گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 361 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۲۷ اسلاید می باشد

مقدمه :

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

كمك به افزايش توليد بهروري؛ موثرترين كمكي است كه مي توان  به سازمان نمود . بهروري را مي توان استفاده موثر ازمنابع انساني و مالي تعريف كرد اگرچه مديريت منابع انساني نمي توانددخالت مستقيم چنداني در چگونگي استفاده از ساير منابع در سازمان داشته باشد ولي با توجه به حضور و دخالت عامل انساني در تمام صحنه ها ؛مديريت منابع انساني مي تواند با طراحي برنامه ها و سياستهايي براي به كار گيري شايسته نيروهاي سازمان نقش مهمي در بقاء و كارايي سازمان ايفاء كند .

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۴۹ اسلاید است

اصول پذیرفته شده حسابداری
بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که  شورایی از انجمن امریکایی  حسابداران رسمی  مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای ۱ تقاضای اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و۲ اجبارشرکت ها به تفکیک افشای موارد مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود۰طرح های پیشنهادی این شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استانداردهای حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد  وتوصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود.

اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل۱- چارچوب نظری۲-هدف گزارشگری مالی۳- مفروضات اصول ومحدودیتهاو۴-صورت های مالی می باشد

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۳۳۹ اسلاید می باشد .

رشته : مديريت( بازرگاني ، دولتي و … ) ، نام منبع : اصول حسابداري ۱ ، مولف : دکتر ويدا مجتهد زاده ، تهيه کننده : دکتر محمد جواد حضوري

فصل اول : هدف : آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آن .  فصل دوم : هدف: آشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي مالي . فصل سوم : هدف:  آشنايي با تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي و ثبت فعاليتها در دفاتر روزنامه و كل . فصل چهارم : هدف: آشنايي با حساب‌هاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سود . فصل پنجم : هدف كلي : آشنايي با چگونگي تعديل حسابها، بستن حسابهاي موقت ودائم .

تعاريف حسابداري :

 1– فرايند تشخيص، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصميم گيري را فراهم سازد

۲ – خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران، پرداخت كنندگان ماليات و سايرين جهت تصميم گيري آگاهانه انجام مي پذيرد

۳- فن تفسير و اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي

۴- فن ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير اطلاعات مالي يك واحد تجاري

 • بازدید : 190 views
 • بدون نظر

با سلام

این تحقیق توسط آقایان حسين براتزاده و سعيد حسين زاده و با استاد راهنمایی جناب آقاي رستگار در ۳۳ اسلاید تهیه شده است .

کلیاتی در مورد شرکت شهد ایران : ۱- چگونگی پرداخت مزایا در شرکت شهد ایران   2- چگونگی محاسبه کسورات در شرکت شهد ایران

۳- تنظیم لیست حقوق و دستمزد در شرکت شهد ایران

نتیجه گیری

حقوق و دستمزد مهمترین مساله ای است که توجه شاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد و عاملان کار ، مزد مساوی برای کار مساوی را حق مسلم خود می دانند .

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

با سلام

تهیه کننده اسلاید های این پاور پوینت آقای عبدالکریم مقدم  می باشند و منبع مورد استفاده ایشان کتاب حسابداری صنعتی ۱ تالیف آقای دکتر محمد عرب مازار یزدی است

این پایان نامه شامل ۳۰۳ اسلاید می باشد

فهرست فصول :

•فصل ۱-كليات ومفاهيم حسابداري بهاي تمام شده  •فصل ۲- روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده •فصل ۳- بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي             •فصل ۴- بهاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني •فصل ۵- بهاي تمام شده كالا در موسسات توليدي(نظام ادواري)  •فصل ۶- حسابداري مواد وبهاي تمام شده آن  •فصل ۷- گردآوري اقلام بهاي تمام شده دستمزد(نيروي كار) •فصل ۸- گردآوري اقلام بهاي تمام شده سربار •فصل ۹-نظام دائمي بهاي تمام شده-هزينه يابي سفارش كار •فصل ۱۰-نظام دائمي بهاي تمام شده –هزينه يابي مرحله اي  •فصل ۱۱-سيستم هزينه يابي مرحله اي –كار در جريان ساخت   •فصل ۱۲-سيستم هزينه يابي مرحله اي –روش ميانگين درتعيين بهاي تمام شده  •فصل ۱۳-سيتم هزينه يابي مرحله اي –روش اولين صادره از اولين وارده •فصل ۱۴- بهاي تمام شده استاندارد

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۳۳ اسلاید میباشد .  تهیه کنندگان: الهه احمدی,ندا خلفی  استاد: سرکار خانم اصول الدینی

اولین نکات مديريت زمان خود ـ ارزيابی ، تسلط بر مکاتبات اداری ، برنامه ريزی ، مديريت جلسات ، مديريت پروژه ها ، مهار کردن تماس های تلفنی ، نکات ديگری در باره ی مديريت زمان و باز نگری

جمع بندی و نتيجه گيری

مديريت زمان  يعنی استفاده ی بهينه از وقت

 برای رسيدن به اين هدف بايد :

• عادت های قبل را فراموش کنيم .  • روش های جديد را بياموزيم.  • برای ترک عادات نادرست و يادگيری روش های جديد صبور باشيم.

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۴۸۰ اسلاید می باشد

فصل اول :  حسابداری شعب . فصل دوم :   حسابداری  قيمت تمام  شده  و روشهای هزينه يابی  سفارشات . فصل سوم : هزینه يابی مرحله ای . فصل چهارم : هزینه یابی استانداردها . فصل پنجم : ارتباط درآمد و قیمت تمام شده (سود) از نظر مدیریت . فصل هفتم : صورت جریانهای نقدی . فصل هشتم : سرمايه گذاريها و صورتهای مالی تلفيقی . فصل نهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی .

شعبه :

واحد  تجاری  يا  بازرگانی است  که  دور از مرکز با  اداره مرکزی  قرار دارد  وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره  مرکزی  نسبت به انجام عمليات تجاری اقدام می نمايد.

سرفصلهايی که در دفاتر مرکز افتتاح می شود به شرح زير است:

موجودی کالا اول دوره شعبه

کالای ارسالی به شعبه

بدهکاران شعبه

کالای شعبه

بانک شعبه

هزينه های شعبه

موجودی کالای آخر دوره شعبه

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۳۳ اسلاید می باشد

•در «واژه نامه بهره وري»که از انتشارات داخلي سازمان ملي بهره وري ايران است ، بهره وري را بدين گونه تبيين نمودهاست:

«بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه عملي،‌ كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود استانداردهاي زندگي است، آنگونه كه به نفع كارگران، مديريت و جامعه باشد».

مرحلة ارزيابي بهره‌وري

•با اندازه گيري بهره‌وري اعداد و ارقامي به دست مي‌آيد كه نياز به تجزيه و تحليل و تفسير دارند. در اين مرحله، براي بررسي وضعيت موجود با اهداف از پيش تعيين شده نياز به شاخص‌هايي است كه با آنها نتايج به دست آمده را مورد مقايسه قرار داد و نتايج حاصل را تحليل نمود. بنابراين صرف اندازه‌گيري بهره‌وري كافي نبوده و بايد با مقايسه تحليلي آن به انحرافات ايجاد شده دست يابيم.

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

با سلام

این پایان نامه شامل ۲۶۸ اسلاید می باشد

فصل اول : مفاهيم مديريت بازار . فصل دوم : انواع بازار و محيط بازاريابي . فصل سوم : تقسيم بازار و تعيين بازار هدف . فصل چهارم : نيازها و رفتار خريداران . فصل پنجم : اندازه گيري کمي بازار و پيش بيني فروش . فصل ششم : اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي . فصل هفتم : برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص . فصل هشتم : نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي . فصل نهم : تحقيقات بازاريابي . فصل دهم : سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي . فصل يازدهم : چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي .

تعريف بازاريابي و مديريت بازار :

     بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخه هاي مهم دانش مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته هاي انساني و رفع آنها از طريق فرايند مبادله منابع مي‏باشد.

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۳۲ اسلاید و۲ صفحه متن می باشد ( تشريح کار ، آموزش مقدماتی تجارت الکترونیک ، آموزش لغات تخصصی ، آموزش افتتاح حساب در e-gold ، آموزش ثبت نام در سایتهای درامدزا )

بازاريابي و تبليغات  در دنيا تبديل به يك صنعت شده و يكي از پردرآمدترين شغلهای دنيا شغل بازاريابي ميباشد . به ازای هر E mail   که برای شما ارسال ميشود پول به حسابتان واريز ميشود . به ازای رفتن به سايتهاي پيشنهادي نيز  پول دريافت خواهيد کرد

PayPa  یک سرویس واسط برای خریدهای آنلاین است. امروزه حدود۹۶/۲ میلیون نفر در سراسر دنیا از این سرویس برای انتقال پول از طریق ایمیل بین خود استفاده می کنند . برای استفاده از سرویس PayPal فقط به یک آدرس ایمیل معتبر و یک کارت اعتباری یا حساب بانکی معتبر نیاز دارید…….

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

باسلام

اصول مديريت آموزشي شامل ۴۴ اسلاید می باشد . استاددكتر محمد داودي  تهيه كنندگان: مهدي بهرامي ، انور كريمي ، محمدرضا شيخي ، جواد واثقي

مكتب كلاسيك شامل ۳ نظريه ذيل است: ۱ – نظريه مديريت علمي  (Scientific Management Theory)

۲ نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)  (The Process Theory of Management)

۳- نظريه بوروكراسي  (The Theory of Bureaucracy)

اصول بنياديني كه تيلور (frederick Tylor)  در برخورد علمي با مديريت نهفته مي‌ديد عبارتند از:

۱ – جايگزيني اصول علمي به جاي محاسبات سرانگشتي . ۲ – كسب هماهنگي در فعاليت هاي گروهي به جاي تشتت در عمل (كارتيمي) .

۳- جلب همكاري افراد به جاي آشفتگي حاصل از فردگرايي (وحدت)  .  4 – كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازده (بهره وري) .

۵- تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام كاركنان براي ترقي  روزافزون خود و سازمان (آموزش و توسعه نيروي انساني)

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

با سلام

این پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژی شامل ۱۰۰ اسلاید می باشد

استاد راهنما : دکتر سید محسن معصوم زاده ، استاد مشاور: دکتر ابراهیم معینی ، نگارنده : شهرام روزبهانی

اهداف تحقیق :

 • شناسايي مهمترين عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك در موسسات كوچك ومتوسط كشور
 • تعیین موانع وتنگناها برسر راه نوآوری‌های تکنولوژیک درموسسات کوچک ومتوسط
 • ارائه راهكار‌هاي پيشنهادي به منظورتقويت نوآوري تكنولوژيك درموسسات كوچك ومتوسط كشور

عوامل بازدارنده و محدودکننده نوآوري  به ترتيب اهميت به شرح زير است

۱- فقدان قوانين و مقررات حمايتي واضح و شفاف از SMEها

۲- فقدان موسسات حمايت کننده از طرح‌هاي نوآورانه

۳- فقدان و کمبود مشوقهاي مالياتي در خصوص تحقيقات نوآورانه

۴- فقدان و يا کمبود شبکه‌هاي اطلاع رساني دولتي و خصوصي و بانکهاي اطلاعاتي

۵- فقدان و يا کمبود خدمات مشاوره اي بازاريابي

۶- عدم بکارگيري مناسب از تجارت الکترونيک و اينترنت

۷- فقدان و کمبود تخصيص وام يا وام‌هاي کم بهره

۸- فقدان و يا کمبود برگزاري نمايشگاه‌هاي محصولات و نتايج حاصل از فعاليت هاي نوآورانه


عتیقه زیرخاکی گنج