گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   بلاياي طبيعي به عنوان بزرگترين دشمن طبيعي انسان باعث کشته و مجروح شدن سالانه صدها هزار تن و بي خانمان شدن ميليون ها نفر در سراسر جهان مي شود. از اين رهگذر زمينلغزش به عنوان يکي از معضلات جهاني پيش روي انسان که همواره در سراسر جهان باعث تلفات سالانه هزاران نفر و وارد آمدن خسارات سنگين مالي و اقتصادي به مناطق مسکوني مي شود داراي اهميت خاصي مي باشد؛ خصوصاً که با افزايش جمعيت و اسکان در مناطقي که مستعد رويداد زمينلغزش هستند آمارهاي جهاني تلفات و خسارات مالي ناشي از اين پديده ، پيوسته در حال افزايش مي باشد.
   با توجه به اين نکته که زمينلغزش ها نسبت به ساير بلاياي طبيعي مثل سيل، آتشفشان، زلزله و … مديريت پذيرتر و قابل پيش بيني تر مي باشند لذا شناخت اين پديده در جهت جلوگيري از خسارات ناشي از آن از اهميت بنيادي در مقابله با بلاياي طبيعي بر خوردار است.
   اين نوشتار به منظور شناخت پيکره زمينلغزشها، ضمن طبقه بندي انواع زمينلغزش ها بر اساس طبقه بندي وارنز، به معرفي بخش هاي مختلف يک زمينلغزش شاخص مي پردازد.
معرفي
   نيروي ثقل زمين همواره سبب اعمال يک نيروي پايين سو به مواد مي شود . در اثر اعمال اين نيرو که نتيجه تجزيه نيروي وزن در روي دامنه مي باشد مواد ناپايدار موجود در دامنه ها در جهت رسيدن به پايداري بر روي دامنه شروع به حرکت کرده و بر اساس عوامل مختلفي مانند هندسه دامنه، نوع مواد، نوع حرکت و سرعت حرکت مواد انواع حرکات دامنه اي را به وجود مي آورند.
   زمينلغزش اصطلاحي است که در بر گيرنده کليه انواع حرکات دامنه اي بوده و عموما به کليه رويدادهايي گفته مي شود که در اثر ناپايداري در دامنه ها اتفاق افتاده و سبب جابجايي توده اي از مواد در طول دامنه مي شود اين اصطلاح در بر گيرنده کليه فرايند هايي است که منجر به حرکت توده اي از مواد شامل سنگ، خاک، يا ترکيبي از آنها به سمت پايين دامنه مي شود فرايند هاي فوق سبب حرکت مواد به صورت لغزش، واژگوني، جريان، ريزش، خزش و گسترش جانبي مي شوند، گاهي اين حرکات چنان سريع هستند که سرعت انها به ده ها کيلومتر در ساعت مي رسد و گاهي چنان آهسته هستند که جز با گذشت زمان و از روي شواهد نشان دهنده حرکت، نمي توان به وجود حرکت پي برد. 

 
 تجزيه نيروي وزن بر روي دامنه ( معماريان ۱۳۷۴ )


طبقه بندي زمين لغزش ها
   وارنز ( D.J Varnes ) در سال ۱۹۷۶ بر اساس ويژگيهاي اصلي زمينلغزش يعني نوع حرکت و نوع مواد جابجا شده نوعي از طبقه بندي زمين لغزش را ارائه داد که بعنوان ساده ترين و رايج ترين طبقه بندي زمينلغزش بکار مي رود. از ويژگيهاي اصلي اين طبقه بندي استفاده از مشخصه هاي است که پس از رويداد زمينلغزش نيز حفظ شده و با گذشت زمان کمتر دستخوش تغيير مي شوند و از اين ويژگي آن مي توان براي دسته بندي زمينلغزشهاي قديمي نيز استفاده کرد. همچنين استفاده از نوع حرکت براي طبقه بندي از ويژگيهاي ديگر اين طبقه بندي است که باعث مي شود مکانيسم تغيير شکل به عنوان عامل مهمي در ارزيابي پايداري دامنه ها ، در اين طبقه بندي موثر باشد (Mathewson1981).
   در اين طبقه بندي حرکات دامنه اي بر حسب شکل و سرعت حرکت مواد به ۵ دسته سقوط، واژگوني، لغزش، گسترش جانبي و روانه تقسيم شده اند.
   در طبقه بندي وارنز مواد درگير در حرکت به دو دسته سنگ بستر و خاکهاي مهندسي تقسيم مي شوند. که اين مواد بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي ( IAEG ) به قرار جدول شماره ۲ تقسيم بندي شده اند طبق اين تعريف خاکهاي مهندسي به دو دسته واريزه و خاک تقسيم مي شوند که خاک عبارت است از مواد ريز دانه اي که حداقل ۵۰ درصد ذرات آن در اندازه ماسه، سيلت يا رس باشد.


علل وقوع زمين لغزشها
   به طورکلي دلايل وقوع زمينلغزش را مي توان به سه دسته کلي عوامل زمين شناسي، عوامل ريخت شناسي و عوامل انساني دسته بندي نمود ( USGS, Fact sheet ) که در زير تقسيم بندي مربوط به هر دسته ذکر شده است :
  عوامل زمين شناسی
   الف) وجود مواد حساس يا ضعيف
   ب) وجود مواد هوا زده
   ج) حضور موا د برش يافته، درزه دار يا ترک خورده
   د) ناپيوستگي با جهت يافتگي مخالف ( لايه بندي، شيستوزيته، گسل، سطوح تماس) و… 
   و) تفاوت در نفوذپذيري و يا سختي مواد    
عوامل ريخت شناسي
   الف) بالا آمدگي ناشي از فعاليتهاي تکتونيکي يا آتشفشاني
   ب) حذف فشار سربار ناشي از ذوب يخچالها
   ج) فرسايش رودخانه اي ، موجي يا يخچالي در پنجه دامنه يا حاشيه هاي کناري آن
   د) فرسايش زير زميني ( انحلال ، جوشش)
   ذ) بارگذاري رسوبي بر روي دامنه يا بالاي آن
   ن) حذف پوشش گياهي ( آتش سوزي، خشکسالي )
   و ) ذوب شدن برفها
   ه ) هوازدگي ناشي از يخ زدن – ذوب شدن
   ي) هوازدگي ناشي از انقباض – انبساط
عوامل انساني
   الف ) حفاري بر روي دامنه يا پنجه آن
   ب ) بارگذاري بر روي دامنه يا بالاي آن
   ج ) افت سطح آب زير زميني
   د ) قطع درختان جنگلي
   ذ ) آبياري
   ن ) معدنکاري
   و ) نوسانات لرزه اي مصنوعي
   ه ) نشت آب از تاسيسات
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظيفه مهندسين حفاري در يك شركت صاحبكار عبارتست از طراحي برنامه ريزي چاهها، برآورد احتياجات به مواد و مصالح و دستگاهها، هدايت عمليات بر اساس مدون و نظارت بر كار پيمانكاران حفاري و شركت هاي سرويس دهنده. 
مهندسين حفاري مي بايستي كاملا به تكنولوژي حفاري و خدمات جنبي آن آشنايي داشته و بتوانند به سرعت و با قاطعيت تصميمات صحيح اتخاذ نمايند و كاركنان پيمانكار و شركت هاي سرويس دهنده را كه اكثراً داراي تخصص يدي و فاقد دانش مهندسي كافي مي باشند،‌هدايت نمايند. 
اهداف حفاري ۱
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري‌ ۱
تقسيم بندي چاهها بر حسب مورد استفاده ۳
چاههاي اكتشافي ۴
چاههاي استخراجي ۴
چالهاي تكنيكي ۵
انتخاب آرايش چالها: ۶
تقسيم بندي چاهها براساس مسير و جهت حفاري: ۸
روش هاي حفاري: ۱۰
مزاياي روش مكانيكي: ۱۰
مشكلات حفاري مكانيكي: ۱۰
روش فيزيكي: ۱۱
عوامل موثر در پيشرفت عمليات حفاري: ۱۱
ساختمان چاه: ۱۳
خواص مكانيكي و فيزيكي سنگها:‌ ۱۴
بررسي خواص فيزيكي سنگها:‌ ۱۴
تخلخل مطلق: ۱۶
تخلخل موثر: ۱۶
رابطه بين تخلخل و نسبت پوكي: ۱۸
عواملي كه در چگالي سنگ موثرند عبارتند از:‌ ۱۹
عوامل موثر در مقاومت سنگ ها: ۲۱
RQD  شاخص كيفيت سنگ: ۲۱
الاستيسيته:‌ ۲۲
پلاستيسيته: ۲۲
نسبت پواسون: ۲۲
سختي: ۲۳
طاقت سنگها:‌ ۲۴
خاصيت سايندگي:‌ ۲۴
خاصيت سفتي سنگ: ۲۵
سيستم حفاري چرخشي (دوراني) ۲۵
مكانيزم هاي حفاري دوراني: ۲۶
عوامل موثر در سرعت حفاري سيستم دوراني:‌ ۲۷
موارد استفاده سيستم حفاري چرخشي: ۲۷
دكل:‌ ۲۸
دكل هاي ثابت: ۲۹
دكل هاي قابل حمل:‌ ۲۹
قسمتهاي اصلي سيستم بالابري: ۳۰
دو جز فرعي اين سيستم شامل: ۳۱
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: ۳۳
سنگيني بار روي مته (Weight on bit or thrust): 33
دور مته و تاثير آن در حفاري: ۳۴
در مورد طبقات نرم (Soft formation) : 35
تعيين قدرت ماشين هاي حفاري: ۳۷
قسمت هاي مختلف دستگاه حفاري دوراني: ۳۸
وزن سنج ۳۸
عمليات باربري: ۳۹
قسمت هاي مختلف گردونه حفاري: ۴۰
وسايل انتقال نيرو به جعبه دنده: ۴۱
محاسبه نيروهاي استاتيكي و ديناميكي وارد بر Drrick: 42
محاسبه قدرت لازم براي Drawworks: 43
انواع مته ها: ۴۵
مته هاي تيغه اي: ۴۶
مته هاي مخروطي: ۴۷
مته هاي تيغه متحرك: ۴۸
مته هاي دو مخروطه: ۴۸
مته هاي  چهار مخروطه: ۴۹
مته هاي سه مخروطه: ۴۹
مته هاي دكمه اي: ۵۰
آبراهه هاي مته ها: ۵۱
مته هاي جت ( فواره اي) مخصوص حفاري با هوا : ۵۱
مته هاي الماسي: ۵۲
انواع مته هاي الماس: ۵۳
مته هاي مغزه گيري: ۵۳
موارد كاربرد مته هاي الماسي: ۵۴
شكل سر مته هاي حفاري ( مته هاي نمونه گير): ۵۴
مته هاي مغزه گيري ويژه توربو دريل ها: ۵۵
طراحي مته roller cutter: 55
اجزاء برنده: ۵۶
مغزه گيري: ۵۷
بازيافت مغزه: ۵۷
روشهاي مغزه گيري ۵۷
مغزه گيري از انتهاي چاه: ۵۸
مغزه گيري متداول از انتهاي چاه: ۵۸
مته هاي مخصوص مغزه گيري: ۵۹
لوله جا مغزه: ۵۹
لوله جا مغزه قابل بازيافت: ۶۱
ارتباط كابلي سيم بكسلي: ۶۲
گردش دوراني معكوس: ۶۲
معايب اين روش: ۶۲
مزاياي اين روش: ۶۳
دستگاه شليك مغزه متصل به كابل سيمي: ۶۳
حفاري با جريان معكوس: ۶۳
موارد استفاده روش معكوس: ۶۴
انواع روش هاي حفاري با جريان معكوس: ۶۴
معماري يك چاه (well Architecture): 65
پيش بيني چاه: ۶۶
برنامه چاه: ۶۷
ارتفاع سيمان بين لوله و ديواره چاه ۶۸
كفشك يا پاشنه لوله: ۶۸
نكات مهم در طراحي: ۶۹
تكنولوژي لوله جدار: ۶۹
نصب لوله هاي جداري: ۷۰
علل لوله گذاري و سيماني كردن آنها: ۷۰
انواع لوله هاي جداري: ۷۱
عمليات لوله گذاري: ۷۲
تقسيم بندي لوله هاي جداري: ۷۳
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: ۷۴
دور مته و تاثير آن در حفاري: ۷۵
سيالات حفاري (drilling fluid): 79
خواص فيزيكي گل: ۸۲
انواع سيالات غير نيوتني: ۸۲
گرانروي پلاستيك: ۸۴
نقطه واروي (yield point): 85
ژل اوليه و ثانويه: ۸۶
موارد مورد استفاده در گل حفاري: ۸۸
موارد مورد استفاده بنتونيت: ۸۸
طرز قرار گرفتن ذرات بنتونيت با يكديگر: ۸۸
اثر PH بر روي بنتونيت: ۸۹
مواد افزايش دهنده وزن گل: ۹۱
طبقه بندي گل هاي حفاري براساس فاز پيوسته: ۹۳
گلهاي پايه روغني: ۹۴
موارد استفاده گلهاي پايه روغني: ۹۵
محاسبه مقدار مواد لازم براي افزايش و يا كاهش وزن كل: ۹۵
سيال حفاري: ۹۷
فشار سنگهاي پوششي: ۹۸
نتيجه:         101
هوا به عنوان سيال حفاري:        102
سرعت هوا جهت انتقال خرده هاي حفاري: ۱۰۲
ظرفيت حمل سيال حفاري: ۱۰۴
برخي از خواص سيالات حفاري: ۱۰۸
گرانروي: ۱۰۹
اندازه گيري گرانروي:‌ ۱۱۰
سيالات غير نيوتني:‌ ۱۱۳
استحكام ژله اي:‌ ۱۱۴
مشكلات ناشي از كنترل نادرست تراوايي و افت صافي: ۱۱۵
انواع سيالات حفاري: ۱۱۶
گل هاي طبيعي: ۱۱۸
گل هاي فسفاته: ۱۱۹
گل هايي به سازي شده با مواد آلي: ۱۱۹
گلهاي به سازي شده با كلسيم: ۱۲۰
گل هاي آهكي: ۱۲۱
گل هاي كلرو سديم: ۱۲۲
گل هاي گچي: ۱۲۳
گل هاي آب شور: ۱۲۳
گل هاي آب نمك اشباع: ۱۲۴
گل هاي امولسيون نفت در آب: ۱۲۵
سيالات نفت سرشت: ۱۲۵
سيالات حفاري گازي: ۱۲۶
سيال حفاري نوع كف: ۱۲۷
مواد تشكيل دهنده گل حفاري: ۱۲۷
مزاياي باريت: ۱۲۸
مواد كنترل كننده صافي، رس ها، نشاسته، CMC مواد تركيبات نفتي ( مثل گازوئيل): ۱۲۹
هرزروي گل حفاري: ۱۳۲
مشكلات ناشي از هرزروي گل حفاري: ۱۳۲
طريق مقابله با مشكل هرزروي گل: ۱۳۲
مشكل حفاري در طبقات نمكي: ۱۳۳
مشكلات حفاري در طبقات شيلي: ۱۳۳
فوران چاه: ۱۳۴
وزن گل حفاري: ۱۳۵
محاسبات گل حفاري: ۱۳۷
سيمان كاري لوله هاي جداري: ۱۳۸
خواص لازم براي سيمان حفاري: ۱۳۹
نوع سيمان: ۱۴۰
 انواع سيمان ها: ۱۴۱
گيرش سيمان: ۱۴۱
وسايل سيمان كاري: ۱۴۲
وسايل سر چاه: ۱۴۲
وسايل داخل چاه: ۱۴۳
دلايل افزودن سيمان: ۱۴۳
تعريف زمان بندش: ۱۴۴
عوامل موثر در مقاومت سنگها: ۱۴۶
انواع آچار: ۱۷۵
دیگر ملحقات حفاری: ۱۷۶
انواع عملیات انجام شده روی دکل: ۱۸۰
اندازه گیری ویسکوزیته ۱۸۵
زمین شناسی ۱۸۸
چکیده:

اهداف حفاري: 
۱٫ برقراري ارتباط از يك بخش معدن به بخش ديگري از آن (حفاري معدني) 
۲٫ اكتشاف كانيهاي مفيد (اكتشافي) 
۳٫ دستيابي به نمونه هاي داخل زمين و مطالعات زمين شناسي 
۴٫ انفجار و دسترسي به مواد معدني جهت استخراج معدني 
۵٫ دسترسي به آب ،‌نفت،‌گاز وساير مواد معدني و استخراج آنها 
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري:‌
۱) روش هاي ژئوفيزيكي: شامل گراني سنجي،‌مغناطيس سنجي و لرزه نگاري كه در اكتشاف نفت به كار ميرود. 
۲) روش هاي مگنتومتري زميني و هوايي كه در اكتشاف كانسارهاي آهن از اهميت خاصي برخوردار است. 
۳) روش هاي ژئوالكتريك در مطالعات هيدرولوژي و آب شناسي 
۴) راديومتري از خاصيت راديواكتيويته بعضي از عناصر توسط دستگاههاي نظير “گايگرسلر” يا “گايگر كانتور” براي اكتشاف آنها مورد استفاده مي شود. 
۵) ژئوشيمي با نمونه برداري هاي مختلف از آبهاي جاري، راكد،‌ گياهان، خاك، رسوبات رودخانه اي و … جهت عناصر محتلف كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد به ترتيب اجرا به شرح زير خواهد بود: 
اقداماتي كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد، به ترتيب اجرا به شرح  زير خواهد بود: 
۱) جمع آوري اطلاعات و مفروضات لازم براي طراحي چاه و مطالعه و بررسي دقيق آنها 
۲) طراحي نمودن يك چاه فرضي كه در بين چند حلقه چاه يك ناحيه ابعادي متوسط داشته باشند طراحي نمودن شامل موارد زير است: 
۱-۲- طراحي انواع سيال حفاري شامل (نوع، اعماقي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، خواص فيزيكي سيال؛ نوع و مقدار و هزينه مواد مورد نياز جهت تهيه و نگهداري سيال، روش تهيه و نگهداري سيال و…) 
۲-۲- طراحي لوله هاي جداري (شامل: اندازه لوله و عمق نصب آن، نوع لوله، مقدار و هزينه لوله هاي جداري و وسايل مورد نياز براي نصب و سيمانكاري آن، برنامه سيمان كاري، آزمايش دستگاههاي كنترل فوران و…) 
۳-۲- طراحي مته هاي حفاري (شامل :‌اندازه، نوع، تعداد ،‌اندازه فواره مته،‌وزن روي مته، دور آن، هزينه و…) 
۴-۲- طراحي رشته حفاري (شامل: اندازه و نوع لوله حفاري، لوله هاي طوق مته (لوله هاي اضافي) وسايل كنترل كننده انحراف و…
۵-۲- طراحي جريان گل حفاري (شامل: ميزان جريان، قدرت هيدروليكي مورد نياز، اندازه فواره مته ،‌سرعت سيال در فواره مته ، سرعت سيال در فضاي حلقوي و…) 
۶-۲- برآورد زمان مورد نياز براي اجراي برنامه حفاري يك حلقه چاه، تهيه برنامه زمان بندي عمليات حفر چند حلقه چاه. 
۳) برآورد مقدار مواد و مصالح مورد نياز يك حلقه چاه فرضي و بر اساس آن تدوين برنامه دريافت و مصرف مواد مورد نياز كليه چاهها. 
۴) انتخاب دستگاههاي حفاري مناسب كه قادر به حفر چاههاي برنامه ريزي شده باشد،‌انتخاب سيستم كنترل فوران ، اقدام به موقع براي تامين آنها. 
۵) برآورد بودجه مورد نياز عمليات و تهيه و برنامه زمان بندي دريافت و مصرف آن. 
۶) پياده نمودن محل چاهها در روي زمين ،‌اقدام به موقع جهت احداث جاده و محل چاه با حصول اطمينان از امكان تامين به موقع آب مصرفي و سوخت مواد غذايي و آب نوشيدني و…
۷) پيگيري مداوم اقدامات فوق الذكر تا حصول به نتيجه نهايي در محدوده زماني تعيين شده 
۸) تهيه برنامه حفاري چاه در آخرين فرصت مناسب قبل از شروع عمليات جهت اجتناب از دوباره كاري. 
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حفاری زیر زمینی-دانلود رایگان مقاله حفاری زیر زمینی-دانلود رایگان پایان نامه حفاری زیر زمینی-مقاله حفاری زیر زمینی

این فایل در ۱۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي
۱ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
۲ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي، زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها
۳ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
۴ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني

مـراحـل اكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني
اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزميني شامل سه مرحله زير است:
الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي
۱ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهاي موجود، سنگ‌شناسي چينه‌شناسي و محيط زيست
۲ـ الف ـ بررسي عكس‌هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه، مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعه گسل‌ها و چين‌خوردگي‌ها
۳ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسي، وضعيت رودخانه‌ها، سيل‌ها، تعيين PH آب، تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعت سنگها و جنس زمين
۴ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائي سنگها و خاكهاي سطحي
۵ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومت الكتريكي، لرزه‌نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هاي اكتشافي
۶ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه‌ها، گسيختگي‌ها و تهيه نقشه‌هاي مربوطه
ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث
۱ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي و شيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها
۲ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه‌ها، چين‌خوردگي‌ها، گسل‌ها، سطوح لايه‌بندي و درزه‌ها
۳ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت، خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني
۴ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت و خواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق
ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات
تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات داده شده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاح و تغيير روشها بايستي صورت گيرد.
نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفريات زيرزميني عبارتند از:
۱ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه‌گيري از سنگهاي جلوتر از سينه‌كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح
۲ ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها
۳ـ ج ـ اندازه‌گيري تنش‌ها و تقارب مقاطع

نتيجه‌گيري
احداث سازه‌هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف و يا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه‌اي مشابه در روي زمين بسيار پيچيده‌تر و مشكل‌تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه‌تر خواهد بود
اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكانات و توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه‌هاي روي زمين، با خطرات جاني و مالي بيشتري روبرو مي‌باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور، كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضروريات هر پروژه زيرزميني است.
بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه‌هاي زيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنياز بوده و قدرت تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژه داشته باشد و با كليه دستورالعمل‌هاي بين‌المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشنا باشد.
بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
۱ـ تنش در پوسته زمين
وضعيت تنش در پوسته زمين، براي زمان و مكان معين، نتيجه تأثير نيروهايي با خصوصيات و فشارهاي گوناگون مي‌باشد. معمولاً قبل از شروع هر كار مهندسي در ساختارهاي زميني سعي مي‌شود وضعيت تنش را بدست آورد. وضعيت تنش زمين در حالت بكر پس از انجام عمليات حفاري و ايجاد ساختار دچار دگرگوني شده است و توزيع جديدي از تنش در سنگ‌ها و محدوده آن به وجود مي‌آيد.
تنش‌هاي مؤثر بر هر نقطه از پوسته زمين را مي‌توان ناشي از فشاهاي زير دانست.
۱ـ تنش‌هاي ثقلي: اين تنش‌ها بر اثر وزن طبقات فوقاني ايجاد مي‌شود. به واسطه محصور بودن سنگ‌ها در دل زمين، تنشهاي جانبي نيز در اثر فشار ثقلي گسترش مي‌يابد. (اثر پواسون)
۲ـ تنش‌هاي تكتونيكي: اين تنش‌ها بواسطه تنش‌ها بواسطه تأثير نيروهاي تكتونيكي و زمين ساختي نظير كوهزائي و يا گسل بوجود آيد.
۳ـ تنش‌هاي محلي: اين تنش‌ها بواسطه ناهمگوني در جنس طبقات يا سنگ‌هاي همجوار بوجود مي‌آيند. نظير تمركز تنش در عدسيهاي ماسه سنگي يا اطراف كنكرسيونها.
۴ـ تنش‌هاي باقيمانده: اين تنش‌ها در حين تشكيل طبقات يا توده سنگها و در اثر فرآيندهايي نظير كريستاليزاسيون، دگرگوني، رسوبگذاري، تحكيم و بي‌آب شدن در سنگها بسته به مورد گسترش مي‌يابد. مثلاً تنش حاصل در مرز بين كريستالهاي يك سنگ كه داراي خواص فيزيكي متفاوت بوده و سرد شدن آنها متشابه يكديگر نيست از اين نوع مي‌باشند.
از بين انواع تنش‌هاي فوق تنش‌هاي ثقلي را مي‌توان از طريق محاسبه بدست آورد. ذيلاً به انواع تنش‌هاي ثقلي و نحوه برآورد آنها اشاره مي‌كنيم.
فرض كنيم كه توده سنگي در عمق H و تحت محدوديت كامل داراي رفتار الاستيك باشد. در اين صورت وضعيت تنش چنين خواهد بود.
  تنش قائم اصلي
كه در آن v وزن مخصوص سنگهاي فوقاني مي‌باشد.
 
كه در آن  ضريب پواسون سنگ موردنظر مي‌باشد.
در اين حالت نسبت تنشهاي اصلي عبارتند از:
 
اگر محدوديت جانبي براي سنگ كامل نباشد مقدار H بيشتر از حد بالا خواهد بود. همينطور اگر سنگ ما كاملاً داراي رفتار پلاستيك باشد ميزان تنش هيدرواستاتيكي (M=1 و SH=Sv)
بايد توجه داشت براي سنگي با مشخصات مكانيكي معين يك عمق بحراني وجود دارد كه پس از آن سنگ داراي رفتار الاستيك بوده و تنش افقي ثقلي را مي‌توان از ملاك تسليم بدست آورد به نحوه‌ي كه:
 
كه در آن OF برابر تنش تسليم (yield stress) مي‌باشد.
همينطور تنش قائم Sv در سنگهاي غيرهمگن (Heteregenous) ممكن است بواسطه تأثير ساختهاي زمين‌شناسي در يك فاصله افقي محدود دچار نوسانات زياد گردد. در شكل زير همانطوري كه ملاحظه مي‌شود وضع تنش قائم در صفحات افقي موازي كه يكسري طبقات چين خورده را قطع مي‌كند يكسان تغيير نمي‌كند در طول خط  تنش قائم واقعي در زير ناوديس به ۶۰% بيشتر از مقدار  و در نقطه درست زير تاقديس به صفر مي‌رسد.
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


با توجه به رشد روز افزون بازار توربين هاي گازي در سطح دنيا ونياز به تعميرات قطعات توربينها باعث شد تا صنعت تعميرات به صورت جدي واصولي در ايران پي گيري شود و چون تعميرات قطعات داغ توربين ها كه جنس آنها از سوپر آلياژها مي باشند با مشكلاتي همراه مي‌باشد ويك سري دستورالعمل خاص خود را مي طلبد كه بايد با روشهاي استاندارد وكنترل شده اي تعميرات روي آنها صورت گيرد كه فعلا در ايران در شركت قطعات توربين شهريار به روش جوشكاري TiG انجام مي گيرد كه در آينده پيش بيني مي شود از پروسه جوشكاري ليزر نيز استفاده گردد.
در تمام سوپر آلياژهاي در توليد با مشكلاتي مواجه مي باشيم كه نياز را براي تعميرات ضروري نمود از آن جمله سوپر آلياژ IN738 مي‌باشد كه در اين پروژه به نكات مهم در جوشكاري اين سوپر آلياژ پرداخته ايم.

 
فصل اول
۱- مصارف مهم نيكل عبارتند از:
تهيه فولادهاي ضدزنگ، آلياژهاي ويژه (آلياژ نقره و نيكل جهت ساخت لوازم خانگي)، آب كاري كروم و ضرب مسكوك و نمك هاي نيكل مصارف شيميايي داشته و در برخي باتري ها كاربرد دارد.

۲- تهيه فولادهاي نيكلي ضدزنگ و آلياژها:
در حدود ۶۵% نيكل مصرف شده در جهان غرب براي ساخت فولاد ضد زنگ Austenitic استفاده شده است و ۱۲% براي سوپرآلياژها (آلياژهاي مقاوم در برابر خوردگي مانند آلياژ نقره آلماني كه شامل آلياژ- Ni- Zn-Cu مي‌باشد) استفاده مي شود. فولاد نيكل براي صفحات حفاظتي (دفاعي) و گار صندوق هاي ضد سرقت استفاده مي شود.
اهميت نيكل در توانايي و قابليت هاي آن نهفته است كه به هنگام تركيب با ديگر عناصر براي ساختن آلياژ، مقاومت و استحكام فلز و نيز مقاومت در برابر خوردگي آن را در بازه گسترده اي از دما، افزايش مي‌دهد. اين فلز در صنعت آهن و فولاد ضروري است و آلياژهاي نيكل دار نقش كليدي را در توسعه مواد مورد نظر در صنايع هوافضا ايفا مي كنند. توليد ساليانه اين فلز از ۱۰۳*۲۰ تن در سال ۱۹۲۰ تا ۱۰۳*۷۵۰ در سال ۱۹۷۶ افزايش يافته است كه بطور متوسط ساليانه رشدي برابر با ۳% داشته است. اما، در بين سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ هيچ تغيير محسوسي در توليد يا مصرف اين فلز رخ نداده است و مصرف جهاني نيكل در سالهاي ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ كاهش يافته و به ۶۵۰۰۰۰ تن در سال رسيده است. ذخيره تعيين شده نيكل بيش از مقدار مورد نياز است و ميتواند براي سالهاي متمادي همين سقف توليد را داشت.
توليد استيل بيش از ۵۰ درصد نيكل را مصرف مي‌كند و آلياژهاي آهني و آلياژهاي مبتني بر پايه نيكل در مقام هاي بعدي مصرف نيكل جاي دارند. آبكاري تنها ۱۱% از نيكل توليدي را مورد استفاده قرار مي‌دهد. محصولات حاصل از آن عبارتند از استيل كه در ظرفشويي ها، لباسشويي ها، ظروف آشپزخانه و نيز بخش هاي آبكاري شده با نيكل براي دوچرخه،موتور سيكلت، جواهر آلات، فريم عينك، وسايل موسيقي كه   نيكل توليدي را مصرف مي كنند. مقاومت بالاي استيل نيكل دار، وزن سبك آنها و هزينه نگهداري اندك آنها منجر به رشد فزاينده مصرف آنها در تانكرها و قطارها در زمينه ساخت و ساز و ماشين آلات شده است.
در دهه هفتاد، مصرف نيكل در صنايع خودرو سازي به شدت افت كرد كه به علت كاهش مصرف ميانگين آن در اتومبيل ها از ۲ كيلوگرم در سال ۱۹۷۰ به ۵/۰ كيلوگرم در سال ۱۹۸۵ بود. صنايع شيميايي چهارمين بازار بزرگ مصرف نيكل را دارد كه براي توليد استيل بكار مي رود.
صنعت ساخت و ساز، صنايع الكترونيك هر يك ۶% مصرف نيكل سال ۱۹۸۷ را به خود اختصاص دادند. مصرف استيل در ساختمان سازي رو به افزايش است، زيرا در تجهيزات مربوط به به غذا و تجهيزات كنترل محيط زيست مصرف مي شوند نرخ رشد مصرف نيكل در صنايع الكترونيك بيش از ۱۰ درصد در سال است. آلياژ ۴۲، كه يك آلياژ- نيكل- آهن است، كاربرد فراواني در چهارچوبه هاي سربي دارد، حال آنكه، آلياژ مس- نيكل- قلع ۷۲۵۰۰ C، در فنرها، گيره كاغذ و پايانه ها مصرف مي شود.
امروزه آلياژهاي مس، نيكل با ۷۵ درصد مس و ۲۵ درصد نيكل كاربرد گسترده اي يافته اند، هرچند كه كانادا، هلند و جمهوري آفريقايي جنوبي هنوز از سكه هاي نيكل خالص استفاده مي كنند زيرا كه از دوام بيشتري برخوردار است.
در صنايع هوافضا، نيكل يك عنصر كليدي در ابر آلياژهاست كه در برابر تنش و خوردگي در دماي CO 1000 و بيشتر مقاومت مي‌كند. اين مواد در موتورهاي توربين گاز مورد استفاده قرار مي گيرند.


الف- انرژي الكتريكي و هسته اي:
در صنعت برق و توليد نيرو، استيل هاي نيكل دار كاربرد گسترده اي در نيروگاههاي هسته دارند و كاربرد روز افزوني در سيستم هاي زدايشگر براي زدايش دي اكسيد گوگرد از نيروگاههاي زغالي، نفتي و گازي دارند.

ب- كاتاليزور:
مواد شيميايي نيكل دار در توليد كاتاليزورهاي نيكل مصرف مي شوند كه در هيدروژنه كردن روغن نباتي، در تصفيه روغن هاي سنگين، تشديد كننده هاي سراميك و نمك نيكل در آبكاري بكار مي رود. نيكل در قطعات ريز تقسيم شده يك كاتاليزور براي نفت‌هاي هيدروژني است.

ج- حفاري:
مواد نيكل دار در صنعت نفت از سرمته حفاري تا لوله كشي و مخازن فرآوري طرح‌هاي پتروشيمي و ساخت سكوهاي نفتي دريايي ايفا مي كنند.
 
د- صنايع دريايي:
در صنايع دريايي، مواد نيكل دار در كشتي ها و پروژه هاي شيرين سازي آب شور دريا بكار مي روند.

هـ -كاربردهاي ديگر:
۲۳% باقي مانده مصرف در باتريهاي شارژ مجدد (مانند باتريهاي هيدريد فلزي نيكل و باتريهاي كادميوم نيكل)، كاتاليزورها، آزمايشگاه هاي شيميايي در بوته ها. محصولات شيميايي ديگر، ضرب سكه و ريخته گري و آبكاري الكتريكي تقسيم شده است.
نيكل خاصيت مغناطيسي دارد و مي تواند با مقادير زيادي كبالت همراه شود و اين دو در آهن متئوريتي يافت مي شوند. اين فلز نفوذپذيري مغناطيسي بالايي دارد و براي نشان دادن ميدان هاي مغناطيسي استفاده مي شود مانند آلياژ Alnico در مغناطيس استفاده مي شود.
ضرب سكه در ايالات متحده و كانادا كه نيكلي كه در ساخت سكه هاي سنتي استفاده مي شود nickles مي گويند.
 
۳- تاريخچه:
استفاده از نيكل مي تواند در بيشتر از (BC 3500 سال قبل از ميلاد) رديابي شود. برنز در جايي كه اكنون Syria نام دارد، محتواي نيكل بالاتر از ۲% نشان مي‌دهد.
در بيشتر نسخه هاي خطي چيني، مس سفيد مشاهده شده است كه در مشرق زمين بين ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ است. اما از آن جايي كه كانسارهاي نيكل به آساني با كانسارهاي نقره اشتباه گرفته مي شود پس از درك اين فلز و زمانهاي استفاده از آن ضروري مي‌باشد.
كانه هاي حاوي نيكل مانند Kupfernickle نيكلين يا مس دروغين يا كاذب بود كه ارزش آن بخاطر شيشه رنگي سبز بود.
در سال ۱۷۵۱، Baron Axel Fredrik Crostedt تلاش نمود تا مس را از Kupfernickle استخراج نمايد (كه حالا نيكوليت ناميده مي شود) و در عوض يك فلز سفيد بدست مي آيد كه نيكل نام دارد. سكه نيكل اوليه فلز خالصي بود كه در سال ۱۸۸۱ ايجاد شد.
تصور مي شود كه نيكل از واژه “kupfer Nickle” گرفته شده باشد كه معدنكاران قرون وسطاي ساكسون به كاني اي كه به اشتباه آنرا كانه مس مي پنداشتند ولي نمي توانستند از آن مس استحصال كنند اطلاق مي شد ولي اين كاني آرسنيد نيكل يا نيكوليت (NiAs) بود.
براي نخستين بار، كاني شناس سوئدي اكسل كرونستد در سال ۱۷۵۱، نيكل را بصورت يك فلز جدا كرد كه اين عمل در حين مطالعه گرسدورفيت (NiAsS) معدن Los سوئد اتفاق افتاد. موقعيت نيكل بعنوان يك عنصر مستقل در سال ۱۷۷۵ توسط توربرن برگمان و همكارانش تأييد شد اما اين مسئله تا سال ۱۸۰۴ كه جرميس ريشتر يك نمونه نسبتاً خالص از فلز را بدست آورد و خواص آنرا توصيف كرد، بطور جدي مطرح نشده بود.
آلياژهاي نيكل دار را مدتها پيش از كرونستد بكار مي بردند. چيني ها براي سده هاي متمادي از مس سفيد (۴۰% مس، ۳۲% نيكل، ۲۵% روي و ۳% آهن) كه ظاهري نقره‌اي داشت، استفاده مي كردند. اين مواد در اواخر قرن هيجده به مقدار كمي در اروپا استفاده مي شود. بعلت بهاي آن كه   بهاي نقره است، اين آلياژ توانايي بالقوه اي دارد تا جانشين نقره شود. تا دهه ۱۸۳۰، آلياژهاي مس، نيكل، روي كه بنام نقره آلماني شهرت داشتند و پس از آن آلياژ نيكل نقره در حد تجاري و كلان در آلمان و انگلستان به ميزان فراواني توليد مي شدند. علاوه بر رنگ نقره اي آن، قالبگيري و كار كردن آن ساده بود، در برابر هوازدگي مقاومت مي كرد و توليد اقتصادي بود. تغيير و ابداع چشمگير بعدي در سال ۱۸۵۷ رخ داد كه در آن هنگام آمريكا سكه هاي مس، نيكل ضرب كرد (داراي ۱۲% نيكل) و ديگر كشورها از آن تقليد كردند.
در اواسط دهه ۱۸۰۰، نيكل به ميزان كمي از كانه هاي سولفيدي معادن آلمان، نروژ، سوئد و روسيه توليد مي شد. هر چند كه نيكل فلزي خالص براي نخستين بار در سال ۱۸۳۸ در آلمان توليد شد، توليد جهاني نيكل تا سال ۱۸۷۶ كمتر از ۱۰۰۰ تن در سال بود.
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:


اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد. زيرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال ۱۹۶۲ طول كل قنوات در ايران را ۰۰۰/۱۶۰ كيلومتر تخمين زده‌اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در ۲۱۷۰ سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است 
هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي
۱ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
۲ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي، زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها
۳ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
۴ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني

مـراحـل اكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني
اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزميني شامل سه مرحله زير است:
الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي
۱ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهاي موجود، سنگ‌شناسي چينه‌شناسي و محيط زيست
۲ـ الف ـ بررسي عكس‌هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه، مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعه گسل‌ها و چين‌خوردگي‌ها
۳ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسي، وضعيت رودخانه‌ها، سيل‌ها، تعيين PH آب، تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعت سنگها و جنس زمين
۴ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائي سنگها و خاكهاي سطحي
۵ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومت الكتريكي، لرزه‌نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هاي اكتشافي
۶ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه‌ها، گسيختگي‌ها و تهيه نقشه‌هاي مربوطه
ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث
۱ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي و شيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها
۲ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه‌ها، چين‌خوردگي‌ها، گسل‌ها، سطوح لايه‌بندي و درزه‌ها
۳ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت، خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني
۴ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت و خواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق
ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات
تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات داده شده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاح و تغيير روشها بايستي صورت گيرد.
نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفريات زيرزميني عبارتند از:
۱ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه‌گيري از سنگهاي جلوتر از سينه‌كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح
۲ ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها
۳ـ ج ـ اندازه‌گيري تنش‌ها و تقارب مقاطع

نتيجه‌گيري
احداث سازه‌هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف و يا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه‌اي مشابه در روي زمين بسيار پيچيده‌تر و مشكل‌تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه‌تر خواهد بود
اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكانات و توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه‌هاي روي زمين، با خطرات جاني و مالي بيشتري روبرو مي‌باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور، كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضروريات هر پروژه زيرزميني است.
بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه‌هاي زيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنياز بوده و قدرت تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژه داشته باشد و با كليه دستورالعمل‌هاي بين‌المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشنا باشد.
بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
۱ـ تنش در پوسته زمين
وضعيت تنش در پوسته زمين، براي زمان و مكان معين، نتيجه تأثير نيروهايي با خصوصيات و فشارهاي گوناگون مي‌باشد. معمولاً قبل از شروع هر كار مهندسي در ساختارهاي زميني سعي مي‌شود وضعيت تنش را بدست آورد. وضعيت تنش زمين در حالت بكر پس از انجام عمليات حفاري و ايجاد ساختار دچار دگرگوني شده است و توزيع جديدي از تنش در سنگ‌ها و محدوده آن به وجود مي‌آيد.
تنش‌هاي مؤثر بر هر نقطه از پوسته زمين را مي‌توان ناشي از فشاهاي زير دانست.
۱ـ تنش‌هاي ثقلي: اين تنش‌ها بر اثر وزن طبقات فوقاني ايجاد مي‌شود. به واسطه محصور بودن سنگ‌ها در دل زمين، تنشهاي جانبي نيز در اثر فشار ثقلي گسترش مي‌يابد. (اثر پواسون)
۲ـ تنش‌هاي تكتونيكي: اين تنش‌ها بواسطه تنش‌ها بواسطه تأثير نيروهاي تكتونيكي و زمين ساختي نظير كوهزائي و يا گسل بوجود آيد.
۳ـ تنش‌هاي محلي: اين تنش‌ها بواسطه ناهمگوني در جنس طبقات يا سنگ‌هاي همجوار بوجود مي‌آيند. نظير تمركز تنش در عدسيهاي ماسه سنگي يا اطراف كنكرسيونها.
۴ـ تنش‌هاي باقيمانده: اين تنش‌ها در حين تشكيل طبقات يا توده سنگها و در اثر فرآيندهايي نظير كريستاليزاسيون، دگرگوني، رسوبگذاري، تحكيم و بي‌آب شدن در سنگها بسته به مورد گسترش مي‌يابد. مثلاً تنش حاصل در مرز بين كريستالهاي يك سنگ كه داراي خواص فيزيكي متفاوت بوده و سرد شدن آنها متشابه يكديگر نيست از اين نوع مي‌باشند.
از بين انواع تنش‌هاي فوق تنش‌هاي ثقلي را مي‌توان از طريق محاسبه بدست آورد. ذيلاً به انواع تنش‌هاي ثقلي و نحوه برآورد آنها اشاره مي‌كنيم.
فرض كنيم كه توده سنگي در عمق H و تحت محدوديت كامل داراي رفتار الاستيك باشد. در اين صورت وضعيت تنش چنين خواهد بود.
  تنش قائم اصلي
كه در آن v وزن مخصوص سنگهاي فوقاني مي‌باشد.
 
كه در آن  ضريب پواسون سنگ موردنظر مي‌باشد.
در اين حالت نسبت تنشهاي اصلي عبارتند از:
 
اگر محدوديت جانبي براي سنگ كامل نباشد مقدار H بيشتر از حد بالا خواهد بود. همينطور اگر سنگ ما كاملاً داراي رفتار پلاستيك باشد ميزان تنش هيدرواستاتيكي (M=1 و SH=Sv)
بايد توجه داشت براي سنگي با مشخصات مكانيكي معين يك عمق بحراني وجود دارد كه پس از آن سنگ داراي رفتار الاستيك بوده و تنش افقي ثقلي را مي‌توان از ملاك تسليم بدست آورد به نحوه‌ي كه:
 
كه در آن OF برابر تنش تسليم (yield stress) مي‌باشد.
همينطور تنش قائم Sv در سنگهاي غيرهمگن (Heteregenous) ممكن است بواسطه تأثير ساختهاي زمين‌شناسي در يك فاصله افقي محدود دچار نوسانات زياد گردد. در شكل زير همانطوري كه ملاحظه مي‌شود وضع تنش قائم در صفحات افقي موازي كه يكسري طبقات چين خورده را قطع مي‌كند يكسان تغيير نمي‌كند در طول خط  تنش قائم واقعي در زير ناوديس به ۶۰% بيشتر از مقدار  و در نقطه درست زير تاقديس به صفر مي‌رسد.
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۱)
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۲)
در حالت دوم سنگ‌هاي چين‌خورده نظير يك چتر از انتقال مستقيم نيروهاي فوقاني به سنگ‌هاي تحتاني جلوگيري مي‌كند. حال اگر طبقاتي در طول تاريخ حيات خود دچار تغييراتي نظير فرسايش شده باشد مشخصات و وضعيت تنش‌هاي افقي باز هم با آنچه از رابطه ساده SH=MSv بدست مي‌آيند متفاوت خواهند بود. فرض كنيم جزئي از يك سنگ كه در عمق Ho قرار دارد و در آن M=Mo است بواسطه تخريب ضخامتي برابر  از طبقات رويي دچار كاهش بار گردد. (شكل ۲ـ۲) به واسطه حذف مقدار  از تنش قائم تنش افقي به اندازه  كاهش مي‌يابد. بنابراين بر اثر فرسايش ضخامت  از سنگ، تنش افقي در عمق  برابر خواهد بود.
 
بنابراين افزايش طبقات رويي باعث افزايش M شده و تنش افقي در اعماق كمتر از يك مقدار معين از تنش قائم بيشتر خواهد بود.
 
حال اگر چنانچه علاوه بر تنشهاي ثقلي انواه ديگر تنش نيز بر سنگ تأثير نمايد ممكن است نسبت تنشهاي افقي و قائم كاملاً متفاوت از آن است كه ذكر شد. برخي از دانشمندان معتقدند كه بواسطه خزش سنگها در طول اعصار زمين‌شناسي اختلاف تنش‌ها از بين رفته و شرايط هيدرواستاتيكي فراهم آمده است
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن تحلیل پایداری تونل زیر زمینی خط ۴متروی تهران در محدوده ابتدا خیابان پیروزی رو براتون گذاشتم. 

در این تحقیق سعی بر این است برای جلوگیری از به هم خوردگی زمین اطراف تونل و نشست سطح زمین به سبب توقف های که در حین عملیات حفر بوجود می آید راهکارهای مناسب و اقتصادی ارائه گردد. 

در این مقاله سعی شده که با مشکلات بوجود آمده و پی آمد های آن پرداخته شود. 

بررسی رفتار زمین اطراف تونل به سبب حفاری 

انواع روش های مقاوم سازی تونل.

چکیده: 

با توجه به اینکه بدست آوردن نسبت بین تنش های افقی و عمودی یا همان ضریب k با استفاده از آزمایش در محل پروژه بسیار مشکل است در ابتدا این مطالعه مقدار k با استفاده از روش های عددی به وسیله نرم افزار FLAC3D بدست آورده خواهد شد.بعد از آن به بررسی رفتار در حین توقف پروژه پرداخته می شود. ومقدار جابجایی ناشی از حفر تونل با استفاده از مدل سازی عددی پیش بینی خواهد شد.وراهکاری برای پایداری زمین با استفاده از SOILNAILS در حین حفاری ارایه خواهد شد تا از جابجایی و نشت در حین حفاری که بسیار در حفاری ها ی شهری دیده می شود جلوگیری نمود.در حقیقت از تئوری پایداری سینه کار برای کاهش جابجایی ها استفاده خواهد شد،در این حالت مقدار کاهش جابجایی ها نسبت به افزایش ضریب یانگ انواع SOIL NAILS نشان داده خواهد شد. 
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از مدل شبکه عصبی رو براتون گذاشتم. 

در این مقاله با موضوعات هدف ،پیشینه و روش کار آشنا خواهید شد.

در ادامه با نوشتار حاضرتونل سازی مکانیزه با استفاده ازTBM توضیح داده خواهدشد. 

و همچنین استفاده از TBM در حفاری تونل های معدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

و هچنینین روش پیش بینی شبکه های عصبی مورد بررسی قرار می گیرد. 

و در ادامه به طور خاص به بررسی عملکرد TBM در پروژه تونل انتقال آب کوئینز در نیویورک آمریکا پرداخته شده است. 

در نهایت به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده  در این مقاله پرداخته شده و راه کارها و مشکلات تشریح شده اند.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.

مقدمه:

حفاری با استفاده از ماشینهای حفاری تمام مقطع یکی از روشهای مرسوم در حفر تونل های عمرانی است.در حفاری تونل های معدنی نیز از این سیستم حفاری پیشرفته استفاده می شود.ایمنی،صافی دیوارهای حفاری شده،نیاز به تهویه کمتروسرعت پیشروی بالا را میتوان تنها بخشی از مزایای اغستفاده از این نوع حفاری در تونل ها بدانیم.هزینه های بالای مورد نیاز برای خرید دستگاه ،راه اندازی،نگهداری نیز از مهمترین مواردی هستند که در انتخاب این ماشینها باید مورد توجه قرار گیرد.استفاده از سیستم حفاری مکانیزه برای هر تونل به طور مستقیم بستگی به شرایط پروژه داشته و از یک مکان به مکان دیگر متفاوت بوده و به شرایط کلی هر کشور نیز بستگی دارد.
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۸    کد محصول : ۱۴۶۴۶    حجم فایل : ۶۱۷ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

با سلام و احترام در خدمت شما هستم با معرفی پایان نامه با موضوع  تحقیق پروژه پایان نامه  نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها  گزارش کار آموزی PDF فارسی در قالب ۱۰۸ صفحه به همراه عکس به صورت کامل در باره  تحقیق پروژه پایان نامه  نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها را برای دانلود شما عزیزان قرار دارم امیدوارم لذت ببرید و استفاده…


عتیقه زیرخاکی گنج