیم نسائی که کشاورز و معلم در روستاهای گیلان و انباردار جنگل در گیلاس شرق و از جمله همراهان قوای جنگل در دستگیری محسن امین الدوله در لشت نشا بود و پس از پایان کار جنگل به روستا نساء طالقان رفته و بکار معلمی و زراعت پرداخت . 
۱۰ – خدابخش اوانکی – کشاورز و پیک جنگل بوده است و پس از استقرار دکتر حشمت در بخش شرقی گیلان پیک مخصوص وی بطالقان بود . 
جز این گروه با نام تعدادی از سوهانیها وکشی ها و کشرودیها و گورانیها آشنا هستیم که از حضورشان در نهضت جنگل و همکاری آنان با دکتر حشمت نام برده شده است . 
جنگلیها از دلبستگی مردم طالقان به نهضت جنگل آگاه بودند که یارآور می شوند میرزا پس از ورود بلاهیجان و مشورت با دکتر حشمت تصمیم گرفتند از راهی امن به طرف لاهیجان رفته و از آنجا خود را بمناطقی برسانند که بتوانند قوای خود را جمع و جور نمایند اما پیشنهاد دکتر با مخالفت احسان اله خان و خالو قربان روبرو گردید . 


طالقان از انقلاب … تا انقلاب 
حوادث و دگرگونیهای بهد از انقلاب مشروطه طالقان را نیز در جریان تحولات تازه ای قرار داد که چهره آنرا در بخشهای آینده خواهیم دید اما به این نکته نیز باید اشاره گردد که آن تغییرات نتوانست دلبستگی مذهبی و اعتقادی مردم این منطقه پرنام و آوازه را کاهش دهد گوئی روحیه حمایت و نگهبانی از فرهنگ پویای اسلام همه جا و همه وقت همراه آنان خواهد بود از تلاش سیاسی و مذهبی نمونه که بعدها کوششهای دو نسل را در بر گرفت و به انقلاب اسلامی پیوند یافت باید نام برد و آن همکاری مرحوم حاج سید ابوالحسن طالقانی پدر آیت اله طالقانی با مرحوم حاج عباسقلی پدر آقای مهندس بازرگان است که با تشکیل جلسات منظمی جهت ارشاد و راهنمائی علاقمندان بمسائل مذهبی و انتشار مجله ای بنام « بلاغ » در سال ۱۳۰۳ بود که در نهضت بیدارگری دنیای اسلام در میان مردم تأثیر خود را بر جای گذاشت و ناشر افکار این گروه شناخته می شود . 
نخستین مدرسه در طالقان قبل از سال ۱۲۹۹ با موافقت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از محل در آمد موقوفات بصورت ملی تأسیس گردید و بنای فرهنگ طالقان در سال ۱۳۰۶ با افتتاح دبستان سعادت در دهکده سفچخانی پی ریزی شد و در سال ۱۳۰۹ به شهرک ( مرکز بخش ) منتقل گردید و آمار سازمانهای فرهنگی این بخش در سال ۱۳۴۴ – ۱۳۴۵ بصورت زیر گزارش داده شد . 
۱ – تعداد دبیرستان چهاریاب 
۲ – تعداد دبستان ۵۱ باب 
۳ – تعداد کلاسهای سپاه دانش ۱۲ باب 
۴ – تعداد کلاسهای سالمندان ۱۲ باب 
۵ – جمع دانش آموزان دبستانها و کلاسهای سپاه دانش ۳۵۱۳ نفر این گزارش جمع دهات طالقان را ۷۳ قریه دانسته و دوازده روستا را فاقد دبستان اعلام می نماید و باز در همین گزارش جمعیت طالقان سی هزار نفر تخمین زده است که در حدود ده درصد مردم آن بیسواد می باشند و باید دانست که منظور از ده درصد بیسواد کسانی می باشند که خواندن و نوشتن را نمی دانند در اینصورت باید گفت تعداد افراد بیسواد کمتر است زیرا هستند کسانی را که می توانند بخوانند اما توانائی نوشتن را ندارد . 
برای اولین بار در چهارم تیر ماه ۱۳۲۶ اتومبیلی تا پل شهرک رفت و در بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۳۸ دستگاه بی سیم در طالقان بکار افتاد و در ۲۸ آبانماه ۱۳۴۴ رشته سیم تلفن از طریق آبیک – صمغ آباد بشهرک کشیده و آغاز بکار شد و بر توسعه ادارات و سازمانهای دیگر آن نیز افزوده گردید . 
پروژه احداث سد طالقان نیز می تواند چهره اقتصادی و اجتماعی این دهستان را با تغییرات بنیادی بهتری نشان دهد از مسایل اقتصادی و عمومی که بگذریم باید در زمینه کوششهای انسانی و سیاسی به سالهای پس از جنگ دوم جهانی برگردیم راههای ماشین رو به گسترش آن کمک کرد و کاشانه مردم انسان دوست آن مانند گذشته ها و از زمانهای دور پناهگاه ستمدیدگان گردید که در جستجوی مکان امنی برای خود بودند مرحوم نواب صفوی از جمله آنان که در سال ۱۳۳۴ مدت سه ماه در طالقان و بیشتر در روستای ورکش زندگی مخفیانه ای را میگذرانید بیشک از جمله عوامل پیشرفت اندیشه های سیاسی و اجتماعی افزایش و گسترش رسانه های گروهی و تسهیل در رفت و آمد و در بخشی از آن محبوبیت آیت اله طالقانی در میان مردم روستاها بوده است او هر وقت که با تعبیر مختلف می گفت « من افتخار می کنم که از شما مردم زحمتکش می باشم » موجی از احساسات انسانی را بر می انگیخت و چون روشن بین و صادق بود سخنانش بر دل می نشست هر بار که بطالقان می آمد مردم روستاها به استقبال او آمده و یا در دستجاب چند نفری بدیدنش میرفتند و اگر این دیدارها از نظر سیاسی دارای مشکلاتی بوده است شبها به ملاقاتش می شتافتند و پیش از طلوع آفتاب از دهکده خارج می شدند . کوشش های سیاسی در آخرین سالهای رژیم گذشته افزایش بیشتری یافت . بسیاری از اعلامیه ها در طالقان آسانتر بدست می آمد . حتی پاره ای از مقالات جراید بیگانه در آنجا ترجمه و تکثیر می شد . 
ظاهراً رژیم از وسعت این کوششها بیخبر نبود و می کوشید که بر رفت و آمد چهرهای سیاسی نظارت بیشتری داشته باشد . علاوه بر مأموران امنیتی که بر سر راه از صمغ آباد تا جوستان داشته است در روستاهای محدود طالقان حدود هفتاد کانون حزبی ( حزب رستاخیز ) نیز بوجود آورده بود و سرانجام در تاریخ ۶/۹/۱۳۵۷ بر اساس دستور فرماندار نظامی کرج شورای تأمین عمومی تشکیل گردید تا کار مبارزه با تظاهرات و تلاشهای انقلابیون با نظارت بیشتری سازمان داده شود و چون ماه محرم نزدیک بود مأمورانی در روستاها به تعداد زیر از میان مردم محل جهت زیر نظر نگهداشتن حوزه های سیاسی و دینی و ارتیاط با ارگانهای دیگر دولتی انتخاب گردیده جوستان ۶ نفر – زیدشت ۵ نفر – گلینگ ۵ نفر – سوهان ۴ نفر – شهرک ۴ نفر – حسنجون ۳ نفر – کش ۳ نفر – مرجان ۱ نفر – امیرنان ۱ نفر – شهرلسو ۱ نفر – خسبان ۱ نفر حصیران ۱ نفر با وجود بر این باید به این نکته اشاره نمود که چون همواره میان مردم و دستگاههای اداری از لحاظ شناخت مسائل و طرز تفکر فاصله زیادی بوده است شاید بعضی از گزارش دهندگان که آشنا به روانشناسی مردم و بیگانگی ارگانها و ضعف درک آنان بودند برای حفظ آرامش زندگی مردم مسئولان را با گزارشهای مختلف و تا حدی کودکانه دلخوش و سرگرم نگاه می داشتند که نمونه ای از آن گزارش جشنی است که با حضور نمایندگان چند قریه بخاطر انتشار یک سری اسکناس از طرف بانک ملی ایران در سال ۱۳۵۵ می باشد که توسط شعبات آن بانک به طالقان رسیده بود . 
حدود و محل جغرافیائی طالقان 
حدود و محل جغرافیائی طالقان باختلاف نگاشته شده است برخی آنرا رستاق و بعضی شهر و رستاق و دسته ای بلوک می نگارند که در نتیجه می توان گفت طالقان در زمان قدیم منطقه ای وسیع و آباد بوده است در ضبط این کلمه نیز اختلاف نظر وجود دارد بعضی آن را بفتح لام و دسته ای بسکون و عده ای هم بکسر خوانده اند . ابن اثیر در ذیل کلمه طالقانی آنرا بفتح طا و سکون لام و فتح قاف دانسته است یاقوت گوید : لام بعد از الف مفتوحه است در مراصد الاطلاع نیز بفتح آورده شده است ابوالفداء نیز ضبط آنرا بنقل از مشترک بفتح لام و بنقل از اللباب بسکون لام ذکر می کند در فرهنگهای خارجی غالباً طالقانرا بفتح لام ذکر می نمایند فولر طالقانرا بکسر لام ضبط نموده است . 
آراء مؤلفین کتب جغرافیائی درباره اینکه طالقان متعلق به کدام ناحیه است مختلف می باشد گاهی آنرا طالقان طبرستان و زمانی طالقان ری و وقتی هم طالقان قزوین خوانده اند . 
اصطخری گوید : ابهر و زنجان و طالقان از نواحی قزوین می باشد و طالقان بدیلم نزدیک تر است . ابن حوقل گفتۀ اصطخری را تکرار کرده و می نوسید : نواحی قزوین که متصل بآن است ابهر و زنجان و طالقان می باشد و طالقان بدیلم نزدیک تر است . 
مؤلف گمنام کتاب حدود العالم طالقان را در ناحیه مختلف طخارستان و جوزجانان و ری نام برده و درباره هریک گوید : طالقان شهریست بر حد میان تخارستان و ختلان جائی است بر دامنه کوه و با کشت و بذر بسیار و آنرا طارقان و طایفان نیز گفته و نوشته اند . 
۲ – طالقان جوزجانان بر سرحد گوزگانست و بعد از آن این پادشایست و شهریست با نعمت بسیار از او نبیذ خیزد و نمد خیزد . 

عتیقه زیرخاکی گنج