گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 212 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۲    کد محصول : ۱۰۹۵۳    حجم فایل : ۱۴۵۷ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – فرایند

پروژه در قالب PDF  ودر ۹۲ صفحه خدمت شما

امروزه يكي از راهكارهاي مهم در انتقال گاز طبيعي, استفاده از روش تبديل گاز به فراوردههاي مايع (GTL) ميباشد.

ر سالهاي اخير, پيشرفتهاي قابل توجهي در تكنولوژي GTL بدست آمده است؛

بهطوريكه اين فناوري را به عنوان يك گزينه مناسب و اقتصادي براي بهرهبرداري از ذخاير گازي مطرح ساخته است

  • بازدید : 826 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۲    کد محصول : ۱۱۵۲۳    حجم فایل : ۲۰۲۴ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

پروژه در قالب pdf ودر ۱۰۲صفحه خدمت شما

گاز را به راحتي مي توان از يک مکان به مکان ديگر جاري ساخت و براي شرکت هاي خدماتي که تأمين کننده ي گاز هستند،

به راحتي قابل ذخيره مي باشد.بسياري از مصرف کنندگان نيازي به ذخيره سازي گاز ندارند

اما احتمالاً به يک جريان پايدار و ثابت سوخت از شرکت خدماتي تأمين کننده ي گاز متکي هستند.

  • بازدید : 253 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۸    کد محصول : ۱۱۵۶۵    حجم فایل : ۷۵۲ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – مدیریت حمل و نقل

پروژه در قالب pdf خدمت شما

مقاله حاضر بعنوان مديريت بحران در حوزه حمل و نقل به چگونگي مديريت ترافيك در هنگام وقوع زلزله

و به مشكلات ناشي از تخريب ساختمان ها و معابر شهري و برون شهري و انسداد راهها در آن شرايط پرداخته شد .

همچنين در اين نوشته به وظائف مديريت بحران در قالب تلاشهاي همچون جلوگيري از وقوع بحران ،

كسب آمادگي براي مواجهه با بحران هاي ترافيكي ، تهيه طرحهاي ترافيكي و منابع لازم براي

ايجاد تسهيلات ترافيكي توجه و نويسنده به يكي از مسائل بيار مهم در بحران هاي ناشي از وقوع زلزله،

يعني رفتارهاي انساني افراد درگير در زلزله كه اين افراد شامل رانندگان ، مردم عادي ،

نيروهاي انتظامي كه براي كنترل ترافيك در معابر حضور دارند و نيروهاي امدادي كه براي انجام مأموريت از شبكه معابر استفاده مي كنند

پرداخته و در ادامه به راههاي مواجهه با بحران هاي ترافيكي در هنگام زلز له به مو ضوعاتي همچون آموزش و اطلاع رساني ، تخليه و بازگشايي مسير و رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله اشاره و در پايان پيشن هاداتي در جهت مديريت بحران ترافيكي در هنگام بلاياي طبيعي ارائه گرديد.

  • بازدید : 247 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۴    کد محصول : ۱۱۵۹۰    حجم فایل : ۱۴۵۰ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

پروژه در قالب PDF خدمت شما

نقش شبكه حمل و نقل شهري در مديريت بحران از دو جنبه داراي اهميت است.

جنبه اول، تاثيرات نامطلوب بحران بر بهره برداري از شبكه حمل و نقل شهري و ديگري نقش شبكه حمل و نقل

در كاهش آسيبهاي ناشي از بحران ايجاد شده و خدمات رساني به مناطق آسيب ديده است.

كارايي روشهاي قديمي كنترل ترافيك و مديريت حمل و نقل شهري در شرايط بحراني مطلوب نبوده

كه اين ناشي از عدم به روز بودن اطلاعات شبكه و نيز تاخير در زمان پاسخ است.

  • بازدید : 259 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰۴    کد محصول : ۱۱۸۴۹    حجم فایل : ۱۰۷۱۱ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته عمران – راه و ترابری

پروژه در قالب pdf خدمت شما

در حال حاضر طراحی روسازی اتعطاف پذیر بطور کلی بر مبنای خواص استاتیکی مانند نسبت باربری
کالیفرنیا و میزان توانایی تکیگاهی خاک انجام می گیرد. این خواص بیانگر پاسخ واقعی لایه های روسازی تحت
بار ترافیکی نمی باشد.
بطور کلی سیستم مدیریت روسازی فرودگاهی ،نیازهای دقیق و سریع و موثر وبا ارزش را برای تکنیک های
آزمایشات روسازی برای ذخیره سازی حالات و خواص سازه ای روسازی آسفالتی را انجام می دهد.این تکنیک
ها شامل آزمایشات غیر مخرب برای تغییرشکل ،رادار نفوذ دز زمین و تحلیل طیفی امواج سطحی می باشند.
هدف از این سمینار ارائه تکنیک های معمول مورد استفاده در پهنه آزمایشات غیر مخرب و کاربرد آنها در
آزمایشات روسازی می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج