گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 196 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۸۳۴۱    حجم فایل : ۲۷۳۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل طراحی مدل تعیین قیمت حمل و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه

ایران دارای موقعیت ویژه ای برای ترانزیت کالا با هدف بدست آوردن درآمد ناشی از آن و بهبود یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی میباشد . این موقعیت با استقلال کشوره ای مشترک المنافع و ایجاد بازار تقاضای حمل آسیای میانه از رونق بیشتری برخوردار گشت. نبود مکانیزم یا تعرفه های خاص برای تعیین قیمت حمل کالا از طریق ایران به کشورهای آسیای میانه باعث تعریف پروژه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در تعیین این قیمت و نهایتا تدوین مدلی پارامتری برای بدست آوردن قیمت حمل کالا شد.
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،s-plus و spss بدین ترتیب پس از انتخاب روش آماری و نرم افزارهای به کمک شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا آغاز شد و پس از کنترل و اصلاحات لازم یک بانک داده ها شامل ۸۳۶ رکورد اطلاعاتی آماده پردازش شد . شکل کلی مدل با استفاده از روشهای ناپارامتری جستجوگر تصویر ارائه برازش نهایی مدل مطلوب انجام شده . پیشنهاداتی نیز جهت کاربردی شدن مدل spss گردید و بکمک نرم افزار در مطالعات آتی در بخش پایانی پروژه ارائه گردیده است.


عتیقه زیرخاکی گنج