گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با تأنّي و وقار راه مي رفت و ليكن قدمها را به روش متكبران برنمي داشت ، چشمان حقيقت بين او هميشه به زير ، و نظرش بسوي زمين بود.
هر كه را مي ديد در سلام كردن پيشي مي گرفت ، حزن و اندوهي عميق از قيافه اش ظاهر و هميشه متفكر بود و انديشه مي كرد. كمتر سخن مي گفت ، گفتارش با لفظ اندك ولي داراي معني بسيار بود.
خوش خوي و كريم النفس بود همچنانكه قرآن درباره اش مي گويد : بدرستيكه تو داراي خلقي    بزرگ هستي .
كسي را حقير و كوچك نمي شمرد و اندك نعمت را بزرگ و گرامي مي داشت ، از خوردني و آشاميدني تعريف نمي كرد و از براي امور دنيوي خشم نمي گرفت، جز در كار حق. هر گاه خلافي راجع به احكام خدا مي ديد بي نهايت خشمگين مي شد. 
لباس حضرت محمد (ص)
گاهي جبة پشمي و برد يمني مي پوشيد . جامه هايش از پنبه و كتان بود و رنگ سفيد را دوست مي داشت . جامة نو كه مي پوشيد كهنه را به فقير مي بخشيد. هر جا كه نزول مي كرد عبايش را در زيرش مي افكند. از تجمل و زينت آلات روي گردان بود. 
خوراك پيامبر ( ص)
شير و عسل و خيار و رطب ميل مي كرد ، خربزه و انگور را دوست مي داشت ، بيشتر اوقات خوراكش شير و خرما يا آب و خرما بود ، گوشت كتف و  دست گوسفند ميل مي كرد ، شورباي كدو و سركه ميل مي نمود.
از سبزي ها كاسني و ريحان كوهي مصرف مي كرد ، از خوردن چيزهاي بدبو وتند و تيز دوري        مي فرمود، با سدر سر و روي مي شست و عطر زياد مصرف مي كرد و هميشه همه را به نظافت و پاكي سفارش مي فرمود.
جديت و رفتار و حركات حضرت محمد (ص)
پيامبر از همان كودكي حركاتش و رفتارش بچه گانه نبود ، در هر كاري جدي بود و هيچ وقت دروغ نمي گفت و با ديگر بچه ها بازيهاي ابلهانه نمي كرد ، از جنگ و جدال و كارهاي مسخره آميز دوري مي فرمود. هميشه از بت پرستي روي گردان بود از خوردن غذايي كه نذر بتان مي شد خودداري مي كرد ، هر جا بركة آبي مي ديد به شنا مي پرداخت ، دوران جوانيش به پاكدامني و عفت ذاتي گذشت و كسي بر او خرده نگرفت ، جوانان هم سن و سالش به مستي و عياشي و بي بندوباري و شهوتراني روزگار را مي گذراندند ، اما پيامبر به عبادت و رياضت و صداقت و امانت و درستي و راستي عمر را سپري      مي كرد، در آن محيط فساد و تباهي ، رفتار و حركات او از شگفتيهاي جهان بود. در سن ۲۰ سالگي به انجمني بنام ( رادمردان ) پيوست كه آنها براي دفع تعدي و ستم ظلم اتحاديه تشكيل داده بودند و او از همان سالهاي اولية زندگي بفكر زيردستان و مظلومان و ناتوانان بود.
معاشران او هميشه به نيكي و بزرگواري يادش مي كردند.
خلاصه اي از زندگي نامه و بيانات علي (ع )
حضرت روز جمعه سيزده رجب سال سي ام عام الفيل مطابق با ۵۹۹ ميلادي در كعبه متولد شد مادرش نامش را حيدر گذاشت و بعد علي ( ع ) ناميده شد.
پدرش عمران بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است. حضرت علي (ع) پس از رحلت پيامبر مدت ۲۹ سال و ۸ ماه درحيات بود و امانت شيعيان و رهبري مؤمنان را بعهده داشت.
قسمتي از خطبه هاي آن حضرت 
خداي را ستايش مي كنم كه جمال بي مثالش را در آينة آفرينش جلوه داد و از همة جهان در دل شكسته خانه كرد و مستمندان را به همسايگي پذيرفت. و خطاب به مردم مي فرمايد :
آشنا مي نمائيد ولي بيگانه ايد و همچون بيماران سخن مي گوييد و ادعا مي كنيد اما حيف كه در خوابي سنگين دمبدم فرو مي رويد ـ چگونه است كه چشمان نگران شما نمي بيند و گوشهاي تيزتان نمي شنود. دلي سرد و تاريك و خوني بي رنگ و بي حرارت در سينه هاي شما جاي گرفته است. 
اي پارسايان ناپرهيزگار و اي بازرگانان زيانديده و سود نبرده ، آخر تا كي خواب و تا چند غفلت . بدين رويه كه اكنون آغاز كرده ايد روزگاري سياه در پيش خواهيد داشت كه صورت خيالي آن كافي است كه موي بر اندامتان راست كند و يكباره ارتعاش وحشت ، رشتة عمرتان را از هم بگسلد و پاره كند.
مي فرمايد : بخدا قسم بعد از مرگ از گردنه ها و راهگاه هاي سختي عبور خواهيد كرد كه اگر مراد و توشة كافي نداشته باشيد به دره هاي عميق جهنم سقوط خواهيد كرد.
اما ناگفته نماند كه پرهيزگاران از اين بلوا محفوظ خواهند ماند. پس بيدار شويد. دور باد آن دوره كه فحشاء و فجور افتخار گردد و عفاف و پاكدامني شگفت انگيز و انگشت نما ، پس انديشه كنيد و از انجام كار سخت برحذر و هراسناك باشيد.

از سخنان گرانقدر آن حضرت :
ـ بي نيازترين مردم كسي است كه با نيروي قناعت اسير حرص و آز نگردد.
ـ طراوت و شادابي پرهيزكاران از بوستان فكر آنهاست.
ـ سرّ هر گناهي دوست داشتن دنياست . 
ـ متكبر و بخيل از داشتن دوست محروم هستند.
ـ ثروت خردمند به دانش اوست و كمال جاهل به مال و ثروتش.
ـ مثل دنيا مانند سايه ات باشد. هر گاه بايستي آن هم بايستد و هر گاه خواهي به او برسي هر قدر شتاب كني به مطلوب نرسي.
بناي ايمان بر چهار ركن استوار باشد. صبر و يقين ، عدل و جهاد.
پروردگار بزرگ از كسي خرسند است كه او را ياد كند و به روز رستاخيز بينديشد و به مال مردم تجاوز نكند و به جان ديگران صدمه و آزار نرساند. 
ـ مي فرمايد : راضي ام با زنجير آهنين مرا ببندند و در كوه و دشت بكشانند ولي راضي نمي شوم كه از كردارم دلي آزرده و پريشان شود.
ديوان علي ( ع )
در ديوان منصوب به علي (ع) آمده است : در مقابل حوادث راء صبربرافكن تا از شكيبايي جميل ، عاقبت خوش را بدست آوري . هميشه در همه جا با حوصله و بردبار باشيد تا با ملايمت موانع را برطرف كرده و نتيجة مطلوب بدست آوري.
بدرستي كه حلم بهترين دوست براي بردبار است. كسانيكه رعايت قول دارند و عهد و پيمان دوستان را نگهداري مي كنند و محترم مي شمارند مزه صفاي باطن را چشيده اند ، به هر نعمتي كه خداوند به تو عطا كرده سپاسگذار باشد تا نعمت را افزون كند، بديهي است كه هر كس براي خود شخصيت و احترامي قائل است ولي تو طالب آن باش كه مردم برايت مرتبة عالي از لحاظ اخلاق قائل شوند.
سعي كن روزيت را از راه حلال و مشروع بدست آوري تا خدا آن را از هر جهت بيفزايد. آبرويت را نگهدار و در پيش هر كس و ناكس آبرو مريز و از هر پست و رذلي توقع عطا و بخشش مدار ، حقي كه از دوستانت مي رسد آن را محترم شمار و در جبران آن حق ، كوشش كن ، حق پدر و مادر را نگهدار و آنان را ياري كن و از همسايگان پرهيزگار و خويشاوندان محافظت نما.
بيشتر شب ها درعبادت خدا بود ، از دوستان آن حضرت مي فرمايد : شبي در ( دارالعماره ) محوطه ي حكومت حضرت خواب بودم كه نيمه هاي شب صدا و ناله هاي جانسوز حضرت را شنيدم وقتي به من رسيد حضرت سؤال كرد خوابي يا بيدار ؟ گفتم يا علي ! شما كه اينچنين با خدا راز و نياز مي كنيد و اشك مي ريزيد پس واي به حال ما بيچاره ها، حضرت فرمود : بخدا قسم به خاطر هر قطره اشكي كه از خوف خدا در اين دنيا بريزي ، انبوهي از آتش جهنم را به روي خود خاموش خواهي كرد.
روزگار علي (ع) را براي نشان دادن يك انسان كامل و مظهريت حق پرورش داد و نام و مقام روحانيش را بر صفحة گيتي جاودان ساخت.
و در نهايت چون خبر شهادت علي ( ع) به معاويه ، كه از دشمنان علي (ع) بود رسيد گفت : ديگر محال است مادرِ روزگار فرزندي مثل علي (ع) را به وجود آورد.
قبر مطهرش در نجف اشرف ، زيارتگاه شيعيان جهان است. تا زمان هارون الرشيد مخفي بوده و از آن زمان بر آبادي و توسعه و وسعت آن سامان روز به روز افزوده است.
به اميد پيروي از اعمال و دستورات آن حضرت 
مختصري از زندگي امام حسن (ع)
در نيمة رمضان سال سوم هجري درخانة علي بن ابيطالب (ع) از فاطمه زهرا دختر رسول خدا ديده به جهان گشود كه پيامبر اكرم (ص) نامش را حسن گذارد. سپس گوسفندي عقيقه كردند و به دستور پيامبر در قنداق سفيدي بستند. در سال ۵۰ هجري با توطئه معاويه بر اثر مسموميت در سن ۴۸ سالگي به درجة شهادت رسيد و در قبرستان بقيع در مدينه مدفون گشت.
خصوصيات و ويژگيهاي آن حضرت :
در تقوي و عبادت مانند پدر بزرگوارش بود نه بخاطر بهشت و نه ترس از دوزخ بلكه مطلوب و محبوبش خدا بود و دائماً‌ در ذكر بود . به ياد مرگ گريه مي كرد با داشتن مال و ثروت از تجمل به دنيا دوري مي كرد و بي اعتنا بود.
از كلمات قصار امام حسن (ع) :
« براي دنيا با بدنت كار كن و براي آخرت با قلبت »
« مشورت در امور براي رشد عقل است كه به افكار ديگران هم پي ببري . »
« مذاح و شوخي هيبت و وقار را مي برد ، خاموشي به وقار مي افزايد. »
« پناه سلامت ، داشتن يقين است. »
« زيان نمي رسد به خردمند از نصيحت .»
« فرصت را از دست ندهيد زودگذر است و دير برگرد.»
« نخواستن حاجت بهتر است تا از غير اهل ، طلب حاجت كردن.»
« اساس عقل معاشرت نيكو با مردم است. »
« هيچ ثروتي برتر از عقل نيست . »
« هيچ فقري مانند جهل نباشد. »
« هيچ وحشتي شديدتر از غرور و تكبر نيست. »
« هيچ زندگاني خوشتر از خوش خويي و حسن خلق نباشد. »
خلاصه اي از زندگي امام حسين (ع )
تولد حسين (ع) در آفتاب روز ۵ شنبه سوم شعبان سال چهارم هجرت شهر مدينه را روشن كرد. مادر بزرگوار آن حضرت فاطمه زهرا (ع) و پدر بزرگوارش علي بن ابيطالب داماد رسول خدا (ص) بود.
در نزد پدر واجد عاليترين رتبه دانش و بينش گشت . هميشه با لباسي فاخر و جامه هاي گرانبها در ميان مردم زندگي مي كرد اما هيچگاه تكبر نمي كرد، از سخاوتمندان معروف زمان خويش بود ، جملاتش كوتاه اما پرمعني و اغلب شبها و روزها را به عبادت و راز و نياز با پروردگار مي گذراند.
در لحظات قبل از جنگ چون لشكر دشمن آشكار گرديد حسين (ع) دستها را بلند كرد و فرمود : « خداوندا ! در هر گرفتاري محل اعتماد و پناهگاه و در سختي ماية اميدواري من تو هستي و در هر امري پشتيبان من تويي ، صاحب هر نعمت و پاداشي و غايت هر آرزو و آمالي.
و در روز جمعه دهم محرم سال شصت و يكم هجري در سن پنجاه و شش سال و پنج ماهگي به شهادت رسيد . در شب عاشورا اين اشعار را بيان مي فرمود بدين معني كه : « اي دنيا اُف بر دوستي تو ، چه بسيار آرزومندان را بخاك نيستي نشاندي . مي دانم كارها در دست پروردگار بزرگ است و جريانش تغيير نمي يابد هر موجودي راه مرگ و نابودي را طي خواهد كرد. »
در قسمتي از بياناتش مي فرمايد : « خداوندا ! به من نعمت دادي ولي حق سپاست را اداء نكردم، با سختي خو گرفتم . خداوندا ! از كريم جز كرم و بخشش نزيبد. مردم بندة دنيا هستند و تنها نام دين زبانزد آنها است . ماداميكه دين وسايل زندگاني آنان را تأمين كند گرد آن مي گردند و هنگاميكه به ميدان آزمايش خدايي در مي آيند دينداران كم مي شوند.
** نصايح و سخنان گهربار امام حسين (ع ) :
ـ جز به اطاعت خدا به چيزي خرسند مشو.
ـ به اندازة عملت انتظار پاداش داشته باش.
ـ بهترين مال آن است كه به واسطة آن آبروي انسان محفوظ بماند.
ـ كسي كه جديت كند به بزرگي مي رسد و كسيكه بخل مي ورزد خوار است.

عتیقه زیرخاکی گنج