گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زكات درلغت به معني پاكي است وخداوند صدقه واجبه را زكات نام نهاده است چون باعث پاك شدن وتزكيه نفس مي گردد:خداوند مي فرمايد:( ﴿خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها﴾)توبه/۱۰۳ «ازاموال مومنان صدقه وزكات بگير كه بدينوسيله ايشان را پاك مي نمائي وتزكيه مي كني»تزكيه وتطهير مومنان به وسيله زكات ازجانب پروردگار شامل افراد جامعه ومومنان است چرا كه زكات نفوس افرادرا از گناه وپليدي بخل وپستي وسنگدلي وخودخواهي وطمع وساير رذايل اخلاقي واجتماعي كه باعث حسادت وتعدي ودشمني وجنگ وعداوت هستند پاك مي نمايد ونفس آنها را تزكيه ميكندوآنها را به وسيله خير وبركت واخلاق عملي به مقام شامخي مي رساند كه شايستگي سعادت دنيا وآخرت را به دست مي آورند
خداوند درآيات متعدد به مسلمانان دستور داده است كه زكات بدهند ودرهر آيه اي كه مردمان را به اقامه نماز دعوت كرده باشد حتما امر به پرداخت زكات نيز همراه آن ذكر شده است .بنابراين نماز وزكات دو پايه وستون بسيار محكمي هستند كه دين اسلام برآنها پايه گذاري شده است (فا قيموا الصلاه وآتوا الزكاه )«نماز را به نحواحسن بخوانيد وزكات بدهيد» مسلمانان نمي توانند وظيفه خود را به نحو احسن نسبت به مسلمانان انجام دهند مگربه وسيله اقامه نماز واداي زكات براي اين است كه خداون مي فرمايد:«فان (تابو واقاموا الصلاه وآتوا الزكاه فاخوانكم في الدين )توبه/۱۱«اگر توبه كردند وپشيمان شدند ونماز را به نحو احسن خواندند وزكات را پرداخت كردند آنگاه برادر ديني شما هستند»خداوند كساني را كه از پرداخت زكات خودداري مي كنند تهديد مي كند ومي فرمايد(ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو۰خيرا لهم بل هو شر لهم وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه)ال عمران/۱۸۰ «آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بديشان عطا كرده است بخل مي ورزند و(زكات مال را پرداخت نمي كنندودرراه مصالح جامعه دست به بذل وبخشش نمي زنند)گمان نكنند كه اين كار براي آنها خوب وبه سود ايشان است بلكه اين كار براي آنها بد وزيان آنها تمام مي شود ودر روز قيامت به آنچه بخل ورزيده اند به صورت طوق به گردن آنها آويخته مي شود) پيامبر خدا نيز كساني را كه از دادن زكات خودداري مي كنند به فقر وتنگ دستي وداشتن زندگي تلخ تهديد مي كند و مي فرمايد: (وما منع قوم الزكاه الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا)ابن ماجه «هر قومي كه از پرداخت زكات خودداري كند از نزول باران از آسمان محروم مي شوند واگر به خاطر حيوانات نمي بود به كلي از باران محروم مي شدند»

اسلام همانگونه كه براي افراد حقوقي قائل است براي اجتماع نيز حقوقي مقرر داشته است وسهمي از منافع اموال وعايدات مردم را به عنوان صدقات واجب كه همان زكات است براي اجتماع در نظر گرفته است تا بدين وسيله زمينه سعادت جامعه وتوازن آن را فراهم نمايد وبه او اجازه داده است تا خودش آنرا به مصرف فقرا ومساكين برساند ومحدودشان نكرده كه حتما زكات را به حكومت و زمامدار مسلمين يا مامورين جمع آوري زكات بدهند واين خود نوعي احترام واستقلال است كه شارع اسلام نسبت به مردم رعايت نموده است ، بنابرين زكات هم بعنوان يك عمل عبادي داراي اهميت است وهم به عنوان رفع فقر در جامعه و هم اختياري كه به زكات دهنده براي انتخاب زكات گيرنده داده است مهم مي باشد.

مصارف زكات

كساني كه به آنها زكات تعلق مي گيرد (مصرف زكات) (انماالصدقات للفقراءوالمساكين والعاملين عليهاوالموءلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل)سوره توبه آيه ۶۰ زكات ۸ مورد مصرف دارد اول فقير (در مقابل غني )،كسي كه براي رفع حوايج زندگيش نياز به كمك دارد وظاهر خويش را حفظ ميكند، دوم مسكين كسي كه فقرش زياد است تا آنجا كه ناچار به اظهارمي شود، سوم گرد آورندگان زكات ،چهارم كساني كه با دادن سهمي از زكات به ايشان دل هايشان بطرف اسلام متمايل مي شود پنجم در كمك به آزاد ساختن بردگان ، ششم كمك در پرداخت دين بدهكاران ،هفتم در مصارف عمومي كه نفع آن عايد جامعه مسلمين مي شودومصلحت دين حفظ ميگردد مانند جهاد و كارهاي عام المنفعه مانند راهسازي ، پل سازي وغيره وهشتم كسي كه از وطن خود دور افتاده وتهي دست است

جايگاه زكات در دين اسلام

 زكات يكي از اركان وفرايض اسلام است : از ابن عمر روايت است كه پيامبر فرمود:﴿بني الاسلام علي خمس ، شهادة أن لا اله الاالله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان  ﴾متفق عليه«اسلام از پنج ركن تشكيل شده است ،شهادتين ،برپاداشتن نماز، دادن زكات ،حج خانه خدا،وروزه رمضان»زكات در۸۲ آيه قرآن به همراه نماز آمده است

 تشويق براي اداي زكات

خداوند متعال مي فرمايد:﴿خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾توبه/۱۰۳ «(اي پيامبر)از اموال آنان زكات بگير تابدين وسيله ايشان را (از رذايل اخلاقي وگناهان وتنگ چشمي )پاك داري و(دردل آنان نيروي خيرات وحسنات را رشد دهي ودرجات) ايشان را بالا بري»

ومي فرمايد:﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون﴾روم/۳۹ «آنچه را به عنوان زكات مي پردازيد وتنها رضاي خدا را منظور نظر داريد ، چنين كساني داراي پاداش مضاعف(دوچندان) خواهند بود

ازابو هريره روايت است كه پيامبر(ص)فرمود«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب،ولا يقبل الله الا طيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتي تكون مثل الجبل»متفق عليه«هركس به اندازه يك دانه خرما ازكسب پاك وحلال صدقه بدهد-وخداوند غير ازپاك وحلال را قبول نمي كند-خداوند آن را با(دست)راستش قبول ميكند،سپس آنرا براي صاحبش افزايش مي دهدتا اينكه به اندازه يك كوه مي رسد همچنان كه كسي ازشما كره اسبش را پرورش مي دهد»

تحذير از ادانكردن زكات

خداوند متعال مي فرمايد:﴿ولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرالهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير﴾آل عمران/۱۸۰ «آنانكه نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بديشان عطا كرده است بخل مي ورزند ،گمان نكنند كه اين كاربراي آنان خوب است وبه سود ايشان است ،بلكه اين كار براي انان بد است وبه زيان ايشان تمام مي شود.درروزقيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده اند طوق(گردن)ايشان مي گرددوهمه آنچه كه درآسمان وزمين است ازآن خداست وسرانجام هم همه را به ارث خواهد برد،وخداوند به آنچه انجام ميدهيد بسيار آگاه است.»

ازابو هريره روايت است كه پيامبر(ص) فرمود:«من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه-يعني شدقيه- ثم يقول انا كنزك انا مالك ثم تلاها هذه الآية﴿ ولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرالهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير ﴾بخاري- نسائي

«كسي كه خداوند به او مالي بدهد وزكاتش را پرداخت نكند درروز قيامت مال او به صورت يك مار افعي كچل(سرش ازكثرت سم كچل شده باشد)نمايان مي شود كه دو نقطه سياه برروي چشمانش دارد وبه گردن او مي پيچد سپس چانه هايش را مي گيرد ومي گويد من گنج تو هستم ،من مال توهستم (كه زكات آن را ندادي)سپس اين آيه را خواند« آنانكه نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بديشان عطا كرده است بخل مي ورزند ،گمان نكنند كه اين كاربراي آنان خوب است وبه سود ايشان است ،بلكه اين كار براي انان بد است وبه زيان ايشان تمام مي شود.درروزقيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده اند طوق(گردن)ايشان مي گرددوهمه آنچه كه درآسمان وزمين است ازآن خداست وسرانجام هم همه را به ارث خواهد برد،وخداوند به آنچه انجام ميدهيد بسيار آگاه است.»

وخداوند همچنين مي فرمايد:﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾توبه/۳۴٫۳۵ «وكساني كه طلا ونقره را اندوخته مي كنند وآن را درراه خدا خرج نمي نمايند آنان را به عذاب بسيار دردناكي مژده بده. روزي (فرا خواهدرسيدكه) اين سكه ها دراتش دوزخ گداخته مي شوند وپيشاني ها وپهلو ها وپشت هاي ايشان با آنها داغ مي گرددوبديشان گفته مي شود اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي كرديد پس اينك بچشيد مزه چيزي را كه اندوخته ايد»
زكات برچه كساني واجب است؟

بر هرمسلماني كه دارائيش به حد نصاب برسد ويك سال برآن بگذرد زكات فرض مي شود.بجز زراعات كه(گذشت يكسال برآن واجب نيست)وزكات آن درروز برداشت محصول به شرطي كه به حدنصاب برسد ،واجب مي گردد.خداوند متعال مي فرمايد:﴿و آتوا حقه يوم حصاده﴾انعام/۱۴۱ «وبه هنگام رسيدن وچيدن ودرو كردنشان زكات آنها را بدهيد»
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ،محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كندقرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم ازخمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادقعلیه‌السلاموارد شده كه فرمود: خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقهرا بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است وخمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترامدارد خوردنش براى ما حلال است )و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر ازهيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از اوبازخواست مى شود بگويد
موارد خمس
غنائم
معدن
گنج
غواصی در دریا
مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
زمینی که کافر از مسلمان بخرد
مال حلال مخلوط به حرام
خمس در زمان اهل بیت علیه‌السلام
مصارف خمس
طبق فتواهای مراجع تقلید خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم اما زمان (ع) که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند. طبق فتوای آقای خامنه‌ای در رسالهٔ اجوبه هر دو سهم در حال حاضر برای ادارهٔ حوزه‌های علمیه مورد نیاز است [۱] (س ۱۰۲۳) در مورد مصارف سهم امام (ع)، صحبتی به میان نیامده‌است. همچنین ساداتی مشمول خمس می‌شوند که طبق فتوای آقای صانعی دوازده امامی باشد و طبق فتوای آقای خامنه‌ای ملاک ترتب آثار و احکام شرعی سیادت، انتساب به پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله» از طرف پدر است.خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ،سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهمدراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، وسه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکهاز طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راهماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشانحلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است
خمس چیست و ریشه ی آن از کجاست؟
قوانین شریعتی در اسلام برداشتی ناقص و با جرح و تعدیل از «تورات» یهود می باشد. اثبات و درک این مطلب نیز البته به هیچ دانش یا تحقیق ویژه ای نیاز ندارد. حتی با نگاهی سطحی و گذرا بر «ده فرمان»(دستورات شریعتی که خداوند به وسیله موسای پیامبر برای قوم اسرائیل مقرر نمود) و «تلموذ»(کتابی که یهودیان بعدها به عنوان تفسیر ده فرمان نگاشتند) می توان به این حقیقت دست یافت.
به عنوان مثال خمس: که در «ده فرمان» موجود است، و سابقه آن به زمان «یوسف» نبی بازمی گردد. بر اساس متون «کتاب مقدس»(عهد عتیق) هنگامی که «فرعون» خواب معروف «هفت گاو لاغر و ….» را دید و یوسف آن را به هفت سال قحطی تعبیر نمود؛ جهت ذخیره آذوقه امپراتور(به مشورت یوسف) شیوه ای برگزید. این شیوه بدین شکل بود که هر کشاورز و باغبان، چهار پنجم محصول برداشتی را خود بردارد و یک پنجم آن را به خزانه پادشاه بدهد. بدین شکل سالهای قحطی با حداقل تلفات سپری گشت.اما به طوریکه در موارد مشابه هم دیده شده، معنای این آیین پس از ورود به سنن مسلمانان به طور کامل تغییر کرده و به صورت یکی از منابع درآمد سالیانه(یا مالیات) برای حکومت اسلامی در آمده است.
سهم سادات از خمس
خمس یکی از بزرگ ترین موارد احکام شرعی است که در آن میان سادات و سایرین تمایز قائل شده‌اند و با توجه به اینکه این انتساب خونی است اما اسناد سیادت در ایران به هیچ وجه قوی نمی‌باشد، به نظر می‌رسد شبههٔ بزرگی در این حکم وجود دارد. همچنین ملاک سیادت با توجه به نظر آقای خامنه‌ای انتساب به پیامبر است و این انتساب در احکام شرعی از طرف مادر مورد قبول نیست، پس سیادت ائمه به واسطهٔ انتساب به حضرت زهرا و همچنین سیادت خاندان‌هایی که به واسطهٔ انتساب به ائمه سید محسوب می‌شوند(مانند رضوی‌ها، حسینی‌ها، حسنی‌ها، موسوی‌ها و …) زیر سوال می‌رود.
مقایسهٔ خمس و زکات
همچنین از آنجا که سادات اقلیتی از مسلمانان را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه در زمان حاضر بیشترین چیزی که خمس به آن تعلق می‌گیرد، منفعت کسب می‌باشد و سهم بزرگی از مبالغ خمسی را تشکیل می‌دهد، مشخص نیست که چرا زکات که به فقرا، مسکین‌ها و … که سید نیستند و اکثریت مستمندان را تشکیل می‌دهند تعلق میگیرد، هنوز به گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند واجب است؛ در حالیکه هم اکنون کمتر کسی مالک چنین چیزهایی است!؟ به نظر می‌رسد احکام خمس و زکات نیازمند نگرشی دوباره هستند
احادیثی درباره خمس
احکام خمس
یکی از مهمترین مالیاتهای اسلامی،مالیاتبر درآمد است. اگر کسی درآمدی داشته باشد که از سر سال اضافه بیاورد، یک پنجم از آناضافه را باید بپردازد. آیه قرآن صریحاً دستور و جواب خمس را بیان نموده استو اعلموا انما عنمتم من شی فان لله خمسه و للرسولالبته اینکه به چه چیزمالیات خمس تعلّق میگیرد بینشیعهوسنیاختلاف استبرادران اهل سنت قانون خمس را فقط در غنائم جنگی جاری میدانند،ولی شیعیان به پیروی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدی علیهم السلام کهمفسّران واقعی قرآنند، خمس را درغنائم جنگیاضافه درآمد سالیانه – مالمخلوط به حرام – معادن – مالی که از غواصی بدست میآید واجب میدانند. برای بیشتردانستن احکام خمس به رساله عملیّه مراجع تقلید مراجعه کنید
كليات خمس
از جمله مباحث مقدماتی کهمنطق دانانذکر می کنند، مبحثکلیاتخمساست
این مبحث را یکی ازفلاسفه معروف اسکندراییبه امفورفوریوسمتوفای۳۰۴ میلادی)، چندین قرن پس ازارسطوتالیف کردو آن را مقدمه بابمقولاتقاطیغوریاس) ارسطو قرارداد و بههمین جهت نام ایساغوجی راکه دریونانیبه معنای مدخل و مقدمه است، بر آننهادبحث کلیات خمس در واقع، بحثیفلسفیو مربوط بهفلسفه است، نهمنطقو اولافلاسفههستند که در مباحثماهیتبه تفصیلدر این مورد بحث می کنند
اما با توجه به اینکه بحث درباره حدود و تعریفات،وابسته به آشنایی با کلیات خمس است، منطق نیز این بحث را مطرح می سازدهر مفهومکلیافراد و مصادیقی دارد. بنابراین، می توان آن را در رابطه با مصادیقش در نظرگرفتبر این اساس، هر مفهوم کلیی را که نسبت به افراد و مصادیقش در نظر گرفته ورابطه اش را با افراد خودش بسنجیم، از یکی از پنج قسم زیر خارج نیست
نوع
جنس
فصل
عرض عام
عرض خاص
نوع
گاهی مفهوم کلی عین ذات و تمام ماهیت افراد خود می باشد و در نظر آوردن آن، مساوی است با در نظر آوردن تمام ذات افرادش. به این مفهوم کلی، نوع می گوییم.
مانند مفهوم کلی انسان که بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود یعنی انسان ها است. به عبارت دیگر، چیزی در ذات و ماهیت افراد انسان نیست که مفهوم انسان شامل آن نباشد.
همچنین مفهوم خط نیز مفهومی کلی و بیان کننده تمام ذات و ماهیت افراد خود است. 

عتیقه زیرخاکی گنج