گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی
تعداد صفحات:۲۲
نوع فایل :WORD


قسمتی از فایل:

در برنامه ریزی کالبدی پروژه، کوشش شده است تا حداکثر سهم پیش بینی شده در ضوابط مصوب « شرکت شهرک های صنعتی ایران» برای کاربری صنعتی یعنی ۷۰ درصد از کل اراضی سایت لحاظ گردد، لیکن در یک رابطه رفت و برگشتی با مرحله طرح ریزی پروژه، که مطابق با شرایط و مقتضیات زمین تطبیق و تثبیت یافته است، سهم کاربری صنعتی در مجموع اراضی محدوده های سه گانه طرح، نهایتا معادل ۳/۶۵ درصد از کل اراضی ۶/۱۵۵۸۷۳ متر مربعی سایت، یعنی برابر ۳۴/۴۸۰۱،۱۶،۱ متر مربع به دست امده است.
همچنین کاربری خدماتی ۸۲/۷۲۶۲۱ متر مربع و یا ۷/۴ درصد، کاربری فضای سبز ( مجموع کاربری های، کمربندی سبز حفاظتی و پارک و مسیر سبز پیاده و نوارهای سبز حاشیه معابر) ۲۰/۱۹۱، ۱۷۳ متر مربع و یا ۱/۱۱ درصد و شبکه راه ها ۴۳/۲۹۳۵۸۰ متر مربع و یا ۲/۱۸ درصد از اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان» را به خود اختصاص می دهند.


عتیقه زیرخاکی گنج