گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 286 views
  • بدون نظر

این فایل با فرمت pdfوبا قیمت۶۰۰۰تومان وکاملأ فارسی با تعداد ۱۵۲صفحه درارتباط با فرایندهای خالص سازی گاز طبیعی تحقیق شده است.با رشد روز افزون صنایع در دنیا به ویژه در کشورهای صنعتی ونیاز شدید به انرژی ،اغلب کشورها به دلیل مختلفی از جمله فراوانی و پراکندگی میادین گاز طبیعی در جهان،هزینه کمتر استخراج ،قیمت مناسب وقابلیت رقابت آن با سایر منابع انرژی آلایندگی کمتر محیط زیست در قیاس با سایر سوختهای فسیلی ونیز به دلیل روند سریع کاهش ذخایر سوختهای فسیلی،درصد جانشینی گاز طبیعی با سایر منابع انرژی وسوختهای فسیلی ازجمله نفت برآمدند.اما این منبع انرژی با توجه به اهمیت آن دارای ناخالصی هایی نیز می باشد. ترکیب گوگردی که در گاز طبیعی نفت خام ویا محصولات گرانیک یافت می شوند اصولأ به صورت گوگرد عنصری،هیدروژن سولفید،مرکایتان،سولفیدها با زنجیره باز یا آلکن سولفیدها وسولفیدهای آرماتیک دیسولفیدها،سولفیدهای حلقوی اشباع وتیوفین ها می باشند.


عتیقه زیرخاکی گنج