گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري

يكي از مهمترين زير مجموعه يا زير سيستمهای شهري ، سيستم حمل و نقل مي باشد و اگر خواسته باشيم پيشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مكاني را مورد سنجش قرار دهيم ، بايد نظري به سيستم دسترسي ها و شبكه بندي آن مكان بيافكنيم .

در هر اجتماع انساني در مكانهاي گوناگون چه شهري يا روستايي ايجاد امكانات آمد و رفت از ضروريات اجتناب ناپذير به شمار مي آيد و در اين حركتها نيز سعي بر اين است كه با حمل مايحتاج انسان مسائل مورد نظر را نيز حل نمايند. حال اگر سيستمي استوار پديد آيد كه بتواند اين رفت و آمدهاي انساني و حمل كالاهاي مورد نياز آنها را در اين فضا به صورت صحيح تنظيم نمايد ، مي توان از يك برنامه ريزي حمل و نقل صحبت به ميان آورد . به بيان ديگر مي توان گفت : برنامه ريزي حمل و نقل ، فن نظام يافته اي از تجزيه و تحليل ، تشخيص و راهكار در حمل و نقل و ترافيك است .

برنامه‌ريزي فعاليتي است كه توسط انسانها و براي آنها انجام مي‌شود. برنامه‌ريزي آينده‌گرا بوده و خوش‌بينانه است. برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي شامل تنظيم الگوهاي قضايي در راستاي زمان است. آرايش فضاها برنامه‌ريزي نيست: بلكه هدف فرآيند ديگري است كه فرايند برنامه‌ريزي نام دارد. برنامه‌ريزي حمل و نقل قسمتي از اين فرايند است.

هدف كلي آن ايجاد ايمني و سيستمي كارا و مناسب در ارتباط با نيازهاي جاري و آينده و اولويتهاي جامعه است . اين برنامه موجب تحرك در توسعه اقتصادي و اجتماعي خواهد شد. كلمه ترافيك ،  خود گوياي تبادل فرهنگي و اقتصادي و بالطبع حركت انسانها و كالا از نقطه اي به نقطه ديگر است .

بديهي است كه انسانها براي رفع نيازهاي خود احتياج به احداث معابر ، همچنين تهيه وسائط نقليه با نگاهي دقيق و موشكافانه به موضوع خواهند داشت و چنان كه پيداست بدون يك برنامه ريزي دقيق حمل و نقل مناسب رفع نيازها و اشكالات موجود ممكن نمي شود .حال اين پرسش را مي توان داشت که از يك برنامه ريزي حمل و نقل چه انتظاري ميرود ؟ و يك برنامه ريزي حمل و نقل چه اهدافي را بايد دنبال نمايد ؟

 

طي ۳۰ سال اخير حجم وسيعي از اطلاعات جمع‌آوري شده و كتابها و مقاله‌هاي زيادي درباره فرايند برنامه‌ريزي حمل و نقل نوشته شده است. چند نمونه از اين كتابها جزو مراجع آورده شده و به خوانندگان علاقه‌مند توصيه مي‌شود به آنها رجوع كنند. يكي از اين مراجع مقدمه‌اي بر پيش‌بيني تقاضاي حمل و نقل شهري (متن خودآموز) است كه بخشي از مطالب اين فصل با تغييرات از آن گرفته شده است (۱۹۷۷، FHWA).

برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري فرايندي است كه به تصميم‌گيري درباره سياستها و برنامه‌هاي حمل و نقل منجر مي‌شود. هدف از فرآيند برنامه‌ريزي حمل و نقل، تهيه اطلاعات موردنياز براي تصميم‌گيري درباره زمان و مكان اصلاحاتي است كه بايد در سيستم حمل و نقل ايجاد شود تا سفر و الگوهاي توسعه زميني، هماهنگ با اهداف و مقاصد جامد ترفيع و بهبود يابند.

برنامة كاري هماهنگ دو نقش دارد. كليه اقدامات برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري و وابسته به حمل و نقل را كه براي سال بعد يا دو سال بعد پيش‌بيني مي‌شود، مشخص مي‌كند و كارهايي را كه با ياري دولت مركزي بايد انجام شود تعيين مي‌كند.

طرح جامع حمل و نقل

در تدارك جامع حمل و نقل به منظور هدايت اصلاحات در سيستم حمل و نقل، دو بخش وجود دارد. بخش مديريت سيستمهاي حمل و نقل و بخش بلندمدت كه اين دو براي تعيين برنامة اصلاح حمل و نقل با يكديگر همكاري مي‌كنند.

۱- بخش مديريت سيستمهاي حمل و نقل

كلمه كليدي در اينجا مديريت است. بخش مديريت سيستمهاي حمل و نقل تا آنجا كه امكان دارد به مؤثرسازي سيستمهاي حمل و نقل موجود و به پيش‌بيني نيازهاي كوتاه مدت حمل و نقل مي‌پردازد. خودروها، تاكسي‌ها، كاميونها، پايان‌ها، حمل و نقل عمومي، عابران پياده و دوچرخه‌ها، همگي بخشهايي از سيستم حمل و نقل شهري هستند. چهار استراتژي اصلي براي افزايش كارايي سيستم عبارت از: اقدامهايي براي اطمينان از استفاده مؤثر از فضاي موجود جاده، اقدامهايي براي كاهش استفاده از وسيله نقليه در مناطق پر ازدحام، اقدامهايي براي افزايش خدمات حمل و نقل عمومي و اقدامهايي براي اصلاح كارايي مديريت داخلي.

ابزار برنامه‌ريزي براي استفاده برنامه‌ريزان حمل و نقل به منظور تجزيه و تحليل جزئيات راه‌حلها و ارائه توصيه‌هاي منطقي به تصميم‌گيرندگان توسعه يافته‌اند. به دليل اهميت اين بخش، فصلي جداگانه به اين عنوان اختصاص يافته است. پایان نامه برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري ، درقالب word و ۱۰۳صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

 

مقدمه

طرح جامع حمل و نقل

۱- بخش مديريت سيستمهاي حمل و نقل

۲- بخش بلندمدت

اصلاح طرح

برنامة بهبود سيستم حمل و نقل

فرآيند استمرار

مرور نيازهاي اطلاعاتي

محدوده مطالعه

فعاليتهاي شهري

هندسة شبكه

پيش‌بيني سفر

ابزارهاي برنامه‌ريزي مقدماتي:

روشهاي تجزيه و تحليل جزيي:

مرور فرايند پيش‌بيني سفر

پيش‌بيني‌هاي فعاليت شهري

توليد سفر

روش برازش خطي چند متغيره

تجزيه و تحليل از طريق طبقه‌بندي

توزيع سفر

روش فراتر:

مدل جاذبه

تنظيم كردن دقيق مدل جاذبه

تفكيك سفر

مدل تفكيك سفر به روش توليد مستقيم

مدل تفكيك سفر به روش تبادل سفر

تخصيص سفر

روشهاي تخصيص سفر

طراحي مديريت سيستمهاي حمل و نقل: چارچوب كاري

۱- مقدمه

۲- مديريت سيستمهاي حمل و نقل چيست؟

اهداف، محدودة کار و طرح کلی TSM

نیاز به مدیریت سیستمهای حمل و نقل

برنامه‌ریزی بلندمدت در مقایسه با برنامه‌های مدیریت سیستمهای حمل و نقل

چرخه برنامه‌ریزی مدیریت سیستمهای حمل و نقل

راهبردهای مدیریت سیستمهای حمل و نقل

طبقه‌بندی مدیریت سیستمهای حمل و نقل: ارزیابی تأثیرها

چارچوب کاری مدیریت راهبردی برای (۱۹۸۳، TRB9

مدیریت راهبردی:

تجارب موجود در زمینة آزادراهها

مطالعة موردی: بررسی وضعیت منطقة تجاری مرکزی

مرحلة – جمع‌آوری و بررسی اطلاعات

مرحله – تجزیه و تحلیل مشکلات و تعیین جایگاه آنها

مرحله -شناسایی راهبردهای مناسب و بررسی اقدامات

مرحله – اختصاص بسته‌های مقدماتی

مرحله – تجزیه و تحلیل کارایی مجموعه (پکیج) راه‌حلها و تأثیرهای ثانویه این اقدامات

مرحله – پیشنهاد طرح اجرایی

مدیریت تقاضای حمل و نقل

خلاصه

ایمنی حمل و نقل

۱- مقدمه

۲- مسأله ایمنی بزرگراه

۳- مسئولیت‌پذیری ایمنی

۴- طبقه‌بندی انواع تصادف

۵- برنامه بهبود ایمنی بزرگراه

شناسایی عوامل و مکانهای خطرناک:

اقتصاد حمل و نقل

گسترة اقتصاد حمل و نقل

تقاضاي حمل و نقل

عرضه، تقاضا و تعادل

عوامل مؤثر بر كششها

كششهاي مستقيم و متقابل

مازاد مصرف كننده

سياستهاي قيمت‌گذاري و يارانه

منبع:

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه برنامه ريزي حمل و نقل شهري را براتون گذاشتم  موضوع اصلي در اين مبحث، برنامه ريزي حمل و نقل نقش بسيار مهم و اساسي در برنامه ريزي شهري داشته و يكي از اساسي ترين بخشهاي برنامه ريزي جامع شهري است و هدف آن رسيدن به اهداف معيني در ارتباط با توسعه همه جانبه شهري است ، اين برنامه ريزي  فرآيند مداوم توسعه با طراحي يك سلسله عمليات جهت دستيابي به اهداف شهري و به منظور ايجاد بهترين سطح تعادل همه عناصر حمل و نقل پديد مي آيد.   شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

برنامه ريزي شهري

برنامه ريزي شهري از جامعيت خاصي برخوردار ميباشد و محتواي آن به نسبت عمق ارتباطي که با محيط شهر و ساکنان آن دارد، بسيار گسترده است. شايد کمتر دانشي را بتوان يافت که اينچنين با رسته هاي مختلف علمي در ارتباط باشد، از آنها بهره گيرد و در عين حال براي خود رشته اي مستقل باشد. برنامه ريزي شهري يک سيستم است. سيستمي کار عناصر و اجزائي تشکيل گرديده  که با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر يکديگر تأثير مي گذارند. ولي بر وي هم صورت واحدي پيدا مي کنند. لذا، با چنين بينشي که بر اين دانش مرتب است، تأليف يک يا چند کتاب نمي تواند بيانگر کليه اصول محتوايي،  ضوابط، ارتباطات و خصوصيات آن باشد.

برنامه ريزي شهري، به دليل پويندگي انسان، دانشي پويا است که روز به روز تحول بيشتري يافته و زمينه هاي مساعدي را جهت پژوهش و تحقيق به وجود مي آورد؛ و با توجه به دور  تسلسلي که دارد، نمي توان يکجا و به يکباره به تعريف و توضيح آن پرداخت و کتابي را فراهم آورد که به نحو کامل، برنامه ريزي شهري را معرفي کرده، و کليه نکات آنرا يادآور شده باشد. بلکه، تنها مي توان به توضيح در مورد قسمتهايي از آن پرداخت.

از نظر تاريخي، سابقه برنامه ريزي شهري به ادوار بسيار دور مي شد. ولي سابقه مدون و مطالعه و تجريه و تحليل علمي آن به دوران پس از انقلاب صنعتي و خاصه قرن حاضر و به نحوي اختصاصي تر به دهه اي اخير مي رسد. برنامه ريزي شهري، در رابطه با توسعه شهرها، افزايش جمعيت آنها و تأثير ماشينيسم بر حيات شهرها و ساکنين آنها، هر روز از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد. شهرها با محيط منطقه اي و نواحي اطراف خود در ارتباطند و از کليه شرايط آنها، اعم از اقليمي و طبيعي، عوامل فرهنگي و اجتماعي و عوامل معيشتي و اقتصادي تأثير مي پذيرند و بر آنها نيز بطور متقابل تأثير مي گذارنيد.چنين رابطه و نظامي در اثر توسعه يکباره فيزيکي و افزايش انفجار آميز جمعيت شهرها، نظام شهرنشيني را با بحران و آينده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همين عوامل، بر اهميت برنامه ريزي شهري و لزوم تحقيق  و تفحص بيشتر در رابطه با آن مي افزايد.

هدف از تدوين کتاب حاضر، بيشتر معرفي و بيان اصول مقدماتي برنامه ريزي شهري است، و به هيچ وجه ادعاي آن که با نوشتن اين کتاب، کليه نکات برنامه ريزي شهري يا مقدمات آن آورده شده، يا حتي با عنوان مطالبي چند در بعضي از موارد آن توضيح کاملي فراهم آمده است، معنائي ندارد. اين کتاب ضمن معرفي اصول مقدماتي برنامه ريزي شهر، رابطه عناصر مختلف موثر در آن در مورد بررسي قرار داده و روند مطالعاتي، تعاريف، اصطلاحات ، و ارتباطات آن را به عنوان زمينه هايي جهت شروع مراحل بعدي تحقيق و تتبع در برمي گيرد.

در تدوين اين کتاب، ضمن استفاده از منابع و ماخذ داخلي و خارجي، به ميزان قابل توجهي از پژوهشها و تجربيات شخصي استفاده شده و موضوعات مطروحه و تجزيه و تحليل مباحث مربوط به آنها به نحوي انجام گرفته که اساس محتوايي درس «مباني برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي» در دانشکده هاي معماري و قسمت شهرسازي درس «مباني معماري و شهرسازي» در دانشکده هاي عمران را بپوشاند.

مفهوم شهر و شهرسازي

محيط زيست داراي مفهومي جامع است. در حاليکه شهر و شهرسازي تصوير محدودي از آنرا در اذهان زنده مي کند. مفهوم محيط زيست، شهر و شهرسازي و تمام آنچه را که از اين پديده مي شناسيم، در برمي گيرد.

شهر يکي از پديده هاي بشري در محيط زيست به منظور اسکان، تأمين معيشت، داشتن روابط اجتماعي و اقتصادي و مانند آنهاست ولي اولين آن نمي باشد. انسان خود محيط سکونتش را فراهم کرده و خود به ايجاد و نحوه زندگي در آن اقدام نموده است. احساس لزوم تثبيت در يک نقطه به زندگي در کنار يکديگر و لازم ملزومات آنها، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محيط طبيعي و داده هاي ساختماني محيط اطراف خود، به ايجاد مسکن دست بزند. ده نشيني و شهرنشيني، يکي از اقسام نحوه زندگي بشر بر سطح زمين و به عنوان استقرار ثابت بشر در محيط زيست است. بنابر نظر بسيارب از صاحبنظران و خاصه جغرافيدانان، نحوه زندگي بشر و سکونت او، داراي دو تقسيم بزرگ کوچ نشيني و يکجا نشيني است که اهم آنها بقرار زير است:

         کوچ نشيني بر مبناي صيد و شکار

         کوچ نشيني بر مبناي زندگي شباني

         کوچ نشيني بر مبناي ييلاق و قشلاق

         کوچ نشيني بر مبناي مهاجرت شباني

         کوچ نشيني بر مبناي کشاورزي ابتدائي

         يکجانشيني بر مبناي کشاورزي و به گزيني مواد کشاورزي

از ديدگاه ديگر، نحوه استقرار انسان در کره زمين بر اساس زندگي در مساکن متحرک، مساکن نيمه متحرک و مساکن ثابت استوار است. زندگي ثابت و ايجاد ده همراه با کشاورزي آغاز مي شود، که از شرايط اوليه آب کافي، خاک مساعد و موقعيت مناسب بوده است. ايجاد و پراکندگي روستاها  و استقرارشان در نقاط مختلف، افزايش مبادلات و توليدات کشاورزي و عوامل ديگري که اشاره خواهد شد، منجر به پيدايش نوع ديگري از زندگي يکجانشيني يعني شهرنشيني شده است.

 در حال نيز، با آنکه شهرنشيني روزبروز در حال توسعه است، ولي هنوز قسمت اعظم جماعات انساني در سراسر دنيا در روستاها زندگي مي کنند. اهميت توجه به روستاها کمتر از اهميت توجه به شهرها نيست. وجود روستاها از شرط اصلي شهرنشيني و تأمين کننده مواد کشاورزي و دامي آن است.

اجتماع انسانها در هر مکان و در هر زمان و بهر منظوري که بوده باشد، تحت‌ تأثير روابط آنها با يکديگر و همچنين با ساير جوامع بوده است. همچنانکه شهر جزئي از حوزه محيط زيست است روستا نيز جزء ديگر آنست. شهر و روستا هر دو بر يمديگر تأثير مي گذارند، و محيط نيز هر دو موثر است.

در برنامه هاي شهرسازي و تدوين برنامه هاي مختلف براي شهر، نبايستي شهر را به صورت تافته اي جدا بافته از منطقه اش در نظر بگيريم؛ و ارتباطات مرئي يا نامرئي شهرها و روستاها را فرانوش کنيم. هدف بيشتر بر اين اصل قرارداد که برنامه ريزيهاي شهري و روستايي و منطقه اي پا به پاي هم و همگام با هم پيش روند. همانطور که هر يک از تأسيسات شهر از ديدگاه برنامه ريزيها و طرح ريزي هاي شهري بايستي منطق و اساس مخصوص بخود را دارا باشند، شهرها و روستاها نيز بايد مکان مخصوص بخود را داشته باشند. وجود شهرهاي مملو از جمعيت و انباشته از انواع آلودگيها و دست و پنجه نرم کردن شهرنشينان با مشکلات و ومسائل شهري، يکي  از دلايلش عدم توجه به روستاهاست. چنانچه براي شهر و روستاها هماهنگ با يکديگر برنامه ريزي شوذ، و شهرها همه گونه امکانات و اعتبارات و احتياجات نواحي روستايي را در اختيار خود نگيرند، ضمن آنکه از شدت مشکلات و مسائل شهري کاسته خواهد شد، روستاها نيز خالي از سکنه نخواهند گرديد. پایان نامه برنامه ريزي شهري ، درقالب word و ۳۳۰صفحه  جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه برنامه ريزي شهري را براتون گذاشتم  موضوع اصلي در اين مبحث، محلات شهري است که در دل خود، واحدهاي مسکوني را مي پرورانند، چگونگي استقرار تأسيسات مورد نياز مسکوني در سطح محله ها، بايستي به نحئي باشد که بتواند پاسخ گوي نيازهاي اصل جمعيت بوده و جمعست نيز از نظر موقعيت بآساني بتواند به آنها دسترسي پيدا کندو اين موضوع در مورد کودکستانها و اصفال کودکستان رو تا محل کار شاغلين و نيازمنديهاي عمومي ساکنين مطرح مي باشد. موقعيت پارکها، مراکز آموزشي، مرکز خريد و امثال آنها نيز، در رابطه با همين عوامل است.  شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج