گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

با سلام

این تحقیق در ۱۶ اسلاید پاورپوینت و ۱۰ صفحه متن با موضوع : تأثیر سطح کودگیاهی مختلف بر ویژگی رشد رازیانه و salvia و روغن های ضروری شان توسط خانم راضیه محرابی و با استاد راهنمائی دکتر خورگامی تهیه و تنظیم شده است .

گزیده :

 بررسی ای در مقایسه تأثیر کودگیاهی طبیعی در سه سطح اجرا شد یعنی (۶ و ۱۲ و ۱۸ m 3/frd ) و کوددهی معدنی (۱۵۰ kg سولفات آلومینیوم، kg 150 سولفات آلومینیوم، kg 150 مونو فسفات کلسیم و kg 50 سولفات / fed پتاسیم) در رشد و باردهی رازیانه تلخ (Foeniculum Vulgarevar . Vulgarc Mill) و مریم گلی مصری (Salvia officinalis)، در فصول ۲۰۰۴ / ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ / ۲۰۰۴ و در ایستگاه مزرعه. آزمایشی مرکز تحقیق ملی، در shalakan kalubia اداره شد. این نتایج پیدا کرد که همه سطوح کودگیاهی به طور چشمگیری ارتفاع گیاه تعداد شاخه ها، وزن های خشک و تازه گیاهان و روغن (%) در دانه های رازیانه و گیاه مریم گلی را افزایش داد، همچنین دانه، گیاه و روغن، گیاه / ml و L/fed را به ترتیب در رازیانه مریم گل به بار آورد. همانطور که با کوددهی معدنی مقایسه شد. با افزایشی سطوح کود گیاهی پارامترهای بررسی شده را افزایش داد و لیکن، سطح بالا به طور چشمگیری در بیشتر موارد در پایین ترین سطح بالا بود. ۱۵ جزء در روغن دانه رازیانه مشخص شدند، برخی از آنها اجزای اکسیژن دار شده بودند اما شامل بیش از دو برابر درصد اجزای هیدروکربن ها شدند


عتیقه زیرخاکی گنج