گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامي ابركوه در سال ۱۳۷۳ با وسعت ۱۰۶/۶۲۲m2 تأسيس شد و بخش عمراني دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۷۵ با شروع ساخت ساختمان آموزشي ( فني و مهندسي كنوني ) به عرصه ۲۵۰۰ متر و اعيان ۳۷۷۴ متر با رياست محترم مهندس حميد رضا صالحي زاده فعاليت خود را آغاز كرد . اين ساختمان با ديوار آجري ۳۵cm و سقف تيرچه بلوك در دو طبقه در سال ۱۳۷۸ به بهره برداري رسيد از خصوصيات ديگر اين ساختمان نماي آجر سفالي به ضخامت ۱۰cm است اين ساختمان هم اكنون به ساختمان فني و مهندسي تغيير نام پيدا كرده است .
كتابخانه ، سياست كامپيوتر ، اتاق اساتيد ، كلاس هاي فني و مهندسي، سلف سرويس ، اتاق انجمن علمي عمران در حال حاضر در اين ساختمان قرار دارد فعاليتهاي آتي بخش فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي ابركوه در فصل بعد مختصراً توضيح داده 
مي شود. 
فعاليت بعدي عمران در سال ۱۳۸۱ يعني با سه سال وقفه با آغاز ساخت ساختمان جديد آموزشي ، اداري شروع به كار كرد . اين ساختمان با عرصه ۲۰۰۰ متر مربع و همچنين اعيان ۳۷۷۴ متر مربع با داشتن سه طبقه در سال ۱۳۸۳ به بهره برداري رسيد اين ساختمان يك سازه فلزي است و تقريباً تمهيدات لازم براي ضد زلزله بودن آن رعايت شده است پي اين ساختمام يك پي راديه است كه در زير ستون هاي اصلي از شمع بندي نيز استفاده شده است .
از عيوب اين ساختمان  كه توسط اساتيد محترم همين دانشگاه بيان شده است 
غير استاندارد بودن پله ها و استفاده از سنگ نامرغوب در نماسازي است نماي اين ساختمان آجر سفال است كه در محل تقاطع ديوارها از سنگ استفاده شده است .
ساختمان جديد آموزش داراي ۳۵ كلاس و همچنين بخش اداري كه شامل اتاق حسابداري ، اداره آموزش ، آزمايشگاه عمران و گياه پزشكي ، اتاق امور اداري مالي ، اتاق رياست دانشگاه ، و معاون دانشگاه ، حراست دانشگاه و روابط عمومي دانشگاه ، اتاق مشاوره دانشگاه ، حوزه پژوهش دانشگاه وغيره مي باشد .
 خوابگاه خواهران و برادران 
در سال ۱۳۷۸ با توجه به امكان دانشجويان ساختمان خوابگاه آزادگان واقع در شهرك آزادگان با عرصه ۱۴۴۰m و اعيان ۱۵۰۰m2 خريداري شد 
 در سال ۱۳۸۲ با توجه به اضافه شدن رشته هاي تحصيلي و ازدياد دانشجويان ساخت دو خوابگاه پسر و دختر به طور همزمان آغاز شد كه خوابگاه پسران به نام خوابگاه ابوالفضل با عرصه ۴۰۰۰ متر مربع و اعيان ۶۶/۲۰۶۸ متر مربع و همچنين خوابگاه دختران به نام خوابگاه كوثر با عرصه ۴۷۵۰ متر مربع و اعيان ۲۵۷۴۱۷۵ متر مربع بود كه اين پروژه ها در سال ۱۳۸۳ به بهره برداري رسيد .
لازم به ذكر است كه خوابگاه ابوالفضل داراي دو طبقه و همچنين ن۴۵ اتاق است و خوابگاه كوثر داراي دو طبقه و ۵۵ اتاق مي باشد .
مجتمع ورزشي 
در سال ۱۳۸۴ مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي ، ابركوه شروع به ساخت يك مجتمع ورزشي با عرصه ۵۰۰۰ متر مربع و اعيان ۳۳۰۰ متر مربع كرده اين مجتمع كه يك سوله‌ي عظيم بود در دو طبقه ساخته شده و داراي امكاناتي مثل زمين فوتبال ، زمين بسكتبال ، زمين واليبال ، با داشتن سكوي تماشاگر ، زمين كشتي ، زمين ورزش هاي رزمي و سالن بدنسازي است . در سال ۱۳۸۵ حدود۹۸ درصد كار انجام شد و هم اكنون مشغول به ساخت محوطه سوله هستند كه قسمتي از پروژه كاروزي من در آنجا انجام شد .


 ساختمان كارگاهي ( آموزشي )
 اين ساختمان كه يك سازه‌ي آجري است در سال ۱۳۸۵ ساخت آن آغاز شد عرصه اين ساختمان ۵۰۰۰ متر مربع و عيان آن ۳۳۰۰ متر مربع مي باشد در حال حاضر حدود ۶۰ درصد ساخت ساختمان انجام شده است .
لازم به ذكر است كه ۹۰ درصد پروژه كارورزي من در اين سازه آجري انجام شده است اين ساختمان در اواخر سال ۱۳۸۶ به پايان مي رسد .

استخر بتني كشاوزي :
به خاطر مشكلات كمبود آب بر درختان كشاورزي و كم بودن سرعت و كم فشار بودن آب چاه در سال ۱۳۸۵ بخش فني مهندسي دانشگاه شروع به ساخت اين استخر به حجم ۱۲۰۰ متر مكعب كرد. 
 آبگيري اين استخر در همان سال انجام شد كه متأسفانه اين استخر بتني داراي نشتي بود كه به وسيله دوغاب سيمان و همچنين ايزوگام عايق شد و هم اكنون اين استخر مشكل ندارد .
ساختمان استاد سرا 
ساختمان استاد سرا در دو فاز شروع به كار كرد .
فاز اول ساختمان استاد سرا با عرصه ۲۵۰ متر مربع واعيان ۱۶۰ متر مربع در سال ۱۳۸۰ آغاز شد و در همان سال به پايان رسيد .
 فاز دوم ساختمان استاد سرا در سال ۱۳۸۴ با وسعت ۱۰۰۰ متر مربع و اعيان ۵۵۳ متر مربع تأسيس شد اين ساختمان داراي دو طبقه است و در سال ۱۳۸۵ اين ساختمان به بهره برداري رسيد .
در صفحات بعد ما مي توانيم فعاليت آتي عمراني دانشگاه را در جداول مربوطه مشاهده كنيم .

عتیقه زیرخاکی گنج