خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق هنری با موضوع كاربرد خط در گرافيك که شامل ۱۰ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

فهرست محتوا

  1. كاربرد خط در گرافيك
  2.  مقدمه:
  3. تصويرهايي را كه انسان اوليه براي ارسال پيام و بيان مقاصد و اهداف خود ترسيم نمود مي توان از قديمي ترين خط ها دانست. به عبارتي اجداد خط هاي كنوني، تصويرهاي نخستين اند، و متون چاپي امروز كه در آنها، مفاهيم به كمك خط بيان مي شود، تكامل يافته ي تصويرهايي است كه براي مقاصد گوناگون و آسان كردن ادراك مسايل براي مخاطب با ساده تر منتقل كردن مفاهيم و برقراري ارتباط توسط آمدميزاد ترسيم شده است.
  4. تاپوگرافي
  5. خطاطي در اروپا
  6. اهداف تايپوگرافي
  7. عيني و محسوس كردن موضوع نوشتاري
  8. مثبت و منحني
  9. اختصار – حذف بخش هايي از حروف
  10. برش خوردن جابجايي قسمت هاي برش خورده
  11. تكرار يك حرف و يا قسمتي از يك حرف در كل تركيب كلمه
  12. روي هم افتادن
  13. قرار گرفتن حروف در مجموعه اي از سطوح
  14. نوشتن بدون تفكر قبلي – في البداهگي
  15. عنوان سرلوح نشريات
  16. كار با اعداد
  17. شناسايي و درك چگونگي تحرير حروف
  18. نقش تايپوگرافي در محصولات توليدي
  19. تايپوگرافي در بيل بورد
  20. منابع


عتیقه زیرخاکی گنج