گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 410 views
  • بدون نظر

کتاب ساختمان داده نیک محمد بلوچ زهی گروه مهندسی دانشگاه  زاهدان
فصل اول در مورد تعاریف ساختمان داده ومرتبه زمانی اجرای برنامه می باشد
فصل دوم در مورد توابع بازگشتی می باشد و محاسبه توابع فاکتوریل و برج هانوی
فصل سوم مربوط به ارایه ها و انواع جستجو ها و روش های مرتب سازی
انواع ماتریس ها و کار با پشته ها و کار با عبارتهای ریاضی
پشته چند گانه و عملوند ها
پیاده سازی پشته با لیست پیوندی
انواع صف و کار با صف  و صف حلقوی
کار با لیست پیوندی
کار با گرافها و همراه با چندین مثال و برنامه


عتیقه زیرخاکی گنج