گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این قرارداد به صورت زیر تهیه شده وامیدواریم که مورد توجه شما واقع شود:

اين قرارداد باستناد صورتجلسه استعلام بهاء/ کمیسیون مناقصه / کمیسیون ترک تشریفات مناقصه مورخ …………………….. و باستناد بخشنامه شماره ۱۰۳۵۵۶/۱۰۰- ۰۷/۱۱/۱۳۸۷ معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بين …………………………..بنمایندگی ……………………………….  به آدرس ……………………….. که   من بعد در اين قرارداد   «خريدار» ناميده مي شود از يك طرف و شرکت …………………………….. به شماره ثبت  ……………………..  شناسه ملی ……………….. کد اقتصادی ………………………..  به آدرس ………………………………………… که من بعد در اين قرارداد  «فروشنده»  ناميده مي شود به نمايندگی ……………………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………….. کد ملی ………………………… که بموجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره …………………… مورخ …………………. اختيار امضاي اين قرارداد را دارد، از طرف ديگر تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد
ماده دو  – موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش نرم افزار ………………….
ماده سه-   مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد )  بحروف) مبلغ  ……………………………………………………………  ریال و (بعدد) مبلغ …………………………………… ريال مي باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمعاً مبلغ …………………………………… ریال می باشد  که مبلغ هر یک از آیتمهای قرارداد شامل خرید، نصب و راه اندازی و آموزش به شرح ذیل می باشد و پس از اخذ تاییدیه نصب کامل و پس از کسر کسورات قانونی به فروشنده تابع ماده شش این قرارداد پرداخت خواهد گردید:
الف) خرید مبلغ …………………………………… ریال
ب) نصب و راه اندازی مبلغ …………………………. ریال
ج) آموزش ، گارانتی و نگهداری در مدت دوره تضمین مبلغ ………………………………………. ریال
ماده چهار  – مدت قرارداد :
مدت اجرای موضوع قرارداد از تاریخ ……………………………… لغایت ………………… به مدت …… ماه کامل شمسی می باشد که برنامه زمانبدی تحویل، نصب ، راه اندازی ، آموزش و نگهداری به شرح ذیل می باشد:
الف) تحویل ظرف مدت ……. روز از تاریخ انعقاد و مبادله قرارداد (……………………….).
ب) نصب ظرف مدت …………….. روز از تارخ تحویل (……………………………..).
ج) آموزش و نگهداری در دوره تضمین.
تبصره : مدت این قرارداد تابع ماده ۱۲  قرارداد یا موافقت خریدار در مواردی که علل تاخیر متوجه فروشنده نباشد، قابل تغییر خواهد بود.

ماده پنج   –  ناظر نرم افزار :
اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان ناظر نرم افزار می باشد.  هر گونه تغییرات در ساختار نرم افزار با نظارت و اطلاع ناظر صورت می گیرد و تمامی پرداخت ها منوط به تأیید ناظر است.
ماده شش   -شرايط پرداخت :
١ -پيش پرداخت :
در صورت درخواست فروشنده بیست و پنج (۲۵%) مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره تضمین مورد قبول خریدار (ضمانت نامه بانکی) حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین به فروشنده پرداخت می شود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهای فروشنده کسر و تضمین مربوطه به تدریج  به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.
٢ -پرداخت صورتحساب:
فروشنده همزمان با تحویل نرم افزار موضوع قرارداد، صورتحساب نرم افزار تحویلی را به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحساب فروشنده منضم به صورتمجلس تحویل نرم افزار از ناحیه ناظر قرارداد مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید.
ماده هفت-    تضمين حسن انجام تعهدات :
بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، فروشنده مکلف است همزمان با امضاء قرارداد تضمین مورد قبول خریدار معادل ۱۰% مبلغ اولیه قرارداد به خریدار تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که خریدار تعیین می نماید، واریز و رسید آن را ارائه نماید.
تضمین حسن انجام تعهدات یا سپرده مذکور ظرف مدت سی روز پس از انقضای دوره تضمین و با تأیید نماینده خریدار و رعایت مفاد ماده پانزده آزاد می گردد.
ماده هشت – گارانتی و خدمات پس از فروش:
کیفیت و کارائی صحیح نرم افزار موضوع قرارداد  برای مدت ………….. از زمان تحویل نرم افزار موضوع قرارداد از طرف فروشنده تضمین می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود.
پس از پایان دوره تضمین، این خدمات در قالب قرارداد پشتیبانی سالانه به مدت مورد توافق ارائه خواهد  گردید که هزینه آن  حداکثر تا ۲۰% مبلغ کل قرارداد با توافق طرفین تعیین خواهد گردید و در زمان عقد قرارداد پشتیبانی هزینه ها در بازه زمانی ماهانه پرداخت خواهد گردید.
ماده نه – تعهدات فروشنده :
۹-۱)  فروشنده متعهد می گردد مراحل نصب، راه اندازی و راهبری نرم افزار را  به ۲ نفر از کارشناسان خریدار که به فروشنده معرفی می شوند آموزش دهد و مستندات مکتوب آن را در شروع قرارداد به خریدار تحویل دهد.
۹-۲)  فروشنده متعهد می گردد رازدار و امانت دار خریدار باشد و کلیه اطلاعات و فعالیت های خریدار را بصورت محرمانه تلقی نماید.
۹-۳)  فروشنده موظف است کلیه اشکالات پیش آمده نرم افزاری را در کمترین زمان ممکن پس از اعلام خریدار برطرف نماید.
۹-۴)  فروشنده موظف است به مدت ……………. سال نرم افزار موضوع قرارداد را پشتیبانی رایگان نماید. این پشتیبانی شامل نصب و راه اندازی، آموزش، رفع اشکال در کمترین زمان ممکن با پشتیبانی راه دور به صورت لحظه ای در کمتر از ۴۸ ساعت، ارائه نسخه های جدید نرم افزار می باشد.
۹-۵) فروشنده هيچگونه تعهدي در قبال اشكالات مربوط به شبكه كامپيوتري و مسائل ايجاد شده توسط نرم‌افزارهاي ديگر را نخواهد داشت.
۹-۶)  فروشنده موظف است پس از اتمام جلسات آموزشي قيد شده در بند «ج»  ماده ۳ این قرارداد، صورت جلسه تكميل آموزش (فرم چك ليست آموزشي) به تأييد ناظر قرارداد برساند.
ماده ده – تعهدات خریدار:
۱۰-۱) خریدار متعهد است برای نصب نرم افزار، سخت افزار لازم را بر اساس ساختار ارائه شده از طرف فروشنده ارائه نماید.
۱۰-۲) خریدار موضف است نماینده تام الاختیار را به عنوان مسئول نرم افزار به فروشنده معرفی نماید تا در مراحل مختلف نصب و آموزش هماهنگی های لازم با ایشان صورت پذیرد.
۱۰-۳)حقوق مادی و معنوی نرم افزار خریداری شده متعلق به شرکت ……………………… است و خریدار متعهد به حفظ حقوق یاد شده و انتقال ندادن آن به دیگران است.
۱۰-۴) خریدار متعهد است هر نوع تغییر در تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ای را از قبل به اطلاع فروشنده برساند و با وی هماهنگی نماید. مسئولیت مشکلات ناشی از حوادثی نظیر قطع برق و اشکالات سخت افزاری، اختالات ناشی از ویروس، تخریب پرونده های اطلاعاتی توسط کاربران نرم افزار و سایر نرم افزارها، عدم استفاده از امکان تهیه نسخه پشتیبان(Backup)   به عهده خریدار است. در عین حال فروشنده نهایت تلاش و مساعدت لازم جهت جبران مشکلات را به عمل خواهد آورد.
۱۰-۵) خريدار متعهد مي‌شود كه كليه تمهيدات لازم در ارتباط با نصب برنامه از جمله سيستم عامل و حداقل مشخصات سخت‌افزاري پيشنهادي از جانب فروشنده را براي نصب نرم‌افزار آماده نمايد و نيز تمهيدات مربوط به آموزش كاربران را در اختيار فروشنده قرار دهد.
۱۰-۶ ) در صورت بروز هرگونه اشكال در روند عادي اجراي برنامه بويژه در مواردي كه عملكرد و يا گزارشات برنامه مطابق با روند عادي و مورد انتظار نباشد، خريدار متعهد است در اولين فرصت فروشنده را در جريـان امر قرار دهد.
۱۰-۷)  خريدار متعهد است هر گونه تغييرات اساسـي نظير تعويـض سيستـم عامل يا نصب برنامـه‌هاي ويـژه را بـا همـاهنـگي كارشناس پشتيباني مربوطه انجام دهد.
۱۰-۹)  خريدار متعهد مي گردد كتباً نماينده‌اي را بعنوان مديرسيستم به فروشنده معرفي نمايد و در صورت تغيير مديرسيستم نيز، مراتب را كتباً به فروشنده اعلام نمايد.
شرايط پيشنهادي براي مدير سيستم شامل موارد زير مي‌باشد: 
۱) تسلط به شبكه‌هاي كامپيوتري. 
۲) آشنايي با سخت افزارهاي كامپيوتري. 
۳) آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي. 
۴)ترجيحاً داراي تحصيلات در زمينه كامپيوتر.
ماده یازده –   جريمه تأخير :
هر گاه فروشنده در تحويل نرم افزار موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمان بندي ماده سه قرارداد، تأخيرداشته باشد، جرائمي به شرح زير به اوتعلق خواهدگرفت که از محل مطالبات و کليه تضمين ها و وثائق وي بدون احتياج به اقدامات قضائي و اداري توسط خريدار قابل برداشت خواهد بود.
الف)  هر گاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك دهم مدت قرارداد تجاوز ننمايد،جريمه متعلقه براي هر روز تأخیر معادل …………………………….. مبلغ قرارداد/ مبلغ …………….. ریال  می باشد.
ب) هرگاه جمع مدت تأخیر از یک دهم مدت قرارداد تجاوز کند، تا یک دهم مدت قرارداد، طبق بند (الف) بالا و برای مازاد آن برای هر روز تأخیر دو برابر میزان تعیین شده در بند (الف) .
در هر حال جریمه تأخیر از میزان ده درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نمی نماید. در صورت تجاوز مدت تأخیر از ۲۵% مدت قرارداد یا جریمه تأخیر از (۱۰%) مبلغ قرارداد، هر کدام زودتر محقق شود، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را نیز فسخ نماید.
ماده دوازده  – حوادث قهريه وغيرمترقبه:
حوادث ناشی از جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات، اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر، زلزله، سیل و طوفانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و بطور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و هیچ فروشنده  قابل و کارآزموده ای از عهده رفع آن برنیاید جزء حوادث قهریه محسوب می شود و فروشنده در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت. مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ شروع حوادث قهریه خریدار را کتباً از علت امر مطلع نموده باشد. خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت تحویل کالا را تمدید نماید. در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد.
در هر حال اگر به علل حوادث قهریه فروشنده ادامه قرارداد را غیر عملی بیابد و یا خریدار به واسطه علل فوق و یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر ممکن تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر برطرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از حوادث قهریه انتظار نرود و یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد فسخ قرارداد را با اعلام کتبی ظرف مدت ده روز به طرف دیگر ابلاغ نماید.
۱- چنانچه مطالبات خریدار و خسارات وارده به خریدار طبق قرارداد از مطالبات فروشنده بیشتر باشد، فروشنده ظرف مدت سی روز پس از فسخ قرارداد، باید این اضافه دریافتی را در قبال آزادی تضمین های خود به خریدار مسترد دارد.
۲- در صورتیکه فروشنده ظرف مدت مذکور نسبت به استرداد مبلغ اضافی مزبور اقدامی ننماید، وجوه مذکور از محل تضمین های فروشنده مستقیماً تأمین خواهد شد.
ماده سیزده  – عدم واگذاري قرارداد :
فروشنده بدون موافقت و اجازه کتبي خريدار حق واگذاري قرارداد کلاً یا جزئاً را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ماده چهارده –    ممنوعيتهاي قانوني :
 فروشنده رسماً اعلام مينمايد که  مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحيه هاي بعدي آن نمي باشد و اعلام می دارد از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه یاد شده، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات ، از عقد قرارداد به مدت پنج سال با دستگاههای دولتی محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

عتیقه زیرخاکی گنج