گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 74 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۹    کد محصول : ۱۷۴۳۳    حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت   

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومي به دستگاه عمومي به دستگاه هاي دولتي اختصاص دارد که در دو دهه اخير از رشد و توسعه فوق العادهاي برخوردار بوده است.افزايش بهاي نفت ، ملي شدن شرکتهاي توليدي ، خدماتي و اعتباري بخش خصوصي و همچنين پيدايش نهادهاي خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در اين توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گرديد تا طيف وظايف و مسئوليتهاي دولت پيچيده تر وسيع تر ، متنوع تر و تخصصي تر از گذشته شود.اين توسعه در افزايش بودجه کل کشور تاثير بسزايي داشته است. با نگرش در روند تصاعدي بودجه کل کشور در طي سنوات گذشته ، اين رشد گوياتر بيان مي شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال ۱۳۴۶کل کشور جمعا به مبلغ دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يک ميليون و نهصد و ده هزار ريال(۰۰۰/۹۱۰/۲۳۱/۲۱۷) منابع و مبالغ بر همين رقم مصارف تصويب شده است. در حالي که در قانون سال ۱۳۸۰ کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار ريال (۰۰۰/۹۳۵/۲۰۷/۹۷۵/۴۵۵) منابع و معادل همين رقم مصارف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بدين ترتيب مي توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنايي بس وسيع تر وعميق تر از برنامه کار و يک صورت حساب مالي ساده براي دولت دارد.

 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر
این فایل در۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره ۱ NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند . « محاسبه منابع مالی استفاده شده برای تحصیل یا ساخت تسهیلات مهم سرمایه ای ( به جز منابعی که از طریق حساب مستقل وجوه اختصاصی و حسابهای مستقل وجوه امانی تامین می شوند . ) » 
مبنای حسابداری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده می کنند . وقتی درآمدها به ثبت می رسند که مبنای تعهدی را بپذیرند ( یعنی ، وقتی درآمدها افزایش می یابند که قابل اندازه گیری و قابل استفاده باشند . هزینه ها هنگامی ثبت می شوند که بدهی پرداخت شده باشد . موارد خاص ( استثناهای ) شناسایی هزینه ( صورت موجودی ها ، اقلام پیش پرداخت ، قضاوتها و ادعاها ) در فصل ۷ که راجع به حسابهای مستقل درآمدهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده برای حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای می باشد ، توضیح داده شده است . 
( کانون ) تمرکز اندازه گیری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از تمرکز 
اندازه گیری منابع مالی جاری استفاده می کنند . صورت عملکرد حساب مستقل وجوه سرمایه ای ، افزایش و کاهش منابع قابل هزینه را گزارش می دهد . افزایش منابع قابل هزینه در صورت حساب عملکرد به عنوان « درآمدها » و « سایر منابع مالی » گزارش شده ، در حالی که کاهش منابع خرج کردنی به عنوان « هزینه ها » یا « سایر استفاده های مالی » گزارش شده است . همینطور شایان ذکر است که وقتی حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه منابع کاربردی در پروژه های مهم تحصیل یا ساخت ( پیمانکاری ) استفاده می شوند . دارایی ها به عنوان دارایی های حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای گزارش نمی شوند . ترجیحاً ، این دارایی ها را فقط در صورت حسابهای مالی دولتی گزارش شده اند . حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای تحصیل و ساخت دارایی ها مانند هزینه ها محاسبه می کنند . 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چه موقع استفاده می شوند ؟ 
در اکثر مواقع ، دولتها مجاز هستند ولی ملزم نیستند که برای محاسبه منابع و تحصیل و ساخت دارایی های عمده ، حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند . اکثر دولتها برای محاسبه این فعالیتها از یک یا چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند . همانطور که در ادامه بحث متوجه خواهید شد ، اهمیت مبالغی که از طریق حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای به حساب مستقل وجوه عمومی واریز می شوند ممکن است باعث تحت الشعاع قرار دادن فعالیتهای عمومی دولتی گزارش شده در حساب مستقل وجوه عمومی گردد . حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه درآمدهای خاص که به پروژه های سرمایه ای و هزینه های بهبود سرمایه تامین شده توسط ارزیابی های اختصاصی مربوط می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند . بخش بعدی این فصل گزارشگری حسابداری و مالی را هنگام انتشار بدهی مالیات اختصاصی ( بدهی عوارض ) برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای توضیح می دهد . 
نمونه وجود دارد و در آن GAAP لازم می داند که دولت یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را ایجاد نموده و استفاده نماید . بیانیه شماره ۲ NCGA « کمکهای بلاعوض ، احقاق حق و حسابداری درآمد مشترک توسط دولتهای ایالتی و محلی » لازم می داند که کمکهای بلاعوض سرمایه ای یا درآمدهای مشترک برای تحصیل یا ساخت ( به جز درآمدهای مربوط به حسابهای مستقل وجوه خدمات و تدارکات انتفاعی و داخلی ) محاسبه شده در حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای محدود شوند . 
وقتی دولت تعیین کرد که مایل به ایجاد حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای است ( یا GAAP لازم می داند که حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند ) ، دولت باید تصمیم بگیرد که چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نماید . ممکن است دولت تعیین کند که می تواند با یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، پروژه های سرمایه ای اش را به قدر کافی محاسبه و اداره نماید . این به خلاصه کردن گزارشگری مالی کمک می کند و به دولت فرصت می دهد تا از سیستم حسابداری اش برای ردیابی و مدیریت پروژه های فردی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده نماید . از سوی دیگر ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ایجاد چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای نیازهای مدیریت مالی و حسابدهی را بهتر برآورده می نماید . وقتی تهیه صورت حساب مالی دولتی در مورد زمان مناسب استفاده از حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چند گانه دیدگاهها و عقاید خودش را دارد ، به نظر می رسد وقتی دو تا پنج پروژه مهم سرمایه ای به وجود می آیند که فعالیتهای تحصیل یا ساخت دارایی دولت در اولویت باشد ، استفاده از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فردی برای هر یک از این پروژه های مهم سرمایه ای مناسب خواهد بود . 

درآمدها و سایر منابع مالی 
تعداد گروه ها و انواع درآمدها و سایر منابع مالی که در حسابهای مستقل وجوه پروژه های 
سرمایه ای مشخص شده اند معمولاً نسبت به آنهایی که در حساب مستقل درآمد اختصاصی و عمومی مشخص شده بسیار کمتر هستند . از آنجائی که دولت ها تحصیل و ساخت دارایی های سرمایه ای را با استفاده از بدهی تامین مالی می کنند ، انتشار بدهی مهمترین منبع برای حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای به شمار می رود و تحت عنوان منبع « دیگر تامین مالی » گزارش شده است . علاوه بر این ، حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، دریافت منابع را به صورت معاملات غیر ارزی از سوی فدرال ، ایالت یا سایر برنامه های کمکی ، پرداختهای انتقالی حسابهای مستقل وجوه ، مانند حساب مستقل وجوه ، عمومی و اجاره های سرمایه ای محاسبه 
می کند . پاراگراف های بعدی بعضی از مشکلات حسابداری که دولت در حسابداری منابع حساب های مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای با آنها مواجه می شود را توضیح داده است . 
عواید ناشی از انتشار بدهی 
این بخش به توصیف حسابداری اختصاصی مربوط به عواید ناشی از انتشار بدهی می پردازد . علاوه بر مفاهیم کلی حسابداری عواید بدهی در حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای و دستورالعمل ویژه ای که به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شود ، اوراق قرضه عندالمطالبه ، بدهی عوارض خاص و ارزیابی های تخفیف خرید و فروش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اند . 
ثبت های روزنامه ای اساسی برای ثبت انتشار بدهی ـ همانطور که در بالا ذکر شد ، عواید ناشی از فروش بدهی برای تامین مالی پروژه های محاسبه شده توسط حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای باید به عنوان منبع مالی دیگر حساب مستقل پروژه های سرمایه ای به ثبت رسند . برای توصیف حسابداری مطلوب در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فرض کنید که دولت یک بدهی با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار انتشار نموده است . ثبت روزنامه ای اساسی ثبت شده به شرح زیر می باشد : 
وجه نقد ۱۰۰۰۰۰ 
سرمایه منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه 
در هر حال ، در عمل به ندرت با ثبت روزنامه ای ساده مانند فوق روبرو می شویم . برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه ، کارمزدهای کارگزار ، کارمزدهای وکیل ، و سایر هزینه ها از عواید اوراق قرضه کاسته می شوند . فرض کنید که این کارمزدها در مثال بالا ۵۰۰۰ دلار می باشند . دولت برای محاسبه این کارمزدها دو راه دارد . دولت می تواند عواید ناشی از هزینه ها و کارمزدهای خالص انتشار اوراق قرضه یا عواید ناشی از بدهی در مبالغ ناخالص و مخارج کارمزدها و هزینه های انتشار را ثبت نماید . GAAFR توصیه می کند که از آخرین روش استفاده شود ، در این روش مخارج برای کارمزدها و هزینه های انتشار به ثبت می رسند . با استفاده از این راهکار توصیه شده ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ دلار 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت انتشار اوراق قرضه و پرداخت هزینه های انتشار اوراق قرضه 
اگر دولت مجبور به ثبت عواید ناشی از انتشار اوراق قرضه ، خالص هزینه ها و مخارج انتشار کاربرد می شود ، ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۵۰۰۰ 
ثبت عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ، خالص هزینه های انتشار 
دو نمونه دیگر وجود دارند که انحراف از اولین ثبت روزنامه ای ساده را که در بالا ارائه شده ، نشان می دهند . این نمونه ها هنگام انتشار اوراق قرضه با تخفیف یا با جایزه منتشر می شوند . وقتی نرخ بهره بازار در زمان انتشار بیشتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده برای اوراق قرضه خاص صادره باشد ، اوراق قرضه با تخفیف منتشر می شود . در صورتی که اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار در واقع ۹۷۵۰۰ دلار فروخته شده و هنوز ۵۰۰۰ دلار هزینه انتشار وجود دارد ، ثبت روزنامه ای توصیه شده عبارتست از : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۲ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۷۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با تخفیف ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار در صورتی که نرخ بهره رایج بازار کمتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده اوراق قرضه خاص منتشر شده باشد ، اوراق قرضه با جایزه فروخته خواهد شد . با فرض حقایق مشابه ثبت روزنامه ای قبلی ، انتظار می رود که 
اوراق قرضه با جایزه ۲۵۰۰ دلار به جای تخفیف ۲۵۰۰ دلار فروخته شوند ، ثبت روزنامه ای به صورت زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۷ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۲۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار با سود ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار اوراق قرضه . 
به یاد داشته بشید که ثبت های روزنامه ای دیگری برای استهلاک صرف و کسر یا توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مقرر نمی شود ( تعیین نشده است ) . به علت اینکه ( کانون ) تمرکز اندازه گیری حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای بر روی منابع مالی جاری است ، حساب مستقل وجوه به راحتی عواید اوراق قرضه ( یعنی ، منابع مالی جاری دریافتی ) را که سود یا تخفیف را نشان می دهند ، به ثبت می رساند . چون بدهی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ثبت نشده ، نیازی به ثبت استهلاک سود یا تخفیف نیست . استهلاک سود یا تخفیف (علاوه بر هزینه های انتشار ) در صورت حساب های مالی دولتی ثبت می شوند . 
اوراق قرضه کوتاه مدت 
اوراق قرضه کوتاه مدت مکانیزمی برای دولتهای مرکزی و محلی در کسب منابع مالی به صورت سندی کوتاه مدت به شمار می روند که دولت مایل است به صورت عواید اوراق قرضه بلند مدت بازپرداخت نماید . اسناد کوتاه مدت درآمد و مالیات نیز از منابع مالی کوتاه مدت برای دولتها محسوب می شوند . بنابراین ، اسناد کوتاه مدت برای بازپرداخت شدن به صورت عواید اوراق قرضه واریز نمی شوند . انتظار می رود که این اسناد از طریق مجموعه ای از درآمدهای مالیاتی آتی غالباً مالیاتهای مستغلات یا سایر منابع درآمد کمک های طبقه بندی شده دولت مرکزی یا فدرال پرداخت شوند . حسابداری معاملات حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای اکثراً به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شوند چون اوراق قرضه به احتمال زیاد منبع عوایدی هستند که پروژه های 
سرمایه ای محاسبه شده توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را تامین مالی می کنند . سوال حسابداری مربوط به اوراق قرضه کوتاه مدت این است که آیا اسناد باید شرایط خاص توصیف شده باعث می شوند اسناد به عنوان تعهدات بلند مدت عمل نمایند و فقط در صورتهای مالی دولتی به ثبت می رسند یا خیر؟
تفسیر شماره ۹ (NCGAI 9 ) NCGA تحت عنوان « طبقه بندی های حساب مستقل وجوه اختصاصی / حسابهای ترازنامه ای » سوال مربوط به چگونگی انعکاس اوراق قرضه کوتاه مدت درآمد و مالیات در صورتحساب های مالی دولت به ویژه چگونگی محاسبه آنها توسط حسابهای مستقل وجوه دولتی را مطرح می سازد . به ویژه این رهنمود به حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای مربوط 
می شود ، چون حساب های مستقل وجوه معمولاً عوایدی از اوراق قرضه صادره را دریافت می کنند که تحصیلات یا ساخت دارایی عمده را از نظر مالی تامین می نماید . 
NCGAI 9 تعیین نموده که اگر تمام مراحل قانونی برای تامین مالی اوراق قرضه کوتاه مدت طی شده باشد و بهره بر حسب توان انجام تامین مالی اسناد کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت مطابق با معیارهای مطرح شده در بیانیه شماره FASB 6 (SFAS6) « طبقه بندی تعهدات پیش بینی شده برای تامین مالی مجدد » را حمایت می کند ، نباید به عنوان بدهی حساب مستقل نشان داده شوند ، گرچه به عنوان بدهی در صورتحساب دولتی دارایی های خالص ثبت خواهند شد . در هر حال ، اگر مراحل قانونی ضروری و توان انجام معیارهای تامین مالی مناسب باشند ، اوراق قرضه کوتاه مدت باید به عنوان بدهی حساب مستقل در عواید دریافتی حساب مستقل گزارش شوند . 
شرایط لازم بیانیه SFAS 6 ( فوق الذکر ) عبارتند از : 
تمایل موسسه برای تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت بر حسب توان تکمیل تامین مالی مجدد مشخص شده در هر دو شیوه زیر مورد حمایت قرار می گیرد : 
A ) انتشار تعهدات بلند مدت یا اوراق بهادار سهامداران بعد از تاریخ ترازنامه ـ بعد از تاریخ ترازنامه موسسه ، اما قبل از اینکه ترازنامه منتشر شده ، تعهدات طولانی مدت … به منظور تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت منتشر شده اند ؛ یا 
B ) قرارداد تامین مالی ـ قبل از انتشار ترازنامه ، موسسه در قرارداد مالی ثبت شده که به موسسه اجازه می دهد تا تعهدات کوتاه مدت را بر مبنای طولانی مدت مجدداً تامین مالی نماید که به سهولت قابل تعیین هستند ، و مطابق شرایط زیر باشند : 
(i) قرارداد تا مدت یکسال چرخه عملیات از تاریخ ترازنامه موسسه منقضی نمی شود و در طی 
دوره ای که قرارداد توسط وام دهند یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار ( و تعهدات پرداخت شده در قرارداد در این مدت عندالمطالبه قابل فسخ نیست به جز تخطی از شرط رعایت مقررات که به صورت عینی ( بی طرفانه ) قابل تعیین یا قابل اندازه گیری است . 
(ii) عدم تخطی از شرایط قرارداد تامین مالی در تاریخ ترازنامه وجود دارد و اطلاعات غیر قابل استفاده نشان می دهد که یک تخطی بعد از ، یا قبل از انتشار ترازنامه روی داده ، یا اگر در تاریخ ترازنامه تخطی وجود دارد یا پس از آن رخ داده باشد ، فسخ به وجود می آید ( فسخ می شود ) . 
(iii) وام دهنده یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار با موسسه ای که وارد قرارداد مالی شده از نظر مالی قادر به قبول قرارداد باشد . 
به منظور استفاده از شرایط فوق الذکر SFAS 6 « تخطی از شرط » با شرایطی که در قرارداد یا نقص یا تخطی شرط مطرح شده ، مطابقت ندارد مانند محدودیت های قرارداد وام ، اظهارنامه یا ضمانت نامه چه فرجه زمانی جهت رفع موارد تخطی از شرایط قرارداد داشته باشند و چه نداشته باشند یا وام دهنده ملزم به اعلام شده باشد . علاوه بر این ، وقتی قرارداد مالی به خاطر تخطی از شرطی که به طور متفاوت توسط طرف قرارداد ارزیابی می شود قابل فسخ است ( برای مثال ، وقتی رعایت مقررات با شرط به طور عینی قابل تعیین یا قابل اندازه گیری نیست ) ، با شرط (ii) b 
فوق الذکر مطابقت ندارد . 
نکته : مطابقت شرایط فوق الذکر اوراق قرضه کوتاه مدت به عنوان یک بدهی حساب مستقل ثبت نمی شوند ، دولت باید تامین مالی را بعد از تاریخ ترازنامه کامل کند اما قبل از اینکه صورت 
حساب های مالی انتشار یافته باشد ، یا دولت باید یک قرارداد ثابت مناسب با کسب تامین مالی طولانی مدت بعد از انتشار صورت حساب های داشته باشد . این ظاهراً یک سرآغاز محدودیت است که از ثبت تامین مالی به عنوان بدهی بلند مدت در گروههای حساب بدهی بلند مدت عمومی جلوگیری می کند . در هر حال ، فرصت مطابق با این شرایط از آنچه به نظر می رسند بهتر است ، چون شرایط لازم اوراق قرضه کوتاه مدت تعیین خواهد کرد که قراردادهای عینی برای انتشار اوراق قرضه طولانی مدت قبل از ارائه تامین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق قرضه کوتاه مدت توسط 
وام دهنده به جا و مناسب هستند . 
 • بازدید : 101 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:
   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.
  تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل  ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي  مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي  اساسي زير تهيه مي شود:
نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي  اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.
۲- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات  سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي  بودجه و ارزيابي  عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور  به اطلعات كافي نياز دارند.
۳-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري  و اجراي عمليات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه  هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلي  از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.
در اغلب كشورها سازمانهاي دولتي در دو شكل  كلي انتفاعي و غير انتفاعي ايجاد و اداره مي شوند و در هر يك از  سازمانهاي دولتي هزينه ها را معمولاً از محل درآمدهاي خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصيل مي نمايند تأمين مي كنند بنابراين سيستم حسابداري اين نوع سازمان بايد امكان  شناساسيي درآمدها و هزينه هاي واقعي هر سال مالي و مقايسه آنها با يكديگر و تعيين ميزان داراييها، بدهيها و ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پايان سال مالي فراهم سازد. سازمانهاي دولتي غير انتفاعي هزينه هاي خود را از محل  درآمدهاي عمومي دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمين مي نمايد.
اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي به شرح زير مي باشد:
۱- وزارتخانه ها
۲- مؤسسات دولتي
۳- شركتهاي دولتي
۴- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
-وزارتخانه ها واحدهاي سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.
مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد يك مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي شناخته شده باشد. و بيش از ۵ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي گردد.
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير انتفاعي غير دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي شود.

 
خصوصيات حسابداري دولتي 
اصول عمومي:
۱- استفاده از بودجه جهت كنترل دقيق وجوه عمومي به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جويي در مصرف وجوه عمومي
ج‌- مقايسه و تطبيق عمليات با بودجه مصوب
۲- تقسيم منابع درآمد با توجه به هدفهاي مورد نظريه حسابهاي مخصوص از طريق:
الف- نگهداري حسابهاي جداگانه براي انواع مختلف وجود دولتي.
ب- هر حساب يك واحد كامل حسابداري است.
۳-برقراري كنترل داخلي قوي و سيستم حسابداري داخلي.
الف- مطالعه و سنجش لياقت و درستي مأموران يك سازمان
۴-توجه به حسابداري درآمد و هزينه به جاي حسابداري براي سود و زيان زيرا:
الف- منظور اصلي دولت تحصيل سود نيست.
ب- هدف اصلي و اساسي دولت انجام خدمات خاص، يا خدمات عمومي براي استفاده عموم مردم يا اهالي  يك منطقه معين است.
۵-تبعيت از قوانين و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعي
خصوصيات سازمانهاي دولتي
به طور كلي نبودن انگيزه سود جويي يكي از خصوصيات بارز سازمانهاي دولتي است سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود تأسيس نمي شوند و انتظارات دريافت بازده نسبت به سرمايه گذاري خود و يا برگشت سرمايه را ندارد.
شكل و تركيب سازماني  و حدود مسئوليت به وسيله قانون ومقررات تعيين مي شود. ملزم به رعايت قوانين مالي و بودجه اي مي باشند.
سازمانهاي دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ايجاد  سهامداران و صاحبان سرمايه هستند و هيچگونه منافع يا حقوق قابل خريد، فروش و يا انتقال وجود ندارد.
سازمانهاي  دولتي منابع مالي و پولي خود را از محل درآمدهاي  دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دريافت مي نمايند و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هزينه انجام مي پذيرد.
اهميت برقراري سيستم حسابداري در سازمانهاي عمومي و خصوصي داراي شعب متعدد است كه اداره امور مالي از مهمترين و اساسي ترين آنها محسوب مي شود، هر مؤسسه دولتي يا غير دولتي ناگزير از برقراري سيستم صحيحي براي اداره امور مالي خود مي باشد بدون ايجاد چنين سيستم، اداره امور هر مؤسسه دير يا زود دستخوش اختلال و بي نظمي خواهد شد.
ايجاد چنين  سيستم، اداره امور مالي مستلزم استفاده كامل از روشهاي حسابداري و پيروزي از اصول فن حسابداري و حسابرسي است. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري  عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج و بررسي مدير يا مديران صاحبان سرمايه و بستانكاران آن سازمان  دولت و عموم مردم مي باشند. اتخاذ روشهاي تصحيح براي نيل به اين منظور و تهيه گزارشهاي  مالي دقيق و قابل اطمينان براي مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعاليت انتفاعي يا غير انتفاعي بودن آنها حائز اهميت مي باشد.
   در سازمانهاي دولت اين مسأله بايستي مورد توصيه خاص قرار گيرد، زيرا نتايج حاصل از عمليات حسابداري در اين قبيل مؤسسات يكي از مفيدترين وسايل سنجش كارآيي، لياقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومي  يك ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي 
علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخي اصول و موازين خاص نيز بايد در سيستم حسابداري دولتي پيروي و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداري ذيلاً اشاره خواهد شد:
۱- اصول لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
     يكي از خصوصيات اصلي حسابداري دولتي لزوم نگهداري حسابهاي جداگانه و مستقل براي وجوه دولتي است.
  سازمانهاي دولتي از منابع دولتي از منابع مختلف براي اجراي وظايف محوله استفاده مي نمايند. هر يك از اين منابع براي تحقق اهداف و مقاصدي تخصيص داده مي شود كه منحصراً بايستي در اجراي  فعاليتها و برنامه هايي مصرف مي شود كه رسيدن به اهداف مورد نظر را امكان پذير نمايد. اين طراحي يك سيستم حسابداري مناسب جهت آوري اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر مي رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ناگذيراند براي هر يك از منافع مالي مورد استفاده و به طور كلي هر يك از وجود مستقل در اختيار سيستم حسابداري جداگانه اي طراحي نمايند. هر يك از حسابهاي مستقل وجود دارائي يكسري حساب (سر فصل) خود تراز يا متوازن مي باشد كه در هر مقطع زماني با هم موازنه مي شوند. با استفاده از سيستم حسابداري مستقل اطلاعات مربوط به دريافت و پرداخت و موجودي هر يك از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
۲- اصول كنترل بودجه اي
    يكي ديگر از اصول مهم و لازمه الرعايه در حسابداري دولتي اصل كنترل بودجه اي است اهميت اصل مذكور ناشي از ۵۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ساست كه بدون رعايت آن جلوگيري از تجاوز هزينه ها از اعتبارات مصوب عملاً امكان پذير نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از اتخاذ بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيب قانون مقرر مي دارد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابهاي و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.)   
   در اجراي اصل كنترل بودجه اي، سيستم حسابداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نحوه طراحي مي گردد كه اجراي بودجه ي مصوب را در قالب طبقه بندي هاي بودجه اي ميسر نمايد. رابطه حسابداري دولتي و بودجه عمدتاً در راستاي تحقق اصل كنترل بودجه اي است، بدين معني كه دفاتر حسابداري مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي دقيقاً بر اساس نيازهاي اطلاعات بودجه اي طراحي مي گردد. اطلاعات مالي مربوط به درآمد ها و هزينه هاي به طريقي در دفاتر حسابداري ثبت مي شود كه امكان مقايسه ارقام واقعي درآمدهاي قطعي وصول شده و هزينه هاي واقعي انجام يافته با ارقام مربوط به درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه كل كشور سال مربوط را فهم سازد.
   در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادل اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درآمدهاي  پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موفق مي باشند كه درآغاز هر سال مالي بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي بعد از ابلاغ مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري و در پايان سال مالي بسته مي شوند
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شايد زمانی كه لوكاپاچولی درسال ۱۴۹۴ ميلادی پايه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا اين حد پيشرفت كند. 
اگر بخواهيم حسابداری و تاريخچه آن را بررسی كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپاچولی برگرديم. خوارزمی، دانشمند معروف ايرانی برای اولين بار درباره مفهوم صفر، شيوه نگارش نشانه ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله ” جبر و مقابله ” توضيحاتی را داد و جالب است كه بدانيد سيستم دهدهی كنونی در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچی در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد.
می توان گفت كه پيشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مديون سوداگران است. زيرا به همين دليل بود كه سيستم های حسابداری به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهای قديمی تر شد. البته نقش رشد اقتصادی را نميتوان ناديده گرفت. 
لوكاپاچولی در قرن ۱۵ ميلادی رساله ای نوشت و فصلی از اين رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستين بار سيستم حسابداری دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلی حسابداری را تشريح كرد. جای تذكر است كه محمد بن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم ميلادی يعنی پنج قرن قبل از لوكاپاچولی رساله ای به نام ” ضروريات علم حساب برای كاتبان و كاسبان ” نوشت كه راهنمای خوبی در حساب عملی بود. اما متأسفانه پژوهشی درباره اين كتاب صورت نگرفت. 
در طول دو قرن بعدی تنها يك پيشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفكيك اموال شخصی حاكم از حسابهای دولتی و تفكيك اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضيدان هلندی بود (فرض تفكيك شخصيت). در نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداری دوبل ايجاد شد. 
با توجه به پيشرفتهای انجام شده از نظر اقتصادی و اجتماعی عناصر اصلی سيستم حسابداری دوبل همچنان بدون تغيير باقی مانده است. دليل بقای اين سيستم در اين فاصله طولانی، سادگی اصول، انعطاف پذيری و قابليت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قابل اعتماد و مفهوم است. 
البته پيشرفتهايی از نظر روشها و شيوهای حسابداری صورت گرفته است و شاخه هايی در حسابداری پديد آمده است. اما تمام آنها مبتنی بر سيستم حسابداری دوبل يا دو طرفه است. 
مهمترين اين شاخه ها عبارتند از: حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مديريت. 

در تعريف حسابداری …
هر واحد تجاری اعم از دولتی يا غير دولتی، انتفاعی يا غير انتفاعی در جريان فعاليتهای خود در طول زمان، معاملات و عمليات مالی متعدد و متنوعی نظير خريد و فروش اموال، کالاها و خدمات، دريافت و پرداخت پول، اخذ و بازپرداخت وام و تسهيلات مالی انجام می دهد. اين معاملات و عمليات و وقايعی نظير کهنگی و فرسودگی اموال که به تدريج و با مرور زمان رخ ميدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد. حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالی و رويدادهای دارای اثر مالی بطور منظم:
جمع آوری، تجزيه و تحليل، اندازه گيری (فرض واحد اندازه گيری بر حسب پول)، 
ثبت (به ترتيب وقوع)، طبقه بندی (در گروههای همگن) و 
تلخيص و تجميع (صورتهای مالی) 
ميشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختيار اشخاصی قرار می گيرد که می خواهند درباره امور موسسه يا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصميم بگيرند. همان طور که در بالا گفتيم حسابداری رشته ای از دانش است؛ اما آيا واقعاْ اين طور است؟ 
درباره حسابداری تعاريف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم، فن، فرآيند و حتی هنر ناميده اند. 
در يک نگاه کلی فن و هنر بودن حسابداری کاملاْ کنار گذاشته می شود. اما اين مطلب باقی می ماند که آيا حسابداری يک شاخه از علم و دانش است و يا يک فرآيند؟ 
به نظر من حسابداری بيشتر از اينکه يک علم باشد يک فرآيند است. زيرا در يک سيکل کامل اطلاعات به عنوان ورودی سيستم وارد ميشوند و صورتهای مالی به عنوان خروجی، خارج ميشوند. پس ناگفته پيداست که حسابداری يک سيستم است که اطلاعات، ورودی آن و صورتهای مالی به عنوان آخرين مرحله از عمليات حسابداری به عنوان خروجی آن در نظر گرفته ميشوند. 
همين پيروی از يک سيکل منظم دليلی است برای فرآيند بودن حسابداری. امروزه يک سيستم حسابداری خوب و منطبق با نيازهای موسسه رمز موفقيت يک موسسه است. سيستم حسابداری که بهتر و کارا تر عمل کند، می تواند موسسه را به اهداف خود نزديکتر کند. زيرا اين نوع سيستم مديريت را آگاه ميکند که هر تصميم را در چه زمان و چگونه بايد عملی کرد. 
 
مختصری در باره سه نوع از حسابداری
حسابداری صنعتی 
اين حسابداری که به تدريج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نياز به دانستن بهای تمام شده محصولات توليدی بود. دراين نوع از حسابداری هدف اصلی سيستم دانستن، بهای تمام شده يک واحد از نظر تمامی عوامل هزينه می باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شيوه های توليد، در سده های بعد، روشها و شيوه های هزينه يابی پيشرفته ای ابداع و بکار گرفته شد که هزينه عمليات را به درستی شناسايی نمايد. 
حسابداری صنعتی امروزه که ثمره اين فرآيند شتاب آميز تکاملی است اصولاْ همان هدف اندازه گيری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعاليت ها را دنبال می کند. 

حسابداری مالی
اين نوع از حسابداری را ميتوان حسابداری گزارش نيز ناميد. زيرا هدف اصلی در اين نوع از حسابدری، تهيه صورتهای مالی اساسی می باشد که مورد نياز استفاده کننده گان از اين صورتهای مالی است. 
شايد بتوان گفت که دليل اصلی پيدايش اين نوع از حسابداری، اصل تفکيک شخصيت می باشد. اين اصل امکان مشارکت صاحبان سرمايه ای را که به تجارت نمی پراختند ممکن ساخت و به اين شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. اين نوع از مشارکت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد. البته دليل اصلی ايجاد بازار بورس را می توان، افزايش شمار شرکتهای سهامی دانست. 
يکی ديگر از موضوعات اصلی که در اين دوران تأثير اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری ماليات بر درآمد بود. اين نوع از ماليات که در اغلب کشورهای صنعتی اروپا وسيله ای برای تأمين عدالت اقتصادی است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزيی از نظام مالياتی کشورها شد. تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهای مالی که ميزان سود را به درستی نشان دهد. به اين ترتيب دولت ها به صورت يکی از اصلی ترين استفاده کنندگان از صورتهای مالی موسسات درآمدند. 
ديگر استفاده کنندگان از اين صورتهای مالی عبارتند از: بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتريان، کارکنان، سرمايه گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمايه، جامعه و مديريت موسسه. 
 
حسابداری حرفه ای و حسابرسی 
حسابداری دولتی 
در دولت ـ شهرها يا جمهوری های کوچک در ايتاليای کنونی، همزمان با رشد و توسعه حسابداری بازرگانی‌، کوششهايی در جهت تدوين حسابی جامع برای حکومت برخی از جمهوريهای کوچک صورت گرفت. اما تغيير اساسی در حسابداری دولتی به دنبال انقلاب کبير فرانسه در نيمه دوم قرن هجدهم و تحولات و اصلاحات سياسی ـ اجتماعی در برخی ديگر از کشورهای اروپايی در نيمه اول قرن نوزدهم رخ داد و انديشه حاکميت مردم بر درآمدهای دولتی را مسلط کرد. 
انديشه کنترل عمومی بر هزينه های دولت از اواخر نيمه اول قرن نوزدهم ميلادی به بعد پديد آمد و دولتهای برخی از کشورهای اروپايی مکلف شدند که درآمدها و هزينه های سالانه خود را پيش بينی و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد. پيدايش و رواج سيستم بودجه، سيستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که اين جريان به پيدايش حسابداری دولتی به صورت رشته ای متمايز انجاميد
در گذر سالها و به ويژه پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب (۱۹۳۳ـ ۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم دولتها در سراسر جهان، نقش بزرگی را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند و اموری چون رفاه اجتماعی، بهداشت، آموزش، اشتغال، ايجاد تأسيسات زيربنايی و عام المنفعه، توسعه شهرها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمران کشور را به وظايف متعارف خود که حفظ نظم و امنيت و تأمين عدالت اقتصادی بود، افزودند .
اين تحول همه جانبه به پيدايش انواع و اقسام موسسات و سازمانهای انتفاعی و غير انتفاعی عمومی اعم از دولتی و غير دولتی انجاميد و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمد و هزينه های پيش بينی شده به صورت برنامه مالی جامعی در آمد که هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه ها و فعاليتهايی را که دولت برای رسيدن به هدفها اجرا خواهد کرد شامل می شد. 
حسابداری دولتی نيز در همين راستا تکامل يافت و از شکل ساده نگهداری حساب درآمدها و هزينه ها به سيستم پيچيده کنونی تبديل شد. 
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

این گزارش مربوط به کارآموزی حسابداری دولتی در دانشگاه شهید چمران  اهواز  مدیریت  امور مالی اداره تنظیم سند تهیه و تنطیم شده است و ابتدا به بررسی و تشریح محل کار می پردازد و در ادامه به معرفی بخش های مرتبط با  رشته علمی کارآموزی می پردازد و در ادامه آزمون آموخته ها و  نتایج و پیشنهادات ارئه می گردد . این گزارش در  3 فصل تنطیم گردیده و گزارشی کامل و منسجم  در مورد حسابداری دولتی می باشد و تمامی مطالب مورد نیاز در آن به دقت تشریح گردیده است

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن

تعداد صفحات :۶۰

مقدمه:

در چند دهه اخير گسترش روش‌ها و تكنيك‌هاي جديد حسابداري درتمامي رشته‌ها و كاربرد آن به صورت كار‌آمد مرهون نوآوري و تحولات بسياري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني بوده است، به گونه‌اي كه اين تحولات عظيم منجر به تغيير سيستم حسابداري از سنتي به پيشرفته گرديد. حسابداران دولتي نيز از اين امر مستثني نبوده و توانسته‌اند با بهره‌گيري از روش‌هاي جديد، گام مثبتي درجهت صحيح و به هنگام نمودن اطلاعات و ارقام مربوط به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و رفع ناهماهنگي‌هاي قوانين و مقررات با نيازهاي جامعه در سازمان‌ها بردارند.

از آنجايي كه بودجه شاهرگ اصلي دولت است، دولت تمام فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مالي اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه‌هاي خود را در چارچوب قانون بودجه طي يك سال مالي انجام مي‌دهد. ادارة صحيح امورمالي دولت، نقش به سزايي در بهسازي نظام اقتصادي و اداري يا مديريت بخش دولتي دارد. با استقرار سيستم حسابداري مناسب و كارآمد مي‌توان اطلاعات صحيح و قابل اعتمادي را جهت تصميم‌گيري‌هاي منطقي براي برنامه‌ريزي‌هاي آينده اعمال نمود.

با توجه به اهميت بودجه و ارقام آن، امور مالي هر سازمان از مهم‌ترين بخش‌هاي هر دستگاه اجرايي است كه آن را مي‌توان حتي قلب سازمان ناميده يكي از الزاماتي كه براي خوب تپيدن اين قلب لازم است، آگاهي حسابداران از قوانين و مقررات مالي و مسلط بودن بر ثبت‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌باشد. خداوند بزرگ‌راسپاس مي‌گويم كه‌مرا در اين امر ياري نمود تا شمه‌اي از آنچه را كه در مكتب استادان بزرگوار از راه تحصيل آموخته يا درخدمت مديران آزموده به تجربه اندوخته‌ام، به عنوان ره‌آوري مختصر به پيشگاه خوانندگان عزيز تقديم دارم.

 

 فهرست:

 

 

      مقدمه:

 

 

     فصل اول:

 

                    نام دانشگاه

                       آشنايي با دانشگاه شهيد چمران

                              شهر دانشگاهي

                                    نقشه دانشگاه شهيد چمران

 

 

    فصل دوم:

                  

           پيشينه تاريخي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

               الف:  سازمان برنامه و بودجه

                  ب:   سازمان امور اداري و استخدامي

                      تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

                         پيشينه

                            ساختار تشكيلاتي

                                الف:  معاونت‌ها

                                   ب:   شوراها و هيأت‌هاي وابسته

                                     ج:   سازمان‌ها، مراكز و واحدهاي وابسته

                                        اهداف و وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

                                             سازمان برنامه و بودجه دانشگاه

                                                نمودار تشكيلاتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

 

 

 

     فصل سوم:

 

         امور مالي

 1. دبيرخانه
 2. اداره دريافت و پرداخت

                     1-2-صدور سند

                       2-2-حسابداري بازنشستگان و مستمري

                          3-2-درآمدهاي اختصاص دانشگاه

                               4-2-سپرده پيمانكاران شركت‌ها

                                  5-2-صدور چك

                                     صورت مغايرت بانكي

           

 1. اداره رسيدگي
 2. اداره اعتبارات

                                       تعريف اعتبار

                                           تأمين اعتبار

                                              اعتبارات امور مالي

                                                اداره دفترداري و تنظيم حساب‌ها

                                                  گردش سند در امور مالي

                                                     ثبت‌‌هاي حسابداري اعتبارات هزينه‌اي

 

 1. اداره دفترداري و تنظيم حساب ها

                                        گردش سند در امور مالي

 

                                 ثبت حسابداري اعتبارات هزينه اي

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج