گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع الحاق شهری سکونتگاههای روستایی پیرامون شهرزنجان که در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

*دارای چکیده به زبان انگلیسی

مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ

چکیده

گرچه در سالهای اخیر آنچه که به ادغام/ الحاق شهری شهرت یافته است، کم و بیش توسط کارشناشان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه یا هدایت دگرگونیهای برآمده از این فرایند در گذر زمان به انجام نرسیده است. بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، این پدیده طی یکی- دو دهه اخیر، در غیاب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتا خودجوش، زمینه ساز الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاههای روستائی در کانونهای شهری، بویژه کلانشهرهای کشور شده است. این مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پدیده الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن- پدیده های خورندگی و خزش شهری- را با نگاهی به رشد بی رویه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاههای پیرامونی آن را مورد بررسی قرار دهد. 

Abstract

Though lately the so-called “annexation” has been more or less a growing debate under urban scholars, there have been few efforts to measure or monitor changes in degree of sprawl over time. Referring to the existing information, this phenomenon, in absence of compatible urban plans, has grown and annexed many rural settlements into the urban and metropolitan centers. Thus, not only the towns and cities have sprawled, but many rural lands and settlements have been changed into the annexed not-rural-not-urban (rurban) communities. This article tries to examine the different dimensions of urban annexation and related phenomena (gobbling and sprawl), with special refer to Zanjan city and two its peripheral villages


عتیقه زیرخاکی گنج