گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دراین پروژه به مسائل زیر پرداخته میشود ودر این جا نمونه ای از پرسشنامه پرداخته میشود.
۱- بيمارستان داراي چه امكاناتي است؟
۲- براي گرفتن اطلاعات بايد به چه مكاني مراجعه كرد؟
۳- براي پرداخت هزينه چه كاري بايد انجام داد؟
۴- براي انجام آزمايش بايد به كجا مراجعه كرد؟
۵- اطلاعات مربوط به يك بيمارستان در چه مكان هايي قابل مشاهده است؟
۶- جزئيات مربوط به بيماران در كدام بخش ذخيره مي شود؟
۷- چگونه آزمايشات و معالجه بيماران انجام مي شود؟
۸- براي تهيه دارو به كجا مراجعه شود و هزينه آن چگونه پرداخت مي شود؟
۹- بخش پذيرش در بيمارستان چه كار هايي انجام مي دهد؟
افزایش پزشکان تخصصی ، فعال بودن بیمارستان در جهت افزایش معلومات دکترها و پرستاران افزایش منابع کتابخانه ای و… تشویق پرسنل فعال و متعهد نظارت بر کارکنان بیمارستان مهیا نمودن شرایط محیطی بهتر برای بیماران از جمله فعالیت های مربوط به بهبوده سیستم مربوطه است که در بسیاری از بیمارستان ها در حالت اجرائی شدن قرار دارد 
پزیرش : اولین قسمتی که در بیمارستان برای انجام هماهنگی های لازم باید به آن مراجعه شود که دارای لیستی از تمام بیماران موجود در بیمارستان و اطلاعات دیگر می باشد
حسابداری: بخش مربوط به امور مالی که شامل هزینه های درمانی و داروئی در بیمارستان موجود می باشد
آزمایشگاه: در بیمارستان برای انجام آزمایشات تعیین شده توسط دکتر به این بخش مراجعه می شود که نتیجه آن به دکتر مربوطه ارجاع داده می شود.
انبار: دارای اطلاعات کامل از میزان وسایل موجود مثل میزان سرشماری تخت ها می باشد  
مدیریت امکانات :قسمتی در بیمارستان که تجهیزات مورد نیاز بیمارستان برنامه های کاربردی بهتر وغیره را تاُمین می کند  
مدیریت ذخیره دارو: بخشی که مسئولیت خرید سفارشات داروئی وتحویل و نگهداری دارو ها را بر عهده دارد
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با استفاده از يك IC         كه خروجي آن بصورت متوالي بايك IC7404  متصل مي باشد مداري را طراحي مي كنيم كه در آن خاصيت عمل or  رعايت شده باشد . بدين صورت كه در IC       شاخكهاي شماره ۱ و۲ مرودي بوده و شاخك ۳ خروجي مي باشد ، همچنين مانند ديگر IC ها  شاخك شماره ۷ به ولتاژ صفر و شاخك شماره ۱۴ به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد و خروجي اين IC بصورت متوالي به ورودي IC 7404 « شاخك شماره ۱ » وصل مي گردد و شاخكهاي شماره ۷ و ۱۴ نيز به ترتيب به ولتاژهاي صفر و ۵+ وصل مي گردد 
خروجي اين IC نيز به يكي از شاخكهاي led وصل مي گردد و شاخك ديگر led به يك سر مقاومت وصل شده و سر ديگر مقاومت به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد . حال اگر شاخكهاي ورودي IC       را طبق جدول زير وصل نمائيم led روشن يا خاموش خواهد شد . « توجه كنيد كه اين شاخكها اگربه هيچ ولتاژي وصل نشوند بصورت پيش فرض ۵+ ولت فرض شده در نتيجه led روشن خواهد بود . » 
با استفاده از يك IC         كه خروجي آن بصورت متوالي بايك IC7404  متصل مي باشد مداري را طراحي مي كنيم كه در آن خاصيت عمل or  رعايت شده باشد . بدين صورت كه در IC       شاخكهاي شماره ۱ و۲ مرودي بوده و شاخك ۳ خروجي مي باشد ، همچنين مانند ديگر IC ها  شاخك شماره ۷ به ولتاژ صفر و شاخك شماره ۱۴ به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد و خروجي اين IC بصورت متوالي به ورودي IC 7404 « شاخك شماره ۱ » وصل مي گردد و شاخكهاي شماره ۷ و ۱۴ نيز به ترتيب به ولتاژهاي صفر و ۵+ وصل مي گردد خروجي اين IC نيز به يكي از شاخكهاي led وصل مي گردد و شاخك ديگر led به يك سر مقاومت وصل شده و سر ديگر مقاومت به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد . حال اگر شاخكهاي ورودي IC       را طبق جدول زير وصل نمائيم led روشن يا خاموش خواهد شد . « توجه كنيد كه اين شاخكها اگربه هيچ ولتاژي وصل نشوند بصورت پيش فرض ۵+ ولت فرض شده در نتيجه led روشن خواهد بود . » 


عتیقه زیرخاکی گنج