گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محل كارآموزي اينجانب در شركت ولشت كلاردشت بوده است كه يك شركت خصوصي است بنده از ابتداي كار يك ساختمان ۸ واحد وارد كارگاه ساختماني شدم در ابتدا كار تخريب ساختمان قديمي موجود مورد توجه قرار گرفت كه شركت قبل از تخريب نقشه هاي اجرايي را كشيده و كارهاي شهرداري را انجام داده تا بعد از گرفتن شناسنامه ساختمان اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر را انجام دهد بعد از انجام دادن كارهاي اداري در شهرداري مورد نظر كه شهرداري منطقه ۹ كرج و گرفتن جو از ساخت از شهرداري شركت اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان كرج كرده وبعد از انجام اين كار اقدام به برچيدن شوفاژ خانه ساختمان كرده است و وسايلي كه مي توانست از ان استفاده كند از ساختمان خارج كرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخريب كرد كه تخريب ساختمان ابتدا از ديوارهاي داخلي، درها وبيرون آوردن چارچوب درهاي داخلي شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان توسط عوامل تخريب مانند ورقه هاي كاغذ لوله شده از پشت بام كنده شده نكته مهم اين است كه قبل از تخريب پشت بام حتما آسفالت بايد به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن اين كار تخريب پشت بام با  آسفالت كاري بسياري دشوار ميشود بعداز جمع شدن آسفالت پشته بام وتخليه آن از پشت بام به داخل كاميون وحمل وخارج كردن آن از پروژه سقف ساختمان كه طاق ضربي بودتخريب شد عوامل تخريب موظف به تخريب وجمع آوري آجرهاي موجود وچيدن آجرها در يك گوشه حياط شده بعد از تمام شدن تخريب ساختمان كه قوطي بودند و تير آهن هاي ساختمان بود كه ستون ها از ساختمان قديمي به جاي مانده بود و تيرآهن در يك روز توسط عوامل تخريب بوسيله هوا برش بريده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها كه قبلا از ديوارها خارج شده بود و بار كاميون شدهو از پروژه خارج شدند و خاك بسياري بود كه بر جاي مانده بود تمام عمليات تخريب ساختمان بين ۱۵ تا ۲۰روز انجام شد.
بعد از تمام شدن عمليات تخريب مرحله خاك برداري پروژه بود كه توسط يك لودر و چند كاميون انجام شد عمليات خاك برداري در يك روزكاري به انجام رسيد واز نقطه صغري كه قبلا توسط مهندس ناظر در نظر گرفته شده بود ۸۰سانتي متر با اين تراز انجام شد يعني او در نقطه صفر ۸۰سانتي متر پايين تر رفت قادر به اين حد فاصل شناژ بنحوي وفنداسيون ساختمان جديد احداث شود در حين انجام عمليات خاك برداري به چند فنداسيون تكي كه در زمان قديم براي مقاوم كردن زير ستون انجام شده بود برخورديم كه مصالح موجود براي ساخت اين فنداسيون ها شفته آهك بود كه بسيار سنگين و مقاوم بودند كه لودر با خالي كردن اطراف اين فنداسيون وزير آن موفق به خارج كردن فنداسيون هاي مذكور شد كه دوتاي آن را در يك كاميون بارزده شده به دليل سنگين بودن آن و از پروژه خارج شده درست كردن اين فنداسيون ها با مصالح شفته آهك در زمان خود بسيار جالب وقابل ستايش بود.
در زمان خاك برداري ساختمان سرد و چاه قديمي باز شده كه اگر طبق ضوابط قرار بود اين چاه ها پر شود بوسيله ملات شفته آهك پر مي شود اما يكي از چاه ها متوسط دو در با خاك پر شد كه كار بسيار اشتباهي است اما به دليل هزينه وسرعت  درانجام كار اين نوع پركردن چاه هاي قديمي بيشتر متداول شده است كه كار بسيار اشتباهي است وممكن است بعد ها اين چاه نشت كرده چون خاكي كه به داخل چاه ريخته مي شود انباري چاه را پر نمي كند وفقط مقداري از انباري وتمام ميله را پر مي كند.
كه بعد از گذشت زمان وحركت خالي كه به صورت مخروطي در ميله قرار گرفته باعث نشت خاك ميله چاه مي شود اما اگر چاههاي موجود با ملات شفته آهك به همين صورت پر شود به دليل سفت شدن اين ملات هرگز نشت نكرده وباعث هيچ خطري در اينده هم نمي شود كه اميد است اين كار كه به دليل هزينه موجود در اغلب پروژه هاي ساختماني انجام نمي شود با نظارت پشته مهندسان ناظر انجام شود نكته مهمي كه قابل توجه بود حضور نداشتن مهندسان ناظر در زمان خاك برداري بود كه اگر ايشان حضو رداشتند شايد چاه هاي مذكور را اينچنين باخاك شد كه ريختن مقداري آب وپركردن آن در مدت زمان بيشتر كمي بهتر از چاه اول بود به دليل بودن ساختمان هاي مجاور همسايه باقي ماند تا ضربه هاي لودر و خالي شدن خاك كناره ساختمان باعث تخريب ساختمانهاي مجاور نشود در همسايگي شرقي يك ساختمان يك طبقه كه ساختمان غربي نگراني بيشتري براي مسئولان پروژه به همراه داشت چون ديوارهاي ساختمان با گل چيده شده بود وبسيار سست و ريزش بود البته شركت قبلا ساختمان همسايه را بيمه كرده بود تا در صورت بروز حادثه بيمه خسارت وارده را پرداخت نمايد وبراي اطمينان از همسايه غربي خواسته شده بود كه در زمان خاك برداري ساختمان را تخليه كنند كه كار بسيار پسنديده اي بود در انتهاي زمين مورد نظر زير زمين بود كه در هنگام خاك برداري تا نصف آن خاك برداري شده بود وبقيه زيرزمين پر از خاك شده بود كه در محل فعلي زيرزمين جاي ۳ فنداسيون وشناژهايي بود كه براي ساخت ساختمان جديدي بايد احداث ميشد (بعداً) در مورد اين زيرزمين توضيح داده مي شود ودر پايان روز كاري گودبرداري ساختمان با حمل خاكهاي اضافه بوسيله كاميون به خارج از پروژه خاك برداري به اتمام رسيد.
در روز بعد چند كارگر مشغول كندن خاكهاي كنار ديوارهاي همسايه شدند كه به دليل آسيب نرساندن به ساختمانهاي مجاور آن خاكها را جابجا نكرده بود ساختماني كهنه در همسايگي غربي زمين وجود داشت يك ساختمان دو طبقه بود اما وقتي كه كارگر ها كمي از خاكها را خالي كردند ديده شد ساختمان داراي پي وكرسه چيني است وبا خيال راحت خاكها را از كنار ساختمان خارج كرديم اما نه فقط مانند خاكهاي طرف ساختمان شرقي كه با خالي كردن مقدار كمي از خاكها بوسيله كارگرها ديده شد كه ساختمان فاقد پي است و ديوارهاي آن با گل چيده شده است و اين مسئله باعث ناراحتي كاردر اجرا مي شد و شركت ساختمان مجاور بيمه كرد تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده پرداخت كند .  را خاك را تخليه كرديم وبعد از خارج كردن خاك شناژ که از دیوارهای همسایه خارج شده بود سرند کردند و با اضافه کردن آب ودرست کردن ملات اقدام به دیوارچینی کردیم دلیل استفاده  از گل برای دیوارچینی شناژ فنداسیون این بود که بعد از اجرای فنداسیون بتوان آجراهايی كه در شناژ بندی مصرف شد باز از زمین خارج کرده و در دیوار چینی وپارتیشن بندی از آنها استفاده کرد.بعد از تمام شدن شناژ افقی فنداسیون نوبت به اجرای بتن مگر یا نظاف رسید که با بتن با عیار ۱۵۰ اجرا شد اجرای بتن مگر را تاموازی یکسان ریخته واز تخته ماله صاف کرد و با انجام دادن این کار یک سطح صاف بر کف فنداسیون بوجود آمد با اینکار بتن مگر به پایان رسید.
و بعد از این کار اجرای بتن مگر نوبت به محاسبات میلگردهای مورد مصرف در ساختمان رسید محاسبات میلگردهای ساختمان از روی جدول ونقشه های ساختمان انجام شد و بعد از خریداری میلگرد ها وتخلیه آن د رپروژه آرماتور بند انتخاب شده وبعد از نوشتن قرارداد آرماتوربندی ساختمان شروع شد.
ابتدای آرماتوربندی با اندازه زدن میلگردهای کف فنداسیون (مش) شروع شد ومش های فنداسیون انجام شد طول مشهای به اندازه طول فنداسیون منهای ۱۰ سانتی متر با خم ۱۰ سانتی بود وبعد از بستن مش ها نوبت به میلگردهای شناژ رسید که هم در کف و هم در بالای شناژ شد وبعد نوبت به اجرای خاموتهای فنداسیون شد که بعد از اندازه زدن وقطع کردن وخم کردن میلگردها خاموتهای فنداسیون درست شد و آنها را در داخل میلگردهای طولی موجود در فنداسیون انداخته شد آرماتور بند در زمان بستن خاموتها گره های خاموتها را در یک طرف انداخته بود كه به او گفتم که گره های خاموتها باید در دوطرف به صورت یکی در میان اجرا شود که با تاکید ما چند تا فنداسیونها به این طریق انجام شد اما چند تا شناژ ها گردها در یک طرف شناژ در بالا قرار گرفته بود بعد از تمام شدن خاموتها وبستن آنها میلگردهای انتظار برای اجرای ستون ها انجام شد که طول میلگردهای انتظار از بالای فنداسیون ۸۰سانتی متر بود و با ۲ یا ۳خاموت میلگرد انتظار بسته شد وقبل از بتن ریزی به مهندس اطلاع داده شد تا از پروژه بازدید نماید تا در صورت تایید کردن اجرای آرماتوربندی پیمان کار اقدام به بتن ریزی فنداسیون کند.
روز بعد مهندس ناظر نظارت بر اجرای آرماتوربندی فنداسیون در محل احداث پروژه حاضر شد مهندس ناظر با دقت زیاد شروع به بازدید از پروژه کردند وبعد از مدتی نماینده پیمانکار را خواسته واز او به دلیل اجرا نکردن صحیح گره ها در خاموتهای فنداسیون راخواستار شدند که با توضیح نسبتا منطقی نمایند. رو به رو شدند که نماینده پیمانکار توضیح دادکه تمام گره ها در فنداسیون به صورت چپ و راست اجرا شده است و در بعضی از موارد که آرماتور بند اشتباه کرده بود اکثر گره های خاموتها به طور صحیح اجرا شده بود وبا لطف مهندس که آن مقدار اشتباه را قابل بخشش دانستند آرماتوربندی فنداسیون را تایید کرده و اجازه بتن ریزی را به پیمان کار کار داد.
بعد از تایید آرماتوربندی فنداسیون داخل دیوارهای شناژ با نایلون پوشیده شد تا بتن به آجرهای موجود نچسبد تا بتوان بعداز بتن ریزی آجرهای استفاده شده در شناژ بندی را از خاک بیرون آورده و از آن باز استفاده شود قبل از بتن ریزی حفره های بین فنداسیون با خاک پر می شود تا فشار بتن باعث تخریب دیوارهای شناژ فنداسیون نشود.
بعد از تمام شدن مراحل فوق نوبت به بتن ریزی رسید روز قبل از بتن ریزی اکیپ اجرای کار دستگاه بتن ساز(مخلوط کن) را د رجایی که باید دستگاه قرار می گرفت گذاشته ومقدمات کار را انجام دادند چند کامیون شن وماسه شب قبل از بتن ریزی در کار تخلیه شد.

بتن ریزی فنداسیون
صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد و ۶ تا ۷ نفر اکیپ بتن ریزی بودند که شروع به ساخت بتن کرده و تخلیه آن د رفنداسیون را انجام دادند با شروع کار بتن ریزی از انتهای فنداسیون بتن ریزی آغاز شد و دلیل این کار برای اکیپ بتن ریز این بود که از اول صبح که قوای بدنی انسان زیاد است بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند با شروع کار دیده شد که در دستگاه بتن ریز سیمان به اندازه کافی ریخته نمی شود وبعد از جویا شدن علت کار معلوم شد که این اکیپ ها سیمان مصرفی را بصورت تجربی داخل دستگاه میریزند. وبا یک محاسبه ساده دیده شد مقدار سیمانی که در دستگاهی می ریزند نصف مقدار سیمان را که در دستگاه می ریزند بیشتر کنند و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد.
بتن ریزی فنداسیون شروع شد و همراه با آن ویبره کردن بتن بوسیله دستگاه ویبراتور آغاز شد.
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهميت : كندن و جابجا كردن خاك نباتي و استفاده كردن از آنها در محل هايي مثل سطوح شيبدار به منظور رويش گياه . همچنين كندن و جابجا كردن خاكهاي محل هايي كه رقومشان بيشتر از محور راه است و انتقال دادن آن به مكان هايي كه در قرارداد تعيين شده و نيز استفاده از خاكهاي كنده شده در جاهايي كه رقومشان كمتر از رقوم خط پروژه ( خاكريزها) است به عنوان خاكريز ، زير اساس ، اساس ، شانه راه و … 
تذكر : پرداخت هزينه عمليات خاكي به پيمانكار بر حسب متر مكعب خاك است . در صورتي كه فاصله حمل بيشتر از فاصله تعيين نشده باشد اختلاف فاصله شامل اضافه هزينه مي گردد. 
رده بندي خاك بر اساس سيستم آشتو 
اين سيستم خاكها را به گروههاي A-1 تا A-7 طبقه بندي مي كند . 
خاكهاي دانه اي كه درصد عبوري آنها از الك نمره ۲۰۰ كمتر از ۳۵% است در گروه A-1 تا A-3 قرار مي گيرند . 
خاكهاي ريزدانه ( رس و لاكي ) كه درصد عبوري آنها از الك نمره ۲۰۰ بيشتر از ۳۵% است در گروه A-4 تا A-7 قرار مي گيرند . 
نكته : سيستم آشتو در زمينه راه سازي كاربرد دارد.

خصوصيات گروههاي ۷گانه سيستم آشتو 
A-1 : شامل قلوه سنگ و شن و ماسه است . كه خود به دو گروه A-1-a و A-1-b تقسيم مي شود . 
A-1a : شامل شن همراه با مصالح ريزدانه خوب دانه بندي شده است . 
A-1-b : داراي ماسه هاي درشت دانه با پركننده هاي لاي و رس . 
نكته : بهترين نوع خاك در محوطه سازي خاك گروه A-1-b مي باشد . 
A-2 : اين گروه شامل شن و ماسه لاي و رس دار است كه بر حسب اينكه مصالح ريزدانه اش با حد رواني كم يا زياد باشد به چهار گروه تقسيم مي شود . 
A-2-4,A-2-5 : جنس اين دو گروه خاك شن ماسه لاي دار است . كاربرد در لايه هاي لايه هاي اساس و زير اساس راه ها است . 
A-2-6,A-2-7 : جنس خاك شن و ماسه رس دار است و در لايه اساس كاربرد دارد . 
نكته : دانه بندي گروههاي A-2 نامنظم بوده و از گروه A-1 نامرغوب تر است . و نبايد از اين گروه در مناطق سرد و پرباران استفاده كرد . 
نكته : گروههاي مختلف A-2 معمولاًٌ به صورت لايه هاي محافظتي و تقويت كننده استفاده مي شود . 
A-3 : مي توان به عنوان بستر روسازي ها از آن استفاده كرد . تنها عيبي كه اين گروه دارد اين است كه در اثر جريان آب روان مي شود . 
A-4 : اين گروه شامل خاك لاي دار با حد رواني كم است . 
A-5 : اين گروه شامل خاك لاي دار با حد رواني زياد است . 
نكته : خاكهاي گروه A-4 و A-5 در مناطقي كه در معرض رطوبت و يخبندان نباشد بهترين خاك براي روسازي مسيرهاي محوطه هستند . همچنين در مناطقي كه سفره هاي آب زيرزميني در عمق كمي نسبت به سطح زمين قرار دارند نبايد از اين خاكها استفاده كرد.
نكته :خاك گروه A-4 از گروه A-5 مرغوب تر است چون قابليت ارتجاعي كمتري دارد. 
A-6 و A-7: شامل رس با حد رواني بالا و داراي مقدار زيادي خاك رس است . تفاوت اين دو گروه در حد خميري آنهاست به طوريكه حد خميري گروه A-6 در حالت مرطوب بيشتر از گروه A-7 است . 
A-8 : داراي خاكهاي آلي بوده و نامرغوبترين نوع خاك براي محوطه سازي به شمار مي رود . 
طبقه بندي زمينها از نظر نوع خاك 
زمين هاي دج : از مخلوط درشت دانه ، ميان دانه و ريز دانه تشكيل مي شود . از اين رو بهترين نوع خاك تلقي مي شود . در برابر عوامل جوي و زير فشار چرخ نيز مقاومند . 
زمين شن زار : دوسوم و بيشتر آن را درشت دانه ها و به مقدار كم ذرات ميان دانه و ريز دانه دارد . دانه هاي آن زير چرخها مي لغزد . در آن موج ايجاد مي شود آب روي آن بند نمي شود و رطوبت از آن بالا نمي آيد . 
زمين ماسه زار : داراي دوسوم و بيشتر ذرات ميان دانه است و درشت دانه و ريزدانه كم دارد . 
اين نوع خاك در حالت خشك توان باربري كمي دارد و دانه هاي آن زير چرخ مي لغزد . 
زمين خاكي : داراي دوسوم و بيشتر ميان دانه و يك سوم  وكمتر ريزدانه است . زير فشار چرخ پايدار بوده اما پايداري آن در برابر نشت آب و يخ زدن بستگي به ميزان رس آن دارد. 
زمين خاكي رسي و گل آهكي 
گل آهك ، خاكي است كه ۴۰ تا ۷۵ درصد آن گرد سنگ آهك و ۲۵ تا ۶۰ درصد آن خاك رس باشد . داراي دوسوم و بيشتر ريزدانه و يك سوم و كمتر ميان دانه است . در حالت خشك توان باربري زيادي داشته اما به محض جذب رطوبت تغيير حجم مي دهد ( خاك رس تا ۶ برابر وزن خود ، آب جذب مي كند ) . 
نكته : گل آهك خاكي است كه ۴۰ تا ۷۵ درصد آن گردسنگ آهك و ۲۵ تا ۶۰ درصد آن خاك رس است . 
زمين لاي زار 
بيش از دوسوم آن ريزدانه و مقدار خاك رس آن خيلي كم است . از اين رو پس از نمناك شدن ، بين دانه هاي آن چسبندگي ايجاد نمي شود و نمي توان آن را به خوبي توپر كرد . 
زمين هاي لجني 
بيشتر از دوسوم آن ريزدانه و ميان دانه آن خيلي كم است . كم و بيش داراي خاك نباتي بوده و به هيچ عنوان توان باربري ندارد . 
طبقه بندي زمين ها از نظركندن و جا به جا شدن 
زمين بيلي 
مانند شن و ماسه با بيل برداشته شده و نياز به كندن ندارد . 

زمين پابيلي 
مخلوطي از شن و ماسه بادي نمناك بوده كه با بيل و فشار پا برداشته مي شوند . 
زمين كلنگي 
مانند زمين هاي شن بوم يا زمين هاي ماسه اي خاك دار توپر است كه با كلنگ برداشته مي شوند . 
زمين دجي 
مانند زمين هاي خاك رسي و گل آهكي است كه دانه هاي آن به خوبي به يكديگر چسبيده و با مته دستي ، مته بادي و يا برقي برداشته مي شوند . 
زمين هاي سنگي 
زمين هاي سنگي به چهار دسته تقسيم مي شوند . 
۱٫ زمين هاي سست مانند سنگ گچ ، ماسه سنگ و سنگ شيست . 
۲٫ زمين هاي نيمه سخت مانند سنگ هاي آهكي لايه لايه ، سنگ توف ، سنگهاي تراورتن. 
۳٫ سنگ هاي سخت مانند سنگ آهك ، بازالت و يا انواع سنگ چيني كه براي كف يا ديوار ترانشه استفاده مي شوند . 
۴٫ زمين هاي خيلي سخت مانند سنگ هاي آذرين خيلي سخت ( گرانيت و ديوريت ) . 
نكته : كندن و جابه جاكردن زمين هاي سنگي به وسيله خرجگذاري و آتشباري انجام مي شود . 
نقشه ها و اطلاعات مورد نياز در محوطه 
به نقشه هايي كه علاوه بر عوارض مسطحاتي ، عوارض ارتفاعي را مشخص مي كنند نقشه هاي توپوگرافي مي گويند . به اين نقشه ها ، نقشه هاي رقوم دار نيز مي گويند . مهم ترين و كاربردي ترين نقشه هاي رقوم دار ، نقشه هاي حاوي خطوط تراز هستند . ارتفاع نقاط در ساير نقشه ها ممكن است به اشكال زير باشد . 
نكته : منظور از رقوم ، ارتفاع است . 
نقشه هاي رقوم دار نقطه اي 
در اين نقشه ها ، سطح با محورهاي متعامد ( شطرنجي ) تقسيم و ارتفاع نقاط ، گوشه مربع ها در كنار آن نوشته مي شود . از اين نقشه ها كمتر استفاده مي شود و يا اينكه آنها را بعداًٌ به نقشه هاي خطوط تراز تبديل مي كنند . ( شكل ۲-۱) . 

شكل ۲-۱ : نقشه هاي رقوم دار نقطه اي .
در اين نقشه ها ، براي رساندن قسمتي از سطح يا تمام آن به قرار مشخص توسط خاكريزي يا خاكبرداري مي توان از رابطه زير استفاده كرد . 
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق مهندسی عمران-دانلود رایگان مقاله مهندسی عمران-دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران

این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
پاك سازي خرابه
کارفرما براي صرفه جويي در وقت و هزينه عمليات پاك سازي  و گودبرداري را به يك اكيپ پيمانکار سپـرده و پـس از بستن قـرار داد پيمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف مي شود خرابه پر از زباله جات را تميز کرده و به بيرون از کارگاه منتقل کند. 
يك نكته حائز اهميت در پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز رعايت كامل نكات ايمني مي باشد.  مي دانيم كه امروزه طبق آئين نامه سازمان نظام مهندسي ايران  سازه هاي فلزي بايد از تيرآهن ضرب دري در سازه هاي خود استفاده كنند و نيز    سازه هاي بتوني كه با سيستم ديوار باربر اجرا مي شوند بايد داراي شناژ بندي افقي و عمودي طبق قوانين مندرج در آئين نامه باشند. مي دانيم كه اين عمل براي مقابله سازه با نيروهاي جانبي مي باشد. 
حال با توجه به اينكه كشور ما در منطقه ي زلزله خيز قرار گرفته اجراي اين نكته از الزامات و داراي اهميت فوق آلعاده اي مي باشد.       

گودبرداري  
يـك لـودر چـرخ لاستيكي بـه كـارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به كار کرد. سپس خاک حاصله را توسط همان لودر در يك کاميون بارگيري کرده و بـه مكان ديگري انتقال داديم.
براي عبور و مرور لودر هنگام گودبرداري به محل كارگاه يك رمپ ايجاد كرده بوديم كه پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بيل و كلنگ تخريب نموديم .
كـارگـران به وسيله ي بيل و کلنگ مشغول تخريب و خاک برداري رمـپ گرديدند. پس از اتمام کـار و پـايان اين مرحله سطح کار ــ زمين كارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستي کوبيدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـكـنـد .
البته بايد  متذكر شوم كه قبل از شروع به گودبرداري بايد درخت و بوتـه هاي احتمالي را كه در محل كارگاه موجود است از محل كار جمع آوري نمود كه به اين كار عمليات بوته كني مي گويند. 
همچنين بايد محل چاه هاي قديمي يا تختـه سنگ و موانعي را که ممکن است موجب حادثه شوند شناسايي و نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمود. و نيز اگر با گود برداري پايداري ساختمان هـاي مجاور دچـار مخاطره مي شود بـايد از ايمني آنها بوسيله شمع بندي زير پايه هـا، سپر و مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمينان حاصل نمود. 
اين عوامل حفاظتي بايد تـا رفع خطر مرتباً به وسيله ي اشخاص ذيصلاح بـازديد شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـاي مجاور و امنيـت جاني كـارگـران و هـمـسـايـه هـا نـيـز تـاميـن بـاشـد. پيمانکارموظف است تجهيزات ايمني لازم بـراي حفاظت کارگران را در اختيار آنها قرار دهـد. در حفاري با بيل و کلنگ کارگران بايد فاصله کافي ازيكديگر داشته باشند. در گـودالـهـا و شيارهـاي عميق کـه عمق آنها از يك مـتـر بيشتر باشد نبايد کارگران را به تنهايي بکار گمارد . 
خاکـبـرداري در زمين هـاي بـا رطـوبـت طبيعي را مي تـوان تـا عمق يك مـتـر، بـراي مـاسـه ۲۵/۱  مـتـر، براي ماسه رس دار ۵/۱  مـتـر، بـراي خـاک رس ۲  مـتـر و براي خاک بسيار متراکم را بدون پايه هـاي ايمني، سپر و حائل انجام داد. در سـاير موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداري و شرايط ترافيكي اطراف تدابير ايمني لازم توسط مسئولان اتخاذ مي گـردد. لازم ذكر است كه خاك اين منطقه از جنس رس مي باشد.  
پـيـاده كـردن نـقـشـه 
هدف از پياده کردن نقشه به معني انـتـقـال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمين با ابعاد اصلي مي باشد. بطوريكه محل دقيق پي ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمين مشخص گردد. در موقع پياده کردن نقشه از نقشه ي پي کني استفاده مي شـود. بـراي نقشه ي ساختمان هـاي مهم معمولا از دوربين نقشـه بـرداري استفاده مي شـود. براي نقشه ي ساختمان هاي کوچک و معمولي از مـتـر و ريسمان کـار استفاده مي شـود .
کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پياده کـردن دقيق نقشه فونداسيون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه اي که به وسيله ي متر، ريسمان کار و گچ  کاملا ابعاد فونداسيون را مشخص کرده و آن را در زمين پياده كـردنـد.
بـتـون مگــر 
بتون مـگـر كـه بـه آن بـتـون لاغر نـيـز مي گـويند اولين قـشر پي سـازي مي بـاشد. مقدار سيمان در بتون مگر حدود ۱۰۰ الي ۱۵۰kg/m3   است . بتون مگر معمولا به دو دليل مورد استفاده قرار مي گـيـرد :
۱ : براي جلو گيري از تماس مستقيم بتون اصلي فونداسيون با خاک.
۲ : براي رگلاژ کف فونداسيون و ايجاد سطحي صاف براي ادامه پي سازي.
کـارگـران پـس از ساختن بـتـون مگر، آن را در جـاهـاي مشخص شـده بــه ضخامت حدودا ده سانتي متر ريخته و سطح روي آن را بـا ماله تقريباً صاف کردند .
جالب توجه است کـه بـراي ساختن بتون مگـر با عيار صد و پنجاه ، براي پيمانه کـردن و تعيين عيار از حـلـب هـاي بيست  كيلوگرمي روغن استفاده مي شد .
کارگران پس از ريختن بتون مگر و گذشت حدودا سه الي چهار ساعت به آب دادن مختصر و سطحي آن پرداختند. لازم به ذکر است که در هنگام ريختن بتون مگـر حدوداً از هر طرف هفت تا ده سانتيمتر بيشتر از ضـخـامـت فونداسيون بتون ريزي کرديم. که البته اين کار براي سهولت در اجراي قالب بندي و کفراژبندي بود

عتیقه زیرخاکی گنج