گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 Ripeچيست ؟
انجمنی برای مهندسين شبکه جهت تبادل موضوعات تکنيکی
Ripe  :
سازمان همکاری ISP های مختلف
باز برای تمام افراد علاقه مند
مشارکت داوطلبانه ، بدون هزينه
با توافق عام کار می کند
تشويق به مذاکرات رو- در- رو دارد
همانند يک “گروه ذينفع” جهت حمايت ازجامعه اينترنتی عمل می کند.
نشستهای Ripe :

۳ بار در سال تشکيل می شود.
نشستی ۳٫۵ روزه است.
حدودا ۲۸۰ شرکت کننده دارد (رو به افزايش است )
ISP ها ، اپراتورهای شبکه و ديگر افراد علاقه مند از اروپا و نواحی مرتبط در آن شرکت می کنند .
شرکت در اين نشستها برای همه باز است.
علاوه بر تکنيکی بودن ، اين نشست ها يک واقعه اجتماعی برای تبادل اطلاعات رو در رو برای علاقه مندان است.
در اين نشستها ، Coffee Break ها و Lunch Period های طولانی داده
در ماه April سال ۱۹۹۲ ايجاد شد 
تحت حفاظت قانونی TERENA
۳ عضو داشت
در اينترنت اروپا ۱۸۲,۵۲۸ hosts داشت.
در سال ۱۹۹۵LIR  ها به آن پيوستند و تصميمات توسط اعضاء کميته اخذ می شد.
در سال ۱۹۹۸ از TERENA مستقل شد.
انجمنی تحت قانون هلند است.
اعضاء رسمی ، هيئت رئيسه و هزينه ساليانه دارد.
اعضاء آن اکثرا ISPها بوده ، اما هر کس می تواند عضو آن شود.
هماهنگی و حمايت از فعاليتها
سازمان قانونی و پايا
باز و شفاف
بيطرف و منصفانه

ثبت سرويسها
تخصيص آدرسهای IPv4  ،  IPv6 و AS number ها
مديريت DNS
نگهداری و پشتيبانی از پايگاه داده Ripe  
نگهداری ثبت Routing
پروژه های تکنيکی
آموزش و گسترش اطلاعات

عتیقه زیرخاکی گنج