گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

شهرستان خمين با وسعتي بالغ بر ۲۲۵۰ كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط ۱۸۱۵ متر از سطح دريا و آب و هواي معتدل كوهستاني در جنوب استان مركزي واقع شده است. ميانگين بارندگي شهرستان ۲۵۰ ميليمتري مي باشد. بدين لحاظ سطح وسيعي از شهرستان با توجه به شرايط مذكور پوشيده از انواع گياهان مرتعي با پوشش مناسب مي باشد كه سطح معادل ۱۶۲۰۰۰ هكتار از وسعت شهرستان را شامل مي شود
مراتع به عنوان بستر حيات و عمده ترين منبع ذخيره كننده آب و توليدات گياهي باعث گرديده بافت غالب اقتصاد منطقه برپايه دامداري و كشاورزي استوار باشد. در حال حاضر بهره برداري عمده از مراتع استفاده از علوفه توليدي مراتع بوده، كه مراتع با توليد سالانه ۸۵۵۰ تن علوفه قادر به تامين نياز غذايي ۳۵۶۲۵ واحد دامي در طول فصل چرا مي باشند و به صورت مراتع ييلاقي و قشلاقي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند.
مراتع به عنوان جزء لاينفك نظام شباني نقش موثري در حفاظت از منابع پايه آب و خاك، منابع ژنتيكي، تلطيف هوا، محيط زيست، توليدات و استفاده هاي دارويي، صنعتي، دامي، آب و آبزيان، حيات وحش و استفاده هاي تفرجگاهي دارند و بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي در منطقه مي باشند. لذا منابع طبيعي شهرستان خمين به عنوان نماينده سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور در جهت تحقق اهداف، حفظ و احياء اصلاح توسعه و بهره برداري از عرصه هاي منابع طبيعي فعاليت مي كند.
تعريف مجريان و بهره برداران منابع طبيعي:
مجري: فردي است كه از طريق انعقاد قرارداد با ادارات كل منابع طبيعي از عرصه و اعيان منابع ملي استفاده مي نمايند. 
بهره بردار: شامل كليه اشخاص اعم از صاحبان پروانه چراي دام و اشخاصي كه بدون انعقاد عقد قرارداد و صرفا با اخذ مجوز از سازمانهاي جنگل ها و مراتع و آبخيزداري بهره برداري مي نمايند
فعاليتهاي مجريان و بهره برداران منابع طبيعي و آبخيرداري
مجريان و بهره برداران منابع طبيعي و آبخيزداري فعاليتهايي را انجام مي دهند كه مي تواند شامل:
مرتعداري به مجري طرح مرتعداري، توليد كننده نهال زراعت چوب، توليد كننده نهال غيرثمر جنگلي، توليد كننده نهال متد طرح آبخيرداري، مجري طرح جنگلداري شان، مجري طرح خروج دام و تجميع خانوارهاي پراكنده داخل جنگل شمال، مجري طرح جمع آوري بذور جنگلي، مجري طرح جنگلكاري و توسعه فضاي سبز، مجري طرح جنگلداري چند منظوره زاگرس، مجري بيابانزدايي، مجري طرح آبخيزدار مكانيك سازه سبك، مجري طرح آبخيزيار مكانيك سازه سنگن(بندخاكي)، مجري طرح آبخيزيار بيولوژيك(كاشت بادام، گردو، زيتون، پسته، انجير و مو)، مجري طرح آبخيز يار مكانيك سد ساز بتني، مجري طرح كشت تلفيقي درختان مثمر(زنبور عسل، پرورش ماهي و بقولات)، مديران عامل، اركان و اعضاي شركت تعاوني منابع طبيعي و آبخيزداري(جنگل، مرتع، آبخيز، بيابان و…) دهياران و شوراهاي اسلامي روستاها، مجري طرح حفاظت و حمايت(اطفا، حريق، كنترل آفات و بيماريهاي جنگل و مرتعي و جايگزيني سوختهاي فسيلي به جاي سوخت هيزمي، قوانين و مقررات و…) باشد.


فعاليتهاي آموزشي و تدريجي در عرصه هاي منابع طبيعي:
بيشتر مردم(روستائيان و دامداران) به صورت سنتي در عرصه هاي منابع طبيعي فعاليت مي كنند و از دانشهاي به روز مي توان گفت اطلاعات كافي ندارند و با نداشتن اطلاعات و چراي بي رويه باعث از بين رفتن مرتع(تخريب مرتع) و تبديل كردن اراضي به نسبت حاصلخيز به اراضي كه به صورت بياباني در مي آيند و هيچ استفاده مفيدي نمي توان از اين اراضي داشت كه براي راه حل آن مي توان با يك سري برنامه ريزي هايي در طول فصل چرا از اين امر جلوگيري به عمل آيد و با ايجاد يك تركيب پوشش گياهي مناسب در عين اينكه مرتع را حفظ مي كند. يك چراگاه تقريبا دائمي را مي توان براي دامداران فراهم كرد.
براي بالا بردن سطح اطلاعات مجريان و بهره برداران در عرصه هاي منابع طبيعي مي توان با اجراي يك سري كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مختلف مرتع، با افزايش سطح اطلاعات و به سمت به روز شدن اطلاعات مردم با افزايش آگاهي آنان كمك شاياني هم به مردم و هم به عرصه هاي منابع طبيعي كرد.
بدين جهت اداره منابع طبيعي شهرستان خمين با برگزاري كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مرتعداري، بازديد از طرحهاي منابع طبيعي، ارتقاء فرهنگ منابع طبيعي، آموزش مجريان طرحهاي مرتعداري و تفكيك انفال و حفاظت و امياي منابع طبيعي و… كمكي بزرگ به روستائيان مي كند.
سرفصلهايي از دروس آموزش داده شده:
برگزاري يك سري كلاسها در زمينه هاي: آموزش حفظ منابع طبيعي، بازديد از آب انبارهاي احداث شده جهت شرب دام، اهميت مرتعداري، بذرپاشي و كپه كاري، ذخيره نزولات آساني، نهال كاري، حفظ رطوبت قرق مراتع، راههاي جلوگيري از تخريب مراتع، نحوه تشكيل خاك، استفاده از تعداد دام در جهت چرا. اهميت گياه در حفظ و احياي دام و زنبور عسل، حفاظت از آب و خاك، روشهاي اصلاح و احياي مرتع نحوه تراس بندي، علل تخريب مراتع، حفظ رطوبت توسط پوشش گياهي، استفاده از گياهان جهت تامين علوفه اكسيژن مورد نياز انسان و طبقه بندي مراتع و… در جهت افزايش ارتقاء آگاهي و به روز شدن اطلاعات(فرهنگ سازي بهره برداران و مجريان در مدت زمان و روزهاي مشخص داير شده است.
برگزاري اين كلاس ها و آموزش ها مقدمه اي براي برنامه ريزي آموزشي مجريان و بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي هستند.
كه در ادامه كار با جمع آوري اطلاعاتي در مورد كشاورزان و دامداران(مجري و بهره بردار) كه شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، من، نام بخش روستا، ميزان سابقه فعاليت، ميزان سواد مجري يا بهره بردار و … كه با تعيين نوع فعاليت آموزش ديده و آموزشهاي مورد نياز مرتبط با فعاليتهاي آنها كه اين اطلاعات جمع آوري و در فرم شماره را كلاسه بندي شده است.
درمرحله بعدي اداره مربوطه با جمع آوري اطلاعات ديگري درزمينه هاي عرصه هاي فعاليت (مشاع وخصوصي، مستقل). شيوه هاي بهره برداري ازعرصه (سنتي، انفرادي، تعاوني، گروهي، مجري طرح) ، تعداددام دراختيار (سبك وسنگين )وميزان سواد وسن و عنوان اصلي فعاليت درخصوص كشاورز يا دامدار بودن افراد درسطح تمام روستاهاي شهرستان خمين با تفكيك وكلاسه كردن اين اطلاعات ، فرم هاي شماره۲ تكميل شده است. 
تعداد روستاهايي كه دراين طرح شركت كرده اند ۲۱ روستا نام روستاهاي شركت كننده: اوچستان ، خوراوند ، لكان ، آشميان ، علي آباد ، رباط ارجمند ، مزرعه نو ، جلماجرد، دمنه، برجك ، خليل آباد ، قهره كهريز، ازنوجان ، چنار، فرج آباد ، دهنو، فورزن، سيان سفلي، دربند، خوگان مي باشد.كه شامل ۱۰۹۱ نفربهره بردارمي باشد. (نمونه هايي از فرم هاي شماره ۱ و۲ درپايان گزارشكارپيوست شده است). 
اين اطلاعات كلاسته شده را وارد نرم افزاركرده كه درجهت مديريت داده ها ونتيجه گيري ازاطلاعات بدست آمده آماده اجرا ورسيدگي به اهداف موردنظر مي باشد. 
هدف ازاجرا وانجام اين طرح : 
جمع آوري اطلاعات درمورد تعداد بهره برداران ومجريان شهرستان خمين به همراه تعداد دام ها وفعاليت هايي كه درعرصه انجام مي گيرد وهمچنين مشخص كردن ميزان بهره برداري باتوجه به تعداد دام وفعاليت هاي ديگرمجريان ويا بهره برداران ازسطح مرتع و برنامه ريزي هاي دقيق براي جلوگيري ازتخريب سطح مراتع شهرستان را مي توان هدفي از اهداف موردنظراذعان كرد. 
ازمهمترين اهداف مي توان به بالا بردن سطح فرهنگ وافزايش دانسته هاي بهره برداران و مجريان درعرصه مرتع وآموزش دادن آنها براساس اصول هاي اصلي وبه سمت به روز كردن آنها مبني برفعاليت هاي سنتي صورت گرفته عنوان كرد. 
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

 یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، 
 بیان مسأله 
 همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول ۲ سده اخیر نگرانی بشر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است. 
 اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع) 
 اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پیچیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره به برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است. 
 اهداف مسئله : اهداف موضوع 
 الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛ 
 ب ) شناخت عوامل تخریب ؛ 
 ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛ 
 د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛ 
 هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛ 
 و ) نتیجه گیری و خلاصه. 
 سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم). 
 در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.  
 قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند. 
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.  
 فتاحی (۱۳۷۹ ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند. 
 مخدوم و دیگران (۱۳۶۳ و میلر ۱۳۶۶ و واسمان ۱۹۸۴) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با ۸۰۰۰ سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند. 
 و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند. 
 طبق سوابق موجود در ایران تا سال ۱۲۹۴ هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال ۱۲۹۴ دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند. 
 آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در ۳۸۴ قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است. 
 از سال ۱۲۹۴ شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد. 
 پروفسور اروین گائوبا به سال ۱۸۹۱ در اطریش به دنیا آمد و تا سال ۱۹۶۴ در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت. 
 در سال ۱۳۱۲ از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در ۱۲ جزوه در سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در ۱۹۸۳ در استرالیا به چاپ رسیده است. 
 از سال ۱۳۰۴ رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های ۳ تا ۷ نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند. 
 مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا : 
 1 ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛ 
 2 ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛ 
 3 ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛ 
 4 ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛ 

عتیقه زیرخاکی گنج