امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵    کد محصول : ۱۸۲۷۰    حجم فایل : ۷۴ کیلوبایت   

در این مقاله خاکورزی جوی وپشته ای به صورت استراتژی بلند مدت جهت دستیابی به پیروزی اقتصادی بیان شده است که شمال بخش های : ۱- کاربرد خاکورزی جوی و پشته ای ۲- چگونگی بکارگیری سیستم خاکورزی جوی و پشته ای در مزرعه ۳- تصمیمات در خصوص کارهای مزرعه ۴- ساخت پشته ها ۵- ادوات مورد استفاده در خاکورزی جوی و پشته ای ۶- تجهیزات سرزنی پشته ها ۷- ادوات ثابت کارنده ۸- کمباین ها و دروگرها ۹- تبدیل تجهیزات ۱۰- مزایا و معایب سیستم خاکورزی جوی و پشته ای می باشد .

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۸۰۹۶    حجم فایل : ۱۱۲ کیلوبایت   

این مقاله نتایج اقتصادی یک دوره ی ۵ ساله (سالهای زراعی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹) سیستم خاکورزی را که در منطقه ی لیند واشنگتون پژوهش شده است گزارش می دهد که از جمله آنها ۱-خاکورزی سنتی (سی تی) ۲-حداقل خاکورزی (ام تی) ۳-حداقل خاکورزی تأخیری (دی ام تی) که شامل بخش های : ۱-وسایل و روش های آزمایش ۲- تحلیل اقتصادی ۳- محصولات ، پس مانده و ذخیره ی آب ۴- سود بخشی و تحلیل حساسیت و همچنین خاکورزی نواری که شامل بخش های ۱- ردیف‌ها یا بقایای پاک شده ۲- خاک‌ورزی نواری(سطحی) ۳- خاک‌ورزی نواری(عمقی) ۴- مزایای خاک‌ورزی نواری ۵- انتخاب سیستم خاک‌ورزی نواری میباشد .


عتیقه زیرخاکی گنج