گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بعد از احداث گلخانه ما بايد خاک گلخانه را جهت کشت نيز آماده و خاک ورزي کنيم چون گلخانه ما از نوع تک واحدي است از تراکتور بزرگ نمي توانيم عمل آماده سازي بستر گلخانه را انجام دهيم به همين منظور از تراکتور باغي ( کمر شکن ) نيز استفاده مي کنيم چون اين تراکتور کوچک بوده و با آن مي توانيم در داخل گلخانه را راحتي عبور و مرور کنيم و کار خاک ورزي را به راحتي انجام دهيم تراکتور کمرشکن ۲۵ تا ۳۰ اسب بخار قدرت دارد و داراي دنده سبک و سنگيني در شرايط هر نوع کاري را  دارد اين تراکتور در پشت همانند تراکتور هاي ديگر داراي بازوهاي اتصال گاو آهن به تراکتور مي باشد .
که به دو بازو در کنار و يک بازو در وسط تراکتور نيز به صورت سوار و گاو آهن به آن متصل مي شود و عمل خاک ورزي را انجام مي دهد اين نوع گاو آهن به راحتي و در داخل گلخانه مي تواند مانور دهد و کل گلخانه را خاک ورزي کند در پشت اين نوع تراکتور هر نوع وسيله خاک ورزي را مي توان وصل کرد و با آن کار کرد و بيشتر گلخانه داران براي عمل خاک ورزي از اين نوع تراکتور استفاده مي کنند زيرا تراکتور هاي ديگر نمي توانند عمل خاک ورزي را در داخل گلخانه به خوبي انجام دهند به علت بزرگ بودن تراکتور و وسايل خاک ورزي متصل به آن 

۲-۲ آماده کردن بستر خاک 
بستر خاک :
خاک مورد استفاده در گلخانه هاي کشا خيار بايستي داراي بافت سبک sandy laom  بوده و از نفوذ پذيري خوبي برخوردار باشد اين نوع خاک هر چه از نظر داشتن هوموس تقويت کرد کاشت خيار در آن داراي عملکرد بهتر خواهد بود .تقويت خاک هاي سبک را مي توان با کودهاي حيواني تأمين نمود اگر خاک قابل استفاده کمي سنگين باشد مي توان با استفاده از مقداري شن شسته عاري از املاح آهک و گچ به همراه کمپوست به طوري که از نظر مصرف ميزان مورد نياز جنبه اقتصادي داشته باشد آن را اصلاح نمود .
همنين در صورت نفوذ پذيري کم آب يا زه دار بودن خاک مي توان از لوله هاي مشبک پلي اتيلن و نصب در زير پشته هاي خاک نيز استفاده نمود اين روش مي تواند زهکشي لازم را براي خاک تأمين نمايد خاک هاي نسبتاً سنگين با خاکهايي که داراي نمک زياد باشد اصلاً مناسب نمي باشد زيرا تهويه آبشويي و ضد عفوني اينگونه خاک ها بسيار مشکل مي باشد و مطمئناً به رشد ريشه نيز صدمه مي زند . 
تجربه خيار کاري در خاکهاي سبک بياباني ( سرخه) که املاح آهکي و گچي در حداقل باشد و درصد شن آن  بيش از ۵۰٪ باشد نشان داده است اينگونه خاک ها بهترين بستر هايي بوده و در آن محلول خوبي توليد شده است .
در انتخاب بستر هاي خاکي چنانچه بستر زيرين بيش از عمق ۲۵ سانتي متر آنها سخت و غيرقابل نفوذ باشد بايستي با استفاده از زير شکن هاي مناسب اين لايه شکسته شود و يا از کاشت خيار صرف نظر نمود .
PHمناسب بستر خاک ۵/۶ الي ۵/۷ و EC کمتر از ۳۰۰۰ ميکروموز بر سانتي متر مي باشد . 

۳-۲ تهيه زمين :
عمده ترين هدف آماده سازي زمين فراهم نمودن شرايط مطلوب محيطي براي رشد گياه است با اين وجود مي توان تعريف فوق را به تفصيل شرح نمودکه موارد قابل ذکر عبارتند از :
فراهم نمودن بستر مناسب براي کاشت و رشد گياه 
ايجاد زمينه مناسب براي نفوذ سريع آب 
نفوذ هوا در خاک 
ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و نفوذ ريشه در خاک 
از بين بردن زمينه رشد علف هاي هرز 
جلوگيري از فرسايش خاک 


۱-۳-۲ ماشين هاي خاک ورزي به دو دسته تقسيم مي شوند :
۱- ماشين هاي خاک ورزي اوليه 
۲- ماشين هاي خاک ورزي ثانويه 
ماشين هاي خاک ورزي اوليه :
خاک ورزي اوليه عمليات شديد و نسبتاً عميق ( به طور معمول بيش از ۱۵ سانتي متر ) است و معمولاً سطح خاک  پس از خاک ورزي اوليه ناهموار باقي مي ماند مهمترين عمليات خاک ورزي اوليه شخم است لذا براي دستيابي به شخم مناسب به کار گيري ماشين مناسب نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است در اين راستا از انواع ماشين هاي خاک ورزي و تهيه زمين استفاده مي شود که مهمترين آنها گاو آهن برگردان دار است .

۲-۳-۲ گاو آهن برگردان دار سوار دو خيشه :
يکي از قديمي ترين سابقه ترين ماشين هاي تهيه زمين است که تا عمق ۱۵ تا ۲۵ را نيز شخم مي زند اين ماشين خاک را بريده  و بلند و سپس واژگون مي نمايد و گاو آهن برگردان دار سوار دو خيشه به گاو آهني گفته مي شود که به سه نقطه اتصال تراکتور ( باغي ) وصل شده و به وسيله دستگاه هيدروليک تراکتور از زمين بلند مي شود اين نوع گاو آهن پشت تراکتور بر روي بازو هاي مربوط سوار است .

۳-۳-۲ قسمت هاي مختلف گاو آهن برگردان دار عبارتند از : 
عامل خاک ورزي ، شاسي ، منظمات و نقاط اتصال 
خيش در گاو آهن برگردان دار عامل خاک ورزي است کع عمل بريدن ، شکستن و برگرداندن خاک را انجام مي دهد و تيغه قطعه فولادي است که در پايينترين قسمت عامل خاک ورزي ( خيش ) قرار دارد و وظيفه آن بريدن افقي خاک و هدايت آن به سمت خاک برگردان است  
۴-۳- ۲خاک برگردان : 
قسمتي از خيش است که در بالاي تيغه نصب مي گردد خاک بريده شده با تيغه به وسيله اين صفحه برگردانده مي شود نقاط اتصال گاو آهن برگردان سوار که به بازوها و پشت تراکتور متصل مي شود و با سيستم هيدروليک تراکتور بالا و پايين و عمق شخم تنظيم مي شود .

۵-۳- ۲ماشين هاي خاک ورزي ثانويه :
از اين ماشين براي تکميل کار گاو آهني و آماده سازي نهايي بستر به کار مي روند عمليات خاک ورزي در اين ماشين ها معمولاً در طبقات سطح خاک صورت مي گيرد .
يکي از ماشين هاي خاک ورزي ثانويه هرس بشقابي است پس از اجراي شخم با گاو آهن معمولاً براي نرم کردن خاک و آماده سازي بستر از هرس بشقابي ( ديسک ) استفاده مي شود در اين نوع ماشين ها بشقابها عامل نرم کردن خاک و عمليات خاک ورزي هستند .

۶-۳-۲ ديسک :
از دو قسمت کلي شاسي و عامل خاک ورزي تشکيل شده است .

۷-۳-۲ شاسي ديسک :
به مجموعه تيرکهايي که از نبشي يا پروفيل به اندازه هاي مختلف ساخته شده اصطلاحاً ( شاسي ديسک ) گويند که از يک سو به تراکتور متصل مي شود و از سوي ديگر عوامل خاک ورزي يعني بشقابها به آن متصل شده است .

۸-۳-۲ بشقابها : عامل خاک ورزي هستند اين عوامل به صورت رديفي روي محور هاي قرار دارند هر رديف عامل خاک ورزي شامل بشقابها ، محور بشقابها ، قرقره هاي واسطه ، ياتاقان ها ، اتصال محور به شاسي و تيغه هاي پاک کننده بشقابهاست .
بشقابها صفحه تو گودي فولادي با ضخامت ۵/۳ تا ۵/۹ ميلي متراست که داراي لبه صاف يا کنگره اي است ديسک سوار سه نقطه اتصال دارند و فاقد چرخ حامل مي باشند .
و از لحاظ تعداد و آريش رديف بشقابها از ديسک افست دور رديف بشقاب استفاده مي شود محور هاي بشقابها با زاويه نسبت به يکديگر روي شاسي نصب شده اند در اين نوع ديسک نيز جهت گودي بشقابهاي هر رديف عکس يکديگر است .
ديسک به وسيله تراکتور کشيده مي شود و حين حرکت ، لبه بشقابها در خاک نفوذ مي کند ضمن پيشروي خاک برش خورده در گودي بشقاب قرار مي گيرد و در اثر چرخش تا حدي بالا آمده مجدداً روي زمين شروع مي کند بدين سان خاک زير و رو شده و به هم مي خورد . 

۹-۳-۲ عوامل مؤثر در سرعت و پيشروي مناسب ديسک :
– سرعت خاک و قدرت تراکتور        – تيزي لبه بشقابهاي ديسک 
– نوع و شرايط خاک                       – زاويه برش بشقاب 
– ميزان گودي بشقاب 
بعد  از آماده کردن زمين ما با استفاده از نشاء کار نيز مي خواهيم محصول خود را بکاريم براي اين کار از قبل نيز بايد نشاء را نيز آماده کرده باشيم به همين منظور از شاسي خزانه استفاده مي کنيم .
که ساده ترين وسيله نگه داري گياهان حساس به سرما جعبه است چهار گوش يا منحني يا مخروطي به ارتفاع حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سانتي متر بدون ته که روي آن را بوسيله پنجره شيشه اي يا پلاستيک پوشانيده ، بدين نحوه گياهان را از اثر زيان بار هواي سرد خارج حفظ مي کند گاهي آن را به ارتفاع حدود ۱ متر از سطح زمين به صورت گلخانه هاي يک طرفه و يا دو طرفه بنا مي نمايند حرارت مورد نياز شاسي ها به وسيله تخمير مواد آلي مانند کودهاي حيواني تازه و برگ خشک شده درختان تأمين مي نمايد اينگونه مواد در اثر پوسيدن حرارت ايجاد نموده که از آن براي گرم کردن بستر بذرهاي کاشته شده که نياز به گرماي زياد دارند استفاده نمود .
و گاهي به وسيله زغال و نفت دو سيستم برقي شاسي را گرم مي نمايم ولي عمده ي حرارت منابع تأمين حرارت شاسي ۱- نور خورشيد ۲- مواد عالي تازه مي باشد .
در اين روش نشا کاري نياز به تنک کار نيست  و در مصرف بذر هم صرفه جويي مي گردد ضمن اينکه در روش خزانه کاري بين ۵/۱ تا ۲ ماه رشد گياه جلو افتاده و اصطلاحاً پيش رس مي گويند .
بعد از اينکه نشا ما آماده شد به وسيله نشاکار آن را به زمين منتقل مي کنيم .

۴-۲ نشا کار : 
از نظر موزع نشا کار به دو دسته خودکار و نيمه خود کار تقسيم مي شوند و از نظر تأمين نيرو نيز سه نوع نشاکار خود گردان و موتوري و تراکتوري متداول هستند 
    نشاکار مورد استفاده ما از نوع نيمه خودکار بوده و به صورت تراکتوري مي باشد چون بوسيله تراکتور باغي استفاده مي شود تراکتور باغي ۲۵ تا ۳۰ اسب بخار قدرت دارد از نشا کار نيمه خود کار دو نفره استفاده مي شود .

۱-۴-۲ اجزاء نشاکار 
نگه دارنده جعبه نشاء موزع ( وسيله بلند کننده و انتقال دهنده نشا ) شيار باز کني  ، خاک دهنده ، مخزن آب و در نوع نيمه خودکار که ما استفاده مي کنيم صندلي براي نشستن کارگر 

۲-۴-۲ موزع : 
نشا را از جعبه نشا برداشته ، ريشه آنرا در خاک قرار مي دهد و پس از اينکه ريشه نشا ء با خاک پوشيده شد نشاء را رها مي کند 
۳-۴-۲ موزع لاستيکي 
از دو صفحه مدور لاستيکي تشکيل شده است و حول محوري که از مرکز آنها مي گذرد دوران مي کنند.
اين دو صفحه نسبت به همديگر زاويه دارند و همين امر باعث باز و بسته شدن لبه دو صفحه در حين چرخش مي شود کارگر نشاء ‌( بوته را از قسمت ريشه )  برداشته و ساقه برگ آن را بين دو صفحه لاسيکي قرار مي دهد  نشاء به وسيله اين صفحات تا نزديک زمين حمل مي شود و در آنجا لبه دو صفحه باز شده و نشاء‌در شيار حاصل از  شيار باز کن قرار مي گيرد و به وسيله دو چرخ فشار دهنده در خاک محکم مي شود در هر ساعت حدود  500 نشاء ( بوته) را در زمين مي کارد . 

۴-۴-۲ مخزن آب و دستگاه آبدهي :
دستگاه نشاء کار مجهز به يک مخزن آب همراه با شيلنگ هاي مربوط هستند تا نياز آبي نشاء را در هنگام کاشت برطرف سازد و اين دستگاه در هنگام کاشت نشاء که رطوبت پايين است به کار مي رود براي موفقيت در رشد گياه و نشاء .
خاک دهنده و فشار دهنده                           خاک دهنده و فشار دهنده 
بلافاصله بعد از قرار گرفتن نشاء در خاک ، خاک دهنده از کنار ريشه نشاء عبور مي کند و بر اثر اين کار مقداري خاک در کنار ريشه ريخته و بر روي آن فشرده مي شود .

۵-۴-۲ تنظيمات نشاء کار :
اين دستگاه همانند ساير رديف کار ها بايد براي کار تنظيم شود اين تنظيم ها مشابه رديف کار هاي ديگر است از جمله اين موارد تنظيم فاصله رديف ها است که با جابجايي واحد ها ي کارنده بر روي شاسي قابل تنظيم است ، تنظيم فاصله نشاها در روي رديف به وسيله غير چرخ دندانه هاي مربوط به واحد انتقال حرکت به موزع امکان پذير است و بالاخره تنظيم عمق کاشت که با جابجايي کاشت تثبيت و يا شيار باز کني در جهت قائم انجام مي گيرد .

۵-۲ زمان کاشت :
معمولاً خيار ازنظر زمان محدوديت کشت ندارد و در صورتي که دما و رطوبت مورد نياز آن تأمين شود در تمام طول سال با تغيير جزئي فواصل رديف ها قابل کشت مي باشد البته علاوه بر تأمين شرايط آ ب و هوايي مورد نياز اقتصادي بودن توليد در زمان برداشت نيز مهم مي باشد همانطور که مي دانيم در بعضي از مواقع سال بالاخص در فصول سرد و اوايل بهاردر اغلب نقاط کشور و بخصوص مناطق سرد محصول خيار به اندازه کافي وجود ندارد و يا از کيفيت بسيار پاييني برخوردار است لذا توليد در اين زمانها نيازمند به گلخانه هايي همراه با سيستم هاي گرمايي مجهز مي باشد طبيعاً هزينه تمام شده را نيز بالا خواهد برد .
هنگام کشت بذر خيار در خزانه بايد فضاي خزانه از رطوبت و گرماي مناسب برخوردار باشد به طوري که در مدت کمي بعد از کاشت بذر دو تا سه برگ لپه مشاهده مي شود در صورتي که دماي خزانه کافي نباشد تنها رشد باکتريها صورت مي گيرد بلکه درصورت تداوم برودت  بذرها در خزانه رشد آنها متوقف مي شود دو رشد نمي کنند در هنگام انتقال نشا ء از خزانه به گلخانه فضاي گلخانه نيز بايد از دما و رطوبت کافي براي رشد برخوردار باشد تا در هنگام انتقال با مشکل روبرو نشود 
کاشت نشاي خيار به سرعت رشد مي نمايد لذا در هنگام جابه جايي بايد سعي شود که به ريشه آن صدمه وارد نشود و تنش حرارتي نبيند و آفات و بيماري ها به آن منتقل نگردد بهترين انتقال نشاء به زمين اصلي در هنگام ظهور ۲ تا ۳ برگي خيار است در غير اينصورت موقع نشاء احتمالاً باعث قطع بعضي از ريشه ها  و سرانجام خشک شدن آن مي گردد .

۶-۲ کود دهي قبل از کاشت 
هم اکنون در بستر هاي خاکي ، گلخانه داران از کود هاي مرغي به ميزان ۵ الي ۱۰ تن در ۱۰۰۰ متر مربع استفاده يمي کنند اگر چه استفاده ازکودهاي حيواني گاوي و يا گوسفندي به ميزان ۳ تا ۴ تن در ۱۰۰۰ متر مربع همراه با کود مرغي کمتر بسيار مناسب تر مي باشد توصيه مي شود کود هاي مذکور قبل از استفاده با ۲ تا ۳ درصد و يا دو برابر آن با سولفات آلومنيوم مخلوط شده و در محلي به مدت يک يا دو ماه با رطوبت مناسب به صورت لپه يا سيلو نگهداري شود سپس استفاده گردد ولي در صورتي که عمل ضد عفوني با استفاده گردد ولي در صورتي که عمل ضد عفوني با استفاده از انرژي خورشيد قرار است انجام شود اين عمل تخمير يا پوسيده شدن کود را به همراه کود اوره و يا سولفات آلومنيوم مي توان به طور مشترک در خاک انجام داد .

ضد عفوني خاک 
معمولاً خاک ها ي بستر گلخانه داراي بذر علف هاي هرز ، گياهان انگل جاليز و نماتد ها ، انواع قارچها و با کتريهاي مضري و بعضي آفات مي باشد لذا براي پيشگيري از خسارت اين عوامل به بوته هاي خيار نياز به ضد عفوني بستر خاک حداقل به عمق ۲۵ سانتي متر مي باشد که اين اقدام به روش هاي مختلف قابل انجام است ضد عفوني به وسيله بخار آب بوسيله اشعه خورشيد ، سموم 
در صورت وجود سيستم هاي بخار دهنده در نزديکي گلخانه بخار را مي توان به دو روش وارد خاک گلخانه نمود :
با ورقه هاي نايلوني پس از پوشش سطح خاک  و با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن مشبک بخار لازم را از سطح خاک تزريق نموده و اين کا را آنقدر ادامه داده تا به صورت آب داغ در عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتي متر ي خاک نفوذ کند در اين روش براي رسيدن دماي خاک به ۸۰ درجه سانتي گراد نياز به بخار دهي به مدت ۲ تا ۶ ساعت مي باشد .
يکي از روش هاي ضد عفوني بخار دهي همراه با هواي گرم با دماي پايين تر مي باشدد به طور کلي ضد عفوني با بخار مخلوط با هواي گرم به جهت دم مصرف هر گونه سمي در خاک بستر بلافاصله پس از ضد عفوني قابل کاشت مي باشد و آثار سوء ناشي از باقيماندن سم در خاک وجود ندارد .
در ضد عفوني با بخار آب تنها و دما نزديک به ۱۰۰ درجه سانتي گراد با آزاد شدن منگنز در خاک اين عنصر به حالت سمي در مي آيد ضمن اينکه باکتري هاي آمونياکي در اين دما نيز باقي مي مانند .
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود . 
روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .
هيدروپونيک در عمل به معني کاشت گياهان در آب و محلول غذايي بدون استفاده از خاک مي باشد. کشت هيدروپونيک اين امکان را به کشاورز مي دهد که در زمان کوتاهتر با زحمت کمتر محصولي با راندمان بيشتر را کشت نمايد.علم هيدروپونيک ثابت کرده است که براي رشد گياهان به خاک احتياجي نيست اما به عناصري که در خاک موجود است( مواد معدني، موادآلي) احتياج است. هر گياهي را مي توان به صورت هيدروپونيک کشت کرد ولي بعضي از آنها موفقيت بيشتري در اين سيستم دارند. کشت هيدروپونيک براي ميوه هايي با محصولات مقاوم از قبيل گوجه – خيار – فلفل – گياهان برگي مثل کاهو – سبزي و گياهاني که رشد سريعي دارند ايده آل است.
 

 
امروزه از کشت هيدروپونيک براي توليد علوفه دام استفاده هاي زيادي مي شود و اين امر به يک راه اقتصادي و مناسب براي توليد علوفه دامداران تبديل شده است.
در کشت هيدروپونيک در صورتي مي توانيد پيشرفت کنيد که محلول غذايي صحيحي براي تامين احتياجات گياه تهيه کنيد. 
اغلب اعمالي که براي کشت هيدروپونيک انجام مي شود شبيه اعمال کاشت گياهان در خاک است. کشت تجاري هیدروپونیک شامل ترکيبي از تکنولوژي هيدروپونيک با کنترل عوامل محيطي براي رسيدن به بهترين کيفيت محصول مي باشد. در ساختار گلخانه شما با کنترل دما ، رطوبت و نور قادر به کشت در تمام طول سال مي باشيد.
مزاياي كشت هيدروپونيك : 
۱- در جاييكه خاك مناسب ندارد يا خاك دچار بعضي بيماريها است قابل استفاده است. 
۲- شخم، آبياري، مبارزه با آفات خاك، مبارزه با علف هاي هرز را ندارد و بقيه عمليات هاي زراعي نيز ساده تر است. 
۳- براي مناطقي كه زمين گران قيمت است براي بدست آوردن بيشترين محصول با تراكم بالا كاربرد دارد. 
۴- در اين طرح آلودگي خاك وجود ندارد و آلودگي آب هم كمتر است. 
۵- كنترل شرايط محيطي از جمله نور، دما، رطوبت و تركيب هوا بسيار ساده تر است. 
۶- در مناطقي كه آب شور دارد كاربرد دارد حتي اگر نمكهاي محلول در آب به مقدارppm 500 با شد مي توان با يك شستشوي محيط آن را بكار برد .
۷-  به دليل نبود خاک و علف هرز عمليات هاي کشاورزي ساده تر است 
۸-  با حذف خاک آفات موجود در خاک نيز حذف مي شود. 
۹-  در کشت هیدروپونیک فقط درصدي از آبي که در کشت خاکي مصرف مي شود استفاده مي شود. زيرا آبها هدر نرفته و توسط علفهاي هرز نيز مصرف نمي شود. 
۱۰ –  به طور کلي محصولات هيدروپونيکي از نظر غذايي محصولات بهتري نسبت به کشت خاکي هستند. و اين بدليل کنترل عناصر و موادي است که مورد مصرف گياه قرار مي گيرد. 
به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند :
۱- سیستم باز : محلول غذایی مجدد استفاده نشده مثل کشت در پشم سنگ و کشت کیسه ای و کشت در سنگریزه 
۲- سیستم بسته : محلول غذایی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد و به عبارت دیگر محلول در یک چرخه قرار دارد و به آن فقط مواد غذایی که کاهش می یابند و آب اضافه می شود . 
اما این روش کشت بدون خاک یک سری مزایا و معایبی نسبت به دیگر روشهای متداول کشت گیاهان دارد که در زیر بیان می شوند :
۱- چون محلول غذایی مایع است به راحتی می توان آن را کنترل کرد و تنها مواد غذایی که کاهش یافته است را به محلول اضافه کرد در حالی که در خاک این کار غیر ممکن است ( هزینه زیادی دارد ) .
۲- گیاهان را می توان در مناطقی پرورش داد که در حالت عادی رشد نمی کنند 
۳- مصرف آب در این روش به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این یک مزیت برای نواحی خشک است . 
۴- در این روش ضد عفونی کردن محیط رشد بسیار شده و کم هزینه است در حالی که ضد عفونی کردن خاگ گران قیمت و غیر ممکن است . پس در این روش آلودگیهای ریشه بسیار کم دیده می شود . 
۵- در این روش می توان از آبهای شور هم استفاده کرد . 
۶- در این روش محصول بسیار بیشتر و کیفیت عالی داشته چون مواد غذایی به راحتی در اختیار گیاه قرار داشته است پس در حقیقت کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح افزایش چشمگیری دارد . 
۷- در این روش از حجم ریشه ها به شدت کاسته می شود و بزرگ شدن ریشه ها در حد میکروسکوپی است و چون ریشه ها نسبت به کشت خاکی کم شده کمتر هم دچار بیماری می شوند . 
۸- مهمترین عیب این روش این است که به سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد زیرا تمام سیستمها باید اتوماتیک باشد .
۹- برای کشت گیاهان با این روش به افرادی نیاز است که در این زمینه تخصص و آگاهی داشته باشند . 
۱۰- آلودگی آبهای زیر زمینی هم در اثر مخلوط شدن با محلول های غذایی مشکلی دیگر است . ۱۱- دفع ضایعاتی مثل پشم سنگ که به عنوان محیط رشد هستند هم مشکل است . 
به طور کلی این روش یکی از روشهای نوین در کشاورزی بوده که بسیار جای کار دارد و در حالی که بسیاری از کشورها این کار را انجام می دهند لااقل در ایران جای کار کردن زیاد دارد و علارقم اینکه سرمایه و دانش زیادی لازم دارد ولی به عنوان یکی از رشته هایی است که آینده ای درخشان در دنیای کشاورزی دارد .
انواع کشت های هیدروپونیک 
روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است . در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .
در زیر انواعی از کشت های هیدروپونیک توضیح داده می شوند :  
کشت آبی یا مایع 
کشت در سنگریزه  
کشت در هوا 
کشت در ورمی کولیت 
کشت در پشم سنگ 

عتیقه زیرخاکی گنج