گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تا آنجا كه تاريخ نشان مي‌دهد، هميشه انسان لباس مي پوشيده است ولي البته در طول تاريخ با گذشت زمان و با تفاوت مكانها لباس فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است. در گذشته بيشتر لباس به عنوان حفظ سرما و گرما و نيز زينت و تجمل مورد استفاده قرار مي‌گرفته است و جنبه ايمني و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگاني صنعتي امروز، نقش ايمني لباس و جنبه حفاظت آن در بسياري از رشته ها در درجه اول اهميت قرار دارد. فضا نوردان، مأموران آتش نشاني، كارگران معادن، غواصان وبسياري ديگر، از لباسهاي مخصوص براي حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده مي كنند. وسايل توليد لباس در عصر ما به قدري متنوع شده و توسعه يافته است كه با گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست.
آموزشگاه گلشن صبا به سرپرستي خانم رضيه نشان در سال ۱۳۸۲ تأسيس گرديد. در اين آموزشگاه تدريس الگو به روشهاي گلاوين، متريك و مولر مي باشد و همچنين به آموزش دوخت انواع لباسها از قبيل : انواع يقه ها، آستين ها، شلوار ، كت و … مي پردازد كه در هر دوره تعدادي كارآموز در مقاطع نازك دوزي، ضخيم دوزي، لباس عروس، لباس شب مي پذيرد و در پايان از اين كارآموزان امتحان عملي و تئوري گرفته مي شود و مدرك ديپلم از سازمان فني و حرفه اي به اين كارآموزان داده مي شود. ساعاتي كه كارآموزان در اين آموزشگاه هستند بستگي به دوره اي كه مي گذرانند است مثلاً : نازك دوزي ۴۶۰ ساعت و لباس عروس و شب ۲۷۰ ساعت مي باشد.
آموزشگاه گلناز نيز به سرپرستي خانم فاطمه عباسي در سال ۱۳۷۶ تأسيس گرديد. در اين آموزشگاه متدهاي متريك و گرلاوين و نيز آموزش دوخت انواع لباس شب، عروس،‌كت و دامن و … تدريس مي شود. فضاي كارآموزي حدوداً ۹۰ متر است. ۶ الي ۷ عدد چرخ خياطي براي كارآموزان وجود دارد امكانات نسبتاً مناسبي دارد اما به علت قرارگرفتن در زيرزمين از نور و روشنايي چندان مناسب براي فضاي كار و دوخت نيست.
 
فصل دوم
ارزيابي بخش هاي مربتط با رشته علمي كارآموز

مقايسه واحد كارآموزي با دانشگاه :
در محيط آموزشي دانشگاه با توجه به فشرده بودن زمان در طول ترم براي فراگيري دوره هاي مختلف دوخت و الگو تقريباً كلي و پايه اي تدريس مي شود. لذا در جهت جبران اين قضيه آموزشگاه مي تواند مكملي براي آموزش هاي داده شده در دانشگاه باشد. دانشگاه در مقايسه با آموزشگاه از امكانات نسبتاً برتري برخوردار است. همچون طرح هاي صنعتي كه هر كدام كارهاي مختلفي راانجام مي دهند. وسايل الگوكشي، ميز الگو، ميز برش و محيطي كاملاً مجزا از بخشهاي آموزشي ديگر كه به دانشجو اين امكان را مي دهد تا با آرامش و حوصله‌ي بيشتر به فراگيري دروس بپردازد. روش كار اساتيد در دانشگاهها به صورت آكادميك و هدفمند مي باشد و در راستاي گرايش تحصيلي ترم، قدم برداشته مي شود. در حاليكه اين موضوع در آموزشگاه كمتر به چشم مي خورد. اين مطلب قابل ذكر است كه شدت علاقه و فعاليت كارآموز نيز براي فراگيري سريعتر و پيشرفت وي در طول دوره هاي آموزش خياطي بسيار حائز اهميت است. البته اگر امكانات بخشهاي آموزشي كمي بيشتر شود به عنوان مثال به چرخهاي بيشتر و بهتري مجهز شوند و يا ميزهاي برش براي دوخت، با ميز الگو جدا از هم قرار گيرند فضايي كه براي محل كار استفاده مي شود شرايط نوردهي مناسبي داشته باشد و يا تعداد كارآموزان از حد نصاب مناسبي برخوردار باشد. همه اين موارد نيز در روند يادگيري كارآموز مؤثر خواهد بود.
 
آزمون آموخته ها و نتايج

انواع دامن
اندازه هاي لازم جهت كشيدن كادر دامن :
قد جلو تا زمين ۳۶-۱۰۳ بخش اول
قد پلهو تا زمين ۳۶-۱۰۴
قد پشت تا زمين ۳۶-۱۰۲
دور باسن كوچك ۹۴ بلندي باسن كوچك نصف
دور باسن بزرگ ۱۰۰ بلندي باسن بزرگ است
بلندي باسن ۱۸
دور كمر ۶۴

بايد توجه داشت كه خانم هايي كه داراي شكم بزرگ هستند براي اندازه گيري باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روي ناف عبور داده و در پشت روي برجستگي باسن اندازه‌ مي‌گيريم. در ضمن براي پيدا كردن قد دامن از زمين تا زير زانو را اندازه گرفته يادداشت مي‌كنيم و از سه قد اصلي كم كرده تا قد دامن ما به دست آيد.
در اينجا ۳۶ سانت مي باشد.
براي اندازه گيري دور باسن كوچك محل استخوان لگن خاصره را اندازه مي‌گيريم (قسمت بالاي برجستگي باسن)
طرز كشيدن كادر الگوي دامن :
ابتدا   دور باسن بزرگ را پيدا كرده سپس +۱ مي كنيم (براي افراد چاق   دور باسن + cm2 و براي افراد لاغر cm+ 1 مي‌باشد). سپس بلندي جلو و بلندي پهلو و بلندي پشت را منهاي اختلاف از زمين تا زير زانو كه در هر هيكل متفاوت است ولي براي هر سه اندازه ثابت مي باشد نمود،‌باقيمانده حاصل بدست آمده قد اصلي دامن مي باشد.
براي طرز كشيدن الگو از سمت چپ كاغذ بلندي پشت را كشيده (الف) (ب) از (ب)   دور باسن را كه در اينجا +۱ كرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندي قسمت جلو را براي پيدا كردن خط وسط جلو بالا رفته (د) براي پيدا كردن خط پهلو در قسمت پايين دامن خط (ب) (ذ) را نصف كرده چون قسمت جلوي دامن بزرگتر از پشت مي‌باشد يعني :
نصف دور باسن ۵۱ = ۱+۵۰=۲ : ۱۰۰
  دور باسن
۵/۲۵=۲ : ۵۱
در جلو ۵/۲۷=۲+۵/۲۵
در پشت ۵/۲۳=۲-۵/۲۵

از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندي پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل مي كنيم كه اين خط ، خط كمر مي باشد.
اينك بلندي باسن كوچك را از خط وسط پشت در قسمت كمر پائين آمده خطي مستقيم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (پ ) (ت) به همين ترتيب بلندي باسن بزرگ را از قسمت چپ روي خط وسط پشت از خط كمر پائين آمده باز هم به وسيله گونيا يا خط كش به خط وسط جلو وصل مي كنيم مي شود (ج) (چ) خط باسن كوچك و خط باسن بزرگ به دست مي آيد.
تا اينجا كادر دامن تكميل است
طرز كشيدن پنس هاي دامن :
پشت دامن روي كمر د قسمت پشت الگو ۲ سانتي متر روي خط كمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل مي كنيم محل زيپ مشخص مي گردد و روي كمر در قسمت پهلو از خط مشترك پهلو جلو و پشت هم ۲ سانتي متر به سمت چپ رفته (ك) از (ك) به وسيله خط هلالي به باسن بزرگ وصل مي كنيم انحناي خط پهلوي پشت مشخص مي گردد. فاصله باقيمانده خط كمر را روي الگوي پشت سه قسمت مي كنيم.   آن را از محل زيپ از خط وسط پشت ۳+ سانتي متر داخل شده انتهاي پنس پشت به دست مي آيد (ق) قطر پنس روي خط كمر ۳ سانتيمتر مي باشد از (ز) ۳ سانتيمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل مي كنيم پنس پشت به دست مي آيد.
جلوي دامن : 
روي خط كمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت ۲ سانتيمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل مي كنيم باقيمانده خط كمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده   آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت مي‌گذاريم (هـ ) همين   را ۱+ سانتيمتر كرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت مي‌گذاريم (خ) قطر پنس بزرگ جلو ۳ سانتيمتر مي باشد از نقطه (هـ ) ۳ سانتيمتر به سمت چپ رفته (ي) نقاط مشخص شده را به هم وصل مي كنيم پنس بزرگ جلو به دست مي آيد. براي پيدا كردن محل پنس كوچك از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحناي خط پهلوي جلو از نصف كرده علامت مي گذاريم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روي خط باسن كوچك از خط صاف جلو داخل شده علامت مي گذاريم يك عمود به دست مي آيد. دو طرف اين عمود روي خط كمر از نقطه (ص) ۱ سانتيمتر علامت گذاشته به شكل پنس تا باسن كوچك ختم مي كنيم.
توضيح : بلندي پنس هاي بزرگ را به دلخواه به نسبت باسن بزرگ مي توان كوتاه كرد.
كنترل كمر :
بعد از آماده شدن الگوي اوليه دامن كمر را كنترل مي كنيم. به اين ترتيب كه فاصله بين پنس ها را روي الگوي جلو و پشت با هم جمع كرده بايد مساوي با   دور كمر باشد. در صورتي كه اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بعد از كنترل باسن كوچك كه آن هم به همان شكل كنترل كمر است كه فاصله بين پنس ها را روي باسن كوچك حساب مي كنيم. در صورتي كه اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط كنترل شده را به شكل هلالي به باسن بزرگ ختم مي كنيم.
انواع الگوي دامن
دامن تنگ (شماره يك ) :
از الگوي كنترل شده دامن رولت مي كنيم و پنس بلند جلو را بين (۹ تا ۱۲) سانتي متر و پنس بلند پشت را بين (۱۰ تا ۱۵) سانتيمتر اندازه مي زنيم و به وسيله گونيا اشل اصلاح مي‌كنيم. از خط پهلو در لب دامن ۲ سانتيمتر به طرف جلو و پشت دامن اندازه مي‌زنيم 
از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل مي كنيم. لب دامن تنگتر مي شود البته بستگي به طرح مورد نظر دارد.
دامن چهار اوزمان (شماره ۲ ) :
دامنه ساده كنترل شده درست مي كنيم از خط صاف جلو تا زير پنس بزرگ جلو را اندازه گرفته همان اندازه را از پاي دامن داخل شده نقطه به دست آمده را به پنس جلو وصل مي‌كنيم. از خط صاف پشت هم روي باسن بزرگ تا زير پنس پشت را حساب كرده همان مقدار از پاي دامن در قسمت پشت داخل شده به هم وصل مي كنيم. اين دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس هاي كمر بريده داخل آن به اندازه اي كه باز شد در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم.
توضيح : مقدار اوزمان دامن به داخل است در صورتي كه بخواهيم قسمت فون پاي دامن كمتر باشد به دلخواه از ۳ تا ۵ سانت در پاي دامن اوزمان مي‌دهيم. مطابق شكل (۱۷).
دامن هشت اوزمان (شماره ۳ ) :
دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم مانند دامن فون شماره ۲ از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت تا زير پنس كوچك جلو روي خط باسن كوچك را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پاي دامن داخل شده اين دو نقطه را به هم وصل مي‌كنيم. از خط صاف مشترك پهلوي جلو و پشت به طرف چپ روي الگوي پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف مي كنيم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط كمر و پاي دامن داخل شده يك عمود و موازي با خط صاف پهلو به دست مي‌آيد. دو طرف اين عمود روي دامن خط كمر دو سانتي متر علامت گذاشته به شكل پنس كوچك ۲ سانتيمتري روي خط كمر پشت به باسن كوچك وصل مي كنيم اين دو خط به دست آمده در جلو و پشت را تا باسن كوچك نقطه انتهاي باسن كوچك چيده پنس ها را روي خط كمر بسته هر چقدر باز شد در پاي دامن اوزمان مي دهيم به علت بسته شدن اين پنس ها روي خط كمر پشت خط كمر ۲ سانتيمتر تنگ م شود. مي توانيم از ۲ سانتيمتر محل زيپ صرفنظر كنيم و زيپ را روي خط صاف پشت بدوزيم. در صورتي كه در قسمت پشت را گودي كمر پوشنده گود باشد ۲ سانتيمتر كمبود را از محل كنترل كمر در قسمت پهلو جبران مي كنيم، پنس زيپ را دست نمي زنيم. 
دامن ده اوزمان (شماره ۴ ) :
از دامن شماره ۳ رولت كرده خط صاف پهلو را تا زير پنس جلو چيده و در پاي دامن به دلخواه تا ۵ سانت اوزمان مي دهيم.
دامن پيلي دوقلو در وسط پشت : 
دامن ساده كنترل شده درست مي كنيم اگر بخواهيم دامن مافوق باشد مي توانيم دامن شماره ۲ را كشيده سپس از وسط پشت مانند جلو مي توانيم براي پيلي اضافه كنيم. بلندي پيلي در جلو و پشت بستگي به دلخواه دارد. (بعد پيلي ها را تا زده با اطو خط مي‌اندازيم). 

دامن تنگ جيب دار :
ابتدا از الگوي دامن تنگ كنترل شده (شماره ۱ ) رولت مي كنيم. سپس طبق مدل دهانه جيب را در محل مورد نظر رسم كرده آنگاه دو نقطه (هـ ) و (ب) را به يكديگر وصل مي كنيم بدين ترتيب پنس بزرگ (هـ – خ – ي ) تبديل به پنس كوچك (هـ – ب – ي) خواهد شد. (خ-و) را نصف كرده نقطه (ن ) را مي گذاريم نقاط (ب – ن – د) (كيسه جيب )را به طور هلالي به يكديگر وصل كرده سپس نقاط (ي – ب – ن – د – گ) را رولت كرده (شكل الف) و نقاط (ب-ن-د) را نيز رولت كرده (شكل ب) . در هنگام دوخت خط (ب –د) توسط تكه رولت شده (شكل ب) سجاف مي كنيم و هلال تكه (الف) و هلال تكه (ب) را به يكديگر مي دوزيم. در خط پهلو هيچگونه تغييري داده نمي شود. 
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

تاريخچه هنر خياطي هنر رهگشاي كار است كه هستي را جنبش درآورده و تازه تر از تازه مي سازد و هنر ارزنده اي كه پوشش بيروني هستي را جمال مي بخشد. در زمان گذشته پارچه را روي اندام افراد قرار داده و فرم دلخواه در مي آوردند و با كوك و سنجاق زده و اقدام به دوخت مي كردند، يا برخي بر حسب تجربه و بدون الگو لباس را برش زده كه نياز به چندين پرو داشت رفته رفته با پيشرفت علم و تجربه متدهاي تدوين و بصورت كلاسيك در كشورهاي مختلف رايج گرديد. متد گرلاوين، متد فرانسوي، متد ژاپن، متد متريك و متد مولر آلماني دو استاد فن خياطي به نامهاي (ويونت Vionnet و شانل Shanel ) كه حساسيت و استعداد خاصي نسبت به زيبايي شناسي و مسايل اجتماعي داشتند. تغييرات خطوط اندام و بدن را كشف كردند. با آنكه تعبير و تفسير اين دو طراح متفاوت بود اما آنان را بايد بوجود آورند. و مخترع اصلي لباس ساده و راحت امروز دانست.از آن جا كه پوشيدن لباس يك ضرورت است . هر كس اين دين را نسبت به خودش احساس مي كند كه ظاهر خود را به خوش آيند ترين شكل ممكن به جهانيان عرضه كند .بنابراين پوشاك بايد رنگ و طراحي هنرمندانه و زيبا داشته باشد و هم آهنگ با شرايط محيط و باب روز باشد . پديد آمدن پوشاك امري تصادفي و خواستني نبوده است . بلكه بر مبناي تفكرات و نياز هاي اقليمي ، مادي و معنوي اقوام به وجود آمد ، شكل گرفت و تحول يافت . 
پوشاك باستان در قرون وسطي جاي خود را به شكل ظاهري شكوهمند داد در عهد رنسانس پر زرق و برق شد و صورتي تجملي پيدا كرد و سپس در عصر نوين شكلي نامشخص و رمز گونه به خود گرفت . زمينه هاي شغل مزون لباس عروس و نامزدي _ توليدي لباس و فروش آن _ چرم دوزي _ آموزش الياف سنجي_ دبيري در اين رشته _ طراحي لباس_ طراحي صحنه در صدا و سيما _ طراحي اندام _ توليد لباس بچه گانه _ زنانه دوزي _ مردانه دوزي _ دوختهاي تزئيني _ خانه داري عمومي از جمله شغلهاي مرتبط با رشته مذكور مي باشد. هدف و معرفی کلی رشته لباس ازجمله ضروریات اولیه بشری می باشد و امروزه با پیشرفت تکنولوژی صنایع دوخت و بافت تهیه پوشاک دارای دو بعد صنعتی و تجاری است هنر ظریف خیاطی از دیرباز درایران به عنوان یک هنر اصیل همیشه مورد توجه بوده استتنوع طرحها و ر نگها و مدلها درمناطق ایران نیز گویای این مطلب است فراگیری این فن نه تنها گامی ملی درجهت خودکفایی است بلکه هنری است که زندگی فردی را هم اراسته می نماید .طول دوره هر و مقاطع ادامه تحصیل : طول دوره تحصیل ۲ الی ۵/۲ سال بعد از انتخاب رشتهبه طول می انجامد و دروس به صورت نظری ، عملی و کارآموزی درمحل تحصیل ارائه می شود فارغ التحصیلان این دوره می توانند درمقاطع بالاتر به تحصیلات خود ادامه دهند. خیاطی و طراحی لباس زنانه پایه اول ۳۱ واحد عمومی ۲۲ واحد اختياری ۵/۴ واحد مهارتی ۳۰ واحد تکميلی ۵/۸ واحد { قانون کار ، بهداشت و ايمنی کار، کارآفرينی ،کارورزی۵/۳ واحد} قابليتهای فارغ اتحصيلان و موقعيتهای شغلی درحال حاضر يک خياط موقعيت کاری خوبی دارد و حدود ۸۰ % فارغ التحصيلان می توانند به صورت نيروهای کارآفرين و خود اشتغالی برای خودشان کارکنند ويا درمراکز توليدی و طراحی های لباس فعاليت نمايند.درضمن می توانند به صورت استاد کار ماهر ويا نيمه ماهر درمراکزفنی و حرفه ای فعاليت نمايند. خیاط خیاط یا دَرزی کسی است که به‌وسیله پارچه یا چرم می‌تواند پوششی برای انسان پدید آورد که انواع لباس های زنانه، مردانه و بچگانه توسط شغل خیاطی تولید و به بازار عرضه میگردد. چرخ خیاطی چرخ خیاطی وسیله‌ای است که برای دوختن جامه بکار می‌رود. چرخ خیاطی از وسایل به‌کاررفته توسط خیاط‌ها است. در فارسی تاجیکی این وسیله را ماشین دوزندگی می‌گویند. خیاطی یکی از هنرهای زیبا و صنعتی است که هم به شکل خانگی و هم به شکل صنعتی کاربرد دارد و امروزه علاوه بر اینکه در خانه به عنوان یک مهارت محسوب می شود، می تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی و همچنین عامل صرفه جویی در وقت نیز محسوب گردد. چراکه به عنوان مثال تهیه و دوخت یک کیف دستی علاوه بر لذت استفاده از هنر دست خویش برای آدمی عامل اصلی در صرفه جویی اقتصادی و زمانی نیز بشمار می آید. اصول مقدمات خیاطی عبارت است از شناخت کار و بکار گیری صحیح ابزار و لوازم اولیه و تبدیل آن به طرح و لباس مورد نظر بنابراین خیاط به کسی گفته می شود که با استفاده از لوازم و وسایل اولیه کار بتواند یک طرح مورد نظر را به بهترین شکل به یک لباس مناسب تبدیل کند. در ادامه بحث ابتدا تاریخچه کوتاهی از اختراع چرخ خیاطی بیان شده و پس از آن نیز در مورد ابزار و لوازم خیاطی صحبت خواهد شد. ◄ اختراع چرخ خیاطی اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نام ” تامیس سنت ” انگلیسی است وی ماشینی در سال ۱۷۹۰ به ثبت رسانید. که کارش بسیار شبیه به دوخت زنجیره ای زمان ما بود البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن چیزهای چرمی بود اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و مخترع این اثر از اختراع خود سودی نبرد تا اینکه در سال ۱۸۳۰ خیاط فرانسوی فقیر که ” بارتلمی تیمونیه ” نام داشت موفق شد با ذوق و ابتکار خلاقانه خود چرخ خیاطی را بسازدکه بسیار شبیه چرخهای خیاطی امروزی بود. بعدها این وسیله در فرانسه مورد استقبال مردم قرار گرفت ولی گروهی از کارگران که وجود این اختراع را باعث کسادی کار خود می دیدند شبانه به کارگاه بارتلمی حمله کرده و همه چرخهای خیاطی او را نابود کردند و بارتلمی از غصه و فقر جان خود را از دست داد همزمان با این اتفاق مرد دیگری در نیویورک بنام ” والترهنت” چرخ خیاطی دیگری را ساخت این چرخ دارای سوزنی بود که همانند سوزنهای امروزی چرخ خیاطی سوراخی کوچک در نوک خود داشت، کار این سوزن،زدن کوکهای ریز بود یعنی با نخ حلقه ای میان پارچه می زد و سپس حلقه دیگری آمده درحلقه اول مانند زنجیرقفل می شد با همه اینها هنت هرگز موفق نشد که این اختراع خود را به ثبت برساندتا روزگاری که افتخار ثبت نخستین چرخ خیاطی نصیب “الیاس هاو” شد همچنین “آیزک سینگر” نیز یک چرخ خیاطی را در کشور آمریکا به ثبت رسانید. آنگاه دعوای مفصلی بین “سینگر” و “الیاس هاو” بر سر این موضوع که حق تقدم با چه کسی است درگرفت سرانجام “هاو” توانست در این نزاع پیروز از میدان بیرون رفته و از هر چرخ خیاطی که به بازار می آمد حق امتیاز به سود خود دریافت نماید ◄ابزار و لوازم خیاطی • میز کار : ارتفاع آن بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی متر است و سطح ان صاف و محکم است. و طول و عرض آن بستگی به فضای اطاق یا سالن دارد. • کاغذ برش : کاغذ های رنگی یا سفید بدون خط که برای برش الگوها استفاده می شود. • علامت گذار ها: شامل مداد برای رسم الگو، مل یا صابون خیاطی برای رسم خطوط اطراف الگو روی پارچه ، رولت برای انتقال طرح الگو روی پارچه استفاده می شود و کاربن خیاطی که حرکت چرخشی رولت را به قسمت زیزین پارچه منتقل می کند. • وسایل اندازه گیری: شامل سانتی متر یا خط کش ساده که برای اندازه گیری استفاده می شود، گونیا برای اندازه گیری به شکل زاویه قائم کاربرد دارد، خط کش تی که برای رسم خطوط موازی استفاده قرار می گیرد و پیستوله که برای رسم خطوط منحنی کاربرد دارد. • وسایل دوخت دستی: شامل سوزن دوخت معمولی که انواع مختلف با ضخامت های متفاوت دارد، سوزن گلدوزی، سوزن ته گرد که معمولا هنگام الگو برداری استفاده می شود سوزن نخ کن وانگشتانه. • قیچی : که یکی از ابزارهای ضروری خیاطی است ونسبت به نوع پارچه دارای ضخامت متفاوت است. • بشکاف: که برای شکافتن درزهای ظریف به کار می رود. • نخ: که دارای انواع متفاوت می باشدو شامل انواع نخ کوک، نخ پلی استر و نخ پنبه ای و نخ ابریشمی است. • چسب : جالباسی، پوشش نایلونی لباس، لایی و … • چرخ خیاطی و … ◄انواع چرخ خیاطی • چرخ خیاطی دستی: رایج ترین نوع چرخ خیاطی خانگی می باشد و برای دوخت و دوز های ساده کاربرد دارد. • چرخ خیاطی الکتریکی ساده : مدل پیشرفته چرخ خیاطی های قدیمی می باشد و امکانات زیادی برای راحتی کار برروی آنها نصب شده است. • چرخ خیاطی صنعتی : همانطور که از نامش مشخص است در فعالیت های تولیدی و صنعتی کاربرد دارد. • چرخ خیاطی راسته دوزی : که به همین منظور راسته دوزی طراحی شده و دارای نوع طرفه می باشد. آموزش خیاطی تهیه الگوی اولیه اندام های نرمال , ناقص و مانکن مفهوم الگوی اولیه منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسائل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند وبا شناختی که از مفهوم الگو و دوخت دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد. وسایل تهیه الگوی لباس کاغذ برش, خط کش , مداد , متر , گونیا , گونیای اشل , رولت , قیچی , سنجاق , دفتر یادداشت, تراش چسب . انواع کاغذ کاغذهایی که معمولآ در رسم الگو مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از کاغذ گراف و کاغذ روغنی یا پوستی. اندازه گیری الگوهای اولیه اولین و مهمترین نکته برای خانمی که تصمیم به فرا گرفتن فن خیاطی دارد یاد گرفتن طرز اندازه گیری صحیح است . باید توجه داشت که هر قدر این کار دقیقتر انجام گیرد نتیجه مطلوبتر خواهد بود , موقع اندازه گیری باید نواقص اندامها را در نظر گرفت مثلآ شانه سمت راست افتاده است , بازوی سمت راست عظلانی تر است , در قسمت پشت و ستون فقرات خمیدگی دیده میشود , باسن برجسته تر از حد معمول است , سینه به نسبت باسن اختلاف زیادی دارد , در موقع اندازه گیری پی میبریم شخص مورد نظر اندام نرمال دارد یا بلعکس دارای اشکالات و نواقص اندامی است . تهیه الگوی اولیه برای طرح الکو ی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق شخص است , برای این منظور ابتدا نواری بدور کمر بسته و شخصی که اندازه گیری میشود باید با زیر پوش باشد . بلندی جلو را از زیر نوار تا زمین اندازه میگیریم . بلندی پشت را از زیر نوار تا زمین اندازه میگیریم . بلندی پهلو را از زیر نوار تا زمین اندازه میگیریم . برای دور باسن کوچک متر را دور محل استخوان خاصره گذاشته اندازه گرفته یادداشت می کنیم . برای دور باسن بزرگ متر را روی برجسته ترین نقطه باسن گذاشته به طوری که بدور باسن حلقه زده و حالت چرخش داشته اندازه گرفته یادداشت میکنیم. دور کمر را هم به همین ترتیب از روی نواری که به دور کمر بسته ایم اندازه میگیریم . بلندی باسن کوچک را طوری اندازه میگیریم که یک سر متر زیر نوار , دور کمر باشد و آن را تا زیر متر که روی باسن کوچک است اندازه میگیریم بلندی باسن بزرگ را هم به همین ترتیب از زیر نواری که دور کمر بسته ایم تا زیر متری که دور باسن بزرگ است اندازه میگیریم. “
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

امروزه هنر خياطي و شاخه هاي آن يكي از هنرهاي بسيار گسترده و فراگير است كه كمتر بانوي ايراني وجود دارد كه از اين هنر بي بهره باشد با عنايت به اين مطلب در اين مجموعه سعي شده است تا به صورت تشريحي و مكتوب درباره يك شركت توليدي كه در اين راستا فعاليت مي كند بحث نمود .

هنر خياطي صرفا دوخت و دوز نيست بلكه در درجه اول استعداد ـ ابتكار ـ خلاقيت ـ و ارائه طرحهاي جديد و مطابق خواست و سليقه افراد مختلف جامعه ، مطرح است …

توصيف محل كار و كلك مورد نظر

يك محل كار براي يك كار توليدي بايد داراي شرايط خاصي باشد كه بتوان در آن به راحتي ابزار كار را جايگزين كرد و مساحت آن آنقدر باشد كه بتوان كارهاي توليد شده ار در آن نگهداري نمود . از ديگر خصوصيات محل كار اشاره مي كنيم به برق آن كه بايد داراي توان ولتي بالا باشد كه در هنگام كار دچار اختلالات نشود . ملك مورد نظر بايد پايان كارتجاري داشته در غير اينصورت نمي توان از آن به عنوان ميحط كار براي انجام كار استفاده كرد در ضمن محيط كار بايد داراي سروسهاي ويژه از جمله كمكهاي اوليه « كپسول آتش نشاني و سرويسهاي بهداشتي باشد كه در صورت لزوم يا اتفاق ناگوار بتوان كمكهاي اوليه انجام داد و همچنين بايد در محيط بازار باشد ، جهت دسترسي به فروشگاهها و مراكز فروش كالا توليد شده . ضمنا ميحط كار امكان خطر زياد مخصوصا از طرف قسمت اتوكاري دارد كه بايد با احتياط عمل كرد . سيستم هاي برق كشي داخل كارگاه بايد با استانداردها مطابقت داشته باشد و از هرگونه اتفاق اتصالات جلوگيري شود . كليدهاي ايمني براي اتو واجب بوده و جهت اخطر اطمينان بيشتر از طريق شركتهاي بيمه محيط كار خود را بيمه آتش سوزي يا حريق نمائيد .

 

نياز بازار و مشتري

با توجه به چهار فصل سال و نوع نياز بازار به پوشاك از جمله مانتو و لباسهاي گرم مثل باراني و غيره نياز بازار متغير مي باشد همچنين در فصل بهار مدلهاي مختلف مانتو در بازار عرضه مي گردد . بنابراين ديگر نيازهاي بازار در فصل باهار و پيراهنهاي مردانه ، تريكوجات بوده كه در نوع بازاريابي و نوع فروش با هم فرق مي كند . در فصل زمستانه كارها ضخيم تر و بافتي و پارچه هاي پشمي مي باشد كه در هر كدام نوع بازار فورش آن متغير است و براي بازاريابي هر كدام از توليدات خود فصل خود بصورت خاص مي توان اقدام نمود . و كليه كارها را قبل از زمان فصل خود بايد مهيا كرد و در اسرع وقت در اختيار بازار قرار داد .

 

  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر

امروزه هنر خياطي و شاخه هاي آن يكي از هنرهاي بسيار گسترده و فراگير است كه كمتر بانوي ايراني وجود دارد كه از اين هنر بي بهره باشد با عنايت به اين مطلب در اين مجموعه سعي شده است تا به صورت تشريحي و مكتوب درباره يك شركت توليدي كه در اين راستا فعاليت مي كند بحث نمود .

هنر خياطي صرفا دوخت و دوز نيست بلكه در درجه اول استعداد ـ ابتكار ـ خلاقيت ـ و ارائه طرحهاي جديد و مطابق خواست و سليقه افراد مختلف جامعه ، مطرح است … 

توصيف محل كار و كلك مورد نظر

يك محل كار براي يك كار توليدي بايد داراي شرايط خاصي باشد كه بتوان در آن به راحتي ابزار كار را جايگزين كرد و مساحت آن آنقدر باشد كه بتوان كارهاي توليد شده ار در آن نگهداري نمود . از ديگر خصوصيات محل كار اشاره مي كنيم به برق آن كه بايد داراي توان ولتي بالا باشد كه در هنگام كار دچار اختلالات نشود . ملك مورد نظر بايد پايان كارتجاري داشته در غير اينصورت نمي توان از آن به عنوان ميحط كار براي انجام كار استفاده كرد در ضمن محيط كار بايد داراي سروسهاي ويژه از جمله كمكهاي اوليه « كپسول آتش نشاني و سرويسهاي بهداشتي باشد كه در صورت لزوم يا اتفاق ناگوار بتوان كمكهاي اوليه انجام داد و همچنين بايد در محيط بازار باشد ، جهت دسترسي به فروشگاهها و مراكز فروش كالا توليد شده . ضمنا ميحط كار امكان خطر زياد مخصوصا از طرف قسمت اتوكاري دارد كه بايد با احتياط عمل كرد . سيستم هاي برق كشي داخل كارگاه بايد با استانداردها مطابقت داشته باشد و از هرگونه اتفاق اتصالات جلوگيري شود . كليدهاي ايمني براي اتو واجب بوده و جهت اخطر اطمينان بيشتر از طريق شركتهاي بيمه محيط كار خود را بيمه آتش سوزي يا حريق نمائيد .

 

نياز بازار و مشتري

با توجه به چهار فصل سال و نوع نياز بازار به پوشاك از جمله مانتو و لباسهاي گرم مثل باراني و غيره نياز بازار متغير مي باشد همچنين در فصل بهار مدلهاي مختلف مانتو در بازار عرضه مي گردد . بنابراين ديگر نيازهاي بازار در فصل باهار و پيراهنهاي مردانه ، تريكوجات بوده كه در نوع بازاريابي و نوع فروش با هم فرق مي كند . در فصل زمستانه كارها ضخيم تر و بافتي و پارچه هاي پشمي مي باشد كه در هر كدام نوع بازار فورش آن متغير است و براي بازاريابي هر كدام از توليدات خود فصل خود بصورت خاص مي توان اقدام نمود . و كليه كارها را قبل از زمان فصل خود بايد مهيا كرد و در اسرع وقت در اختيار بازار قرار داد .

 


عتیقه زیرخاکی گنج