گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران  ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان:
ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
-۱ فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
-۱-۱ دورنماي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۱ اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۳-۱ متغيرهاي اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۴-۱ متغيرهاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۵-۱ مباحث پيشرو……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۲ فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق………………………………………………………….. ۶
-۱-۲ كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۱-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲ توصيف مساله و شرايط موفقيت مدل عددي……………………………………………………………………………. ۷
-۳-۱-۲ خطاي پخش عددي و پراكنش……………………………………………………………………………………………. ۷
-۴-۱-۲ پايستاري معادلات و روش عددي در حل مسئله ريمن …………………………………………………………. ۸
-۵-۱-۲ ديگر ويژگي هاي مسئله شكست سد………………………………………………………………………………….. ۸
-۶-۱-۲ ويژگي هاي روش هاي عددي قابل كاربرد در مسئله شكست سد………………………………………….. ۹
۹…………………………………………..TVD -7-1-2 ويژگي هاي روش هاي عاري از نوسان، شرايط يكنوايي و
-۲-۲ تاريخچه مدلسازي شكست سد………………………………………………………………………………………………. ۱۳
-۱-۲-۲ روشهاي عددي كامپيوتري ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
-۳ فصل سوم: معادلات حاكم بر جريان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۱-۳ اصل بقاء جرم(معادلهءپيوستگي)……………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۱-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوري دايورژانس…………………………. ۱۸
-۲-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم كنترلي حدي………………………… ۱۹
-۳-۱-۳ شكل ديگر معادلة پيوستگي………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۴-۱-۳ معادلة پيوستگي در مختصات استوانهاي……………………………………………………………………………….. ۲۳
-۵-۱-۳ شرايط خاص معادلة پيوستگي…………………………………………………………………………………………….. ۲۴
-۱-۵-۱-۳ جريان دائمي و قابل تراكم……………………………………………………………………………………………. ۲۴
-۲-۵-۱-۳ جريان غير قابل تراكم………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ز
-۲-۳ اصل بقاء مومنتم خطي (معادلة كوشي)………………………………………………………………………………….. ۲۶
-۱-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط تئوري ديورژانس…………………… ۲۷
-۲-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط حجم كنترلي حدي……………….. ۲۹
-۳-۲-۳ شكل ديگر معادلة كوشي…………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط قانون دوم نيوتن…………………… ۳۳
-۳-۳ معادلات ناوير– استوكس…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۱-۳-۳ بدست آوردن معادلات ناوير – استوكس براي جريان غيرقابل تراكم و همدما…………………………. ۳۶
-۴-۳ معادلات حاكم بر پديده شكست سد……………………………………………………………………………………… ۳۹
-۱-۴-۳ فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
-۲-۴-۳ معادلات حاكم………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
-۳-۴-۳ شكل نگهدارنده يا پايستار معادلات حاكم…………………………………………………………………………. ۴۱
-۴-۴-۳ شكل غير ابقايي معادلات حاكم……………………………………………………………………………………….. ۴۳
-۵-۴-۳ شرايط مرزي……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
-۴ فصل چهارم: شبكهبندي ورونوي………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
-۱-۴ انواع شبكهبندي………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۱-۱-۴ شبكهبندي ساختاريافته…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۲-۱-۴ شبكهبندي ساختارنيافته……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۲-۴ شكل المانها………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۳-۴ شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱-۳-۴ الگوريتمهاي ايجاد شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………… ۴۹
-۴-۴ مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
-۱-۴-۴ الگوريتمهاي ايجاد مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………… ۵۴
-۵-۴ ارتباط شكبهبندي ورونوي و مثلثبندي دلايني……………………………………………………………………… ۵۸
-۱-۵-۴ تبديل شبكهبندي ورونوي به مثلثبندي دلايني…………………………………………………………………… ۵۹
-۲-۵-۴ تبديل مثلثبندي دلايني به شبكهبندي ورونوي…………………………………………………………………… ۶۰
-۶-۴ كاربردهاي مختلف شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………. ۶۱
-۷-۴ معايب شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
-۵ فصل پنجم: گسستهسازي معادلات حاكم بر شكست سد………………………………………………………………………… ۶۲
ح
-۱-۵ روشهاي عددي جهت حل معادلة ديفرانسيل حاكم…………………………………………………………………. ۶۳
-۱-۱-۵ گسستهسازي…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
-۲-۵ گسستهسازي معادلات ديفرانسيل حاكم……………………………………………………………………………….. ۶۵
-۳-۵ روش حجم محدود…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
-۴-۵ حل معادلات گسسته……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
-۵-۵ خصوصيات روش هاي عددي………………………………………………………………………………………………… ۶۷
-۱-۵-۵ سازگاري………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
-۲-۵-۵ پايداري……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۳-۵-۵ همگرايي…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
-۴-۵-۵ مرزبندي………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
-۵-۵-۵ دقت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
-۶-۵ گسسته سازي يك بعدي معادلات حاكم……………………………………………………………………………….. ۷۰
…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

  • بازدید : 238 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۲    کد محصول : ۱۶۹۱۸    حجم فایل : ۲۷۴۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی بتن غلتکی به روش حجم محدود
عنوان پایان نامه: مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی بتن غلتکی به روش حجم محدود

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده
مقدمه
فصل اول: تعریف موضوع
۱-۱) مقدمه
۲-۱) متغییر های مسئله
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با نحوه انتقال رژیم جریان در سرریزهای پلکانی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) جریان آبشاری
۳-۲) جریان مستغرق
۴-۲) مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با روش حجم محدود
۱-۴-۲) معادله پیوستگی (بقاء جرم)
۲-۴-۲) معادلۀ مومنتوم (بقاء اندازه حرکت)
۳-۴-۲) روش انتگرال گیری و فرضیات آن
۴-۴-۲) روش حجم کنترل در پخش
۵-۴-۲) پخش دائمی یک بعدی
۱-۵-۴-۲) مرحله تولید شبکه نقاط (Grid Generation)
۲-۵-۴-۲) مرحلۀ دوم منفصل سازی (Discretization)
۳-۵-۴-۲) مرحله سوم حل معادلات
۶-۴-۲) روش حجم محدود در مسائل پخش دوبعدی
۷-۴-۲) روش حجم محدود در مسائل پخش سه بعدی
۵-۲) الگوریتمهای حل توام فشار-سرعت
۱-۵-۲) شبکه محاسباتی
۲-۵-۲) مفهوم شبکه اصلاح شده (Staggered gride)
۳-۵-۲) معادلات ممنتوم
۴-۵-۲) الگوریتم Simple
۵-۵-۲) الگوریتم Simpler
۶-۵-۲) الگوریتم Simplec
۷-۵-۲) الگوریتم PISO
فصل سوم: ارائه الگوی جریان بر روی سرریز های پلکانی سد های بتن غلتکی
۱-۳) مقدمه
۲-۳) دسته بندی جریان بر روی سرریز های پلکانی
۳-۳) تقسیم بندی دقیق جریان مستغرق
۴-۳) بحث
۵-۳) نتایج
فصل چهارم: نحوه مدل نمودن و محاسبه ضریب اصطکاک و افت انرژی در سرریزهای پلکانی
۱-۴) مقدمه
۲-۴) محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی در جریان مستغرق
۱-۲-۴) روش یاسودا و اوتسو جهت محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی
۲-۲-۴) روش بوئس و هاگر جهت محاسبه ضریب اصطکاک
۱-۲-۲-۴) ضریب تصحیح شکل
۲-۲-۲-۴) ضریب اصطکاک جریان مستغرق در حالت کلی
۳-۴) محاسبه افت انرژی جریان مستغرق سرریز پلکانی
۱-۳-۴) روش یاسودا و اوتسو
۲-۳-۴) روش بوئس و هاگر
فصل پنجم: ارائه مدل ریاضی تعیین پروفیل جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) مشخصات پرش هیدرولیکی
۳-۵) تخمین عمق جریان مستغرق به روش یاسودا و اوتسو
فصل ششم: ارائه روش عددی جهت انجام محاسبات روش حجم محدود در محیط متلب
۱-۶) مقدمه
۲-۶) انواع روشهای عددی
۳-۶) خصوصیات روشهای حل عددی
۱-۳-۶) سازگاری
۲-۳-۶) پایداری
۳-۳-۶) همگرایی
۴-۳-۶) بقاء
۵-۳-۶) کرانداری
۶-۳-۶) موجودیت
۷-۳-۶) دقت
۱-۷-۳-۶) خطای مدل سازی
۲-۷-۳-۶) خطای منفصل سازی
۳-۷-۳-۶) خطاهای همگرایی
۴-۶) مدل اغتشاشی
۵-۶) مدل حجم جریان
۶-۶) ارائه الگوریتم عددی
۷-۶) مکان یابی حبابزایی بر روی سرریز پلکانی
فصل هفتم: مقایسه خروجی برنامه با اطلاعات سرریز سد سیاه بیشه
۱-۷) جانمایی سد سیاه بیشه
۲-۷) مشخصات سدهای سیاه بیشه
۳-۷) مطالعات هیدرولیکی
۴-۷) مقایسه بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایگاهی سدهای سیاه بیشه
نتایج
پیشنهادات
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
  • بازدید : 197 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۴    کد محصول : ۱۶۷۷۴    حجم فایل : ۵۵۴۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران تحلیل استاتیکی غیرخطی سدهای وزنی بتنی به روش حجم محدود

عنوان پایان نامه: تحلیل استاتیکی غیرخطی سدهای وزنی بتنی به روش حجم محدودفهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱) مقدمه
۱-۱-۱) تاريخچه
۲-۱-۱) لزوم انجام تحقيقات حاضر و جايگاه آن
۲-۱) ادبيات فني (مروري بر تحقيقات گذشته)
۳-۱) نحوه ارائه مطالب در اين تحقيق
فصل دوم: مدل رفتار مصالح در تحليل لرزه اي غيرخطي سدهاي وزني بتني
۱-۲) مقدمه
۲-۲) مدل هاي عددي براي تحليل گسترش ترك
۱-۲-۲) مدل ترك منفرد (x, x,c)
۲-۲-۲) مدل ترك اندود (ناحيه اي) (x, x,b)
۳-۲) رابطه سازي رفتار مصالح در تحليل استاتيكي غيرخطي سدهاي بتني
۱-۳-۲) رفتار تنش – كرنش بتن قبل از نرم شدگي و وقوع ترك
۲-۳-۲) ضابطه ي جوانه زني يا شروع نرم شدگي كرنش و گسترش ترك
۱-۲-۳-۲) ضابطه مقاومت
۲-۲-۳-۲) ضابطه مكانيك شكست
۱-۲-۲-۳-۲) مكانيك شكست خطي (LEFM)
۲-۲-۲-۳-۲) مكانيك شكست غير خطي (NLFM)
۳-۲-۳-۲) ضابطه جوانه زني و رشد ترك منتخب در اين تحقيق
۳-۳-۲) رابطه مصالح بعد از جوانه زني ترك يا شروع نرم شدگي كرنش
۱-۳-۳-۲) روش ماتريس نرمي
۲-۳-۳-۲) روش تجزيه كرنش كلي
۴-۳-۲) مقاومت برشي در منطقه شكست ( بتن ترك خورده)
۱-۴-۳-۲) مروري بر روشهاي مختلف لحاظ مقاومت برشي منطقه شكست
۲-۴-۳-۲) روش منتخب لحاظ مقاومت برشي در منطقه شكست در اين تحقيق
۵-۳-۲) رفتار بتن بعد از ترك كامل
۶-۳-۲) ضابطه بسته شدن/ باز شدن مجدد و باربرداري/ بارگذاري ترك
۴-۲) بررسي اعتبار مدل پيشنهادي براي شرايط حاكم در تحليل استاتيكي غيرخطي
فصل سوم: معرفي و توسعه روش تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي (پوش اور) براي سدهاي وزني بتني
۱-۳) مقدمه
۲-۳) روش تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي (پوش اور) FEMA
۱-۲-۳) شرح تحليل
۲-۲-۳) الگوريتم مراحل انجام تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي
۱-۲-۲-۳) نكاتي مهم در ارتباط با تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي
۳-۲-۳) الگوهاي توزيع بار جانبي
۴-۲-۳) تغيير مكان هدف
۱-۴-۲-۳) سيستم يك درجه آزاد معادل (مطابق FEMA-273)
۲-۴-۲-۳) روش طيف ظرفيت (مطابق ATC40)
۳-۴-۲-۳) روش تحليل ديناميكي الاستيك
۵-۲-۳) مزيت هاي تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي
۶-۲-۳) محدوديت هاي تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي
۳-۳) روش تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي (پوش اور) مودال
۱-۳-۳) گسترش مفهومي روش تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال
۱-۱-۳-۳) سازه هاي چند درجه آزادي الاستيك
۱-۱-۱-۳-۳) تحليل تاريخچه پاسخ مودال
۲-۱-۱-۳-۳) تحليل طيف پاسخ مودال
۳-۱-۱-۳-۳) تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (پوش اور مودال)
۲-۱-۳-۳) سازه هاي چند درجه آزادي غيرالاستيك
۱-۲-۱-۳-۳) تحليل تاريخچه پاسخ
۲-۲-۱-۳-۳) تحليل تاريخچه پاسخ مودال غيردرگير (غير كوپله)
۳-۲-۱-۳-۳) تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (پوش اور مودال)
۴-۲-۱-۳-۳) توصيف گام به گام روش پوش اور مودال
۴-۳) توسعه روش تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي براي سدهاي وزني بتني
۱-۴-۳) مدلسازي
۲-۴-۳) بارهاي وارد بر سد وزني
۱-۲-۴-۳) بارگذاري اوليه
۱-۱-۲-۴-۳) بار مرده
۲-۱-۲-۴-۳) فشار آب خارجي
۳-۱-۲-۴-۳) فشار آب داخلي يا بركنش
۲-۲-۴-۳) توزيع بار جانبي زلزله
۱-۲-۲-۴-۳) توزيع بار جانبي ناشي از زلزله بر روي بدنه سد
۲-۲-۲-۴-۳) توزيع بار جانبي ناشي از ارتعاش مخزن بر روي بدنه سد
۳-۴-۳) انتخاب نقطه كنترل
۴-۴-۳) ترسيم منحني پوش اور (برش پايه- تغييرمكان نقطه كنترل)
۵-۴-۳) تعيين تغييرمكان هدف
۶-۴-۳) تركيب نتايج
۷-۴-۳) شرح تحليل
فصل چهارم: معرفي برنامه كامپيوتري MPAOCGD (بررسی نرم افزار تهیه شده)
۱-۴) مقدمه
۲-۴) تحليل استاتيكي غيرخطي
۱-۲-۴) تحليل غير خطي مصالح
۲-۲-۴) تحليل غير خطي هندسي
۳-۲-۴) تغيير شكلهاي وابسته به شرايط مرزي
۳-۴) الگوريتم تعامد نيروي باقيمانده
۴-۴) معرفي زيربرنامه هاي كامپيوتري
۱-۴-۴) استراتژي عملكرد برنامه  MPAOCGD
۲-۴-۴) زير برنامه ap2
۳-۴-۴) زير برنامه تعامد نيروي باقيمانده
۴-۴-۴) زير برنامه displacment1
۵-۴-۴) زير برنامه restorforce
۶-۴-۴) زير برنامه convergencydata
۷-۴-۴) زير برنامه straingouse
۸-۴-۴) زير برنامه straincollect
۹-۴-۴) زير برنامه behavebostrn
۱۰-۴-۴) زير برنامه crackelem
۱۱-۴-۴) زير برنامه  stressgouse
۱۲-۴-۴) زير برنامه internalforce
۱۳-۴-۴) زير برنامه materialpropفصل پنجم: بررسي صحت نتايج بدست آمده از برنامه كامپيوتري MPAOCGD

۱-۵) مقدمه
۲-۵) نمونه كششي ساده (المان ۴ گرهي ايزوپارامتريك)
۳-۵) تير برشي شكافدار
۴-۵) بحث و نتيجه گيري
فصل ششم : كاربرد روش پيشنهادي تحليل استاتيكي غيرخطي (پوش اور) در سدهاي وزني بتني
۱-۶) مقدمه
۲-۶) مقطع ذوزنقه كلاسيك
۱-۲-۶) بردارهاي بار
۲-۲-۶) تعيين نقطه كنترل
۳-۲-۶) تغييرمكان هدف
۴-۲-۶) پاسخ سد
۱-۴-۲-۶) مخزن خالي
۲-۴-۲-۶) مخزن پر
۳-۶) مقطع سد پاين فلت
۱-۳-۶) بردارهاي بار
۲-۳-۶) تعيين نقطه كنترل
۳-۳-۶) تغييرمكان هدف
۴-۳-۶) پاسخ سد
۱-۴-۳-۶) مخزن خالي
۲-۴-۳-۶) مخزن پر
فصل هفتم : بحث و نتيج هگيري
۱-۷) مقدمه
۲-۷) تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي غيرمودال و مودال
۳-۷) مدل رفتار مصالح
۴-۷) نتيجه گيري
۵-۷) نوآوري
۶-۷) موضوعات تحقيقات آينده
پيوست ۱
پيوست ۲
منابع و ماخذ
فهرست منابع غيرفارسي
فهرست منابع فارسي
امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

عتیقه زیرخاکی گنج