گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 210 views
  • بدون نظر
uپنجره جو-هری مدلی است که اولین بار توسط دو روانشناس به نام های جوزف لافت و هرینگتون اینگرام معرفی شد.
u بخش دوم عنوان این مدل برگرفته از اسامی کوچک این دو نفر است.
uآنها که پژوهشگرِ حوزه ی مدیریت رفتاری بودند، این مدل را ابتدا در زمینه ی ارتباطات میان فردی مطرح کردند و بعدها در علم ارتباطات (ارتباطات جمعی، رسانه و روابط عمومی) و همچنین مدیریت رفتارهای سازمانی نیز استفاده شد:

یکی از الگوهای بسیار جالب و مورد توجه در تصویر کردن سطوح آگاهی در رفتار انسانی پنجره جوهری است. این نام از ابتدای اسامی کوچک دو روانشناس – «جوزف لوفت» و «هری اینگهام» که مدل را طراحی کرده‌اند گرفته شده است. این مدل پیوند فرد با اشخاص دیگر را در چهار خانه نشان می‌دهد که این چهار خانه هریک خانه‌ای از یک پنجره بزرگ است. اندازه هر خانه نشان دهنده آگاهی – به‌وسیله خود فرد یا به‌وسیله دیگران  از رفتار، احساسات و انگیزه‌های خود است. این خانه‌ها موارد زیر را بیان می‌کنن.


عتیقه زیرخاکی گنج