گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شكاف حقه گل مسئله اصلي در پيوندگلهاي ميخك بعنوان گلهاي نامتقارن است و ارزش آنها راتقليل مي دهد ( شكل ۱) ارزش گلهاي ميخكي كه داراي شكاف در حقه گل هستند تنها ۲۵-۲۰ درصد گلهايي است كه حقه گل آنها سالم ميباشد آسيب پذيري گلهاي ميخك براي ترك برداشتن متفاوت است . به احتمال زياد آنهايي كه داراي حقه كوتاه و پهن هستند نسبت به آنهايي كه حقه دراز و باريك دارند كمتر ترك بر مي دارند ترك برداشتن علامت مشخص كننده اي است كه تعداد گلبرگها و لوازم تزئيني گلها را تائيد مي كند يا از توسعه طبيعي حقه گل جلوگيري مي نمايد 
درجه حرارتهاي پايين موجب افزايش بيش از حدتوليد درمراكز رشد درون حقه گل مي شوند ، اما حقه گل قادر به كنترل اين گلبرگهاي اضافي نبوده وترك بر مي دارد . در شب درجه حرارت به سرعت پائين مي آيد و تكثير درمركز رشد را بالا مي برد كاهش تدريجي درجه حرارت در شب ( بيش از چند ساعت ) موجب ترك برداشتن نخواهد شد غنچه هاي گل ميخك به اين افت سريع درجه حرارت تقريبا ۳تا ۵ هفته قبل از فصل در ويا وقتي در آغاز باز شدن هستند خيلي حساسند يك شب در F 400 واقعه ترك برداشتن به شدت افزايش خواهد يافت . درجه حرارتهاي شب گرم (F 600 – ۵۵ ) موجب ترك برداشتن نمي شوند وانگهي ، نوسانات گسترده هم در روز در مقابل درجه حرارتهاي شب ترك برداشتن را تائيد مي كنند . درجه حرارتهاي شب وروز نبايد بيش از F 180 اختلاف داشته باشند تا واقعه شكاف حقه گل تقليل يابد سطوح نيتروژن پائين ، نيتروژن امونياكي بالا ، يا برن پائين بانشانه حقه هاي گل ضعيف ترك برداشتن را افزايش مي دهند نسبت بالاتر نيترات به نيتروژن آمونياكي در طول دوره هاي كم نوري براي كاهش ترك برداشتن معرفي شده است . 
نوارهاي لاستيكي كوچك و نوار صاف براي ابقاء انسجام حقه گل مورد استفاده قرار گرفته اند . 
وقتي غنچه  شكاف كوچكي رانشان مي دهد حقه هاي گل مي توانند گردهم آينده گرد هم آيي اغلب وقتيكه گلهاي ميخك در هواي آزاد گرم نشده يا ساخت مكان باز جائيكه كنترل درجه حرارت ممكن نيست انجام مي پذيرد . 
درجه حرارتهاي كاملا كنترل شده و مطلوبترين سطوح باروري تقريبا شكاف حقه گل را از بين مي برند علاوه براين ، انتخاب Caltivar هايي كه كمتر مستعد شكاف برداشتن هستند اين مساله را تقليل خواهند داد . 
آفتها : 
الف Pathogens:
بيماري باكتريايي بوته ميري درگلهاي ميخك بوسيله Pseudomonas Caryophylli در ارتباط با با كتريهاي Coryne ايجاد مي شود بيماري باكتريايي بوته ميري در گياهان پير تر رايج تراست ودر درجه حرارتهاي بالا (F 950 – ۷۵ ) شديد تر مي باشد . اولين نشانه بيماري باكتريايي بوته ميري پژمرده شده است تاثيرات بيماري بوته ميري بر روي يك شاخه يا بيشتر ويا تمام گياه است با Cholorosis بعدي و مرگ برگها كدر و خاكستري مي شوند بافت آوندي بوسيله باكتري بيماري بوته ميري تجزيه شده و فاسد و زرد رنگ مي گردد . Pseudomonas يك باكتري موجود در خاك است كه ازطريق زخمها و منافذ باز وارد ريشه ها و مراكز ساقه گياه مي شود . 
از اينرو ، بيماري باكتريايي بوته ميري مي تواند بوسيله پاستوريزاسيون متوسط با بخار آب و استفاده قلمه هاي پاكيزه از خانواده گياهان فهرست شده در پرورش گياه كنترل شود براي جابجايي قلمه ها وگياهان تثبيت شده ابزار و دستها بايد از قبل تميز و ضد عفوني شده وتمام گياهان مبتلا به بيماري از بين رفته باشند . 
نشانه هاي بيماري بوته ميري Fusarium ايجاد شده توسط : 
Fusarium poxysorum F. dianthi شبيه به نشانه هاي بيماري باكتريايي بوته ميري هستند . Fusarium poxysorum به عنوان مخرب ترين آفت كه روي گل هاي ميخك تاثيري مي گذارد تلقي شده است . آب وهواي گرم و خاكهاي خشك شده براي آلودگي Fusarium سودمند ميباشند . 
Sim cultivarها نسبت به Fusarium آسيب پذيرند ، با وجود اين ساده ترين راه اسپري واستاندارد كردن گل ميخك Caltivers از لحاظ تجاري يا اقتصادي در دسترسند . امروزه قلمه هاي كاشته شده به بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium نسبت به گياهان كاشته شده حساس ترند 
Fusarium داخل گياه مي شود از طريق ريشه ها و در بافت آوندي گسترش مي يابد . 
گياهها به خاطر بيماري بوته ميري بد شكل مي شوند تغيير شكل و فقدان چسبناكي بافت مبتلا مجزا مي كند بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium را از باكتري بوته ميري ، برگ گياهان مبتلا به oxysporum Fusarium خاكستري شده و سپس زرد مي شوند و بافت آوندي قهوه اي مي گردد 

عتیقه زیرخاکی گنج