گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

این فایل با فرمت ورد وقیمت۹۰۰۰تومان وتعداد صفحات ۱۵۱ صفحه در ارتباط با صنعت سنگ بری میباشد.از طرفي ديگر فرهنگ مشتري بر ساخت وكيفيت توليد اثر مي گذارد. در بازارهاي داخلي صنعت سنگبري با هر كيفيتي سنگ را توليد وتوزيع كند مشتري دارد وكيفيت هنري وفني سنگ در مرتبه دوم اهميت دارد ليكن در بازار رقابت آميز بين المللي وضع به كلي فرق مي كند. قدر ت انطباق با شرايط متغير خريدار نقش محوري دارد در چنين بازاري توليد كننده همواره به فكر ابداع وچاره انديشي براي حضور پر رنگتر وجذب خريدار .دارد در اين عرصه مطمئنا ضعف توليد وبسته بندي وتوزيع توليد كننده را از صحنه رقابت محو مي سازد. در اين خصوص صادرا ت علوه بر اين كه يك مزيت اقتصادي است محرك ابداع ونوآوري وزمينه ساز توسعه تكنولوژي جديد .است برنامه ريزي براي ،صادرا ت يعني توسعه بازار از داخل به ،خارج سرآغاز تحول در صنعت سنگبري ماست. اين صنعت براي تامين نيازهاي ،توسعه چند عامل اساسي لزم .دارد بايد تصور خود از حرفه وحساسيت هاي مربوط به آن را تغيير دهيم. از تجربه هاي موفق صادركنندگان نامدار جهان استفاده كنيم. چشم اندازهاي تخصصي خود را وسعت بخشيم از عوامل تاثير گذار وشكل دهنده صادرا ت آگاه شويم وخطوط توليد خود را با سبكها وسليقه هاي معماري نوين متناسب مي .سازيم


عتیقه زیرخاکی گنج