گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 1,950 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۸۷۲۴    حجم فایل : ۳۴۴۸ کیلوبایت   

 
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و
فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحی پارامتری و طراحی رواداری که به
روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میشوند . در کشورهای غیر صنعتی ،
فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت ، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت
وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست . بتابراین آنچه که به عنوان
فعالیت های کتترل کیفیت دراین کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری
فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود .
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح
عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های ت ولیدی در پارامترهای محصول که
ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد .از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر
گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیچ
خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آ برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه
که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.

عتیقه زیرخاکی گنج