گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تنوع اقليمي ، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است. 

در سال ۱۳۸۲ حدود ۱/۱۴ در صد از توليد ناخالص داخلي ، بيش از يك چهارم ارزش صادرات غير نفتي ، يك پنجم اشتغال ، بيش از ۹۳ در صد از عرضه غذا در داخل كشور را به خود اختصاص داده است .
اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي آيد.
بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.
اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها …. و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است. 
به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها …. و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.                           
*اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ “جهاد كشاورزي” زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در    آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم. 

    اهداف و وظايف :
وزارت جهاد كشاورزي  _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
    هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود: 
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت: 
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار. 
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور. 
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري . 
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم. 
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها . 
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج : 
١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير 
الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن . 
ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور. 
ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي. 
د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور. 
٢_  حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده . 
٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري. 
٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط . 
٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها. 
٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي. 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري: 
١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي . 
٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل. 
٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم . 
٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي. 
٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود. 
د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي: 
١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز. 
٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب . 
٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن. 
٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها. 
٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام    اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود. 
٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن. 
٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو. 
٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها. 
٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها. 
١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي. 
١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور. 
 


ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان: 
١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور. 
٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي. 
٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي. 
٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور. 
٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام. 
٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها . 
٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور. 
  
ز_ امور حمايتي: 
١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي. 
٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده . 
٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب. 
٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه. 
٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم. 
٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي. 
٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور. 
٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد. *محمد رضا عارف  معاون اول رئيس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، استانداري هاي سراسر كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود.

شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد 
روابط عمومي  در  وزارت جهاد كشاورزي:
روابط عمومي جهاد كشاورزي از ادغام روابط عمومي‌هاي وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي سابق بوجودآمده  ورسماً از سال ۱۳۸۰ فعاليت خود را آغاز كرده است .
لذابه نظرمي رسددربيان تاريخچه ناگزير بايد تاريخچه روابط عمومي در وزارتخانه هاي مذكور را مرور كنيم.

شكل گيري و پيدايش روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي سابق
جهاد سازندگي از ابتدا به صورت مديريت شورايي اداره مي شد كه وزير جهاد سازندگي نيز عضو آن بود. از ميان اين جمع يك  نفر عهده دار مسؤوليت روابط عمومي بود كه در واقع حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، اداري، مالي، پژوهشي و غيره را به عهده داشت و در مجموع  وظايف روابط عمومي به معناي مصطلح آن را دربرنمي‌گرفت.
در سال ۱۳۶۷ بحث مستقلي تحت عنوان روابط عمومي در جهاد سازندگي مطرح شد و ازآن‌ سال‌تا‌ اواخر سال ۱۳۷۹ روابط عمومي به معناي مصطلح  آن، آغاز به فعاليت كرد.
روابط عمومي در جهاد ابتدا به مدت كمي تحت عنوان ”واحد تبليغات“ و  سپس با نام”روابط عمومي“ شروع به كار كرد. با توجه به نياز به توسعه و گسترش ابعاد كاري، در سال ۱۳۷۱ به اداره كل روابط عمومي  جهادسازندگي ارتقا يافت و شرح وظايف و نمودار تشكيلاتي آن توسط اداره كل تهيه و توسط مسؤولان ذيربط در وزارت جهاد سازندگي تصويب و در نهايت در بهمن ماه ۱۳۷۳ به تصويب نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.
روابط عمومي وزارت جهاد سازندگي از سال ۱۳۷۲ با ۷ نفر كارمند و حداقل امكانات و تجهيزات، فعاليت‌هاي خود را شدت بخشيد و در سال ۱۳۷۵ با  جذب نيروهاي متخصص و كارآمد و افزايش امكانات، تعداد كاركنان آن به  44 نفر افزايش يافت.
  روابط عمومي در وزارت جهاد سازندگي از سه اداره انتشارات، تبليغات و نمايشگاه‌ها و ارتباط با رسانه‌ها و ۴  واحد آموزش و برنامه ريزي، پژوهش و افكار سنجي، ارتباطات مردمي و اطلاع رساني و امور عمومي و پشتيباني  تشكيل يافته بود. اين روابط عمومي ۵ سال پياپي به عنوان روابط عمومي برتر  كشور برگزيده شد.

روابط عمومي در وزارت كشاورزي سابق:
در سال ۱۳۳۵ كه براي اولين بار هدف و شرح وظايف وزارت كشاورزي تدوين  شد، سخني از واحدي با عنوان روابط عمومي نرفته بود و چند سال بعد از آن بود  كه اين واحد جديد به تشكيلات وزارت مذكور اضافه شد. در سال هاي ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ باتصويب قوانيني چهار وزارتخانه كشاورزي، اصلاحات اراضي، منابع طبيعي، توليدات كشاورزي و مواد مصرفي، عهده دار فعاليت هاي مربوط به بخش كشاورزي شدند. كه هر يك از آنها داراي واحد روابط عمومي بودند. در سال ۱۳۵۰ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمد و در تشكيلات مصوب اين وزارت جديد ـ كه مربوط به سال ۱۳۵۱ است ـ  واحد روابط عمومي در زيرمجموعه معاونت پارلماني (امور مجلس) جاي داشته است. در سال ۱۳۵۴  سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه‌اي، الگوي وظايف واحد اطلاعات و انتشارات روابط عمومي را به كليه وزارتخانه  ها ابلاغ كرد و از جمله بر يكساني نام اين واحد در همه دستگاه ها ـ اداره كل  اطلاعات و انتشارات و روابط عمومي ـ و نيز بر لزوم فعاليت آن در زير نظر مستقيم وزير ( يا بالاترين مقام دستگاه ) تأكيد ورزيد.
از آن پس طي تفكيك وتجميع وظايف دستگاه هاي عهده دار امور بخش كشاورزي، همچون وزارت كشاورزي و عمران روستايي تا زمان حاضر، شامل ”دفتر روابط عمومي“ در تشكيلات متبوع خود بوده اند. گفتني است كه جايگاه تشكيلاتي روابط عمومي به رغم تأكيد بخشنامه مزبور و همچنين تأكيد دولت هاي پس از انقلاب، غالباً با تفويض اختيار وزيران وقت در زير نظر معاونت هاي وزير بوده است تا آنكه با تلاش بسيار، از سال ۱۳۷۵ اين واحد به طورمستقيم زيرنظروزيروقت به انجام وظايف خطيرخود اشتغال داشته‌است.
*  اهداف و وظايف دفتر آمار و فناوري اطلاعات :

  ايجاد ارتباط متقابل با كليه واحد هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي جهت دريافت و شناخت نيازهاي آماري و طبقه بندي و اولويت بندي آنها . 
  گرد آوري ،طبقه بندي ، پردازش آمار و اطلاعات بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد نظام آماري متناسب با نياز وزارت متبوع . 
  تهيه طرحها و فرمهاي جمع آوري ، نگهداري ، استخراج و بهنگام سازي آمار و اطلاعات ، اسناد و مدارك فني و تخصصي و ارايه خدمات مربوط به نحو بهره برداري از آنها . 
  مطالعه ، بررسي، تدوين ، تصويب، نظارت عنداللزوم اجراي طرحهاي آماري در سطح وزارتخانه متبوع . 
  همكاري در استقرار شبكه اطلاع رساني آماري در سطح وزارت جهاد كشاورزي . 
  همكاري در طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي در زيربخشهاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي . 
  تهيه و اجراي طرحهاي آماري با استفاده از تكنولوژي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  . 
  برنامه ريزي و سياست گذاري و هماهنگي در خصوص اجراي پروژه هاي سنجش از دور و تهيه داده هاي ماهواره اي مورد نياز معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي از طريق منابع داخلي و خارجي . 
  نظارت ، هماهنگي و ارايه خدمات مشاوره اي جهت تهيه سخت افزار و نرم افزار هاي پايه و كاربردي به كليه واحد هاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي . 
  نظارت ، هدايت ، توليد ، راهبري و نگهداري سيستم هاي اطلاعاتي كاربردي مورد نياز و پيشنهاد استاندارد هاي لازم بر مبناي فن آوريهاي نوين توليد نرم افزار 
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل شامل موارد زیر می باشد:

نشاسته تركيبي است از كربوهيدراتها كه داراي رنگ سفيد و طعم و بوي بخصوص خود
بوده و بر حسب منبع تهيه شكل ميكروسكوپي و اندازه مشخص دارد و فرمول عمومي
متجاوز از ۱۰۰۰ بوده ، نشاسته n است كه در اين فرمول مقدار (C9H10O5)n آن
بوسيله اسيد يا آنزيمها هيدروليز و تبديل به گلوكز ميشود.
نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . نشاسته بوسيله محلول يد رنگ از
بين مي رود و پس از سرد شدن به رنگ آبي بر مي گردد . نشاسته در آب سرد و
حلالهاي آبي حل مي شود . اكثر دانه هاي نشاسته گندم گرد و داراي اندازه هاي
متفاوتند . حداكثر اندازه دانه ۴۵ ميكرون مي باشد و دانه هاي بزرگ اغلب بيضي
شكلند.

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گردانندگان تشكل ها بايد پيش از بازديد اوليه كه نقطه‌ي رسمي آغاز طرح است، محل اجراي طرح را شناسايي، بافت جمعيتي آن را بررسي و اطلاعات ضروري مورد نياز براي انجام بازديدهاي اوليه را جمع آوري كنند. برخي از اطلاعات مورد اشاره در زير ذكر شده اند:
نام روستا.
نام و شماره تلفن حاكم روستا.
نقشه هايي كه موقعيت روستا و راه‌هاي ارتباطي آن را مشخص مي كند.
اطلاعات مربوط به مناطق زير كشت و تعداد خانوارهاي ساكن روستا.
و ساير اطلاعات و اسناد.
بهتر است براي داشتن تصويري روشن از منطقه و برآورد فاصله‌ي روستاها و همچنين بررسي وضعيت جاده ها بازديد مختصري از منطقه‌ي اجراي طرح انجام شود.
بازديد اوليه
۱/۲/۱) تماس با افراد صاحب نفوذ:
گردانندگان تشكل ها بايد با حاكم روستا يا ساير افراد ذي‌نفوذ تماس گرفته و موسسه، طرح توسعه و اهداف و روشهاي انجام آن را معرفي و تشريح كنند. در صورت عدم اطلاع رساني، ملاقات با آنان در مدت بازديد از روستا، كاري مشكل مي‌نمايد. در اين شرايط، گردانندگان تشكل ها تنها موفق به گفتگو با عده‌ي معدودي از بزرگان روستا خواهند شد.
 ملاقات هاي شخصي گردانندگان تشكل ها با سران روستاها، از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا آنان مسئول انجام امور مقدماتي برگزاري جلسات (اطلاع رساني تاريخ، زمان و محل برگزاري جلسات و تاكيد بر اهميت حضور آنان در جلسات فوق) مي باشند.
۲/۲/۱) معرفي طرح و موسسه‌ي مجري آن:
ممكن است روستائيان تا پيش از بازديد موسسه‌ي مجري طرح از روستا، حتي نامي از آن نيز نشنيده باشند و براي نخستين بار طي بازديد مسئولان آن با نام موسسه و فعاليت‌هاي آن آشنا شوند.
بديهي است كه در اين مرحله هنوز روستاييان از طرح توسعه و اهداف و محتواي آن آگاه نيستند.
 گرداننده‌ي تشكل بايد توضيحات مختصر اما كاملي از طرح توسعه و موسسه‌ي مجري آن به كشاورزان ارايه كرده و هدف از بازديد را رايزني براي تعيين تاريخ، زمان و محل برگزاري جلسات آگاه سازي عنوان كند. در طول مدت بازديد، گرداننده‌ي تشكل تنها به موضوعات كلي زير اشاره مي كند:
نام موسسه‌ي مجري طرح.
اهداف اصلي از اجراي طرح: كه عبارت از استفاده و ترويج يك سيستم آبياري پايدار است كه در آن گروه‌ها در برنامه‌ريزي، طراحي، نصب، استفاده و نگهداري سيستم هاي آبياري، زهكشي و رفاهي دخيل هستند.
اهميت برگزاري جلسات آگاه سازي كه معرفي موسسه و تشريح طرح به كشاورزان را نيز شامل مي شود.
 علاوه بر ساكنان روستاهاي بزرگ، حاشيه نشينان آن مناطق نيز بايد براي شركت در اين جلسات دعوت شوند.
در پايان بازديد از روستا، كشاورزان بايد با همراهي گرداننده‌ي تشكل بر سر تاريخ، زمان و محل برگزاري جلسات به توافق برسند.
 هرچند گرداننده‌ي تشكل مي تواند تاريخي را براي برگزاري نشت هاي آتي پيشنهاد كند اما اين كشاورزان هستند كه بايد با آن موافقت كنند. گرداننده‌ي تشكل بايد برنامه هاي خود را تا حد امكان با سلايق وخواسته هاي كشاورزان هماهنگ سازد. براي مثال، ممكن است كشاورزان ترجيح دهند كه طي فصل كاشت يا برداشت، جلسات در ساعات اوليه روز يا اواخر شب برگزار شوند.
 لازم است سلسله جلسات آگاه سازي در مكاني برگزار شود كه تمامي كشاورزان بخوبي با آن آشنا بوده و در آن احساس آرامش و راحتي كنند. جلسات را نبايد در محيطي پر ترافيك و پر ازدحام كه آلودگي صوتي فروشگاه‌ها، اتومبيل‌ها و مردم مانع تمركز افكار كشاورزان مي شود، برگزار كرد.
۳/۲/۱) تبليغات و فعاليت هاي آگاه سازي:
گردانندگان تشكل ها بايد از رسانه هاي جمعي و محلي براي ابلاغ تاريخ، زمان و مكان برگزاري جلسات در روستاهاي مختلف استفاده نمايند.
همچنين توزيع اطلاعيه يا اطلاع رساني از طريق بيل بورد نيز راه حل ديگري است كه مي توان به آن متوسل شد.
 
مرحله‌ي ۲: فعاليت هاي آگاه سازي
گروه هدف: كليه‌ي كشاورزان و نمايندگان موسسات حمايتي
كارمندان مسئول: گرداننده‌ي تشكل و كارمندان ساير موسسات
زمان‌بندي: طي يك يا دو هفته پس از پايان بازديد اوليه از روستا (مرحله‌ي۱).
اهداف اصلي:
 معرفي موسسه‌ي مجري طرح و كارمندان آن و همچنين نمايندگان شركت‌هاي حمايتي
 ارايه‌ي جزئيات طرح توسعه و اهداف، روش ها و محتواي طرح وتاكيد بر اهميت نقش كشاورزان
 برآورد ميزان تمايل كشاورزان براي شركت در طرح
 برنامه ريزي يك نظر سنجي مقدماتي
روش ها:
 برگزاري جلسات سخنراني
 ايراد سخنراني
 مباحثه
اسناد: بروشور ۱/۲
تجهيزات سمعي بصري: نقشه‌ي آرايش پيشنهادي طرح
 
اطلاعات و دستورالعمل
۱/۲) هدف از فعاليت هاي آگاه سازي:
هدف از آگاه سازي، اطلاع رساني به كليه‌ي كشاورزان در مورد جوانب متعدد طرح مانند اهداف، روش ها، جزئيات طرح و همچنين تبيين نقش و مسوليت هاي كشاورزان در مراحل مختلف طرح (از طراحي و اجرا تا مديريت سيستم هاي آبياري) است.
به علاوه جلسات آگاه سازي فرصتي فراهم خواهند آورد تا طي آنها، كارمندان موسسه و به ويژه گرداننده‌ي تشكل كه در تمام مراحل همكاري بسيار نزديكي با كشاورزان خواهد داشت، به كشاورزان معرفي شوند. حتي مي توان كارمندان موسسات حمايتي را نيز كه در جلسات حضور دارند، به كشاورزان شناساند.
اگر تمام كشاورزان در مورد طرح به طور كامل توجيه شوند، خواهند توانست از مراحل اجراي طرح و بايدها و نبايدهاي هر مرحله و مسوليت موسسات و نهادها تصويري واقعي بدست آورند.
يكي از نتايج عمده‌ي فعاليت هاي آگاه سازي اطلاع يافتن كشاورزان از نقش محوري خود در مراحل مختلف طرح به طرق زير است:
مشاركت در طراحي و برنامه ريزي.
نظارت بر مراحل نصب سيستم هاو در صورت امكان تقبل نصب بخشهاي كوچكي از آنها.
تشكيل و مديريت گروه‌ها و حوزه‌ي آبياري.
پذيرش مسئوليت استفاده و نگهداري از تاسيسات آبياري، زهكشي و سيستم‌هاي وابسته.
۲/۲) جلسات گروهي:
در هر روستاي مركزي بايد يك سري جلسات آگاه سازي با رعايت نكات ذيل برگزار شود:
 طول مدت جلسات آگاه‌سازي نبايد بيش از ۵/۱ ساعت باشد و سخنراني گرداننده‌ي تشكل يا هر مسئول ديگري نبايد بيش از ۳۰ تا ۴۵ دقيقه به طول بينجامد. مدت باقي مانده را مي توان به پرسش و پاسخ اختصاص داد.
 براي اطمينان از انتقال درست مطالب به كشاورزان، استفاده از گويشي قابل فهم توصيه مي شود. علاوه بر اين سخنران بايد آرام، شمرده و به قدر كافي بلند صحبت كند تا همه بتوانند صداي او را به خوبي بشنوند.
براي اطمينان از انتقال كليه‌ي موضوعات به كشاورزان لازم است كشاورزان از واژه‌ها و اصطلاحات بسيار فني كه درك آنها براي كشاورزان مشكل مي نمايد، به هيچ عنوان استفاده نكنند. به علاوه بايد از به كاربردن واژه ها و اصطلاحات انگليسي نيز پرهيز كرد. براي مثال، بجاي استفاده از واژه‌ي انگليسي Drainage بهتر است از واژه‌ي زهكشي يا تخليه استفاده شود.
همچنين توصيه مي شود مكان برگزاري جلسات، به گونه اي انتخاب شود كه دسترسي كليه‌ي كشاورزان به آن آسان بوده و به علاوه بتوانند بدون ايجاد مزاحمت هاي صوتي براي همسايگان،‌آزادانه نقطه نظرات خود را بيان كنند. از مكان هاي مناسب مي توان از مدرسه،‌مسجد يا در صورت وجود، سالن اجتماعات روستا نام برد.
براي اين كه مكان برگزاري جلسات، ساكت و آرام بوده و مزاحمت هاي صوتي محيط بيرون نظم جلسه را مختل نسازد،‌ بهتر است از انتخاب اماكن شلوغ و پرسرو صدا مانند مراكز خريد پرهيز كرد.
 گردانندي تشكل و ساير مسئولين مربوطه بايد يك روز پيش از برگزاري جلسه با حاكم روستا تماس بگيرند تا مطمئن شوند كه او خبر برگزاري جلسه را به اطلاع كشاورزان رسانده است.
 گرداننده‌ي تشكل و ساير مسئولين مربوطه بايد حداقل ۳۰ دقيقه پيش از شروع جلسه، در محل حاضر باشند تا از مهيا بودن همه‌ي شرايط و امكانات مطمئن شوند.
 گرداننده‌ي تشكل و ساير مسئولين مربوطه بايد پس از ورود به روستا، از مسئولين روستا بخواهند كه از طريق بلندگوي مسجد به روستائيان اطلاع داده شود كه جلسه بزودي آغاز خواهد شد.
۳/۲) ساختار جلسه:
در ابتداي جلسه‌ي آگاه سازي، گردانندي تشكل يا هر فرد ديگري كه مسئوليت ايراد سخنراني را بر عهده گرفته بايد به كشاورزان خوش آمد بگويد و از زحمات حاكم روستا در تنظيم و سازماندهي اين جلسات قدرداني كند. پس از آن نيز بايد كليه‌ي كارمندان مؤسسه مجري طرح و ساير مؤسسات حمايتي به اختصار معرفي شوند.
پيش از ايراد سخنراني بايد اهداف اصلي طرح و ساير موضوعات اصلي مهم مطرح شده و به طور كامل براي كشاورزان توضيح داده شوند. ايراد سخنراني بايد توسط گرداننده‌ي تشكل يا يكي از اعضاي مؤسسه‌ي مجري يا توسط دو نفر از كارمندان مؤسسات حمايتي كه در اجراي طرح شركت دارند، انجام شود. طول مدت سخنراني نبايد بيش از ۴۵ دقيقه باشد چرا كه در اين صورت كشاورزان به طور فعال به آن گوش فرا نخواهند داد.
 تعداد سخنرانان نبايد بيش از ۳ نفر باشد. زمان در نظر گرفته شده براي هر يك نيز نبايد بيش از ۱۵ دقيقه باشد. اگر تعداد سخنرانان بيشتر شود، احتمال به درازاكشيده شدن زمان سخنراني و خستگي كشاورزان وجود دارد.
 در صورت امكان ،‌نقشه يا طرحي از آرايش پيشنهادي شبكه‌ي آبياري را بايد به كشاورزان نشان داد تا بدين وسيله آنان يك ديد كلي از طرح در ذهن داشته باشند.
 البته بايد به كشاورزان يادآوري كرد كه طرح مذكور قطعي نيست و مي توان در مرحله‌ي طراحي مشاركتي نظرات كشاورزان را در آن اعمال كرد (مرحله ي ۶).
پس از سخنراني ، كشاورزان و كارمندان مؤسسات حمايتي بايد فرصتي براي طرح سؤالات و نقطه نظرات خود درباره‌ي كليات طرح يا جزئيات فني آن داشته باشد.
در پايان جلسه، گرداننده‌ي تشكل يا ساير كارمندان مؤسسه‌ي مجري طرح بايد ميزان اشتياق و ميل به همكاري كشاورزان شركت كننده در جلسه را مورد ارزيابي قرار داده و مشخص كنند كه آيا آنان پس از شنيدن نكات مفيد طرح، تمايلي به اجراي آن پيدا كرده اند يا خير.
در آخر نيز لازم است سخنران، جملات خود را با تشكر و قدرداني از حضور و توجه كشاورزان و كارمندان شركت هاي حمايتي به پايان برد.
 پيش از شروع سخنراني يا در پايان جلسه ،‌بايد از شركت كنندگان خواست تا فرم حضور در جلسه را پر كرده و نام و شماره تلفن خود را نوشته و سپس آن را امضا كنند.
× توزيع و امضاي فرم نبايد در حين ايراد سخنراني يا هنگام طرح سؤالات باشد،‌چرا كه تمركز كشاورزان بهم خواهد خورد.
 در آغاز يا پايان جلسه،‌نسخه اي از بروشور طرح كه در آن،‌اهداف، روش ها و امكانات طرح درج شده، بايد بين كشاورزان و كارمندان شركت هاي حمايتي توزيع شود.
 حدود ۱۰ تا ۱۵ نسخه‌ي اضافي از بروشور نيز بايد به حاكم روستا تحويل داده شود تا او آن ها را در اولين فرصت به دست غايبين برساند.
 نمونه اي از كليات بروشور مذكور در ضميمه‌ي ۲ / ۱ آمده است.
 
۴/۲) موضوعات سخنراني:
در سخنراني بايد به موضوعات زير اشاره شود:
تشريح اهداف اصلي طرح
نام روستاهاي موجود در طرح
نام مؤسسات مسئول اجراي طرح
قوانين اصلي طرح مانند،‌گفتگو مداري،‌اعتماد به نفس،‌مشاركت و استفاده‌ي پايدار از منابع.
نقش و مسئوليت هاي كشاورزان، به خصوص در قبال استفاده و نگهداري از سيستم هاي آبياري، زهكشي و تأسيسات رفاهي و همچنين دريافت آب بها براي پرداخت هزينه هاي استفاده و نگهداري از سيستم.
مراحل طرح
اهميت مشاركت در تمام مراحل طرح كه شامل تشكيل نهادهاي روستايي نيز مي شود.
ارايه‌ي امكانات حمايتي و آموزشي
ارايه جدول زماني براي اجراي كليه‌ي مراحل طرح
 

عتیقه زیرخاکی گنج