گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

T99   که شامل چهار مرحله آزمایشی می باشد که عبارتند از : A ,B , C , D 
و اشتو اصلاح شده آن T180  می باشد که آن هم شامل مراحل : A ,B ,C , D 
می باشد. تفاوتهایی که بین T180  و T99  وجود دارد بستگی به نوع قالب و چکش تراکم دارد .

هدف از انجام آزمایش :
این استاندارد برای تعیین رابطه درصد رطوبت و دانسیته خاک های کوبیده شده در قالبی به حجم مشخص که با چکشی به وزن ۲٫۵kg  و ارتفاع سقوط ۳۰۵mm متراکم شده باشد استفاده میگردد. 
روش A ) قالب به قطر ۱۰۱mm یا ۴ اینچ و مصالح عبوری از الک نمره ۴ مشخص 
می شود .
قالب بزرگ متراکم : قطر آن برابر با ۱۵۲٫۴mm یا ۶ اینچ و برای مصالح ردشده از الک ۳/۴ اینچ استفاده می شود .
برای راه سازی در ایران از روش  AASHTO D180 استفاده می شود .
برای پروژه های سد سازی از روش   ASTM D1557 استفاده می شود .
خاکی که برای آزمایش بر می داریم    :
در روش AASHTO T99  7kg رد شده از الک ۳/۱۶ اینچ .
و در روش AASHTO T180 11kg رد شده ازالک ۳/۴ اینچ
قالبها استوانه فلزي با جداره سرب بوده كه داراي ابعاد و ظرفيت يك قالب ۱۰۱٫۶mm يا ۱۴ اينچ با ظرفيت ۹۴۳±۸ كه قطر داخلي آن ۱۰۱٫۶±۰٫۴۱ و ارتفاع ۱۱۶٫۴۳±۰٫۱۳ مي باشد.و قالب بزرگ ۱۵۲٫۴mm باظرفيت ۲۱۲۴±۲۱ كه قطر داخلي آن ۱۵۲٫۴±۰٫۶۶mm و ارتفاع ۱۵۲٫۴mm مي باشد .
چكش:
وزن چكش ۲٫۴۹۵kg و سطح دايره به قطر ۵۰٫۰۸ و ارتفاع سقوط آن ۳۰٫۵cm است
جك بيرون آورنده قالب :
شامل يك جك – دسته جك و قاب مي باشد.
ترازو:
ترازو با دقت ۰٫۱gr 
اون يا گرمخانه : 
دما را در ۱۱۰±۵ درجه خشك ميكند .
الكها:
شامل الك ۳/۴ اينچ و ۳/۱۶ اينچ مورد نياز است .
قوطي :
قوطي بايد از ظرف هاي مناسب و مقاوم در برابرخوردگي باشد .
تيغه فلزي

روش آزمايش :
T99 روش A  : نمونه رد شده از الك ۳/۱۶ اينچ را مقدار مناسبي در حدود  7kg بر مي داريم . سپس نمونه را با مقدار آب كافي مرطوب مي كنيم طوري كه رطوبت آن حدود ۰٫۰۴ كمتر از رطوبت بهينه باشد .
نمونه خاك را در ۳ لايه تقريبا مساوي در قالب به قطر  101mm با گلويه مرطوب ريخته و متراكم كنيد . طوري كه ارتفاع پس از تراكم ۱۲cm بالا بيايد .
خاك نرم هر لايه را قبل از تراكم بايد ضخامت يكنواخت در خاك پخش گردد. با استفاده از چكش متراكم دستي داراي سطح مقطع به قطر تقريبي ۵۰mm تعدادي ضربه آرام به خاك اعمال شود تا آن را از حالت سست اوليه خارج گرداند و سپس هر لايه با ۲۵ ضربه بطور يكنواخت در سطح قالب توزيع شده باشد متراكم مي كنيم . اگر از چكش دستي استفاده مي شود اين ضربات بايد از ارتفاع  305mm بالاتر از سطح خاك اعمال شود .
بعد از اينكه عمل تراكم اتمام رسيد گلويه قالب را باز كرده و به وسيله خطكش كاملا صاف مي كنيم قالب را با خاك نمونه وزن كرده و وزن آن را يادداشت مي كنيم سپس بوسيله جك درآورنده نمونه , نمونه را از داخل قاب خارج مي كنيم .
و دو نمونه خاك را براي تعين درصد رطوبت مي گيريم وآن را داخل اون  مي گذاريم و بعد از مدت ۱۶ ساعت خاك وزن خاك خشك ان را يادداشت مي كنيم و اين مراحل را با درصد خاك هاي مختلف تا ۵ مرتبه انجام مي دهيم .

عتیقه زیرخاکی گنج