گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در جوامع بشري بيكاري بعنوان معضل مطرح مي باشد كه در حال حاضر كشور ما نيز به شكل چشمگيري با آن رو به رو مي باشد. اين مشكل در بين جوانان و فارغ التحصيلان به صورت عمده مشاهده مي شود. مسئولين و برنامه ريزان كلان كشور بدنبال راه حلي مناسب،جامع و در عين حال عملي براي رهايي از اين معضل مي باشد.
پيشنهاد چيست؟
تمامي افراد در زندگي خود به نوعي با مشكلات و مسائل متفاوتي دست به گريبان مي باشند و در اين زمينه تمام انرژي و همت خود را براي غلبه بر اين مشكلات و مسائل بكار مي گيرند و به صورت تنها و انفرادي در اين راه قدم بر مي دارند.
با توجه به پيشرفتهاي گسترده و ايجاد پارامترهاي جديد در برهه حساس عبور از هزاره دوم ميلادي موفقيت و غلبه بر مشكلات با اقدامات انفرادي،دور از دسترس و بعضاً غيرممكن به نظر مي رسند.
از طرف ديگر مي دانيم بطور كلي هر عدم موفقيتي ناشي از عدم انتخاب روشهاي كارآمد مربوط مي باشد. اولين تصميم در تعيين يك روش انتخاب كار فردي يا گروهي براي اجراي آن روش مي باشند. بيائيد اين انتخاب را ريشه اي بررسي كنيم،يك سؤلال پيش مي آيد چرا بايد به تنهايي به مصاف مشكلات رفت؟ آيا علت عدم موفقيت اشخاص در اين نيست كه به تنهايي به جنگ مشكلات مي روند؟ آيا به نظر شما در اين برهه اقدام و عملكرد انفرادي محكوم به فنا نمي باشند؟
نيازها و خواستگاه مشترك افراد در جوامع توسط گروههاي متشكل و نظام يافته قابل حصول مي باشند. در جهت حل مشكلاتي مانند بيكاري، مسكن و … اقدام انفرادي ثمربخش نبوده و متضمن همكاري و همياري گروهي مي باشد. در اين حالت وظايف و مخاطرات كار بعده اين تيم يا گروه بوده و با اطمينان بيشتري مي توان به رفع نيازهاي معقول اميدوار بود.
اگر تجربيات ناموفق در كار گروهي مشاهده شود بي گمان مي توان  ادعا كرد كه به روش صحيح تشكيل و اداره كار گروهي بهاي كافي داده نشده است. متأسفانه در كشورها آموزش كافي و عملي در جهت انجام امور به صورت گروهي داده نشده است،معلمين ما اين روش را به ما آموزش نداده اند. گويا فرهنگ ما با اين روش بيگانه مي باشد. بايد اين روش را بپذيريم و آن را به فرزندان خود بياموزيم كه اگر به دنبال فرداي روشن و موفق مي باشند بايد به كار گروهي ايمان داشته باشند آنرا بياموزند و در عمل تجربه نمايند و در پاسخ به سؤالات زير ورزنده شوند:
۱- چگونه مي توان يك گروه تشكيل داد؟
۲- تركيب يك گروه چگونه است؟
۳- روش كار گروهي چگونه است؟
۴- سيستم تصميم گيري و نظارت و كنترل و هدايت كار گروهي چگونه است؟
سؤالات فوق هنگام تشكيل يك گروه و نيز در اداره آن مطرح خواهد شد. آيا مي توان بدون زمينه و تجربه قبلي پاسخگوي اين سؤالات بود و مي توان راه كارهاي منطقي و عملي را ارائه دهد.
دولت جمهوري اسلامي ايران به اين باور رسيده است كه در اين زمينه نياز افرادي را كه به كار گروهي علاقه مند هستند،جوابگو باشند.بگونه اي كه ضمن سازماندهي اين افراد آنها را از حمايتهاي خود بهره مند سازند.
 بيان موضوع پروژه:
تأسيس و راه اندازي توليدي مانتو شلوار در شهرتان سنندج با همكاري شركت تعاوني x
توليد                                       به شماره كد                   ظرفيت                          واحد
لباس کار                                       ___                            پانزده هزار                         عدد
در استان کردستان شهرستان سنندج  نسبت به احداث واحد صنعتي با مشخصات زير اقدام نموده ايم.
كل سرمايه ثابت       5500000000     ريال تعداد كاركنان (در زمان بهره برداري كامل) ۱۴ نفر
نيروي خط توليد ۱۰ نفر نيروي پشتيباني ۴ نفر ارزش ماشين آلات داخلي ۱۵۰ ميليون ريال مساحت زمين پانصد مترمربع سطح زيربنا يكصد و پنجاه مترمربع توان برق ۲۰ كيلووات آب مصرفي ۲۲۰ مترمكعب در سال
عبارت از مديريت و راهبرد زمان، مواد،نيروي انساني و منابع مالي جهت تكميل يك پروژه با روش منظم و اقتصادي در زمان تعيين شده با اعتبارات قابل دسترس و در نظر گرفتن كليه نكات تعريف شده انجام پروژه موفق با استفاده ماهرانه از تكنيك ها و بودجه مشخص، در زمان معين براي بدست آوردن نتايج در قالب استانداردها مي باشد.
موفقيت يك پروژه ي اجرا شده مستقيماً به مديريت مبتني بر هدف بستگي دارد،يعني ميزان موفقيت آن به وسيله درجه يا ميزان نيل به اهداف، سنجيده مي شود. مديريت پروژه،در جهت حصول اطمينان از دستيابي به اهداف پروژه به ما كمك مي كند. يك پروژه موفق با بكارگيري اصول از سه مرحله تشكيل مي گردد.

عتیقه زیرخاکی گنج