گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر
نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM
تعداد صفحات:۳۲
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:

در اين مقاله نظريه هاي كنترل مديريت اصلي بررسي مي شوند و شش نمونه غالب شناسايي مي گردند. نمونه هاي كنترل شناسايي شده مقايسه مي شوند و در رابطه با (EEM)  مدل برتري EFM  براي بررسي كردن اينكه آيا EEM مي تواند بعنوان مدل كنترل مديريت پذيرفته شود تحليل مي شوند . بر اساس تحليل ، مزايا و نيز معايب EEM بعنوان مدل كنترل بحث مي شوند.
از شروع قرن بيستم، جايي كه نظريه پردازان مديريت پيشين مثل تايلور، امرسون و چرچ ايده هاي اساسي كنترل را ارايه دادند، مفاهيم و چهارچوبهاي نظريه كنترل مديريت بطور مداوم تغيير كردند . چنانكه گروه تحقيق بري (Berr) (1998) به آن اشاره مي نمايد، مطالعه اوليه كنترل و مديريت بنظر مي رسد كه ريشه در نمونه عملي گرايانه بجاي مكانيكي در راستاي نظريه هاي مديريت و سازمان كلي ديگر داشت كه در بعضي دوره غالب بودند. معهذا، مطالعه نوشتجات در خصوص موضوع نشان ميدهد كه طيّ چند دهه گذشته، نقطه نظرات جايگزين مختلف بر اساس مجموعه مفاهيم و فرضيات مختلف ارايه گشته اند.
TQM فلسفه مديريت نسبتاً جديد مي باشد كه از روش بمراتب باريكتر و مكانيك گرايانه شناخته شده بعنوان كنترل كيفي آماري ارايه شده با شوارت نسبت به روش كلي نگر و انسانگرايانه به موجب اصطلاح TQM تكامل يافته است . طي پنج درصد گذشته فرضيات و نمونه هاي اساسي بطور مداوم موازي با تغييرات نمونه ها در داخل نظريه كنترل مديريت و سازمان تغيير يافته اند.

علي رغم افزايش تأكيد بر روي TQM طي دهه ۸۰ و ۹۰ و علي رغم حقيقتي كه كيفيت برنامه اصلي براي مديران عالي گرديد، تلاش هاي نسبتاً محدودي در خصوص تحقيق (جستجو) ، انعكاس و تحليل چهارچوب TQM ديده شده از ديدگاه نظري وسيعتر وجود داشته اند. در واقع، اين همچنين يكي از نقدهاي عمده بود كه حركت كيفي اغلب از نظريه پردازان مختلف طي قسمت وسطي و آخر دهه ۹۰، مخصوصاً از نظريه پردازان سازمان دريافت كرد.
گرچه پي مي بريم كه اكثر نقدها از نظريه پردازان سازمان غير معقول هستند، زيرا آن اغلب بر اساس آگاهي ناكافي درباره حركت كيفي و فرآيند شوي TQM مي باشد، باور داريم كه دو عرصه مي‌توانند و بايستي بطور متقابل با يادگيري از يكديگر منتفع گردند. در اين خصوص نقدهاي معتبر ممكن است فرآيند يادگيري را تحريك نمايند و اميدواريم كه اين مقاله  مي تواند تحقيق جديد را كه آگاهي از TQM و نظريه سازمان را يكپارچه مي سازد شروع سازد.
با اين ملاحظه در زمينه، هدف كلي مقاله مقايسه كردن تفكر معاصر در داخل نظريه هاي كنترل مديريت ، محتواها و مفاهيم / اصول اساسي يكي از مدل هاي پاداش كيفي برجسته، مدل برتري EFQM مي باشد. در اين مقاله، فرض خواهيم كرد كه مدلهاي پاداش كيفي سرشناس مثل مدل بالدريگ و مدل برتري اروپايي آخرين مرحله در تكامل نظريه هاي مديريت را منعكس مي سازند.
اهداف اين مقاله عبارتنداز:
۱)بررسي كردن بعضي از نظريه هاي كنترل مديريت اصلي، و بر اساس بررسي نوشتجات .
۲)بررسي كردن اينكه آيا مدل برتر EFQM قابل مقايسه با تفكر جاري درداخل نظريه هاي كنترل مديريت مي باشد.
۳)بررسي كردن احتماليت و نيز قابليت تطبيق مدل بعنوان مدل كنترل مديريت.


عتیقه زیرخاکی گنج