گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه ۱۰۶ صفحه ای با موضوع بررسی حضور دام در تخریب جنگل ها طرح خروج دام

یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، متعادل کننده گازهای مُضّر در طبیعت است، تأمین کننده نم و رطوبت لازم جهت حیات مراتع و چراگاههاست، جنگل تثبیت کننده و حفظ کننده خاک و گیاه خاک سطحی زمین است. 


علیرغم اهمیت و جایگاهی که جنگل در حفظ تعادل آب و هوایی و نیز تثبیت خاک حاصلخیز و همچنین تأمین مواد غذایی و حفظ علوفه و مرتفع دارد. در اثر ازدیاد جمعیت و شهرنشینی و نیز شیوه های دامداری و استفاده بی رویه ساکنان جنگل و آتش سوزیهای مهیب و غیره این عامل حیات و عامل نگهداره زمین و انسانها در حال کاهش روز افزون است و اقدامات و برنامه ریزی های دولتی و ملّی نتوانسته است، چندان تأثیری در حفظ این نهاد و منبع سرشار ملّی و جهانی داشته باشد. در این کوتاه و مختصر مقصد بررسی حضور دام و تخریب جنگل به وسیله این عامل را داریم. 

فهرست عناوین :

فصل اول
 •  مقدمه 
 •  بیان مساله 
 •  اهمیت مساله 
 •  اهداف تحقیق
 فصل دوم 
 •  سیستم جنگلبانی و تاریخچه 
 •  تاریخچه مدیریت جنگل های شمال 
 •  تشکیل بنگاه جنگل 
 •  تشکیل سازمان جنگلبانی 
 •  تشکیل وزارت منابع طبیعی 
 •  الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی
 •  تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها 
 فصل سوم 
 •  آسیب شناسی طرح خروج دام از جنگل های شمال 
 •  ضرورت اجرای طرح خروج دام از جنگل 
 •  حضور دام و معضل بزرگ در جنگل
 •  حضور دام 
 •  تاریخچه دامداری 
 •  تاریخچه دامداری در ایران 
 •  مشکل حضور دام 
 •  دام و انواع خطرات و آسیب ها به محیط زیست
 •  حضور دام در دامداریهای صنعتی 
 فصل چهارم 
 •  راهکارها و راه حل های اجرائی 
 •  خلاصه
 •  منافع جنگل 
 •  دام 
 •  منابع و مآخذ

عتیقه زیرخاکی گنج