گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

 در این مقاله با سیستم عامل های بلادرنگ آشنا می شوید.به سیستمی بلادرنگ گفته می شود که صحت درستی یک فرایند تنها وابسته به صحت منطقی نباشد، بلکه به زمانی که در آن اجرا می شود نیز وابسته باشد.در علم کامپیوتر، محاسبات بلادرنگ موضوعی از سیستم های سخت افزار و نرم افزار است که در رابطه با قید زمانی است. مثل پاسخگویی به حوادثی که ناشی از حساسیت های زمانی هستند. در زمانی که سیستم های بلادرنگ با جستجو محاسبات در زمینه های متنوع پا به عرصه گذاشت، انگیزه ای برای گسترش سیستم های موجود با مکانیزم ها و سیاست لازم برای فراهم کردن خدمات قابل پیش بینی به وجود آمد. هم چنین بسیاری از مدل کارهای سیستم بلادرنگ تنظیم تدبیر مناسب الگوریتم های زمان بندی را انجام می دهد.عتیقه زیرخاکی گنج