امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر

 

فصل ۶

ويژگيهاي تحليلي نگاشت

۶.۱       جبر مختلط

هميوغ مختلط

تابعهاي متغيير مختلط

خلاصه

۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان

توابع تحليلي

خلاصه

۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي

انتگرال هاي پربندي

اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس

نواحي همبند چند گانه

فرمول انتگرال کوشي

مشتقها

قضيه ي موره آ

خلاصه

۶۵    بسط لوران

بسط تايلور

اصل انعکاس شوارتز

ادامه ي تحليلي

سري لورن

خلاصه

۶-۶  نگاشت

انتقال

چرخش

انعکاس

نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار

خلاصه

۶-۷            نگاشت همديس

خلاصه


عتیقه زیرخاکی گنج