گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آئين اسلام، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت به بركات آثار وحدت و تجمع و يكپارچگي، در بسياري از برنامه‌هايش بر اين بعد، تكيه و تأكيد كرده است.
برگزاري نمازهاي روزانة ‌واجب نيز به صورت جماعت و گروهي، يكي از اين برنامه‌هاست. در اينجا به اهميت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره مي‌كنيم:
اهميت نماز جماعت
غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت (كه به آنها اشاره خواهد شد) پاداشهاي عظيمي براي آن بيان شده كه در اينجا به بعضي از روايات، اشاره مي‌شود.
از رسول خدا(ص)‌ نقل شده كه:
نماز كسي كه صداي اذان را بشنود و بي‌دليل، در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشي ندارد.
در حديث، تحقير نماز جماعت، به منزلة ‌تحقير خداوند بشمار آمده است.
شركت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بيمه مي‌كند. و براي هر گامي كه به سوي نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
همين كه كسي براي شركت در نماز جماعت از منزل خارج مي‌شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر مي‌برد پاداش كسي را دارد كه در اين مدت، به نماز مشغول بوده است.
تعداد حاضر در نماز جماعت، هر چه بيشتر باشد، پاداش آن بيشتر است. اين كلام رسول خدا(ص)‌ است كه فرمود.
حديث جالبي در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتي از آن در رساله‌هاي عمليه هم ذكر شده كه ترجمه تمام حديث چنين است:
اگر اقتدا كننده ۱ نفر باشد، پاداش ۱۵۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۲ نفر باشد، پاداش ۶۰۰ نماز داده مي‌شود. 
اگر اقتدا كننده ۳ نفر باشد، پاداش ۱۲۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۴ نفر باشد، پاداش ۲۴۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۵ نفر باشد، پاداش ۴۸۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۶ نفر باشد، پاداش ۹۶۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۷ نفر باشد، پاداش ۱۹۲۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۸ نفر باشد، پاداش ۳۶۴۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به ۱۰ نفر رسيدند، پاداش ۷۲۸۰۰ نماز را دارد. ولي، همين كه عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خدا كسي نمي‌داند. 
در حديث ديگر است: ‌هر كه نماز جماعت را دوست بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست مي‌دارند. 
در زمان پيامبر هرگاه افراد نماز جماعت كم مي‌شدند، آن حضرت به جستجو و تفقد از افراد مي‌پرداخت و مي‌فرمود: شركت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چيز سنگين‌تر است. 
قرآن نيز، از اوصاف منافقان، بي‌حالي و كسالت هنگام نماز را بيان كرده است.  زيرا سحرخيزي و حضور در جماعت مسلمين، آن هم از راه‌هاي دور و در گرما و سرما، نشانة صداقت در ايمان و عشق نمازگزار است.
حضور در نماز جماعت، خاص يك منطقه نيست. انسان در هر جا كه باشد، خوب است به فكر نماز جماعت و حضور در آن و تشويق ديگران باشد. رسول خدا دربارة‌ اهميت جماعت فرمود:
يك نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادي در خانه است.
پرسيدند: آيا يك روز نماز؟ بلكه يك نماز.
و مي‌فرمودند: صفهاي نماز جماعت، همانند صفهاي فرشتگان در آسمان چهارم است.
اولين نماز جماعتي هم كه بر پا شد، به امامت رسول خدا و شركت حضرت علي(ع) و جعفر طيار (برادر حضرت علي(ع)‌) ‌بود. همين كه ابوطالب، فرزندش علي(ع)‌ را ديد كه به پيامبر اقتدا كرده، به فرزند ديگرش جعفر گفت: ‌تو نيز به پيامبر اكرم اقتدا كن. و اين جماعت دو سه نفري، پس از نزول آية «فاصدع بما تومر» بود، كه فرمان به علني ساختن دعوت و تبليغ مي‌داد. 
اهداف تحقيق:
۱ـ بررسي ميزان تأثير متقابل شركت در نماز جماعت مدرسه بر انجام فريضه نماز در منزل.
۲ـ شناسايي نقاط ضعف و قوت بگزاري نماز جماعت در مدرسه.
۳ـ دستيابي به راهكارهاي تقويت و تشويق با حضور در نماز جماعت.
۴ـ بررسي ميزان رضايت از اجراي نماز جماعت در مدرسه.
۵ـ بررسي علل حضور يا عدم حضور دانش‌آموزان در نماز جماعت.
جامعه و نمونه
به دليل مشكلات موجود براي جمع‌آوري داده در مورد دانش‌آموزان مدارس مختلف دبيرستان مرحوم شاكر به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد و ۴۰ نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفي بين دانش‌آموزان اول تا سوم به عنوان نمونه انتخاب شده است جمع‌آوري داده‌ها مي‌توانست از دو طريق پرسشنامه كتبي و مصاحبه انجام شود ولي بدليل زياد بودن دانش‌آموزان به روش پرسشنامه مناسب‌تر به نظر مي‌آمد و در اين نظرخواهي اسامي دانش‌آموزان خواسته نشده بود تا دانش‌آموزان بتوانند راحت‌تر به سئوالات پاسخ دهند اما از طريق مصاحبه ممكن بود به علت كمبود وقت دانش‌آموزان درست به سئوالات پاسخ ندهند پس بنابراين از شيوه پرسشنامه براي نظرخواهي استفاده شده و در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه‌ي برگزاري نماز جماعت در مدرسه و چگونگي اثر آن براي انجام فريضه‌ي نماز در منزل مطرح شد. و دليل عدم حضور و حضور دانش‌آموزان مورد بررسي قرار گرفت.

عتیقه زیرخاکی گنج