گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۳۳ اسلاید می باشد

رويكردهاي مختلف به اندازه گيري بهره وري :

بهره وري  از سه ديدگاه • اقتصادي، •مهندسي صنايع، • و مديريت قابل بحث است كه رويكردهاي مهندسي صنايع و مديريت قدري به هم نزديك بوده اما رويكرد اقتصادي سمت و سويي مجزا از ايندو دارد.

معيارهاي انتخاب شاخص مناسب بهره وري :

•شاخصهاي بهره وري بايد طوري انتخاب شوند كه امكان محاسبه آنها به سهولت وجود داشته باشد.
•در انتخاب شاخصهاي بهره وري بايد به اين نكته توجه شود كه اقلام اطلاعاتي آنها با دقت كافي در دسترس بوده و يا مي تواند تهيه شود.
•شاخصهاي بهره وري بايد مبناي محاسباتي مشترك و همخوان با هم داشته باشند.
•شاخصهاي بهره وري مختص به زمان خاصي نبوده و بايد در دوره هاي مختلف امكان محاسبه آنها با اعتبار و دقتي مشابه امكان پذير باشد.
•لازم است شاخصهاي بهره وري براي كاربران معني دار و ملموس بوده و سازو كارهاي عملي منجر به تغييرات آنها نيز برايشان معلوم باشد.
•براي اندازه گيري بهره وري بايد از شاخصهايي استفاده كرد كه ارزش اطلاعاتي آنها از هزينه هاي مترتب بر استحصال آنها بيشتر باشد…….

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

با سلام

این مقاله شامل ۵۰ اسلاید می باشد که توسط خانم زهرا سره بندی ارائه شده است .

مفهوم اوليه كلمه استراتژي :

•اولين بار يونانيها از اين كلمه استفاده كردند ،  استرات‌گی = هنر جنگ

Øتدوين برنامه جنگي توسط ژنرالها
Ø صحيح عمل كردن در زمان و مكان مناسب
Ø دست يافتن به نتايج مطلوب و مورد نظر
•نتيجه گيري
•براي يك مدير، هيچ ادراكي مهمتر از فهم كسب و كار نيست. اين بصيرت تنها به درك عوامل موثر و روابط بين آنها محدود نمي شود، بلكه كشف شهودي زواياي ناشناخته اين فضا و خلق ايده هايي براي بهره برداري از آنها، تجلي ارزش آفريني از اين بصيرت است. تفكر استـــــراتژيك رويكردي است كه زمينه شكل گيــري و توسعه اين بصيرت را فراهم مي سازد. تفكر استراتژيك مديران را به سوي يادگيري سريع از محيط كسب و كار و بكارگيري خلاقيت براي خلق ارزشهاي جديد فرامي خواند. اين شيوه تفكر، چشم اندازهايي متمايز از رقبا را به همراه دارد. چشم اندازهايي كه مي تواند استراتــــژي هاي نوآورانه و مزيت بخشي را سبب شود……..

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت را آقای علیرضا مقدسی  در ۴۱۸ اسلاید ارائه نموده است . منبع اصلی کتاب مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي از آقای محمدرضا حافظ نيا می باشد 

اهداف درسي:

۱- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي روش تحقيق   2- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي روش تحقيق در حسابداری

رئوس مطالب اصلي و عمده:

۱- مقدمه اي بر مفاهيم پايه و عملياتي ۲- انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق  3- تدوين فرضيه  4- روش هاي تحقيق ۵- جامعه آماري، نمونه و نمونه گيري  6– روش هاي جمع آوري اطلاعات  7- تجزيه و تحليل اطلاعات  8- نتيجه گيري و ارايه پيشنهادها ۹- روش تدوين و نگارش گزارش نهايي

پيوست دوم :  تهيه و تنظيم مقالات علمي ( انواع مقالات علمي : مقالات علمی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:    1. مقالات پژوهشي : این مقالات اعم از بنیادی یا کاربردی، مستخرج از یک پروژه تحقیقاتی اصیل است که معمولا به تولید علمی منجر می شود.

      2. مقالات مطالعاتي و ترويجي : این مقالات بر پایه جابه جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می شود. از این گونه مقالات می توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه ای و تحلیلی اشاره کرد. در این میان مقاله های تحلیلی ارزش و اعتبار بالاتری دارند. )

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت را آقای علیرضا مقدسی  در ۲۷۸ اسلاید ارائه نموده است . منبع اصلی کتاب مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي از آقای محمدرضا حافظ نيا می باشد 

اهداف درسي:

۱- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي روش تحقيق   2- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي روش تحقيق در حسابداری

رئوس مطالب اصلي و عمده:

۱- مقدمه اي بر مفاهيم پايه و عملياتي ۲- انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق  3- تدوين فرضيه  4- روش هاي تحقيق ۵- جامعه آماري، نمونه و نمونه گيري  6– روش هاي جمع آوري اطلاعات  7- تجزيه و تحليل اطلاعات  8- نتيجه گيري و ارايه پيشنهادها ۹- روش تدوين و نگارش گزارش نهايي

اجزاء‌ قياس

مقدمه كبري              انسان فاني است .

مقدمه صغري                         علي انسان است .

نتيجه                                    علي فاني است .

محدوديتهاي قياس

 نتيجه قياسي منطقي به هيچ وجه از محدوده مقدمات فراتر نمي‌رود .
 صحت نتيجه مستقيماً به صحت مقدمات بستگي دارد. اطمينان از صحت مقدمات از اهميت خاصي برخوردار است .
چون نتيجه فرآيند تحقيق علمي توليد و كشف دانش جديد است ، پس اين فرآيند نمي‌تواند صرفاً بر پايه استدلال قياسي بنا شود .

 • بازدید : 211 views
 • بدون نظر

این پاورپوینت در ۲۴ اسلاید توسط آقایان سید مصطفی حسینی ـ فرهاد مرگدري تنظیم شده است .  استاد : آقای اسماعیل نیا

سئوال اساسي :

فرايند ”جهاني شدن“ چه تأثيري بر توسعة كشورهاي جهان سوم و انتقال علم و تكنولوژي به آنها دارد؟
افول سكولاريسم  (3)

•علاوه بر انقلاب اسلامي ايران، نهضت همبستگي در لهستان و پيوند آن با كليساي كاتوليك، الهيات رهايي بخش در آمريكاي لاتين، گرايش مردم مسلمان در آسياي مركزي، قفقاز و جمهوري هاي مسلمان نشين روسيه به اسلام، تحركات مسلمانان چين و هويت جديد اسلامي نهضت فلسطين نشانه هاي آشكاري از گرايش جوامع به مذهب است.

• در عين حال كه آمريكا در پي متهم ساختن اسلام بعنوان منشاء تحركات افراطي است، اما برخي از آمارها  نشان مي دهد كه در جوامع غربي شتاب جوانان براي مسلمان شدن حتي پس از ۱۱ سپتامبر و تبليغات بي امان رسانه ها عليه اين دين، بيشتر شده است. در برخي از جوامع نيز گرايش به مذهب به اشكال موردتوجه قراردادن مجدد اخلاق و ارتباط فرد با غيب تجلي يافته است.

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۲۲۹ اسلاید می باشد که آقای  عليرضا مقدسي آنرا ارائه نموده است

• اهداف درسي:

۱- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

۲- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم در عمل

سر فصل مطالب

فصل اول :مفهوم سيستم ، فصل دوم: مفهوم رويكرد سيستمي ، فصل سوم:  تجزيه و تحليل سيستم ، فصل چهارم : مراحل تجزيه و تحليل سيستم ، فصل پنجم : ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم ، فصل ششم :  جدول تقسيم كار ، فصل هفتم : بررسي و كنترل فرم ها ، فصل هشتم : بررسي جريان كار ، فصل نهم : بررسي جا و مكان

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۲۳ اسلاید می باشد .

žمقدمه:
žارتباط نزديكي بين تجربه و دانايي وجود دارد. تجربه را مي توان به عنوان پالايشگر دانايي در نظر گرفت. نه تنها انواع خاصي از دانايي مي تواند. به تجربه تبديل شوند،بلكه تجربه مي تواند معياري براي تبديل داده ها به دانايي محسوب شود.
žتجربه مدیریتی:
žžهر کدام از ما بارها و بارها این جمله را شنیده‌ایم که «تجربه، بزرگ‌ترین معلم زندگی انسانهاست»؛ اما به راستی هر یک از ما چه قدر زمان در اختیار داریم تا بتوانیم هر چیزی را تجربه کنیم،‌ این در حالیست که بسیاری افراد همان راهی را که ما مدنظر داریم طی کنیم را پشت سر گذاشته‌اند و با کسب تجربه از مسیر طی شده آنان، حداقل می‌توانیم ابعاد نوتری از همان مسیر را بگشاییم.

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

با سلام

تهيه کننده : دکتر سید علی اکبر احمدی   می باشند و منبع مورد استفاده کتاب مقدمه ای برروش تحقيق در علوم انساني تالیف آقای دکتر محمد رضا حافظ نيا است

این پایان نامه شامل ۳۰۳ اسلاید می باشد

فهرست فصل ها

فصل اول – بحثی در زمينه شناخت ، فصل دوم – انواع تحقيقات علمي ، فصل سوم – انتخاب، تعريف و بیان مسئله تحقیق ، فصل چهارم – تدوين فرضيه ، فصل پنجم – نمونه گيري ،فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ، فصل هفتم – روشهای گردآوري اطلاعات ، فصل هشتم – کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها ، فصل نهم – تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج ،فصل دهم – تنظيم و تدوين گزارش تحقيق ، فصل یازدهم – تهيه و تنظيم طرح تحقيق

ساختار مقاله علمی :

ساختار یک مقاله علمی – پژوهشی با حدود ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ کلمه دارای عناصر زیر می باشد:

۱- مشخصات مقاله؛ ۲- چکیده؛ ۳- مقدمه؛ ۴- روش تحقیق؛ ۵- اطلاعات و داده ها؛ ۶- تجزیه و تحلیل؛ ۷- نتیجه گیری؛ ۸- شناسایی و تصدیق؛۹- منابع؛۱۰- ضمایم؛

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

در این فایل آموزشی که به صورت word در ۹ صفحه ارائه شده تلاش شده شما دوست عزیز را به طور کامل با حسابداری مدیریت و مفاهیم مربوط به آن آشنا کنیم پس با اطمینان نسبت به خرید و دانلود این فایل اقدام نمایید 
امیدواریم توانسته باشیم مطالب مفید و کابردی را به شما دوست عزیز ارائه دهیم.

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاور پوینت در ۳۲ اسلاید تنظیم شده است

تعريف داده کاوي : 

داده کاوي عبارت است از فرايند استخراج اطلاعات معتبر ، از پيش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پايگاه داده هاي بزرگ و استفاده از آن در تصميم گيري در فعاليت هاي تجاري مهم.
اصطلاح داده کاوي به فرايند نيم خودکار تجزيه و تحليل پايگاه داده هاي بزرگ به منظور يافتن الگوهاي مفيد اطلاق مي شود
داده کاوي يعني جستجو در يک پايگاه داده ها براي يافتن الگوهايي ميان داده ها

کاربردهاي داده کاوي :

خرده فروشي : از کاربردهاي کلاسيک داده کاوي است که مي توان به موارد زير اشاره کرد :
تعيين الگوهاي خريد مشتريان
تجزيه و تحليل سبد خريد بازار
پيشگويي ميزان خريد مشتريان از طريق پست(فروش الکترونيکي)

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

هدف این پایان نامه بکارگیری حسابداری مدیریتی در متن استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظورتاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. یک کمپانی دارویی جهانی که آینده تعدادی از محصولات محلی اش راارزیابی نموده بود ، هدف مطالعه قلمداد گردید.در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA) توسعه یافته است. در جریان کاربرد حسابداری مدیریت به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک ، تحقیق هنجاری پیشین و مطالعات عملی، انگیزه لازم برای شناسایی پنج دیدگاه غالب ایجاد نمود ( خارجی، درازمدت، مشترک ، ترقی (پیشرفت) و انتخابی یا برگزیننده).  با استفاده از این چارچوب نظری به سبک قیاسی استقرایی ، این چنین استنباط گردید که در بعضی از شرایط از روش حسابداری مدیریتی برای تاکید بر جنبه های استراتژیک استفاده می شد. با استفاده از دیدگاههای خارجی، دراز مدت و مشترک و سازگاری با شیوه های حسابداری مدیریت سنتی، بر جنبه های استراتژیک تاکید گردید.
در مورد گزارش جنبه های استراتژیک در سلسه مراتب سازمانی ، از اطلاعات حسابداری مدیریتی استفاده گردید. همچنین این گونه استنباط گردید که جنبه های استراتژیکی در بعضی از شرایط بدون استفاده از تحلیل حسابداری رسمی ارزیابی گردید، آنگاه راجع به جنبه های استراتژیک به طور مجزا  بحث گردید.با این وجود، در بعضی از مواقع ، از حسابداری مدیریت ،  در بحث های استراتژیکی استفاده گردید…

 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

در این مقاله، سعی شده شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه  گردد

و تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیت ها که همانا دستیابی و حفظ هدف های استراتژیک است، تاکید دارد.

در ادامه با ما همراه باشید.

حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزش های فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدف های استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخص های حسابداری است.


عتیقه زیرخاکی گنج