گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

دانلود فایل گزارش كارآموزي مدیریت حسابداری شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

عوامل هزينه قيمت تمام شده ( بهاي ساخت )

 

عوامل هزينه هاي توليدي كه در يك مؤسسه توليدي انجام مي شوند و در نهايت قيمت تمام شده عمليات توليدي يا مراحل تكميل مصول را تشكيل مي دهند به شرح ذيل مي باشند :

الف )  هزينه هاي مستقيم : شامل انواع هزينه هايي است كه مستقيماً ودر امر توليد محصولات دخالت دارند و شامل موارد زير مي شوند:

   · مواد مستقيم توليدي : اين مواد شامل آن دسته از موادي مي گردد كه مستقيماً در توليد محصول به كار برده مي شوند و به آساني مي توان قيمت آنها را در ارتباط با واحد محصول توليدي با يك مرحله عمل اندازه گيري نمود.

   ·كار مستقيم توليدي : كار مستقيم شامل كليه هزينه هاي پرسنلي افرادي است كه مستقيماًدرتوليدمحصول دخيل بوده ومستقيماً باماشين آلات ومواد توليد كنندهِ محصول در مراحل مختلف توليد كار كرده و محصول نهايي را توليد مي نمايد.

   ·سايرهزينه هاي مستقيم توليدي : اين گونه هزينه ها كه گاهي اصطلاح سربار مستقيم نيز به آنها اطلاق مي شود ، شامل هر گونه هزينه توليدي به غيراز مواد و كار مستقيم مي گردد و بتوان به آساني با واحد محصول مرتبط نمود.

ب‌)  هزينه هاي غير مستقيم : شامل انواع هزينه هايي است كه ارتباط مستقيم با توليد محصولات نداشته بلكه بطور غير مستقيم توليد محصولات را تسهيل       مي نمايد و شامل موارد زير مي شود:

   ·مواد غير مستقيم توليدي : شامل هزينه هرگونه موادي است كه مستقيماً درتوليد محصول وارد نشده ويا اگر مستقيماً در آن بكار رفته باشد محاسبه بهاي آن مشكل و يا جزئي باشد.

   ·كار غير مستقيم توليدي : شامل كليه هزينه هاي پرسنلي افرادي است كه مستقيماً با ماشين آلات خط توليد و مواد اوليه توليد كننده محصول كار نمي كنند بلكه خدمات آنها عمليات توليدي را تسهيل مي كند.

   ·ساير هزينه هاي غير مستقيم توليدي : شامل كليه هزينه هايي كه تحت سر فصل هاي اخير قرار نگيرد و نتوانند آنرا بطور مستقيم با محصول توليدي      مرتبط كنند.


عتیقه زیرخاکی گنج