گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

سلام خدمت دوستان به خصوص دانش آموختگان رشته دام پزشکی، محصولی را که مشاهده میکنید مقاله ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي خرداد براي كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسيب شنوايي شديد است که ۱۲۵ صفحه میباشد. آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي‌گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت‌هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش‌هاي ويژه در حيطه‌هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان‌آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت‌هاي شنوايي است.

                                             فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح پژوهش   

۱-۱-عنوان پژوهش

۱-۲- بيان مسئله     

۱-۳- اهداف پژوهش        

۱-۴- سؤالات پژوهش      

۱-۵- تعريف مفاهيم

فصل دوم: پيشينيه تحقيق    

۲-۱- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي       

۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار

۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار   

۲-۲- خاصيت‌هاي صوتي گفتار    

۲-۳- درك شنيداري گفتار  

۲-۴- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي   

۲-۵- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….    

۲-۵-۱- درآمد       

۲-۵-۲- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .   

۲-۵-۳- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي   

۲-۶- مروري بر اطلاعات و آمار موجود

فصل سوم: روش پژوهش  

۳-۱- نوع پژوهش.  

۳-۲- محيط پژوهش 

۳-۳- جامعه و نمونة پژوهش       

۳-۴- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات

۳-۵- نحوة انجام كار        

۳-۵-۱- پيش‌آزمون  

۳-۵-۲- نحوة ارزشيابي آزمون     

۳-۶- روش تجزيه و تحليل اطلاعات      

۳-۷- نحوة رعايت نكات اخلاقي   

۳-۸- مشكلات اجرايي در انجام طرح     

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش   

۴-۱- درآمد  

۴-۲- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد      

۴-۲-۱- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق       

۴-۲-۲- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان ۳ و ۴ ساله   

۴-۳- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد

۴-۴- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون

۴-۵- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون    

۴-۶- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون    

۴-۷- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون     

۴-۸- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون

۴-۹- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون       

فصل پنجم :‌نتيجه گيري     

۵-۱- بحث و نتيجه گيري   

۵-۲- كاربرد پژوهش

۵-۳- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي   

منابع   


عتیقه زیرخاکی گنج