گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقيقت مجازي Virtual Reality :
 شبيه سازي فضاي سه بعدي توسط تكنيكهاي نرم افزاري روي فضايي كه ذاتا دوبعدي است، بگونه اي كه كاربر ميتواند به غير از مشاهده اين فضا در آن سير كرده و در محيط تغييراتي را نيز ايجاد نمايد
 مثال: چرخاندن يك صفحه شطرنج و نگريستن به آن از زواياي مختلف و جابجا كردن مهره ها
 قابليت تغيير اشياء در محيط VR بدليل حفظ دقيق مشخصات و مختصات هر شي در محيط
 نگاشت بعد سوم روي فضاي دوبعدي با استفاده از روشهاي پرسپكتيو
شباهت بدليل وجود صدا و تصوير در هر دو
 پيدايش و رشد همزمان هر دو در دنياي تكنولوژي اطلاعات
 تفاوت ۱: دوبعدي بودن محيطهاي چندرسانه اي مانند فيلم و تصاوير متحرك و در مقابل سه بعدي بودن اشيا در محيط VR و داشتن پارامتر ارتفاع علاوه بر مختصات طول و عرض
 تفاوت ۲: عدم امكان تغيير در محيطهاي چندرسانه اي و در عوض محاوره اي بودن محيط VR مانند تغيير زاويه ديد، جابجا كردن اشيا و غيره
 كاربر خود را در محيط VR احساس ميكند( بوسيله عينكهاي ويژه و يا كلاههاي مخصوصي بنام HMD مخفف Head Mounted Display )
VRML : Virtual Reality Modeling Language
 VRML زباني است كه توسط آن هر شيي در محيط VR با علائم مخصوص و گرامر خاص يك زبان نشانه گذاري بصورت استاندارد مدل مي شود
 VRML قالب استاندارد فايلي است كه درون آن اطلاعات مربوط به اشياء محيط VR بصورت متني تعريف ميشود
 دو مرحله نمايش يك فايل متني VRML :
 الف ) خواندن فايل متني، استخراج تك تك اشياء و پارامترهاي آن و تبديل آن به يك ساختمان داده مناسب براي تفسير ونمايش
 اين قسمت بر عهده مرورگر است
 ب) تحويل دادن ساختمان داده تشكيل شده براي اشياء به برنامه اي كه آنرا پردازش و تفسير كرده و نهايتا نمايش مي دهد
 به اين برنامه “موتور تفسير” مي گويند
 مقايسه VRML و HTML از لحاظ حجم پردازش
 صحنه هاي سه بعدي طراحي شده در فايلهاي كم حجم VRML
 نياز به سخت افزار و مرورگر بسيار سريع و قوي
 شكست فعلي VRML و عدم رشد كامل آن
 استفاده فراگير در آينده از حقيقت مجازي مانند خريد يك خانه از طريق اينترنت، انتخاب يك خانه و ديدن كامل آن
 دو وظيفه مهم موتور تفسير Rendering engine :
 محاسبات و پردازش لازم
 رسم تصاوير
 تعريف موتور تفسير : پروسه اي كه كارش رسم تصاوير محيط VR با استفاده از ساختمان داده حاصل از پويش فايل VRML است
 حجم بسيار زياد محاسبات لازم براي تشكيل و ترسيم تصاوير
 استفاده از مفاهيم شي گرايي و ذخيره برداري
 ذخيره برداري : هر نقطه در فضاي سه بعدي با مختصات x و y و z بصورت يكتا مشخص مي شود

عتیقه زیرخاکی گنج