گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۷    کد محصول : ۱۶۸۵۳    حجم فایل : ۹۰ کیلوبایت   

       در اين آزمايش با عنوان « بررسي  پيش تجربي  سياهه مشاوره اي لوئيس سوالهاي شماره ۳ تا۴۵ ( از مقياس اطمينان اجتماعي ) در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر) مي باشد كه تعداد آزمودنيها در گروه نمونه ۲۸۱ نفر است كه از اين تعداد ۱۵ نفرات آزمودني داشتيم و ۱۲۶ نفردختر و ۱۴۰نفر پسر ( در مجموع ۲۶۶نفر) باقي مانده شيوة اجرا دراين آزمايش اين بود كه با فاصلة از هم بنشینند و به هر آزموني يك شماره داده شد واز آنها خواسته تا آن را روي برگه هاي خود بنويسند وبعد ازشنيدن توضيحات درخصوص تكميل پرسشنامه مشغول پر كردن پرسشنامه ها شوند. از آنها خواسته شد تا هيچ سوالي را بدون پاسخ نگذارند. در اين تحقيق از روش آزمون همخواني مجذور كا ( في دو ) استفاده شد سپس از تحليل سوال و تعيين همبستگي هر سوال به نمره ملاك آزمون در خصوص سوالات ۳ و ۴۵ مشخص شد كه سوال ۳ از نوع سوالهاي ديگر نيست و قدرت تشخيص ندارد 


عتیقه زیرخاکی گنج