گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

تعداد صفحه : ۶۳

نوع فرمت : ورد(word)
این نوشتار که برای شما تهیه شده به بررسی نقش خانواده در شخصیت انسانی و مهعنوی جوان ، بلوغ رواني واجتماعي جوان،بلوغ رواني و ج ن س ي جوان ،بررسي مشكلات سني،شكلات ونيازهاي دوره ي جواني ونوجواني،اعتياد درجوانان،آسيب هاي اجتماعي دررابطه با جنس مخالف، هنجارهايي درتربيت می پردازد که قابل ویرایش می باشد .
قسمتی از متن :
يكي ازوظايف مهم درتعليم وتربيت يك نسل، ياري دادن آن براي يافتن هويت خويش است . روان شناسان، دوره نوجواني يعني حد فاصل بين ۱۳ تا ۱۸ سالگي را دوره حساسي براي يافتن هويت مي دانند.درصورتي كه نوجوان بتواند دراين مدت براي خويش تصويري رضايت بخش واميد آفرين بدست آورد، مراحل بعدي زندگي را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنين وضعيتي قدم دردوره هاي جهاني خواهدگذاشت، به گونه اي كه مي داند چه   مي خواهد ومي داند كه چه راهي پيش رو دارد وچه بايد بخواهد. درصورت تحقق ناپذيري اين هويت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگي نقش ›› خواهد شد. يعني درمورد خود ونحوه رفتاري كه  مي بايدداشته باشد ، دچار ترديدي مي شود.درچنين صورتي، انتخاب يك الگوي مشخص براي او مشكل خواهد شد به همين لحاظ ممكن است هرچند صباحي، به رنگي وشكلي درآيد. 
درجوامعي كه پيچيدگي وتنوع رفتاري، زياد به چشم مي خورد، الگوهاي متعددي درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، كه او را درانتخا ب يك ياچند الگو براي همانند سازي، يعني انتخاب شيوه اي براي زيستن باالهام از آن الگوها، با مشكل مواجه مي سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستايي وعشايري، هويت يابي نوجوانان با مشكلات كمتري مواجه خواهد بود. دراين گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصيت معدودبه منزله الگوهاي قالبي درمقابل نوجوان قراردارند كه نوجوان دربرخورد با مشكلات مي تواندبا آنها همانند سازي كند. از اين رو درجوامع ساده ايران به فراواني با نوجوانان ۱۴ يا ۱۵ ساله اي روبرو مي شويم كه مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار مي كنند ودرجمع آنان وتقريباً همپاي آنان رفتار كرده، اظهار نظر مي كنند.
فهرست مطالب
فصل اول: شخصيت انساني ومعني جوان
بخش اول: هويت يابي ۲
بخش دوم: معني جوان ونوجوان ۴
     درباره جوان             5
فصل دوم: بلوغ رواني واجتماعي جوان
بخش سوم: بلوغ رواني وجنسي جوان ۷
    رشد اجتماعي        10
فصل سوم: بررسي مشكلات سني
بخش چهارم: بررسي مشكلات سني ۱۲
بخش پنجم: مشكلات ونيازهاي دوره ي جواني ونوجواني        14
افسردگي ۱۶
اضطراب         18
بخش ششم: اعتياد درجوانان
نقش شخصيت دراعتياد                     20
اعتياد وموادمخدردرنوجوانان ۲۲
بخش هفتم: آسيب هاي اجتماعي دررابطه با جنس مخالف
الگوپذيري ورابطه با جنس مخالف ۲۵
آسيب هاي اجتماعي دختر وپسر                26

فصل چهارم: نقش خانواده
بخش هشتم: هنجارهايي درتربيت ۲۹
روش پرورش جوانان ونوجوانان               29
نقش خانواده ۳۲
برخوردهاي نامطلوب ۳۳
بخش نهم: توصيه هاي بهتر براي ارتباط باجوانان        35
نكته اي به والدين(رشد اجتماعي) ۳۷
پدرها ومادر ها حتماً بخوانند ۳۷
بخش دهم: آسيب ها وموانع اجتماعي
پسران ايراني شغل مي خواهند                         40
ازدواج ۴۲
فراردختران عواقب ومشكلات آن ۴۵
آسيب هاي اجتماعي فرار پسران                   50
جوانان ديروز ۵۵
ضمائم ۶۰
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۰
نوع فایل : ورد (word)

پایان نامه به بررسی کامل نقش مادر در دوران نوجوانی فرزندان و سن بلوغ می پردازد . 

قسمتی از متن : 

مادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت دوران جوانی و بلوغ باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .
   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.
   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .
   دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .
   خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.
   امید است پسران امروز که پدران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ ینده وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده پدرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند 

این تحقیق شامل سه بخش می باشد که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که در ۷۰ صفحه تهیه و تنظیم شده است.
   بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان 
   بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن 
   بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان 

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جوان از منظر پیامبر-خرید اینترنتی تحقیق جوان از منظر پیامبر-دانلود رایگان مقاله جوان از منظر پیامبر-تحقیق جوان از منظر پیامبر

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج