امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
فایل پاورپوینت حسابرسی ۱ شامل ۲۸۲ اسلاید می باشد. پيشرفت صنعت وتجارت وايجاد قوانين واعمال نظر دولت در صنايع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهاي را به تاييد حسابرسان برسانند. حسابرسي عبارت است از رسيدگي به اسناد ومدارك يك موسسه يا واحد تجاري جهت تهيه گزارشي كه حسابرس راجع به روش  حسابداري وصحت صورتهاي مالي اظهارنظركند. موضوع حسابداري تهيه وتنظيم سند حسابداري است .حسابدارفعاليتها را روزانه ثبت ميكند ونسبت به صحت آنها ترديد ندارد اما حسابرس گزارش تهيه واظهارنظر ميكند . داشتن اطلاعات جامعي از اصول حسابداري-روشها استانداردهاي مقبول حسابداري وحسابرسي –اطلاعات عمومي –اشناي با قوانين ومقررات مالي –شهامت درابراز عقيده از ويژگيهاي حسابرس است. 6-انواع حسابرسي مستقل عبارت است از : از نظر دليل ارجاع كار ۲-ماهيت رسيدگي ۳-زمان انجام رسيدگي ۴-شيوه انجام كار.  انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار : الف-حسابرسي الزامي ب-حسابرسي اختياري 


عتیقه زیرخاکی گنج