گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه بررسي نيازها و خصوصيات كودكان ۴ تا ۶ ساله  و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان-دانلود راگان بررسي نيازها و خصوصيات كودكان ۴ تا ۶ ساله  و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان-پایان نامه بررسي نيازها و خصوصيات كودكان ۴ تا ۶ ساله  و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان
این فایل در ۷۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگر بزرگسالاني خلاق و با قوة تخيل مي‌خواهيم بايد از سال‌‌هاي اولية زندگي آن‌ها براي اين كار برنامه‌ريزي كنيم. ما كودكان را براي زندگي تربيت مي‌كنيم و هر خصوصيتي را كه در اين سن در آنان تشويق كنيم با آنان مي‌ماند. اگر خلاقيت و قوة تخيل آنان را تشويق نكنيم كودكان به بزرگسالاني خلاق بدل نمي‌شوند
شناسايي مشكل: 
كودكان ظروف خالي نيستند. آن‌ها عقايد و افكار و آرزوهاي خود را براي آفريدن دارند. مسئوليت ما اين است كه مهارتهاي فعلي كودكان و درك آن‌ها را رشد دهيم و با ايجاد فرصت‌هاي تازه اين مهارت‌ها را گسترده‌تر كنيم تا نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش ‌آن‌ها در زمينة تجارب گسترده و وسيع‌تر رشد كند. 
براي كمك به كودكان در جهت نيل به خلاق‌ترين مرحلة ممكن براي آنها كافي نيست مهارتها را به آنها آموزش دهيم يا فرصت‌هايي برايشان به وجود آوريم تا استعدادهايشان را گسترش دهند. همچنين كافي نيست عادات خوب كاركردن را به آنها بياموزيم. بايد به آن‌ها كمك كنيم تا نقاطي را كه علايق و مهارتهايشان منطبق مي‌گردند يعني محل تقاطع خلاقيت خود را تشخيص دهند. 
در اين محل قلمرو مهارتهاي كودك و مهارتهاي تفكر خلاق وي بر روي علايق دروني وي منطبق مي‌شوند. اين تركيب پرقدرتي است زيرا جايي است كه كودك به احتمال بسيار زياد خلاق خواهد بود. 
 
كودكان به فضاي كافي براي كار كردن و منابع در دسترس نياز دارند تا بتوانند از تجاربي كه به آنان ارائه مي‌شود بيشترين بهره را ببرند. فضاي خانه به دليل مأنوس بودن محيط آن براي كودك، در او احساس امنيت ايجاد مي‌كند. از اين رو در نظر گرفتن فضايي جهت انجام كارهاي هنري، امكان رشد و پرورش خلاقيت و در عين حال ايجاد انگيزه و اشتياق در كودك را فراهم مي‌آورد. 
كودكاني كه داراي فضاها و وسايل شخصي هستند، كودكان تواناتر و با اعتماد به نفس بيشتري خواهند شد. آنها ياد مي‌گيرند كه وسيله مربوط به خودشان است و آنها هستند كه از آن استفاده مي‌كنند، پس مي‌آموزند چطور  با آن برخورد كنند و حتي چطور  در حفظ و نگهداري آن بكوشند. 
مبلمان كارهنري فضايي مناسب در اختيار كودك قرار مي‌دهد كه به راحتي به انجام فعاليت‌هاي خويش بپردازد. در اختيار قرار گرفتن اين فضا شخصي براي كودك حس استقلال طلبي را در او پرورش داده و باعث  ايجاد نظم و ترتيب در امور شخصي او مي‌شود. 
در نتيجه طراحي مبلمان كار هنري بايد به گونه‌اي باشد كه در عين رعايت اصول ارگونيكي، ميل و رغبت به انجام فعاليت‌هاي هنري را نيز در كودك افزايش مي‌دهد. 
تعيين هدف: 
جملة هدف: طراحي مبلمان كار هنري (نقاشي، حجم‌سازي و كاردستي) اتاق كودكان پيش دبستاني. 
شرح مسئله: 
بررسي نيازها و خصوصيات كودكان ۴ تا ۶ ساله و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان 
احتياجات: 
– استفادة شخصي كودك 
– تشويق به رعايت نظم و ترتيب در امور 
– ايجاد حس رضايت و راحتي 
– پرورش خلاقيت 
محدوديت‌ها: 
– محدوديت فضاي قرارگيري: يكي از محدوديت‌ها، محدوديت فضايي است. اين محدوديت به علت شكل خانه‌هاي امروزي به وجود آمده است؛ خانه‌هاي كوچك با اتاق‌هاي كوچك. 
– اقتصادي بودن: بيشتر خانواده‌ها تمايل دارند محصولي را كه براي فرزند خود خريداري مي‌كنند بتوانند به مدت طولاني‌تري استفاده كنند و اين به دليل هزينة اوليه‌اي است كه متقبل مي‌شوند. 
ويژگي‌هاي مورد نياز: 
– تطبيق با ابعاد بدني كودك
– امكان دسترسي كودك به قسمتهاي مختلف مجموعه
– جلب توجه به سبب زيبايي و قابل قبول بودن طرح 
– انصاي حس مالكيت كودك
– تعديل حس استقلال طلبي 
تحليل نياز: 
تسهيلات عامل بسيار مهم در پيشبرد برنامة كيفي كودكان است. بايد محل كافي براي نگهداري كارهاي هنري، ابزار و وسايل، كارهاي ناتمام و ارائة نمونة موجود باشد. 
قطعاً براي بهبود نقاشي كودكان به ابزارهاي انگيزش، كمك و تجزيه‌زا نيازمنديم و مسئوليت فعال نمودن اين تجربه‌ها در قسمتي به عهدة فضا و ابزار مناسب است. 
امتياز مكاشفه در محصول: 
مبلمان كارهنري امكان مكاشفه و لذت در نقاشي و همچنين افزايش امكان تخيل را به كودكان مي‌دهد. در عين حال مسئوليت فعال نمودن جنبة هنري كودك را تا حدودي بعه عهده مي‌گيرد. چنان چه اين فضا هدفمند طراحي شود كودك را به اندازه كافي درگير مي‌نمايد و فرصتهاي گوناگوني را براي كشف، آزمايش، انتخاب، سازماندهي و احساس در كودك ايجاد مي‌كند. 
بررسي مقدار نياز به محصول: 
انسان هيچ ‌گونه عملي را بدون احساس  نياز به آن انجام نخواهد داد ولي در بعضي موارد برخي از نيازها بايد در شخصي ايجاد شده و يا به صورت يك امتياز ويژه به شخص اهداء گردد. بايد گفت كه كودك با يك تكه كاغذ پاره يا ديوار خانه و يك مداد ساده نياز نقاشي كردن خود را به هر نحو ممكن بيان مي‌دارد و اين نكته به نظر غير قابل كتمان مي‌آيد ولي محصول مي‌تواند با توجه به هدفي خلاقه – آموزشي نوعي نياز در شخص  ايجاد كنند. كودك با اين محصول ارتباط رفاهي و حسي برقرار مي‌كند و محصول از جنبة تزئيني خود خارج شده و يكي از وسايل ضروري وي مي‌گردد. 
هدف ايجاد نياز در محصول: 
براي پرورش استعدادهاي گوناگون كودك بايد موقعيتهاي فراهم آورد تا امكان خلق تفكرات و تمايلات عيني ميسر گردد. 
وقتي كودك امكان نقاشي كردن در حالت‌هاي مختلف و دسترسي به انواع ابزارهاي مورد نياز خود را دارد مي‌تواند بيش از هر چيز از نقاشي و ديگر فعاليت‌هاي هنري خود لذت ببرد. 
محصول مي‌تواند ارزشي و احترام به كودك را تداعي نمايد و لذت استفاده از محصول را در او ايجاد كند. 
سلسله مراتب نيازهاي كودك عبارتست از: 
۱- نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك: 
نيازهاي جسماني كودك عبارت از غذا و خواب است. 
۲- نيازهاي ايمني: 
حفظ كودك از عوامل محيطي مضر مانند بيماري، سرما و… جزء اين نياز محسوب مي‌شود. 
 
۳- نيازهاي محب و احساس تعلق: 
ايجاد ريشه در كودك چه به وسيلة رفتار و چه به وسيلة محيط، مثلاً طراحي يك اتاق آرامش بخش مي‌تواند جزء اين نياز محسوب شود كه بايد حتماً برآورده شود. 
۴- نياز به احترام
ما مي‌توانيم با طراحي محصولي مناسب، نياز كودك را به احترام مورد نياز خود برآورده سازيم.
۵- نياز خود شكوفايي: 
اين نياز در زبان هنري كودك خود را نشان مي‌دهد. نياز به دانستن و تجربه كردن كودك نيز در اين مرتبه است. نياز به فضاي كار هنري بيشتر در نيازهاي چهارم و پنجم كودكان مي‌گنجد و نقش بسيار مهمي در اين ميان دارد. 
رشد ذهني كودكان: 
رشد ذهني كودك مراحل چندي را به شرح ذيل طي مي‌كند: 
۱- دورة نمايشي كه چند ماه پس از تولد آغاز مي‌شود و تا ۴ سالگي ادامه پيدا مي‌كند. در اين دوره كودك منظور خود را از طريق نمادهايي مانند بازي و نقاشي بيان مي‌كند. 
۲- دورة تفكر مشهودي: ۴ تا ۷ سالگي، كه در اين دوره خود كودك از طريق حواس با محيط ارتباط برقرار مي‌كند و به سرگرمي‌هاي ملموس مي‌پردازد. 
۳- مرحلة آمادگي: ۷ تا ۱۲ سالگي، اين مرحله به نام دورة ملموس نيز خوانده مي‌شود؛ يعني دانسته‌هاي كودك در اين سن بيشتر از طريق كاربرد و استفاده از وسايل كمك آموزشي صورت مي‌گيرد. 
۴- دورة تفكر منطقي: ۱۱ سالگي به بعد، در اين مرحله كودك از لحاظ رشد ذهني به مرحله‌اي رسيده است كه مي‌تواند رويدادها را بدون استفاده از وسايل آموزشي تجزيه و تحليل كند. 

عتیقه زیرخاکی گنج