گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 168 views
  • بدون نظر

این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پمپ حرارتي وسيله است که به دو منظور از آن استفاده مي شود يکي به عنوان يک دستگاه سرماساز و ديگر به عنوان يک دستگاه گرم کننده.
يک پمپ حرارتي از اجزايي همچون کمپرسور،اواپراتور،کندانسور،مبرد و شير فشار شکن تشکيل شده است. مبرد در اغلب اين پمپ ها R-12 مي باشد. در يک پمپ حرارتي مبرد کم فشار وارد اواپراتور شده و در يک تحول فشار ثابت حرارت محيط راجذب کرده و سپس وارد کمپرسور شده و در يک تحول آيزنتروپيک فشارش توسط کمپرسورافزايش مي يابد تا حرارتي را که جذب کرده در کندانسور پس دهد که اين تحول نيز آدياباتيک است. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يك كيلومتر مربع واقع در كيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه كرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است كه هر يك به ظرفيت اسمي ۲۵/۱۵۶ مگاوات و ۶ واحد گازي، سه واحد سيكل تركيبي مي باشد. اولين واحد بخار نيروگاه در تاريخ ۲۹/۶/۵۰ آماده بهره برداري شد و با شبكه پارالل گرديد.
سوخت مصرفي نيروگاه گاز و سوخت سنگين از نوع مازوت و گازوئيل است كه مازوت مصرفي از پالايشگاه تهران توسط خط لولة مستقيم به نيروگاه فرستاده مي شود. آب مصرفي نيروگاه نيز توسط ۹ حلقه چاه عميق كه در محوطه و در خارج محوطه نيروگاه حفر شده تأمين مي گردد
نيروگاه داراي قسمت هاي اصلي به شرح زير مي باشد:
۱- قسمت شيمي و تصفيه آب: وظيفه اين قسمت توليد آب بردن بدون سختي (تصفيه فيزيكي) و آب مقطر (بدون يون) مورد نياز واحد را مي باشد . همچنين مواد شيميايي لازم را در سيكل هاي آب و بخار تزريق مي كند و در فواصل معين آزمايشات لازم جهت تعيين وضعيت شيميايي سيكل آب و بخار نيروگاه را انجام مي دهد. 
۲- بويلر: بويلر هر واحد از نوع درام دار ري هيت دار، كوره آن تحت فشار و داراي فن گردش دهنده گاز مي باشد. طبق طرح توليد ۰۰۰/۱۰۰/۱ پوند بخار در ساعت با فشار psi 1875 و درجه حرارت  1005 در خروجي ري هيتر دارد. راندمان كل بويلر برابر ۹۰ درصد مي باشد. 
۳- سيكل آب تغذيه: در سيكل آب تغذيه واحد سه گرمكن فشار ضعيف از نوع بسته، يك ديراتور يا دي گارز از نوع باز يا تماس مستقيم و دو گرمكن فشار قوي از نوع بسته منظور شده است. اين سيكل طبق طرح قادر است آب تغذيه را از  108 در كندانسور به  450 در ورود به بويلر برساند.
۴)آب خام: سيستم آب خام فقط از چندين لوله و شير تشكيل شده است و آب را به مقدار لازم به تمام نيروگاه كه به آن احتياج است مي فرستد. تأمين آب خام توسط چندين حلقه چاه عميق مي باشد بدين ترتيب كه آب چاه ها به تلمبه خانه و استخر دمنده  آب فرستاده شده و از تلمبه خانه توسط پمپ ها به لولة اصلي آب خام فرستاده مي شود. چون اين سيستم به ديگر سيستم ها وابستگي ندارد مي توان هر زمان كه لازم شد آنرا در مدار قرار داد و عملاً اين سيستم هميشه در مدار است حتي اگر تمام قسمت ها متوقف باشند براي تأمين آب آتش نشاني بايد مدار باز باشد.
در مورد بسته نگه داشتن اشنعاب هائي كه به آن احتياج ندارند بايد دقت فراوان شود چون هرگونه غفلت در اين مورد سبب وارد آمدن خسارت مي گردد مثلاً ممكن است كه كيفيت آب موجود در تانك هاي آب تصفيه شده را پائين آورد.
در شرايط نرمال بهره برداري، تأمين آب مخازن براي تهيه محلول هاي شيميائي مورد نياز دستگاه ها توسط آب مقطر (واقع در خروجي پمپ كندانسور هر واحد) مي باشد ولي اگر سيستم آب كندانسه در مدار نباشد (در شروع راه اندازي) مي توان از آب خام جهت تهيه محلول شيميائي استفاده نمود. سيستم آب خام از يك لولة ۱۶ اينچي تشكيل شده كه انشعاب هاي مشروحه زير را تغذيه مي كند:
الف: يك لوله ۴ اينچ جهت آب آتش نشاني
ب: يك لوله ۴ اينچ جهت تغذيه ورودي آب شستشو دهنده پيش گرم كن هاي هواي دوار بويلر
پ: يك لولة ۲ ابنچ جهت تأمين آب آبكاري براي ياتاقان هاي رتور بهم زننده داخل كلاريفاير و آب معمولي جهت دوش هاي اضطراري و شستشو دهنده ها و شروع راه اندازي در صورت كمي آب فيلتر براي تهيه محلول شيميايي
د: يك لولة يك اينچ جهت روان ساز بهم زننده كلاريفاير
ه‍ : دو لولة ۲ اينچ جهت شستشوي كف كلاريفايرها
و: يك لولة ۳اينچ  براي تأمين آب سيستم كلرزني
ز: دو لولة ۱۰ اينچ براي تغذيه آب خام به كلاريفاير واحد يك و دو 
د: دو لولة مستقيم آب خام براي تأمين سطح برج هاي خنك كن در حالت اضطراري
۵)سيستم تصفيه آب: تصفيه خانه يا  پيش تصفيه قسمتي كه آب را از خط اصلي آب خام گرفته و بعد از كلاريفاير و فيلتر كردن از نظر كيفي به حدي مي رساند كه آماده تحويل سيستم يون گيرها باشد تا در يون گيرها كليد املاح محلول در آن گرفته شود. تصفيه خانه شامل تجهيزات زير مي باشد:
الف: كلاريفاير (دستگاه گيرنده سختي آب يا تصفيه فيزيكي آب) كه تا ۲۱۶۸ گالن در دقيقه آب خام جهت تصفيه به آن وارد مي شود و خود نيز مجهز به تجهيزات زير است.
۱- شير پروانه اي جهت كنترل ورود آب خام به كلاريفاير
۲- جريان سنج FE13  كه جريان آب خام به كلاريفاير را اندازه گرفته و انتقال دهنده جريان ۱۳FT كه سيگنال متناسب با جريان آب خام به ۱۳ FTR مي فرستد و همچنين ميزان كلر تزريقي به كلاريفاير توسط سيگنال فوق كنترل مي شود.
۳- شير كنترل سطح با شيرهاي جداساز و شير فرعي (by pass)
۴- شير بك فلاش كه با هوا عمل مي كند و هواي آن از طريق شير سلونوئيدي فرستاده مي شود.
۵- شير هوائي تخليه لجن كه هواي عمل كننده آن از طريق شير سلونوئيدي فرستاده مي شود.
۶- چهار مسير تغذيه شيميايي كه عبارتند از: يك مسير كلر به ورودي آب خام به كلاريفاير، يك مسير تزريق كلرور فريك بداخل قيفي كلاريفاير و دو مسير تغذيه آب آهك بداخل قيفي كلاريفاير
۷- مسير آب جهت آبكاري يا ياطاقان بالا و پائين محور يا رتور كلاريفاير
۸- تعدادي مسير نمونه گير از قسمت هاي مختلف كلاريفاير و شير پروانه اي خروجي كلاريفاير
سيستم تغذيه شيميايي: تغذيه شيميايي براي تصفيه اوليه آب در سيستم پيش تصفيه بكار مي رود كه شامل: تزريق كلر به ورودي آب خام به كلاريفاير و تزريق كلر و اسيد سولفوريك به ورودي آب تانك كلاريفاير شده. كلر به صورت گاز محلول در آب تزريق مي شود و كلرورفريك، آهك، اسيد سولفوريك بصورت محلول هاي نسبتاً ضعيف، يا رقيق بوسيله پمپ ها تزريق مي گردد. تزريق مواد شيميايي بطور اتوماتيك و متناسب با جريان آب خام ورودي به كلاريفاير انجام مي گيرد. جريان ورودي بوسيلة يك جريان سنج اندازه گيري شده و توسط انتقال دهنده سيگنال متناسب جريان جهت كنترل تزريق مواد شيميايي فرستاده مي شود. غلظت محلول ها و ميزان كلر تزريقي بستگي به كيفيت آب خام دارد كه توسط واحد شيمي تعيين مي گردد.
يون گيرها: يون گيرها يا بي يون كننده ها قسمت آخر تصفيه آب را جهت تأمين آب مقطر (بدون يون) مورد نياز بويلر تشكيل مي دهند.
بعلت بالا بردن فشار و درجه حرارت در بويلر آب مورد استفاده بويلر بايد بهترين كيفيت ممكنه را دارا باشد به همين دليل از دو دستگاه يون گير به صورت سري و پشت سر هم استفاده مي شود. نخستين دستگاه شامل كاتيون و آنيون (كاتيون گيرنده يون هاي مثبت و آنيون گيرنده يون هاي منفي مي باشد) است كه آب خروجي آنها جهت تصفيه بيشتر از دستگاه دوم كه اصطلاحاً آن را ميكس بد (گيرنده يون هاي ضعيف منفي و پالايش مجدد) مي نامند گذرانده مي شود. براي هر واحد يك سري كامل كاتيون و آنيون و ميكس بد وجود دارد. در ابتداي تصفيه كلر در محل ورودي آب به كلاريفاير وارد شده و با آن مخلوط مي گردد. آب آهك و كلرور فريك جهت كمك به عمل تصفيه و به قسمت وسط يا قيفي كلاريفاير وارد مي شود و با آب كلر شده شده مخلوط مي گردد.
در ابتداي راه اندازي سيستم پيش تصفيه ۳ تا ۷ روز وقت صرف ساختن لجن يا رسوبات در كف كلاريفاير مي شود. اين لجن عمل رسوب گيري را بهتر مي سازد. زيرا به مقدار زيادي كيفيت آب خروجي از كلاريفاير بستگي به مقدار اين لجن دارد و در طول راه اندازي مي توان مقدار رسوب و لجن تشكيل شده در كف كلاريفاير را آزمايش كرد. جهت جلوگيري از زياد شدن سطح لجن و ثابت نگه داشتن آن هرچند ساعت يكبار (حدود چهار ساعت) مقداري از لجن هاي اضافي از طريق تخليه كلاريفاير خارج مي گردد. آب خروجي از كلاريفاير وارد تانك كلاريفاير مي شود و در آن ذخيره مي گردد. در محل ورودي تانك به آن كلر و اسيد سولفوريك جهت تصفيه بيشتر  اضافه مي شود. آب كلاريفاير شده از تانك ذخيره توسط پمپ و از طريق يك شير كنترل سطح، مخزن دو راهه و تانك فيلتر به تانك آب فيلتر شده فرستاده مي‌شود، آب فيلتر شده بوسيلة پمپ ها از تانك آب فيلتر شده به يون گيرها فرستاده مي شود و بعد از عبور از كاتيون و آنيون و ميكس بد به تانك ذخيره آب مقطر وارد مي گردد. بعد از مدتي كه يون گيرها اشباع مي شوند يا يون در آب خروجي مشاهده مي شود بطور اتوماتيك از مدار خارج و در سيكل احياء قرار مي گيرند و پس از احياء مجدداً آماده بهره برداري مي شوند و تا زماني كه يك سري يون گير در حال احياء است سري دوم يون گير در حال بهره برداري است و آب مقطر مورد نياز را تأمين مي‌كند.
۶)برج خنك كن: برج خنك كن واحد بخار از نوع تر يا تبخيري است و هر برج داراي شش عدد قيفي پنكه دار بمنظور كمتر شدن فشار منطقه ريزش آب از اتمسفر مي باشد. ساختمان برج از چوب ساخته شده است. آب خنك شده از استخر كف برج توسط سه پمپ آب گردشي (c.w.p) كه دو عدد آنها در بهره برداري نرمال در حال كار مي باشد  به كندانسور فرستاده مي شود. طبق طرح جريان آب در حال گردش از برج به كندانسور توسط پمپ ها GPM000/750 مي باشد و هربار  قادر است حدود Btu000/000/450 حرارت از كندانسور جذب كند.
همچنين نيروگاه داراي سه عدد برج از نوع برج طبيعي يا natural draught cooling tower مي باشد. بدنه خارجي اين برجها از بتون مسلح مي باشد كه بروي پايه قرار دارند. آب كندانسور توسط c.w pump به ارتفاع ۱۵-۱۰ متري بالاي برج فرستاده مي شود و از طريق رادياتورهائي پائين مي آيد و حرارت گرفته شده توسط رادياتورها بوسيله هوائي كه از قسمت زيرين به بالاي برج كه به واسطة ارتفاع بلند و دمپرهاي برج ايجاد مي گردد از دهانة بالاي برج خارج مي شود.
سيستم كنترل: در واحدهاي بخار نيروگاه بيشتر از سيستم هاي نئوماتيكي و الكتريكي جهت نشان دهنده ها، باز و بسته كردن شيرها و كنترل سطح مخازن و وضعيت دمپرها و شيرها استفاده شده است.
رنگ لوله ها: در اين نيروگاه لوله ها و خطوط انتقال مواد به رنگ هاي مشخصي هستند براي مثال خطوط آب خام و آب خنك كن به رنگ سبز، لوله هاي روغن به رنگ زرد، لوله هاي آب آتش نشاني به رنگ قرمز و لوله هاي سوخت به رنگ سياه مي باشد.
توربوژنراتور: توربين هر واحد داراي سه قسمت IP. LP و HP پشت سرهم مي باشد و شافت آن توسط كوپلينگ به شافت ژنراتور متصل است. ژنراتور كاملاً بسته و تحت فشار هيدروژن با ماكزيمم فشار psi30 مي باشد. وجود هيدروژن باعث كاهش اصطكاك و فشار زياد آن كمك در امر خنك كردن سريع سيم پچ هاي ژنراتور مي كند.
گاز هيدروژن توسط چهار مبدل آبي واقع در چهارگوشه ژنراتور خنك مي شود. جرقه گير و خازن روي هر فاز ژنراتور جهت حفاظت ژنراتور از تغييرات ولتاژ، نزديك ترمينال خروجي ژنراتور قرار دارد.
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف از عايق‌كاري حرارتي، كاهش گرماي انتقال يافته يا به حداقل رساندن اثرات شيوه‌هاي جداگانه انتقال حرارت است و فرآورده هاي جديد سعي در تحقق بهتر اين هدف دارد چندي پيش دوره‌هاي تخصصي آموزش آشنايي با مصالح ساختماني جديد در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن براي گروهي از متخصصان و دست‌اندركاران امر ساختمان برگزار شد.بخشي از اين دوره آموزشي به فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي جديد در ساختمان اختصاص داشت كه سهراب ويسه و ناهيد خدابنده در اين دوره‌هاي آموزشي به ارايه اين مباحث و معرفي عايق هاي حرارتي جديد پرداختند
پشم شيشه يا فايبرگلاس كه از شيشه بازيافتي ساخته مي‌شود پشم سنگ كه از بازالت كه نوعي سنگ آذرين است به دست مي‌آيد و پشم سرباره كه از سرباره ذوب آهن ساخته مي‌شود. بيشتر پشم معدني توليد شده در ايالات متحده پشم سرباره است. اكثر پشم‌هاي معدني شكننده و سست هستند. پشم معدني نيازي به استفاده از مواد شيميايي اضافي براي آن كه در برابر آتش مقاوم شود، ندارد. اخيرا يك شركت كانادايي شروع به توليد يك محصول معدني نوع نواري نرم‌تر كرده است. اين محصول سنگين‌تر است و با استاندارد ديوار دو جداره مطابقت بيشتري دارد. اتلاف حرارتي همرفت هوا در آن تا حدي كمتر از فرآورده‌هاي نواري پشم شيشه متداول است. مقاومت حرارتي آن با عايق سلولزي اسپري شده يا نوارهاي پشم شيشه با چگالي زياد قابل مقايسه است. فوم سيماني ايركرته يك عايق سيماني (بر پايه سيماني) سيليكات منيزيم است كه به صورت فوم در مي‌آيد و به داخل فضاهاي خالي بسته پمپ مي‌شود. غلظت اوليه فوم مشابه كرم ريش تراشي و پس از عمل‌آوري شبيه به پودينگ پرمايه است. به آساني توسط آب آسيب مي‌بيند چون از مواد استخراج شده از آب دريا ساخته شده است. غيرسمي است و نمي‌سوزد. قيمت آن نزديك به فوم پلي يورتان است. الياف پلاستيكي عايق الياف پلاستيكي عمدتا از بطري‌هاي پلاستيكي شير بازيافت شده (پلي اتيلن تترافتالات يا PET) ساخته مي‌شود. سپس الياف به صورت عايق نواري شبيه به پشم شيشه با چگالي زياد شكل داده و بعد طي عملياتي كندسوز مي‌شوند. عايق الياف پلاستيكي نسبتا غيرمحرك است و به سادگي نمي‌سوزد. با اين وجود وقتي در معرض آتش قرار مي‌گيرد، ذوب مي‌شود. همچنين بنا بر گزارش‌ها با ابزار متداول كارگاهي، كار كردن و برش اين نوع نوارها مشكل است. عايق فوم شونده در محل اين محصولات داراي چسباننده فوم بر پايه لاتكس هستند كه يك ماده عايق (مانند پشم شيشه)‌ را به داخل يك فضاي خالي منتقل مي‌كند. پس از آن كه حباب‌هاي فوم از بني رفت، به جاي خود فضاهاي خالي محبوس با توزيع يكنواخت باقي مي‌گذارد كه خاصيت عايق حرارتي مجموعه بدون تغيير مي‌ماند. آن را براي فضاهاي خالي بسته در ساختمان‌ها استفاده مي‌كنند. پشم شيشه، پشم سنگ، پشم سرباره و سلولز براي اين كار، مصرف مي‌شود. پنل‌هاي عايقكاري سازه‌اي (SIP) پنل‌هاي عايقكاري سازه‌اي اغلب شامل يك هسته تخته فوم است كه از يك يا دو طرف با تخته چندلا، تخته سيم بافته يا تخته گچي (دراي وال) پوشانده مي‌شود. عايق معمولا پلي استايرن يا ايزوسيانورات است اما گاهي كامپوزيت‌هاي فوم _ كاه نيز استفاده مي‌شود. محدوده اندازه پنل‌ها معمولا ۲/۱×۴/۲ متر تا ۲/۱×۳ متر است. به دليل مقاومت سازه‌اي، استفاده از SIP نياز به الوار ساختماني را كم مي‌كند و امكان نشت هوا و پل‌هاي حرارتي را به دليل ساختمان قاب استاد كاهش مي‌دهد. همچنين سوار كردن ديوار SIP نسبت به ساير روش‌هاي ساختماني سريع‌تر است. اكثر بررسي‌هاي مقايسه‌اي بين ديوار بنايي و SIP نشان مي‌دهد كه SIP صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي در مصرف انرژي به همراه دارد. چون اين پنل‌ها انتقال صوت را نيز كاهش مي دهند، بعضي طراحان از آنها براي جداكننده‌هاي داخلي نيز استفاده مي‌كنند. پنل‌هاي SIP در بام نيز استفاده مي‌شود. انواعي از اين پنل‌هاي بام وجود دارد كه داراي كانال‌هاي هوا درست در زير پوشش خارجي براي تهويه بام است. قالب‌هاي بتن عايق (ICF) يك سيستم ICF از تخته‌هاي فوم درهم قفل شونده و گاهي از بلوك‌هاي فوم توخالي تشكيل مي‌شود. قالب‌هاي تخته فوم توسط كلاف‌ها و ميله‌هاي فولادي به صورت قائم و موازي با يكديگر قرار داده مي‌شود. پس از افزودن ميله‌هاي فولادي مسلح كننده مناسب و ريختن بتن، نتيجه، ديوار بتني عايقكاري شده و بسيار مستحكمي است. اين نوع ساخت را مي‌توان از پي تا بام انجام داد. بعضي سازندگان مبتكر بام را نيز با ICF مي‌سازند. به دليل قابليت اشتغال، هر ICF در معرض فضاي داخلي ساختمان بايد با يك ماده مناسب مقاوم در برابر آتش پوشانده شود. اكثر آيين‌نامه‌ها يك تخته گچي نيم اينچي (۷/۱۲ ميلي‌متر) را قابل قبول مي‌دانند. نماي خارجي ساختمان را مي‌توان با هر چه كه طراح مطلوب تشخيص دهد، پوشش داد. در ساير سيستم‌ها از تخته عايق صلب در مركز ديوار بتني استفاده مي‌شود. ديوارها در داخل يك قالب روي يك كف تخت ريخته مي‌شوند و پس از عمل آوري آن را با يك جرثقيل بر پا داشته و به محل خود مي‌برند. چون تخته عايق در داخل ديوار قرار دارد، مشكلات ناشي از آتش و هجوم حشرات كاهش مي‌يابد. سيستم‌هاي بلوك عايق معمولا بلوك‌هاي پلي‌استايرن توخالي هستند كه در هم قفل مي شوند تا سيستم ديوار ICF را تشكيل دهند. ميله‌هاي فولادي مسلح كننده اغلب در داخل فضاهاي خالي بلوك استفاده مي‌شوند تا ديوار تقويت شود. يكي از معايب ICF آن است كه فاصله بين فوم و بتن، دسترسي آسان براي حشرات و آب زيرزميني براي ورود به ساختمان ايجاد مي‌كنند براي به حداقل رساندن اين مشكلات، بعضي توليدكنندگان قالب‌هاي بهسازي شده با حشره‌كش‌ها را مي‌سازند و اغلب روشي براي آب‌بندي بلوك‌هاي فوم اجرا مي‌كنند. بلوك‌هاي بتني عايق بلوك‌هاي بتني عايق با اشكال و تركيب‌هاي متفاوتي ساخته مي شوند. واحدهاي بنايي بتني بهتر، سطح شبكه اتصال دهنده را تا حد امكان كاهش مي‌دهند. هسته‌ها با عايق به صورت‌هاي در جا ريخته، دميده يا فوم شده در محل پر مي‌شوند، مگر براي آن سوراخ‌هايي كه لازم است در آنها فولاد مسلح‌كننده سازه‌اي و بتن پركننده قرار گيرد. اين امر ميانگين مقاومت حرارتي ديوار را بالا مي‌برد. بعضي از توليدكنندگان بلوك دانه‌هاي پلي‌استايرن را با لايه نازكي از بتن پوشش مي‌دهند. بتن كمك مي‌كند كه دانه‌هاي پلي‌استايرن به هم بچسبند در حالي كه يكپارچگي سازه‌اي محدودي به‌وجود مي‌آيد. دانه‌هاي پلي‌استايرن منبسط مخلوط شده با سيمان پرتلند، ماسه و افزودني‌هاي شيميايي، متداول‌ترين گروه تشكيل‌دهنده‌هاست. علاوه بر اين بلوك‌هاي توخالي با مخلوطي از تراشه‌هاي چوب و بتن نيز توليد مي‌شود. آنها را مي‌توان بدون استفاده از ملات روي هم چيد (خشكه چيني). پايداري سازه‌اي توسط بتن پركننده و آرماتور مناسب در سرتاسر ديوار سازه‌اي به دست مي‌آيد. يكي از معايب اين نوع بلوك‌ها آن است كه جز چوب در معرض اثر رطوبت و حشرات است. دو نوع بلوك بنايي بتني اتوكلاوي پيش‌ساخته توپر در ايالات متحده توليد مي‌شود: _ بتن هوادار اتوكلاوي (AAC) _ بتن سلولي اتوكلاوي (ACC) اين گروه از مصالح در ساختمان‌هاي اروپا از اواخر سال‌هاي ۱۹۴۰ متداول بوده است. هوا تا ۸۰ درصد (حجم) مواد را تشكيل مي‌دهد. مقاومت حرارتي اين بلوك‌ها ۱۰ برابر بلوك‌هاي معمولي است. آنها بزرگ، سبك و داراي سطح تختي هستند كه به نظر اسفنج ريزسوراخ سختي مي‌آيد. از ماستيك يا يك ملات نازك براي ساخت ديوار با اين بلوك‌ها استفاده مي‌شود. سپس اغلب يك لايه گچ به عنوان پرداخت به كار مي‌رود. بتن اتوكلاوي به راحتي اره مي‌شود. در آن ميخ فرو مي‌رود و با وسايل معمولي شكل مي‌گيرد. از آنجايي كه اين مصالح به آساني آب جذب مي‌كند، به محافظت در برابر رطوبت نياز دارد. در بتن سلولي اتوكلاوي پيش‌ساخته از خاكستر بادي به جاي ماسه سيليسي استفاده مي‌شود. خاكستر بادي، خاكستر باطله توليد شده ناشي از سوزاندن زغال سنگ در نيروگاه‌هاي برق است. خاكستر بادي ماده‌اي است كه ACC را از AAC متمايز مي‌كند. الياف طبيعي الياف طبيعي مختلفي از نظر خواص عايق‌كاري مورد بررسي قرار گرفته‌اند. انواع قابل توجه شامل پنبه، پشم، كنف و كاه است. عايق حرارتي پنبه‌اي ديگر در ايالات متحده توليد نمي‌شود اما در بعضي مناطق هنوز آن را مي‌توان يافت. عايق بر پايه پنبه شامل پنبه بازيافت شده و الياف پلاستيكي است كه با همان كندسوز كننده و دافع حشرات و جوندگان مورد استفاده در عايق سلولزي بهسازي مي‌شود. عايق پنبه خواص حرارتي مشابه پشم شيشه و عايق سلولزي دارد. بعضي مصرف‌كنندگان حساس به مواد شيميايي احساس مي‌كنند كه استفاده از اين نوع عايق از نظر سلامتي بر ساير انواع برتري دارد. با اين وجود، مطالعات ميداني نشان داده است كه معمولا اين مورد مهم نيست و ساير منابع آلاينده هواي داخل ساختمان اهميت بيشتري نسبت به نوع عايق‌كاري دارند. عايق پشم و كنف در كشورهاي صنعتي غرب مانند آمريكا نسبتا ناشناخته‌اند، اما در بعضي كشورهاي كمتر صنعتي مصرف مي‌شود. هر دو محصول مقاومت حرارتي ساير انواع عايق اليافي را ايجاد مي‌كند. ساخت ساختمان با مكعب‌هاي به هم فشرده كاه، كه در ۱۵۰ سال پيش در دشت‌هاي بزرگ ايالات متحده رايج بود، اخيرا مورد توجه قرار گرفته است. پنل‌هاي كاه در سال ۱۹۳۰ ميلادي فرآيند به هم پيوند دادن كاه در داخل تخته‌ها بدون چسباننده توسعه يافت. پنل‌ها معمولا داراي ضخامتي بين ۵ تا ۱۰ سانتي‌متر هستند و با كاغذ كرافت سنگين روي هر طرف پوشش داده مي‌شود. همچنين پنل‌هاي عايق صوتي موثري براي جداكننده‌هاي داخلي توليد مي‌شود. بعضي توليدكنندگان SIP را با پنل‌هاي چند لايه، كاه فشرده توسعه داده‌اند. فوم‌هاي پليمري فوم جسمي است كه از دو فاز مختلف گاز و جامد تشكيل شده است. در مورد فوم‌هاي پليمري فاز جامد از پليمر ساخته شده است. در يك توده فومي دو نوع فضاي خالي در بخش پليمري مي‌تواند وجود داشته باشد كه آنها را سلول مي‌نامند. از اين‌رو دو نوع سلول شامل باز و بسته در فوم‌ها وجود دارند. در مورد فوم‌هاي سلول باز فاز گاز موجود نيز پيوسته است در حالي كه در فوم‌هاي سلول بسته فاز گاز ناپيوسته است. نوع سلول شديدا خواص مكانيكي و حرارتي فوم‌هاي پليمري را تغيير مي‌دهد. انواع فوم‌هاي پليمري به شرح زير است: فوم پلي‌استايرن فوم پلي‌يورتان فوم فنليك فوم اوره فرمالدئيد فوم پلي وينيل كلرايد ‌ فوم پلي وينيل الكل _ فرمالدئيد فوم اپوكسي فوم‌هاي ديگر از ميان اين فوم‌ها مورد يك تا پنج در عايق‌كاري ساختماني و پانل‌هاي ساندويچي به كار برده شده‌اند. شايان ذكر است كه در پانل‌هاي ساندويچي اغلب فوم‌هاي سخت كه سلول باز هستند به كار برده مي‌شوند. پليمرهايي كه در ساخت اين فوم‌ها استفاده مي‌شوند به دو دسته كلي گرمانرم و گرماساخت تقسيم مي‌شوند. فوم‌هاي پلي‌استايرن و PVC مثال‌هاي مورد اول و فوم‌هاي فنليك، اوره فرمالدئيد و پلي‌يورتال مثال‌هاي مورد دوم هستند. از اين رو بسته به نوع پليمر به كار رفته در فوم ساخته شده نحوه توليد آن متفاوت است. آنچه كه در مورد فوم‌هاي مختلف اهميت دارد نوع پليمر و نوع گازي است كه در سلول‌هاي آن قرار دارند. اين دو عامل ضريب هدايت حرارتي و يا توانايي يك فوم را در ايفاي نقش عايق حرارتي تعيين مي‌كند. پلي‌استايرن منبسط مصالح عايق‌كاري حرارتي فوم پلي‌استايرن صلب، مصالح پلاستيك سلولي صلبي با يك ساختار عمدتا سلول بسته است كه از پلي‌استايرن يا از كوپليمرهايي كه تشكيل‌دهنده اصلي آنها پلي‌استايرن است، ساخته مي‌شود. بنابر روش توليد، تمايزي بين فوم پلي‌استايرن توليد شده با انبساط دانه‌هاي پلي‌استايرن براي تشكيل حبه‌ها (به اختصار فوم منبسط شده EPS) كه پس از آن به هم متصل مي‌شود تا تخته‌ها را تشكيل دهند و فوم پلي‌استايرن فوم شده با اكسترود كردن، (به اختصار فوم اكسترود شده XPS) وجود دارد. فوم پلي‌استايرن به طور وسيعي در عايق حرارتي به كار برده شده است. قيمت آن پايين بوده، در دسترس بوده و به راحتي ساخته مي‌شود، محكم و پايدار بوده و در برابر تخريب مقاوم است. پلي‌استايرن اكسترود شده به صورت تخته در اندازه‌هاي مختلف جهت ساخت ديوار و عايق بام در دسترس است. دانه‌هاي قابل انبساط پلي‌استايرن را نيز مي‌توان به صورت صفحاتي براي نما در ساختمان‌سازي ساخته و به كار برد. در مواردي كه كاربرد عايق حرارتي موردنظر است مقاومت بالا لازم نبوده و پلي‌استايرن منبسط به اندازه كافي مقاومت دارد. فوم پلي‌استايرن را در جرم ويژه‌هاي بسيار پايين نيز مي‌توان توليد كرد ولي كاهش جرم ويژه به افزايش ضريب هدايت حرارتي با كاهش عايق حرارتي و افزايش انتقال بخار آب مي‌انجامد. از اين رو از اين نوع فوم‌هاي بسيار سبك در كاربردهاي بسيار حساس نمي‌توان استفاده كرد. فوم پلي‌يورتان فوم پلي‌يورتان صلب فرآورده يا مصالح عايق‌كاري پلاستيكي سلولي نيمه صلب يا صلب با يك ساختار سلولي اساسا بسته كه بر پايه پلي‌يورتان قرار دارد. مصالح عايق‌كاري فوم پلي‌يورتان صلب (PUR) در حضور كاتاليزورها و مواد دمنده با واكنش شيميايي پلي‌ايزوسيانات‌ها با تركيبات حاوي هيدروژن اسيدي و يا با تريمريزاسيون پلي ايزوسيانات‌ها ساخته مي‌شوند. مزيت‌هاي فوم پلي‌يورتان عبارتند از: هدايت حرارتي كم كه از تمامي مصالح عايق متداول ديگر كمتر است. وزن سبك و استحكام بالا قابليت بسيار زياد در پذيرش تغيير در فرمولاسيون جهت برآورده كردن انتظارات كاربردي چسبندگي قوي به بسياري از مواد نفوذپذيري كم در برابر بخار آب مقاومت حرارتي در دماي بيش از ۱۰۰ درجه سلسيوس قابليت فوم شوندگي در محل براي پر كردن شكل‌هاي پيچيده فوم سخت پلي‌يورتان در گستره وسيعي از دما به عنوان عايق حرارتي به كار برده شده است. براي مثال، اين نوع فوم در عايق‌كاري ازت مايع در ۱۹۶- درجه سلسيوس و بخار در ۱۲۶+ درجه سلسيوس به كار برده شده است. به دلايل ذكر شده در بالا فوم پلي‌يورتان در ساخت عايق پانل ساندويچي سبك به كار برده شده است. فوم انعطاف‌پذير پلي‌يورتان نيز در عايق‌كاري لوله‌ها مي‌تواند به كار برده شود. فوم‌هاي پلي‌يورتان به صورت يك لايه نازك با كارآيي بالا در عايق‌كاري بدنه يخچال‌ها و فريزرها به كار برده مي‌شود. همه عايق‌هاي فوم پلي‌يورتان سلول بسته كه امروزه در كشورهاي صنعتي توليد مي‌شود، با گازي غير از CFC (كلروفلوئور كربن) به عنوان ماده دمنده ساخته مي‌شود. اگرچه اين گازها به خوبي گاز CFC عايق‌كاري را انجام نمي‌دهند، به لايه ازن سياره زمين آسيب كمتري وارد مي‌كنند. چگالي فوم‌هاي ساخته شده معمولا ۳۲ كيلوگرم بر متر مكعب است. فوم‌هاي پلي‌يورتان سلول باز با چگالي كم (۸ كيلوگرم بر مترمكعب) نيز وجود دارد. اينها شبيه فوم‌هاي پلي‌يورتان معمولي هستند اما قابليت انعطاف بيشتري دارند. بعضي انواع با چگالي كم از دي‌اكسيدكربن به عنوان ماده دمنده استفاده مي‌كنند. فوم‌هاي كم چگالي به داخل ديوارهاي دو جداره باز اسپري مي‌شوند و به سرعت منبسط مي‌شوند و فضاي خالي را پر از درزبندي مي‌كنند. حداقل يك توليدكننده وجود دارد كه فوم‌هاي آهسته منبسط شونده عرضه مي‌كند. اين نوع براي ساختمان‌هاي موجود كه عايق حرارتي ندارند در نظر گرفته شده است. اين فوم مايع بسيار آهسته منبسط مي‌شود و بنابراين احتمال آسيب رسيدن به ديوار ناشي از انبساط بيش از حد كاهش مي‌يابد. فوم در برابر بخار آب نفوذپذير است،‌ قابل انعطاف بوده و در برابر مكش آب (عمل كردن مانند فتيله) مقاوم است. اين عايق درزبندي هواي خوبي انجام مي‌دهد. هم‌چنين كندسوز است و بعد از برداشتن منبع آتش، شعله پايدار نخواهد بود. استاندارد بريتانيا الزاماتي براي تخته‌هاي لايه‌اي شامل يك هسته فوم پلي‌يورتان صلب كه به دو روكش‌نماي انعطاف‌پذير متصل شده است، ارايه مي‌دهد. اين صفحات براي مصرف در فضاي خالي ديوارهاي توخالي ساختماني سنگين و به عنوان عايق حرارتي زير لايه‌اندود، مناسب است اما براي مصرف در عايق‌كاري سقف و بام توصيه نمي‌شود. به ويژه آنها را نبايد در جاهايي كه در موقع آتش‌سوزي امكان اينكه به طور مستقيم در معرض شعله قرار گيرند، به كار برد. مصرف‌كننده نهايي بايد خود از اينكه ساختمان پايان يافته الزامات كافي مقررات ساختماني مربوط به ويژه در رابطه با خواص آتش را برآورده مي‌سازد، رضايت داشته باشد. فوم اوره فرمالدئيد بر پايه نيتروژن فوم اوره فرمالدئيد (UF) در طي دهه ۱۹۷۰ در ساختمان‌هاي مسكوني استفاده مي‌شد. با اين وجود، پس از چندين شكايت در دادگاه مربوط به مسايل سلامتي به دليل اجراي نادرست از بازار ساختمان‌هاي مسكوني حذف شد و اكنون عمدتا براي ديوارهاي بنايي در ساختمان‌هاي تجاري يا صنعتي استفاده مي‌شود. در اين نوع عايق فومي از هواي فشرده به عنوان ماده منبسط كننده استفاده مي‌شود. فوم UF بر پايه نيتروژن ممكن است چند هفته طول بكشد تا كاملا عمل‌آوري شود. برخلاف عايق پلي‌يورتان، اين محصول در حين عمل‌آوري منبسط نمي‌شود و اجازه مي‌دهد كه بخار آب به راحتي از ميان آن عبور كند. فوم UF هم‌چنين در هنگام قرارگيري طولاني در دماهاي زياد بيش از ۸۸ درجه سلسيوس فرو مي‌پاشد و حاوي هيچ ماده شيميايي كندسوز كننده‌اي نيست. قيمت اين عايق با عايق فله‌اي يا ريخته شده در محل قابل رقابت است. فوم فنوليك مصالح عايق‌كاري فوم فنليك (PF) صلب، مصالح پلاستيك سلولي صلبي است كه به طور عمده ساختار سلولي بسته دارد و از رزين فنليك در تركيب با يك ماده دمنده و يك كاتاليزور، با افزودن حرارت خارجي يا بدون آن ساخته مي‌شود. چند سال پيش اين نوع فوم به عنوان يك عايق تخته‌اي صلب تا حدي متداول بود. در حال حاضر تنها به صورت يك عايق فوم شده در محل در دسترس است. در توليد آن از هوا به عنوان ماده دمنده استفاده مي‌شود. عيب اصلي فوم فنوليك اين است كه مي‌تواند پس از عمل‌آوري تا ۲ درصد جمع شود
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حرارت و انرژی الکترومغناطیسی-خرید اینترنتی تحقیق حرارت و انرژی الکترومغناطیسی-دانلود رایگان مقاله حرارت و انرژی الکترومغناطیسی-تحقیق حرارت و انرژی الکترومغناطیسی

این فایل در ۶۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
کل انرژی ساطع شده از یک ماده با توان چهارم دمای ماده نسبت مستقیم دارد یعنی با افزایش دما، سرعت تابش ساطع شده از ماده افزایش می یابد. نکته ی مهم آن است که معادله ی بالا برای شرایطی صادق است که ماده به عنوان جسم سیاه  رفتار کند. جسم سیاه، جسمی فرضی است که تمام انرژی تابیده شده به آن را جذب و کل آن را ساطع می نماید. همانگونه که کل انرژی ساطع شده از یک جسم با دما تفییر می کند، توزیع انرژی ساطع شده نیز تغییر می یباد. تصویر ۱-۱۰ منحنی توزیع طیفی انرژی جسم سیاه با دمای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ درجه ی کلوین و محور Y میزان توان انرژی ساطع شده از جسم سیاه را به فواصل یک میکرومتری طول موج نشان می دهد. مساحت زیر هر منحنی برابر کل تابش ساطع شده است. هر چه دمای جسم تشعشع کننده بیشتر باشد میزان کل تشعشعات ساطع شده از آن بیشتر خواهد بود. همانگونه که منحنی ها نشان می دهند، با افزایش درجه ی حرارت یک جابه جایی به سمت طول موج های کوتاه تر در هر نقطه ی اوج منحنی تشعشات جسم سیاه، دیده می شود. طول موجی که در آن تشعشات جسم سیاه به حداکثر می رسد، مرتبط با درجه ی حرارت آن جسم است که توسط قانون جابه جایی وین  محاسبه می شود:
m= λ
Mλ= طول موج حداکثر انرژی ساطع شده ( μm )
A= ثابت وین ( μmK2898)
T= دمای K°
بنابراین برای جسم سیاه ، طول موجی که در آن حداکثر انرژی ساطع می شودف با دمای جسم سیاه نسبت عکس دارد. 
معمولاً لامپ هایی از خود نور ساطع می کنند که روی منحنی انرژی ساطع شده از جسم سیاه در حرارت ۳۰۰۰ درجه ی کلوین قرار دارند. بنابراین این گونه لامپ ها نور آبی رنگ کمی از خود خارج می کند و ترتیب طیفی آن ها شبیه خورشید نیست.
حرارت سطح زمین حدود ۳۰۰ درجه ی کلوین (۲۷ درجه ی سانتی گراد) است. اصولاً حداکثر انرژی ساطع شده از سطح زمین در طول موج حدود ۷/۹ میکرومتر روی می دهد و چون این تابش ناشی از گرمای زمین است، بنابراین به آن انرژی « مادون قرمز حرارتی » می گویند. این انرژی قابل عکس برداری نیست، اما سنجنده های حرارتی مانند رادیومتر ها و اسکنر ها نسبت به آن حساسند. خورشید حداکثر انرژی را در طول موج ۵/۰ میکرومتر منتشر می کند و چشمان ما نسبت به این مقدار انرژی و طول موج حساس است، از این رو با وجود نور خورشیدی قارد به رؤیت سطح زمین می باشیم.
سنجش از دور حرارتی
امروزه معلوم شده است داده های حرارتی می توانند مکمل یکدیگر داده های سنجش از دور (داده های انعکاسی) باشند. (Alavi panah، ۲۰۰۱).
در سنجش از دور حرارتی برای تخمین دما از انرژی ساطع شده توسط اشیاء و پدیده ها استفاده می شود. نمودار ۲-۱۰ عواملی را که روی دمایی تابشی مؤثرند، نشان می دهد.
عوامل مؤثر بر دما 
عوامل مؤثر بر دمای جنبشی به دو گروه عمده بیلان انرژی حرارتی و ویژگی های حرارتی مواد تقسیم میشود: 
بیلان انرژی حرارتی شامل عواملی مانند حرارت خورشیدی، تابش رو به بالا در طول موج های بلند، تابش رو به پایین، تبادل حرارت بین زمین و جو و منابع حرارتی مانند آتش، آتشفشان و غیره است؛ ویژگی های حرارتی مواد شامل هدایت حرارتی، گرمای ویژه، چگالی، ظرفیت حرارتی، انتشار حرارتی و اینرسی حرارت است.  
توان تشعشی طیفی   
هر جسمی در دمای بالاتر از صفر مطلق(صفر درجه کلوین یا ۱۵/۲۷۳- درجه سانتی گراد)، از خود انرژی ساطع می کند. اینکه چقدر انرژی و در چه طول موجی ساطع میشود، بستگی به توان تشعشعی سطح و دمای جنبشی آن دارد. توان تشعشعی، توانایی تشعشع یک جسم واقعی در مقایسه با جسم سیاه در دمای یکسان است و یک خاصیت طیفی است که با ترکیب مواد و آرایش هندسی سطح بستگی دارد. جسم سیاه، جسمی فرضی است که همه انرژی وارده در تمام طول موج ها را جذب و سپس ساطع می کند. این بدان معنی است که توان تشعشعی یک چنین جسمی برابر یک است. بدیهی است جسم سیاه در طبیعت وجود ندارد و یک ایدآل است.
توان تشعشی با اپسیلون(ε) نشان داده میشود و بین صفر و یک نوسان می کند.
ε برای مواد در محدودۀ ۷۰/۰ تا ۹۵/۰ است. دمای جنبشی، معیاری از میزان انرژی جسم حرارتی است. دمای جنبشی با واحدهای مختلف مانند درجه کلوین•k))، درجه سانتی گراد(•C) و درجه فارنهایت(•F) نشان میشود.
نتایج آزمایش های توان تشعشعی بر روی مواد مختلف در طول موج های گوناگون نشان می دهد که توان تشعشعی با طول موج تفاوت می کند. بنابراین میزان توان تشعشعی مواد در محدوده طیفی ۵/۱۱- ۵/۱۰ میکرومتر(باند۴ماهواره NOAA) با توان تشعشعی مواد در محدودۀ طیفی ۵/۱۲- ۴/۱۰ میکرومتر(باند۶ لندست TM) یکسان نخواهد بود. علاوه بر این توان تشعشعی مواد با شرایط مواد نیز فرق می کند.
خاک خشک، توان تشعشعی ۹۲/۰ و همان خاک در حالت مرطوب، توان تشعشعی ۹۵/۰ از خود نشان می دهد. توان تشعشعی برای درختان برگ ریز در حالت بدون برگ۹۵/۰و برای حالتی که درخت سر سبز است، ۹۸/۰اندازه گیری شده است. جدول ۱-۱۰ توان تشعشعی مواد و پدیده های مختلف را در دامنۀ طیفی ۱۴-۸ میکرومتر نشان میدهد. اختلاف اندکی توان تشعشعی سطح زمین در باندهای حرارتی سنجنده های ماهواره ها دارند. برای داده های AVHRR، اختلاف توان تشعشعی سطحی باندهای۴ و۵ معمولاً بین ۰۰۲/۰تا۰۰۵/۰است(LiوBecker،۱۹۹۳). بنابراین وقتی توان تشعشعی باندهای حرارتی معلوم باشد، دمای سطحی را میتوان با استفاده از روش پنجره اسپلیت محاسبه کرد. با توجیه تفاوت های توان تشعشعی مختلف در مناطق وسیع، معمولاً از توان تشعشعی فرضی استفاده میشود. خاک لخت و تاج پوشش دو پدیدۀ مهم سطحی اند. اصولاً دامنۀ توان تشعشعی خاک از ۸۴/۰تا ۹۸/۰تغییر میکند، در حالی که دامنۀ توان تشعشعی تاج پوشش از۹۴/۰ تا۹۹/۰ و پوشش متراکم از۹۸/۰تا ۰/۱متغیر است(Olioso،۱۹۹۵). برای مناطق کشاورزی، جایی که تاج پوشش گیاهی قالب است، تغییرات توان تشعشعی برگ، خطایی به بزرگی ۵/۱ درجۀ کلوین در استخراج دمای سطح زمین (LST) از تشعشعات در محدودۀ ۵/۱۲- ۵/۱۰ میکرومتر ایجاد می کند.

ویژگی های سنجش از دور حرارتی
اختلاف اساسی بین سنجش از دور در ناحیه مادون قرمز حرارتی و ناحیه های دیگر طیف EM، به سبب مواردی است که برخی از آنها بستگی به اکتساب داده های حرارتی، کایبراسیون، تصحیحات هندسی و اتمسفری دارد و در زیر بحث می شود.
ثبت داده های حرارتی 
بیشتر سنجنده های حرارتی، داده ها را به صورت غیر فعال دریافت میکنند. این گونه سنجنده ها انرژی ساطع شده از اشیا را ثبت میکنند. دستگاه های متعددی برای دریافت اطلاعات پدیده های سطحی در ناحیه ۸ تا ۱۲ میکرومتر وجود دارد. این وسایل، زمینی، هوایی یا فضایی است. در اینجا به منظور آشنایی با دستگاه های اسپکترومتر، به ذکر چند نوع از آنها پرداخته میشود: 
یکی از این دستگاه های قابل حمل، اسپکترومتر تشعشعی صحرایی(JpL) است که در ناحیه ۵ تا ۱۵ میکرومتر طراحی شده است(Hoover و Kahle،۱۹۸۷). این دستگاه به دلیل سنگینی و بزرگی زیاد از رده خارج شده و اسپکترومترهای سبکتر مانند  
 THIRSPEC(Rivard و همکاران،۱۹۹۴) و µFTIR (Hoover و Kahle ، ۱۹۹۶) جایگزین شده است. THIRSPEC، دستگاه اسپکترومتر مادون قرمز حرارتی، در عملیات صحرایی به کار می رود. دامنۀ طیفی مفید این دستگاه بین ۹/۷ تا ۳/۱۱ میکرومتر است. وزن این دستگاه با احتساب باتری حدود ۳۰کیلوگرم است. دستگاه µFTIR کوچک بوده امکان دریافت امواج مادون قرمز پدیده های سطحی بین ۲ تا ۱۴ میکرومتر را فراهم میسازد. این دستگاه ۱۶ کیلوگرم وزن و۶ باند طیفی دارد. تصویر ۳-۱۰ این دستگاه را که شامل یک جعبۀ توری با وزن ۱/۴ کیلوگرم است، نشان میدهد.
دتکتورهای این دستگاه با استفاده از نیتروژن مایع خنک میشود.
سایر دستگاه های معمول به شرح زیر است:
سنجندۀ AAS: 24 باند که ۱۷ مورد آنها در محدودۀ مادون قرمز حرارتی است.
سنجندۀ AHS :48باند بین ۴/۰و۱۳ میکرومتر 
سنجندۀ AMSS: 4 باند که ۶ مورد آن بین ۸ تا ۱۲ میکرومتر است.
سنجندۀ MODIS: 4 باند بین ۸تا۵/۱۲ میکرومتر با قدرت تفکیک ۱ کیلومتر.
سنجندۀ MAS: 50 باند بین ۵/۰ و ۱۴ میکرومتر
سنجندۀ MIVIS: 12 باند بین ۴/۰ تا ۱۳ میکرومتر
سنجندۀ TIMSS: 6 باند بین ۸ تا ۱۲ میکرومتر
سنجندۀ ATLAS: 3 باند در بخش نور مرئی و مادون قرمز نزدیک و ۶ باند در ناحیه SWIR و۵ باند در ناحیه مادون قرمز حرارتی دارد.
سنجندۀ Landsat Tm6: قدرت تفکیک زمینی ۱۲۰متر 
سنجندۀ Landsat7- Tm6: قدرت تفکیک زمینی ۶۰متر
سنجندۀ ASTER: قدرت تفکیک زمینی ۱ کیلومتر(در باندهای مادون قرمز حرارتی)
سنجندۀ AVHRR: قدرت تفکیک زمینی۱ کیلومتر
طول موج
در سنجش از دور حرارتی، بیشتر محدودۀ طیفی ۱۴-۸ میکرومتر به کار می رود. البته بعضی از سنجنده ها مانند سنجندۀ TMماهواره ی لندست( باند ۶)، در محدودۀ طیفی ۶/۱۲- ۴/۱۰ میکرومتر عمل میکنند تا بتوانند از محدودۀ حداکثر جذب اوزن که در محل ۶/۹ میکرومتر است، اجتناب کنند. بعضی از باندهای حرارتی در سنجنده های چند طیفی مانند ASTER ویژۀ کاربردهای زمین شناسی طراحی شده اند.
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-خرید اینترنتی تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-دانلود رایگان مقاله تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان-تحقیق تاثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان
این فایل در شرایط زیر تهیه شده است:

نماهای تماما شیشه ازدوران معماران مدرن دربتا ها بکار گرفته شدند. درصورتی که در این قبیل نماها سایه بان مناسب پیش بینی نشده باشد. در اثر تابش آفتاب به درون طی اوقات گرم و معتدل سال دمای داخل ازحد آسایشخارج می شودوبر بار برودتی ساختمان افزوده می گردد.دراوقات سرد به علت ضریب هدایت حرارتی زیاد نماهای شیشه ای اتلاف حرارت به بیرون صورت می گیردوبر بار گرمایش ساختمان می افزاید. در مقاله حاضر ضمن مقایسه وضعیت حرارتی یک دیوار آجری و دو جدار شیشه ای مختلف تاثیر استفاده ازنماهای شیشه ای بردمای داخل مورد بررسی قرار گرفته است.به همین منظوربه کمک یک دستگاه ثابت وضعیت حرارتی یک نمای شیشه ای موجود مطالعه شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که استفاده از نماهای تماما شیشه در اقلیم های آفتابی یا سرد مناسب نبوده و طراحان در صورت تمایل به استفاده از نماهای مزبور باید جزئیات اجرای خاصی راپیش بینی نماید تا در مصرف انرژی صرفه جویی شودوشرایط آسایش حرارتی در فضاهای داخل تامین گردد.

نماهای تماما شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کاررفتند. هدف از اجرای نماهای تماما شیشه کاهش بار مرده ساختمانهای بلندسرعت بخشیدن به اجرا تامین دید یک پارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل ایجاد حسن ادغام محیط داخل وخارج انجام احساس سبکی و ظرافت در ساختمان ازدید یک ناظرشهری و نمایش زندگی درون ساختمان از بیرون بدنبال روشن وخاموش شدن چراغ های داخلی در طول شبانه روزبود. اما نماهای تماما شیشه به علت ضخامت کم و مقاومت هدایت حرارتی اندک مشکلات حرارتی فراوانی را برای ساکنین فراهم می آورد. نما های تماما شیشه درصورتی که سایبان خارجی مناسب برای آنها پیش بینی نشده باشد در اوقات گرم ومعتدل سال به علت تابش آفتاب به فضای داخل سبس افزایش دمای بیش ازحد داخل می شود. همچنین به علت مقاومت هدایت حرارتی کم دمای سطح نمادراوقات سرد نزدیک به دمای محیط خارج بوده و بدن افراد مستقردر نزدیکی نما ازطریق تشعشع با نما تبادل حرارت کرده و ساکنین احساس عدم آسایش حرارتی خواهند نمود به علاوه بر اثر تبادل حرارت ازطریق جابجای بین هوای گرم داخل اتاق وسطح سرد شیشه دمای داخل کاهش یافته وبرای حفظ دما در حد آسایش نیازبه مصرفزیاد انرژی خواهد بود .اگر چه اکنون انواع گوناگون شیشه هایی ساخته شده اند که جاذب حرارت بوده واز ورود تابش خورشید به داخل جلوگیری می کنند ویا شیشه های دو جداره ای وجود دارند که مقاومت هدایت حرارتی بهتری نسبت به شیشه های یک جداره دارند اما با این حال هنوزهم نماهای شیشه ای نسبت به سایر مصالح ساختمانی دارای ضریب هدایت زیاد بوده و باعث اتلاف حرارت زیاد می شوند. در شکل (۱)ضریب هدایت حرارتی یک شیشه یک جداره یک شیشه دو جداره و یک دیوار آجری به ضخامت ۲۲سانتی متر با یکدیگر مقایسه شده اند. با فرض اینکه دمای خارج صفر درجه باشد و دمای داخل در حد ۲۰درجه حفظشود مقدار نوسان در داخل و سطوح عناصر نامبرده نشان داده شده است. همانطور که در شکل مزبور مشاهده می شود هر چه ضریبهدایت حرارتی عنصری کاهش یابد اختلاف دمای سطوح طرفین عنصر افزایش می یابد.اختلاف دمای سطوح آجری ۷/۱۲شیشه دو جداره ۳/۹و شیشه یک جداره ۴/است. بنابراین اگر برا گرم کردن فضای داخل انرژی مصرف نشود دمای سطوح داخلی ۴/برای شیشه یک جداره برایشیشه دو جداره ۳/۹وبرای دیوار آجری ۷/۱۲خواهد بود.به این ترتیب مشاهده می شود که شیشه دو جداره علی رغم داشتن وضعیت حرارتی بهتر نسبت به شیشه یک جداره ازنظر تامین شرایط حرارتی برای فضای داخی مناسب نیست. برای مطالعه اثرنمای شیشه ای برشرایط حرارتی داخل ساختمان بلندی با ۱۴ طبقه ارتفاع و دارای نمای تماما شیشه انتخاب شد. نمای شیشه دارای دو جدار شیشه به ضخامت ۴mm در اطراف داخل ۶mmدر طرف خارج است .بین دو جدار شیشه ای ۱cmلایه هوا وجود دارد.قاب نگهدارنده شیشه ها ازپروفیل آلومینیوم است وضریب هدایت حرارتی متوسط تمامی شیشه k={w/m2k}3.13است. برای اندازه گیری دمای فضای داخل یک دستگاه ثبات دیجیتالی طراحی وساخته شد.دستگاه مزبور در اتاق جنوبی آپارتمانی واقع در طبقه هشتم ساختمان ۱۴طبقه قرار داده شد .۱۰سنسور در نقاط مختلف اتاق نصب شدند (شکل۲) محل نصب سنسور ها به ترتیب شماره هر کدام به شرح زیر است: ۱-روی نمای شیشه ای ازداخل ۲-روی نمای شیشه ای از خارج ۳-بین پرده وشیشه ۴-درفاصله ۲۰cmازپرده ودرارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده. ۵-روی کف تمام شده. ۶-روی پرده به سمت شیشه (با فاصله تقریبی ۲۵cm از شیشه وارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده). ۷-روی دیوار در فاصله ۱٫۲۰mاز شیشه ودر ارتفاع ۱۴۵cmاز کف تمام شده . ۸-در ارتفاع ۱٫۹۰cmاز کف اتاق وبافاصله تقریبی ۱٫۵mاز نمای شیشه ای . ۹-روی دیوار شرقی در وسط اتاق ودر ارتفاع ۱۵mاز کف تمام شده. ۱۰-روی دیوار شرقی نزدیک به انتهای اتاق ودر ارتفاع۱٫۵mاز کف تمام شده. دستگاه ثبات به مدت یک هفته وبرای هر نیم ساعت دمای نقاط نامبرده را ثبت کرد زمان اندازه گیری از۲۲فروردین ۷۸تا ۲۹فروردین ۷۸به مدت یک هفته بود. در طول هفته کارمندان از ساعت ۹صبح وارد اتاق شده و در ساعت ۳بعداز ظهر اتاق را ترک می کردند. تنها پنجره بازشوی اتاق از ساعت ۸صبح تا ۴بعدازظهر باز بود ودر تمام هفته حاکثر دمای خارج ۲۱تا۲۳درجه بوده ودر حد آسایش قرارداشت. در نمودارهای ۱تا۶میزان نوسان دمای نقاط مختلف به خوبی مشهود است. الگوی نوسان دما در تمام هفته تقریبا مشابه است به این معنی که سنسور شماره۸همواره بیشترین دما را داشته است.به عبارت دیگر بهترین نقطه اتاق در ارتفاع ۱٫۹mاز کف به بالا بوده است.کمترین میزان دما مربوط به سنسور شماره ۲می باشدکه دمای هوای خارج را بدون اثر تابش خورشید نمایش می دهد.اختلاف بین دمای دو سنسور اخیر در طول هفته اندازه گیری نزدیک به۱۰درجه بود.یعنی اگرچه دمای بیرون در حد آسایش قرار داشت اما دمای اتاق در ارتفاع ۱٫۹۰mاز حد آسایش خارج شدهوحتی به ۳۰درجه نیز رسید است. پس از سنسور شماره ۸سنسورهای ۷و۹و۱۰با۲-۳درجه اختلافنسبت به سنسور ۸بالاترین دما را نشان داده اند.در واقع دمای اتاق با فاصله گرفتن از شیشه تقریبا یک نواخت تر شده ونوسان کمتری رادر طول روز دارا است اما همواره از دمای بیرون از حد ۷درجه بیشتر است.یعنی طی روزهای اندازه گیری در مواقعی از روز دمای داخل از حد آسایش خارج می شود.سنسورهای ۱و۳و۴و۵و۶از دمای خارج در حد ۵درجه بیشتر بوده و میزان نوسان دمای شبانه روزی در این محل ها نزدیک به دمای خارج است.بنا براین همانطور که از نمودارها استباط می شودوجود نماهای تماما شیشه باعث می شود تا فاصله تقریبا ۳۰cmاز نمای مزبور نوسان نمای داخل مشابه نوسان نمای خارج و اختلاف دمای داخل وخارج (در زمان اندازه گیری)در حد ۴-۵درجه باشد همین امر در اوقات بسیار گرم و یا بسیار سرد سال می تواند عدم آسایش حرارتی ایجاد نمایدبه عنوان مثال درگرمترین روز سال بدون احتساب اثر تابش خورشید دمای شیشه ۳۱٫۵درجه و در سرد ترین روز سال ۵درجه خواهد شد. با فاصله گرفتن از نمای شیشه ای میزان نوسان دماکاهش می یابد .اما در طول شبانه روز مقدار نوسان در فاصله مزبور تا ۵درجه نیز می رسد. با توجه به این بررسی روشن می شود که نماهای تماما شیشه اگر به صورت دو جداره اجرا شوند باعث نوسان زیاد دما در فضای داخل شده ودر فاصله نزدیک به شیشه بسیار تابع شرایط دمای خارج هستند.یعنی در اوقات سردجدار شیشه ای سرد شده ودراوقات گرم دراثر تابش خورشید افزایش دما پیدامی کند وباعث ایجاد شرایط حرارتی ناراحت کننده برای ساکنین می شوند.زیراتابش خورشید پس از ورود به فضای داخل وتبدیل به امواج با طول موج بلندنمی تواند از شیشه خارج شده .در فضای داخل محبوس می شود ودمای داخل افزایش می یابد (اثر گلخانه ای )بنا براین توصیه می شود با توجه به کیفیت شیشه های موجود وضرایب هدایت حرارتی آنها در اقلیم های سردیا گرم از نماهای تماما شیشه استفاده نشود وسطح شیشه ها به حداقل مورد نیاز برای تامین روشنایی ودید و منظر کاهش یابد.وجود نماهای تماما شیشه به علت اتلاف حرارت زیاد باعث مصرف زیاد انرژی جهت تامین گرمایش وسرمایش ولاجرم آلودگی بیشتر هوامی گردد.در صورتی که لازم باشد از نظر زیبایی نمای ساختمانهای بلند با شیشه اجرا شود .بایددر فاصله حداقل ۳۰CMاز نمای مزبور از دیوارهای سبک با عایق حرارت کافی استفاده گردد.برای اینکه هوای بین نمای شیشه ای ونمای داخل دراثر تابش خورشید بیش ازحدگرم نشود.باتعبیه دریچه هایی هوای مزبور به خارج تخلیه گردد. 


عتیقه زیرخاکی گنج