گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 182 views
  • بدون نظر
نيازسنجي  
تعداد صفحات:۱۸
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
نيازسنجي با شناسايي نيازهي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و درنتيجه بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم حول نيازهاي اولويت يافته فراهم مي‌سازد بنابراين كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشي مناسب و استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات محدود تابعي از مطالعات نيازسنجي است (عباس زادگان، نيازسنجي آموزشي در سازمانها، ۱۳۸۱، ص۵۵).
هدف نيازسنجي دستيابي به اطلاعاتي است درباره وظايف اصلي و عملي لازم براي ايفاي نقش شغلي و كسب دانش، مهارتها و نگرشهاي ضروري براي انجام آن وظايف، بنابراين نيازسنجي عملا يك ابزار گردآوري اطلاعات است كه اگر به درستي اعمال شود ما را از يك موضوع انفعالي و ابهام آميز در فعاليتهاي آموزشي خارج مي‌سازد (فتحي و اجارگاه، نيازسنجي و برنامه ريزي آموزشي ۱۳۷۵، ص۴۴).

تعريف نيازسنجي:
نيازسنجي: فرايند شناسايي نيازهاي مهم و درجه بندي آنها به ترتيب اولويت و انتخاب نيازهاي كه بايد كاهش يافته و يا حذف شود (راجر كافمن و جري هرمن، ۱۳۷۴).
نه گام اساسي در نيازسنجي
۱- تصميم‌يگري براي برنامه‌ريزي برمبناي داده‌هاي نيازسنجي
۲- گزينش سطح نيازسنجي و برنامه‌ريزي، فراسوي كلان، كلان و خرد.
۳- تعيين همكاران نيازسنجي و برنامه‌ريزي
۴- جلب مشاركت همكاران نيازسنجي
۵- جلب توافق جمعي درباره سطح نيازسنجي
۶- گردآوري داده‌هاي مرتبط با نيازها: (داده‌هاي نرم و داده‌هاي سخت)
۷- فهرست كردن نيازهاي شناسايي شده و مورد تأييد جمع قرارگرفتن آنها
۸- فهرست كردن نيازها به ترتيب اولويت
۹- فهرست كردن مسائلي كه بايد براي آنهاچاره‌جويي كرد و جلب توافق جمعي (نيازهاي برگزيده شده)
پس از طي نه گام يادشده، قادر خواهيد بود:
– نيازها را شناسايي كنيد
– نيازها را از نظر اولويت درجه‌بندي كنيد
– مهمترين را انتخاب كنيد
– موافقت همكاران را درباره اهميت هر يك از نيازها جلب كنيد (راجر كافمن و جري هرمن، ۱۵۴، ۱۳۷۴)


عتیقه زیرخاکی گنج