گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آشنایی با آلیاژ برنز-خرید اینترنتی تحقیق آشنایی با آلیاژ برنز-دانلود رایگان مقاله آشنایی با آلیاژ برنز-تحقیق آشنایی با آلیاژ برنز
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
برُنز، آلیاژی از مس و قلع می‌باشد. برخی از انواع برنج‌ها برنز هم نامیده می‌شوند. بطور کلی آلیاژ CU و Sn برنز قلع و در اصطلاح عامیانه برنز نامیده می‌شود این آلیاژ در زمانهای قدیم در ایران بنام مفرغ مشهور بوده‌است 
عصر برنز یا عصر مفرغ دوره‌ای در تاریخ پیشرفت بشری‌است که در روند آن انسان‌ها بیشتر به فلزکاری دست‌یازیدند و از شیوه‌هایی برای گداختن مس و قلع و فرایند آلیاژسازی آن و قالب‌ریزی برنز بهره‌بردند. عصر برنز بخشی از سامانه سه‌دوره‌ای در زمان پیش از تاریخ جامعه انسانی‌است. دو دوره پیش و پس این دوره در سامانه یادشده عصر سنگ و عصر آهن می‌باشند. در سامانه یاد شده عصر برنز پس از دوره نوسنگی آغاز می‌گردد. ولی در بیشتر بخش‌های آفریقا که زیر صحرا جای گرفته‌اند پس از دوره نوسنگی یکراست عصر آهن آغاز می‌گردد.
خاستگاه
بر سر اینکه خاستگاه یابش برنز کجا بوده بحث‌برانگیز است. شدنی‌است که یابش برنزِ قلعی در چندجای مستقل از یکدیگر انجام‌پذیرفته‌باشد. کهنترین جایی که در آن برنز یافت شده است ایران و کشور کنونی عراق می‌باشند و در هزاره ۴ (پیش از میلاد). ولی با این همه ادعای بهره‌گیری از برنز در تایلند در هزاره پنجم پیش از میلاد هم شده‌است. برنزهای آرسنیکی در هزاره سوم پیش از زایش مسیح در آناتولی و قفقاز ساخته‌می‌شد. برخی پژوهشگران برنزهای ساخته‌شده در شمال قفقاز و وابسته به فرهنگ مایکوپ را از نیمه هزاره چهارم پیش از میلاد می‌دانند که اینگونه می‌توان اینها را کهنترین برنزهای ساخته‌شده در جهان دانست. ولی دیگر پژوهشگران این برنزها را ساخته‌شده در نیمه هزاره سوم می‌دانند.
عصر برنز در خاور نزدیک باستان
عصر برنز در خاور نزدیک به سه پاره بخش‌می‌شود:
عصر برنز آغازین‎(EBA[۱])،۳۵۰۰-۲۰۰۰ (پیش از میلاد) 
عصر برنز میانی‎(MBA[۲])،۲۰۰۰-۱۶۰۰ (پیش از میلاد) 
عصر برنز پایانی‎(LBA[۳])،۱۶۰۰-۱۲۰۰ (پیش از میلاد) 
هر یک از دوره‌های یادشده خود می‌تواند به زیررده‌هایی بخش‌شوند،برای نمونه EB I، EB II، EB III و…
متالورژی در آغاز در آناتولی در ترکیه کنونی پاگرفت. سرزمین کوهستانی آناتولی از دید دارایی کانی‌های قلع و مس بارور‌است. مس همچنین در قبرس،مصر،بیابان نقب(در اسرائیل) و ایران در کناره خلیج فارس استخراج‌می‌شد. در آن زمان مس با آرسنیک آمیخته می‌شد و هنوز هم این فرآیند در آناتولی پایدار است. از راه دریا مس را به مصر باستان و میانرودان نیز می‌بردند.
عصر برنز آغازین شاهد خیزش شهری‌سازی به سوی سازمان‌دهی دولت‌شهرها و اختراع نوشتن شد(دوره اوروک در هزاره پنجم پیش از میلاد). در عصر برنز میانه سیاست جابه‌جایی مردمان سبب تغییر نقشه خاور نزدیک گردید (آموری‌ها،هیتی‌ها،هوری‌ها،هیکسوس‌ها و شاید بنی‌اسرائیل). دوره برنز پایانی صحنه جنگ قدرت میان پادشاهی‌های نیرومند و خراجگذارانشان بود (مصر باستان،آشور،هیتی‌ها و میتانی). تماس گسترده‌ای با تمدن اژه‌ای پدید آمد که در این میان داد و ستد مس نقش مهمی بازی می‌کرد. این دوره با واژگونی گسترده‌ای -که اثر بسیاری بر خاورمیانه و مدیترانه خاوری گذاشت- به پایان رسید.
با به پایان رسیدن این دوره عصر آهن در ۱۲۰۰ پیش از میلاد مسیح در آناتولی آغاز گشت،جایی که پیش از آن عصر برنز واپسین را پشت سر گذاشته‌بود. گذار به عصر آهن سبب تحول‌های گسترده‌ای در خاور نزدیک بود

.
عصر برنز در هند
آغاز عصر برنز در شبه‌قاره هند هم‌زمان با آغاز تمدن دره سند در ۳۳۰۰ (پیش از میلاد) می‌باشد. باشندگان دره سند به شیوه‌هایی پیشرفته در متالورژی و فرآوری مس،برنز،قلع و سرب دست‌یافته‌بودند.
عصر برنز در آسیای خاوری
چین
اثرهای برنزی ساخته‌شده در چین وابسته به فرهنگ ماجی‌یائو(۳۱۰۰-۲۷۰۰ (پیش از میلاد)) از دل خاک بیرون‌کشیده‌شده‌است. با این همه آغاز عصر برنز را در چین از ۲۱۰۰ (پیش از میلاد) هم‌زمان با دودمان شیا می‌دانند.
آسیای جنوب شرقی
اثرهای برنزی به دست‌آمده از بان‌چیانگ در تایلند را وابسته به ۲۱۰۰ (پیش از میلاد) می‌دانند.
شبه‌جزیره کره
در شبه‌جزیره کره در میانه دوره سفال‌گری مومون رفته‌رفته از برنز در ساخت ابزار سود برده شده‌است(تاریخ گمانه زنی‌شده:۷۰۰ تا ۶۰۰ پیش از زایش عیسا).
جنگ‌افزار و زیورهایی از عصر برنز
عصر برنزآغازین در اروپای مرکزی در فرهنگ اونه‌تیس در ۱۸۰۰ تا ۱۶۰۰ (پیش از میلاد) بود که فرهنگ یادشده خود به زیرشاخه‌هایی بخش می‌شد. در عصر برنز میانی در ۱۶۰۰ تا ۱۲۰۰ (پیش از میلاد) فرهنگ تومولوس جایگزین فرهنگ پیشین شد و ویژگی این فرهنگ در به خاک‌سپاری مردگان بود. در خاور عصر برنز آغازین همدوره با فرهنگ ماکو در مجارستان بود که فرهنگ یادشده در آینده جای خود را به فرهنگ‌های اوتومانی و گیولاوارساند داد.
عصر برنز پایانی همدوره با فرهنگ سفال‌میدانی (۱۳۰۰-۷۰۰ (پیش از میلاد)) دارای ویژگی سوزاندن مرده‌هاست. این دربرگیرنده فرهنگ لوزاتیایی در خاور آلمان و لهستان در بازه زمانی ۱۳۰۰ تا ۵۰۰ (پیش از میلاد) می‌باشد. این فرهنگ تا عصر آهن پایدار بود. عصر برنز میانی در اروپای مرکزی جای خود را به عصر آهن و فرهنگ هالشتات داد (۷۰۰-۴۵۰ (پیش از میلاد)).
اروپای شمالی
در شمال آلمان،دانمارک،سوئد و نروژ در عصر برنز اثرهای برجسته و زیبایی ساخته شدند. برخی زبانشناسان بر این باورند که زبان نیاهندواروپایی در نزدیک ۲۰۰۰ (پیش از میلاد) -در جایی که درآینده نیاکان ژرمن‌زبانان جاگیر شدند- پدید آمد.
بریتانیا و ایرلند
برای بریتانیا عصر برنز در بازه ۲۱۰۰-۷۰۰ (پیش از میلاد) طرح‌می‌شود. در این زمان مردمانی از بخش قاره‌ای اروپا به این جزیره کوچیدند. پژوهش‌های پیشرفته تازه بر روی پیکرهایی که در نزدیکی استون‌هنج یافت ‌شده‌اند نشان داد که دست کم کوچندگانی از سوئیس کنونی در میان آنها بوده‌اند. دگرش‌های رفتاری و فرهنگی میان مردمان سفال‌جامی با مردمان دوره نوسنگی آشکار است.
در ایرلند عصر برنز از نزدیک به ۲۰۰۰ پیش از زایش آغاز می‌گردد و آن زمانی است که برنز برای ساخت‌ تبرهای پهنی از گونه بولی‌بگ ساخته‌شد. دوره پیش از این دوره را عصر مس می‌دانند که نشانه های آن ساخت ابزار مسی مانند تبرهای پهن،خنجر،تبرزین و درفش می‌باشد.
قاره آمریکا
منطقه آند
عصر برنز در آند آمریکای جنوبی از ۹۰۰ (پیش از میلاد) آغاز می‌شود. در این زمان هنرمندان فرهنگ چاوین آموختند که چگونه آلیاژ برنز را به دست آورند. نخستین ساخته‌های آنها نیز ابزاری چون تبر،خنجر و ابزارهای کشاورزی بود.
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بعد از جنگ جهانی دوم از مشتقات فرعی مواد سمی کلین – تیوکولین فسفون (Cholin – Thiocholinphosphon) و فلورفسفن زوره استرن، یک گروه جدید سموم عصبی با اثرات عمیق برای آماج های نظامی ساخته شده است که با علامت V مواد جنگی مشخص می گردد. معروفترین نوع این گروه در آمریکا با نام رمزی VX قابل شناسایی است. 

توسعه ی جنگ افزارهای شیمیایی دوترکیبی در آمریکا در ۱۹۵۴ آغاز شد. نخست بر وری توسعه ی بمب هایی با کالیبر بزرگ از نوع «بیگ آی» و گلوله ی توپخانه ۱۵۵ mm تأکید شد. این بمب ها قادر بودند آماج هایی را در عمق و رده عقب نیروی دشمن در فاصله ی ۵۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهند. در ضمن، عوامل مزبور مقاوم و پایدارند، به طوری که متجاوز از شش ماه در منطقه باقی می مانند
نیروهای نظامی آمریکا و پاره ای از کشورها از جمله عراق، جنگ افزارهای شیمیایی از نوع سموم دوترکیبی اعصاب سارین و VX در اختیار دارند. علائه بر دو نوع جنگ افزار مزبور که در گلوله های توپخانه ی کاتیوشا و کلاهک های جنگی برای موشک های زمین به زمین و نارنجکهای دستی برای رزم نزدیک به کار می رفت، از ترکیبات شیمیایی جنگی فسفری نیز در موشک های کروز برای فواصل دور استفاده شده است. 
مشخصات جنگ افزارهای شیمیایی دوترکیبی 

جنگ افزارهای شیمیایی دوترکیبی یک نوع جنگ افزار جدید می باشد که ساختمان آن از دو نوع مواد شیمیایی تشکیل شده است. این مواد که هر یک از آنها به تنهایی سمی نیستند، در دو محفظه ی جداگانه قرار می گیرند و فقط موقعی مرگ بار می شوند که این مواد با هم ترکیب گردند و این زمانی است که موشک یا گلوله ی توپخانه و یا بمب به طرف آماج حرکت کند. در این موقع است که هر دو ماده در مدت چند ثانیه با یکدیگر ترکیب می شوند و سپس در اثر فعل و انفعالات شیمیایی به یک ماده ی سمی جنگی از نوع عصبی بسیار قوی تبدیل می گردند، به ویژه آنهایی که از گروه ترکیبات فسفری و از موادی مانند سارین یا V و VX باشند. 

در اثر مسمومیت های حاد بر اثر جنگ افزارهای شیمیایی دوترکیبی، به علت اثرات بیوشیمیایی دو نوع علامت کامل ظاهر می شوند: 

۱٫ اثرات بدنی و عضلانی 

در اینجا علائمی مانند ارتعاش چشم ها، انقباض نای، دل درد و تهوع، رنگ پریدگی، جاری شدن ادرار و مدفوع و گرفتگی عضلات ظاهر می شود. 
۲٫ تأثیر بر روی سیستم مرکزی اعصاب 

لرزش، سرگیجه و سردرد از جمله علائم اصلی به شمار می روند و تا حدی افزایش می یابند که برای فرد غیر قابل تحمل می شوند. همراه با بیهوشی، احساس ترس، ناراحتی در صحبت و عدم تعادل و در نهایت انسداد مرکز تنفس مرگ فرا می رسد. اثرات این مواد به حدی زیاد است که حتی در صورت هرگونه اقدام پزشکی و نجات بیمار، اثرات دراز مدت آن پس از سالها ظاهر می شود. 

به طور خلاصه، جنگ افزارهای شیمیایی که در اوایل از ترکیبات ساده ی سمی تشکیل شده بودند، هم اکنون به علت پیشرفت علمی و صنعتی و درخواست های جدید نظامی، متحول و دگرگون گردیده اند. مواد جنگی جدید که دارای کیفیت بالایی هستند، همراه با وسایل پرتاپ کننده ی پیشرفته ضمن آنکه مکمل یکدیگرند، سبب می شوند تا کارایی و یا تأثیر مواد شیمیایی در آماج های دور دست افزایش یابد.
——————————————–
جنگ‌افزار هسته‌ای
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فهرست مندرجات
۱ متن عنوان 
۲ انواع بمب هسته ای 
۳ سلاح اتمي 
۴ انواع بمب اتمي 
۵ پدافند هسته اي 
۶ اثرات و مراحل انفجار هسته اي 
o ۶.۱ نورانفجار 
o ۶.۲ تشعشع حرارتی 
o ۶.۳ موج انفجار 
o ۶.۴ تشعشع هسته اي 
۶.۴.۱ آلفا 
۶.۴.۲ بتا 
۶.۴.۳ گاما 
۶.۴.۴ نوترون 
o ۶.۵ پیوند به بیرون 
o ۶.۶ پانويس 
o ۶.۷ منبع 

متن عنوان
 
 
ابر قارچی بمباران اتمی ناگاساکی ژاپن در ۱۹۴۵ حدود ۱۸ کیلومتر به هوا فوران کرد.
جنگ‌افزار هسته‌ای سلاح‌هائی هستند که در آن‌ها از انرژی حاصل از شکافت یا همجوشی هسته‌ای برای تخریب و کشتار استفاده می‌شود.
این سلاح‌ها در طول تاریخ تنها ۲ بار توسط امریکا مورد استفاده قرار گرفت.
انواع بمب هسته ای
اين سر عنوانها را برای اين نوشتم كه سرچ اين صفحه راحت تر باشد لطفا آنها را پاك نكنيد.
سلاح اتمي
انواع بمب اتمي
بمب حاصل از شکافت (A-Bomb) 
بمب حاصل از همجوشی (H-Bomb) 
بمب نوترونی (N-Bomb) 
پدافند هسته اي
استفاده از سلاحهای اتمی به دليل اثرات و ويژگی های خاصی بوده كه صاير جنگ افزار ها چنين قابليتی ندارند از جمله :
۱.ايجاد خسارت های سنگين جانی و مالی . 
۲.غير قابل استفاده كردن و آلودگی محيط. 
۳.تهديد طرف مقابل و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل برای قبول خواسته ها. 
۴.تغيير توازن قدرت درجنگ . 
۵.وسعت شعاع تخريب و خسارات هنگفت . 
۶.استفاده سريع در هر شرايع . 
۷.نفوذ اثرات تخريبی آن در تاسيسات…. 
البته با وجود اين قابليتها كشورها ودولتهای دارنده سلاح هسته ای با مشكلاتی رو به رو اند به شرح زير :
۱. مخالف اذهان عمومی جهان است 
۲. عمده تجهيزات و تاسيسات را نابود میسازد كه خود دشمن نيز ممكن است به آن نياز پيدا كند. 
۳. آلودگی شديد هسته ای كه باعث عدم استفاده از منطقه ميگردد. 
۴. عدم كنترل شعاع آلودگی كه در اثر كم بودن ممكن است آن خسارت مورد نظر وارد نشود و همچنين با زياد شدن شعاع آلودگی ممكن است به نيرو های خودی آسيب برسد. 
اثرات و مراحل انفجار هسته اي
نورانفجار
اولين نشانه يك حمله اتمی نور خيره كننده آن است كه مقداری از خورشيد درخشنده تر است و مانند فلاش عكاسی يا صاعقه است و نگاه كردن به آن حتی چند ثانيه میتواند انسان را نابينا كند 

تشعشع حرارتی
گوی آتشين تشكيل شده كه دمای مركز آن به چند ميليون درجه سانتيگراد ميرسد (حتی از سطح خورشيد هم بيشتر ميشود). 
هرچيزی را در نزديكی خود به خاكستر سفيدی تبديل ميكند وجود باد هم ميتواند به اين عمل كمك نمايد. 
موج انفجار
در همان دو الی سه ثانيه اول تشكيل ميشود و با سرعتی معادل دو برابر سرعت صوت به راه می افتد وهرچه بر سر راهش باشد پرتاب و نابود میكند . 
اجسامی كه توسط موج انفجار متلاشی شده مانند گلوله به پرواز در می آيند و آثار ناشی از آن تهديد جدی برای انسان به شمار ميرود. 

خود موج انفجار نيز بر اعصاب انسان تاثير گذاشته و باعث عدم تعادل (موقت يا دائم) ميگردد كه به اصطلاح به آن موجی شدن ميگوييم و همچنين باعث آسيب های شديد بر پرده گوش و ديافراگم قفسه سينه ميشود كه به ترتيب در اثر برخورد موج با پرده گوش و دومی دراثر باز ماندن ئهان انسان يا تنفس هنگام آمدن موج است كه عوارض آنها كری—ودومی مرگ است . 
تشعشع هسته اي
اين تشعشعات بسيار خطرناك به محض انفجار بمب در تمام نقاط پخش ميشود كه شامل چهار دسته اند: 
آلفا
اين ذره برد و قدرت نفوذ كمتری نسبت به ساير ذرات دارند. 
اين ذره توسط يك ورق كاغذ يا پارچه يا پوست انسان متوقف میشود.[۱] 
بتا
*اين ذره از ذرات آلفا قدرت نفوذ بيشتری دارند ولی دارای برد كمتری ميباشند.
*اين ذره توسط يك صفحه فلزی با ضخامت بيش از سه ميليمتر متوقف ميشود.   
[۲]
گاما
اين اشعه مانند امواج راديويی دارای برد بسيار زيادی ميباشند 
قدرت نفوذ و تخريب اين اشعه بسيارزياد است 
يك لايه ۱۵سانتيمتری بتن يا يك لايه ۲۰ سانتيمتری خاك فقط نيمی از اين اشعه را ميگيرد و همان نيمی ديگر اثرات زيانبار خود را بر جای ميگذارد. 
[۳]
نوترون
نوترون نيز مانند گاما هم بسيار زيانبار است هم دارای برد بسيار زيادی ميباشند و قدرت نفوذ و تخريب بسيار زيادی دارد با اين تفاوت كه نوترون ذره است و گاما اشعه. 
[۴]
پیوند به بیرون

پانويس
۱٫ ↑ شيمی مورتيمر 
۲٫ ↑ شيمی مورتيمر 
۳٫ ↑ شيمی مورتيمر 
۴٫ ↑ شيمی مورتيمر 
‎ 
منبع::
جنگ افزار(مجله)
سایت :ویکی پدیا 
سلاح های هسته ای

امروز، تمایز دادن این دو نوع سلاح بسیار دشوار است؛ زیرا در سلاح های پیچیده ای که امروزه ساخته می‌شود هر دو نوع بمب با هم ترکیب شده اند. مثلاً ابتدا یک بمب شکافت کوچک منفجر می‌شود تا دما و فشار مورد نیاز واکنش هم جوشی و انفجار بمب هم جوشی فراهم شود. عناصر هم جوشی هم ممکن است در هسته یک بمب شکافت استفاده شوند، چون نوترونهایی که از آنها تولید می‌شود باز می‌آفریند شکافت را بالا می‌برد.
وجه تمایز سلاح های شکافت و هم جوشی در این است که انرژی آنها از تغییرات هسته اتم به دست می‌آید. پس بهترین نام برای تمامی این سلاح های انفجاری، سلاح هسته ای یا Nuclear Weapon است. نوع دیگری از استفاده از سلاحهای اتمی هم وجود دارد که به آن بمب کثیف می‌گویند.

بمب های شکافت (Fission Bomb)
ساده ترین بمب های هسته ای بمب های شکافت خالص هستند که اساس سلاح های پیشرفته امروزی را تشکیل می‌دهند. اولین بار این بمب در آزمایش ترینتیی که نخستین دستاوردهای علمی پروژه، منهتن بود، منفجر شد.
یک بمب هسته ای شکافت، با تبدیل مداوم یک جرم زیر بحرانی یک ماده قابل شکافت به یک مجموعه فوق بحرانی و ایجاد یک واکنش زنجیره ای همراه با تولید مقداربسیار زیاد انرژی کار می‌کند. در عمل جرم به طور پیوسته و آرام و آرام به حالت بحرانی نمی رسد، بلکه از یک حالت زیر بحرانی به یک حالت بسیار فوق بحرانی تبدیل می‌شود. بدین ترتیب هر نوترون، نوترونهای جدید و زیادی تولید می‌کند و واکنش زنجیرهای با سرعت بسیار زیادی پیش می‌رود. مشکل اصلی در تولید یک بمب هسته ای شکافت بازده انفجاری خوب، این است که بتوان برای مدت کافی، اجزای بمب را کنار هم نگاه داشت تا بخش قابل توجهی از انرژی هسته ای قابل تولید آزاد شود.
تا پیش از زمان رها کردن بمب، ماده قابل شکافت را باید به صورت قطعات متعدد و جدا از هم که هر یک کمتر از جرم بحرانی هستند، نگاهداری کرد. در زمان انفجار، باید مواد قابل شکافت را به سرعت در کنار هم قرار داد. در ضمن فرآیند جمع شدن مواد، واکنش زنجیره ای آغاز می‌شود و سبب می‌شود اجزای بمب گرم شده، منبسط شوند. این انبساط مانع از فشرده شدن حداکثر مواد می‌شود ( به صرفه ترین حالت تولید انرژی در فشردگی کامل مواد قابل شکافت روی می‌دهند. ) اما فراهم کردن سیستمی که تمام این کارها را به خوبی انجام دهد اصلاً کار ساده ای نیست.

عتیقه زیرخاکی گنج