گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

حکومت آلمان مقدمه ای در مورد امور دارایی DRG را به طور موثر در  January 2005 منشر کرد . مدلی که معادل مدل آلمانی می باشد مدل استرالیایی AR-DRG می باشد . 
در مثال اولی برای تحقیق و توسعه نسخه ۱ و ۴ نرم افزار گروهی مورد استفاده قرار می گیرد . 
در دنیا آلمان بیشترین سرمایه مصرف شده را در مورد مراقبتهای ویژه دارا می باشد . در نزدیکی ایالات متحده آمریکا سالیانه ۲۲۰ میلیون دلار صرف می شود . 
امور مالی DRG : 
منشاً DRG : 
در آمریکا در حدود سال ۱۹۸۰ پروفسور متر مقایسه ای را در مورد نتایج کلینیکی در میان بیمارستانها به عهده گرفت . به عنوان کار اول او ICD  یعنی طبقه بندی بین المللی بیماریها آغاز کرد .   
در این طبقه بندی پروفسور متر توسط حجم عظیمی از کدهای مشابه گیج شد . او تصمیم گرفت که تمام کدهای مشابه را به یک گروه مجزا دسته بندی کند بنابراین مقایسه آسانتر انجام شود . در این طبقه بندی او در حدود ۰۰۰/۱۸ کد پزشکی و ۰۰۰/۵ کد جراحی را به ۷۰۰ گروه تقسیم بندی کرد ( DRG ‘ S ) . کار پروفسور متر مورد توجه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت . 
هزینه های کلینیکی :
هزینه درمان هر نوع DRG به وسیله روشی به نام هزینه های کلینیکی محاسبه می شود . مطالعه روی این موضوع شامل صدها بیمارستان می شود که خود شامل :
۱ ) هزینه متوسط درمان هر بیمار  2 ) میانگین مدت بستری شدن هر بیمار 
هزینه های کلینیکی معمولاً به دو روش محاسبه می شود . اول هزینه های خاص مانند دکتر ، پرستار ،‌ داروخانه و رادیولوژی و دوم هزینه های ثابت عمومی مانند نظامت ، غذا ، ساختمان سازی و تجهیزات به طور معمول هزینه یک تخت در روز محاسبه می شود تا اینکه هزینه های عمومی برای هر بیمار DRG مشخص شود . 
هزینه های کلینیکی شامل مراحل گران قیمتی می باشد ، زمانی که بیمه گر می خواهد بداند چه مبلغی باید بپردازد بیمارستانها باید هزینه خود را با هزینه بیمه گر مقایسه کنند . 
به منظور دستیابی به هزینه منصفانه استرالیا سیستم سنجش هزینه ها را طراحی کرد و آلمان نیز همین امر را انجام داد . 
به منظور سنجش هزینه ها برای هر DRG  یک ویژگی به ثبت رسیده برای مثال یک DRG ممکن است هزینه درمان ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار را دارا باشد . در مقایسه با هزینه پیوند قلب که ۰۰۰/۰۰۰/۴  دلار است به منظور تعیین حجم پولی که یک بیمارستان برای DRG در یافت می کند یک قیمت ویژه مورد نیاز است . 
درآمد برای هر DRG مجزا برابر است با قیمت ویژه x سنجش هزینه این توضیح ساده به معنی مقدمه است ” این مرحله پیچیده است همانند الگوریتم ویژه ای که در اوضاع غیر معمول استفاده می شود . همانطور که پرستاری بیمار در منزل نیاز است بیمارانی که در یک بیمارستان برای مدت طولانی بستری هستند نیازمند شرایط بهتری برای بستری شدن هستند بیمه گر دوست ندارد که هزینه DRG را دوباره بپردازد . 
بودجه سنجش هزینه ها : 
همانطور که هزینه ، مکانیسم را کنترل می کند ، تعدادی از زمامداران استرالیایی بودجه بندی سنجش هزینه ها را برای بیمارستانهای عمومی فراهم کرده اند که بدین منظور 
۱ ) بیمارستانها مجبور هستند هزینه اضافی بپردازند اگر از بودجه بندی تخطی کنند اما می توانند بودجه بندی بالاتری را در سال مالی آینده انتظار داشته باشند . 
۲ ) اگر آنها کمتر از بودجه بندی هزینه کنند مجبورند هزینه ها را جبران کنند . 
۳ ) اگر آنها بودجه بندی را رعایت کنند حتی مازاد نیز دریافت می کنند . 
جدول ارزشهای DRG :
در این جدول مدت بستری شدن به عنوان ارزش DRG در نظر گرفته می شود . 
توجه : در این جدول ستونی تحت عنوان سنجش هزینه ها ( CW ) و ستونی برای مدت بستری شدن ( LOS ) در نظر گرفته شده است . 
ارزش مدت بستری شدن : 
استرالیا سه دسته را در این مورد بیان می کند ، مدت متوسط بستری شدن ، مدت پایین ، مدت طولانی . 
مدت پایین بستری شدن یک سوم مدت متوسط است . مدت پایین نشانگر مطب است که یا اوضاع غیر عادی است ، یا اینکه مدل DRG مناسب نمی باشد . 
برای مثال بیماری که نیاز به اندوسکوپی دارد و یا بیماری که نیاز  انتقال به بیمارستان ویژه ای را که دارد مدت طولانی برای بیمارانی است که مدت زیادی نیاز به پرستاری دارند . مدت طولانی ۳ برابر مدت متوسط است . 
سه دسته مدت بستری شدن توسط الگوریتم هایی محاسبه می شوند تا اینکه بتواند درآمد DRG را تخمین بزند . مدت بستری شدن تاثیر ویژه ای روی درآمد دارد . 
توجه : 
درآمدی بین مدت متوسط بستری شدن و مدت بالایی بستری شدن وجود ندارد و درآمد بیمارستان اگر مدت بستری شدن برابر یا کمتر از حد پایین بستری شدن باشد کاهش می یابد . 
با انجام مدیریت DRG بیمارستانها می توانند نیازمندیهای DRG را با فعالیتها هماهنگ کنند . بخش سوم گزارش را که طبق این گزارش هر دکتر باید هر روز صبح که بیمار را ویزیت می کند کامل می کند ، نمایش می دهد . این گزارش نشان می دهد که 
۱ ) بیماری که دکتر باید ویزیت کند ۲ ) تاریخی که بیمار باید مرخص شود 
۳ ) مدت بستری شدن ۴ ) روزهایی با مدت پایین بستری شدن و این امر نشان دهنده این مطلب است که بیمار باید در بیمارستان نگهداری شود تا در آمد افزایش یابد . 
۵ ) تشخیصهای پزشکی و جراحی و تاثیری که روی DRG می گذارد . 
چنین گزارشی توسط پرستاران نیز پر می شود تا زمانی که می خواهد شیفت را تعویض کند از وضعیت بیمار مطلع شوند . 
این گزارشات شامل : 
۱ ) آشکار کردن و جمع آوری روزهای پرداخت نشده بین مدت متوسط و مدت بالا – مرخص کردن فوری بیمار جایی که درآمد متوقف شده است . 
۲ ) آشکار کردن زمانی که مدت پایین هنوز فعال است ، مدت پایین بستری شدن درآمد را کاهش می دهد بیمار باید در  بیمارستان نگهداری شود تا درآمد افزایش یابد . 
۳ ) حمایت از شروع زمانی که مرخصی آغاز می شود و کنترل مدت بستری شدن و نقشه هایی برای مراقبتهای بعد از مرخصی  
تعیین کردن DRG :
در تعیین DRG ، گروه تعیین کننده منطق را در تصمیم شاخه ای در نظر می گیرد تا شرایطی را که برای بیمار اعمال می شود کنترل کند . این تصمیم درختی تحت شرایط خاص کنترل می شود . تشخیصهای پزشکی ویژه بالاترین تاثیر دارویی تعیین DRG دارد . کدهای پزشکی و تشخیص دوم در تعیین DRG و به طور ویژه در تعیین شرایط پیچیده موثر هستند . 
شاخصهایی که روی تعیین DRG اثر می گذارند .      
شامل : 
* تشخیص اصلی * کدهای مرحله ای * کدهای فرعی * سن و جنس * وزن زمان تولد 
*مکان ترخیص شدن 
تشخیص اصلی :
پزشکی که مسئول درمان بیماری می باشد تشخیص اصلی را ارائه می دهد . 
تشخیص اصلی ویژگیهای اصلی را تعیین می کند . این ویژگیها با سیستم اصلی بدن منطقی می باشد . ۲۳ عامل اصلی وجود دارد . 
تعاریف تشخیص اصلی در استرالیا متفاوت است . در تعدادی از ایلات به عنوان دلیل اصلی ورود به بیمارستان تعریف می شود .در مکانهای دیگر به عنوان اصلی ترین معرفی می شود .  
تعریف تشخیص اصلی روی حجم وجه پرداخت شده اثر می گذارد . اگر تشخیص داده شود بیمارستان می تواند وجه پرداخت شده را محاسبه کند . AR-DRG شامل ۴ مرحله است . 
۱ ) تشخیص اصلی نوع مراقبت را بر اساس عاملهای ویژه تعیین می کند  در این مورد استثتناهایی وجود دارد شامل * سن کمتر از ۲۹ روز * تشخیص هایی که شامل بی نظمی های دوران تولد می شود * تشخیص در مورد تومور * پیوند کبد * پیوند مغز استخوان 
* بی نظمی های تنفسب * تشخیص اولیه و ثانویه HIV و ایدز 
۲ ) جدا سازی پزشکی و جراحی بر اساس اتاقهای ویژه تمام جراحی ها در بر گرفته نمی شوند . 
۳ )گروههای فرعی بر اساس اجرای مراحل دقیق جراحی برای بیماران و اعمال شرایط دقیق 
۴ ) تعیین نهایی DRG سن و شرایط خاص پیچیده را در نظر می گیرد . 
تعیین DRG  بر اساس موارد معین : 
کلید اساسی در این صورت بستری شدن است . درآمد DRG بر اساس مدت متوسط بستری شدن است و اگر این مدت تغییر کند وجه پرداختی دچار مشکل می شود . 
در رابطه با امور مالی DRG تاخیر در تکمیل گزارشات پزشکی نتایج جدی در پی دارد . همانطور که درمان پیشرفت می کند تشخیص جدید ظاهر می شود و در نوع DRG اعمال شده باید تجدید نظر شود . 

منابع فراهم شده از تعیین DRG : 
با در نظر گرفتن فعال شدن مدت بستری شدن ، درآمد بیمارستان افزایش می یابد . 
نقشه مرخصی بر اساس اطلاعات کلینیکی 
تشخیص اصلی قابل دسترسی آسانتر می باشد اگر با وجه پرداختی تطبیق پیدا کند. 
زمانی که لک ها قابل تشخیص باشد اطلاعات دیگر قابل تشخیص می شود . 
تاثیر هزینه به مدرک نامناسب :
( مثال ۱ ) 
بیماری ۲۶ ساله برای درمان به بیمارستان آورده شد که ترکیبی از شکستگی های مختلف را داشت . شکستگی به وسیله ثابت کردن محل آن درمان شد . 
پزشکان مسئول تشخیص و درمان را این گونه ثبت کردند . 
کاهش شکستگی بازو :
به علت کمبود جزئیات در این باره حادثه این گونه تعریف شد . 
T100 شکستگی در اندمهای بالایی ، آرنج و ساعد گزارش داده شد . 
۴۷۳۳۶۳۰۰ کاهش شکستگی بدون ثابت کردن ، بازو ، NOS 
نتیجه AR-DRG به این صورت می باشد . 
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
۲-۲- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
 معاونت هزينه و خزانه‌داری كل كشور

معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور وظيفه انجام اعمال نظارتهاي مالي بر مخارج كليه دستگاه‌هاي دولتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت اعتبار اخذ نمايند را دارد اين اعمال نظارت از طريق واحد سازماني به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.
اداره کل اوراق بهادار مسئولیت انجام امور اوراق بهادار را بر اساس ماده ۴۹ قانون محاسبات به عهده دارد.
اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها وظیفه تامین کادر مالی مشاغل ذیحسابی را در دستگاههای اجرایی را عهده دار می باشد.
اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری
مسئولیت هماهنگی در اعمال روشهای حسابدار به عهده اداره کل مذکور می باشد.
اداره کل خزانه  وظیفه جمع آوری و تمرکز درآمدهای عمومی اختصاصی شرکتها و صورت مالی و پرداختها دولت را عهده دار می باشد.
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با اجرای بودجه و در دستگاههای دولتی را عهده دار می باشد.
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایبش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پیشنهاد سیاستهای کلی سازمان در زمینه امور فنی و حرفه‌ای به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب .

ب – پیشنهاد برنامه‌های امور فنی و حرفه‌ای در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات سازمان ( مشتمل بر برنامه‌ریزی برای مدیریت تدوین استانداردها ومدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای) و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب . 

پ – تدوین استانداردهای ( اصول و ضوابط) حسابداری و حسابرسی بمنظور رفع تنگناهای موجود و تأمین نیازهای کشور با بکارگیری مدیریت تدوین استانداردها و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح سازمان 
– تهیه دستورالعملها ، فرمها ، برنامه‌ها و بخشنامه‌های حرفه‌‌ای ( مشتمل بر پاسخ سئوالات حرفه‌ای همکاران و واحدهای مورد رسیدگی ) با بکارگیری مدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح سازمان .

ث- هدایت و نظارت بر برگزاری سمینار ، سخنرانی و جلسات توجیهی فنی و حرفه‌ای که در چارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب بمنظور دستیابی به اصول و ضوابط مورد قبول(استانداردها) تشکیل می‌شود .

ج – بررسی و تائید نشریات ، جزوات ، مقالات و سایر مطالب در زمینه امور فنی و حرفه‌ای که بعنوان نظر رسمی سازمان منتشر می‌گردد.

چ – همکاری و هماهنگی با کمیته آموزش درمورد مسائل فنی و آموزشی .

چ – تنظیم و ارائه گزارشات عملیات و صورتجلسات خود به هیئت عامل و هیئت عالی نظارت .

خ – سایر امور فنی و حرفه‌ای ارجاع شده ازطرف هیئت عامل سازمان .
وظایف دبیر کمیته فنی  حسابرسی
وظایف دبیر کمیته :

دبیرکمیته عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود :

الف – تنظیم و ثبت موضوعات ارجاع شده به کمیته .

ب – تنظیم دستور جلسات و ارائه آن به اعضا پس از تائید رئیس کمیته و پیگیری مستمر و بموقع جلسات کمیته .

ج – تهیه متن صورتجلسات و اخذ امضاء از حاضرین 

د – ارتباط دائم با اعضای کمیته ، کارکنان سازمان و سایر اشخاص در زمینه مسائل فنی .

ه‍ – سایرامور مربوط به کمیته .

تبصره –دبیرکمیته از خدمات افراد دیگری در زمینه اجرای وظایف فوق زیر نظر خود استفاده خواهد نمود
خلاصه قانون SARABANES- OXLEY

– مدیرعامل ، مدیر مالی ، کنترلر و رئیس حسابداری تا یکسال قبل از انجام حسابرسی نباید در استخدام حسابرس بوده باشند .

– مدیران ارشد و مدیران رده بالا نمی توانند از شرکت وام بگیرند .

– هیئت مدیره و مدیران اجرایی باید معاملات سهام خود را تا قبل از دومین روزکاری . افشا کنند .

– فروش اوراق بهادار شرکت توسط مدیران ارشد و مدیران رده بالا در زمانی که اعضای صندوق بازنشستگی نمی توانند به اینکار مبادرت کنند . مننوع است .

– مدیر عامل و مدیر مالی ملزم اند بیانه ای شامل تاییدیه ی صحت صورت های مالی و افشاهای مندرج در آن و منصفانه بودن آن . صادر کنند .

– SEC ملزم شده که روش حسابداری شرکت ها را از لحاظ کفایت و مناسبت بررسی کند .

– مدیریت ملزم شده گزارش ” ایجاد و سنجش مرتب کنترل داخلی ” را ارائه کند و حسابرس باید در مورد این سنجه ها گزارش بدهد .

– هر شرکت باید اعلام کند آئین رفتار حرفه ای برای مدیران ارشد مالی دارد یا نه و محتویات آن را افشاءکند .

– تاثیر گذاری ، اعمال زور و فشار و تهدید با هدف متقلبانه و گمراه کردن حسابرس ، جرم تلقی می شود .

– SEC می تواند از انتخاب شدن بعضی افراد به عنوان هیئت مدیره یا مدیر اجرایی شرکتهای عضو جلوگیری کند .

– در صورتی که ظرف ۱۲ ماه بعد از انتشار . صورت های مالی با موارد قانونی مغایرت پیدا کند . مدیر عامل و مدیر مالی باید تمام پاداش ها و مبالغ سود های سهمی و سود حاصل از فروش اوراق بهادار حاصله را مسترد نمایند .

– اعضای کمیته حسابرسی نمی توانند غیر از آنچه به عنوان مدیر می گیرند از شرکت پولی دریافت کنند و نمی توانند به شرکت وابسته باشند .

– حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید به مطالب مالی کاملا آشنا باشد .

– کمیته باید نظامنامه داشته باشد و آن را همراه گزارش سالانه ، ارائه کند .

– کمیته حسابرسی مسئول استخدام ، تعیین حق الزحمه و نظارت بر موسسه حسابرسی است .

– قانون تغییراتی را در استاندارد نویسی FASB لازم دانسته است .

– قانون ، هیئت نظارت حسابداری شرکت های عمومی آمریکایی ( PCAOB) را تحت نظر SEC  برای ثبت موسسات حسابرسی ، کنترل کیفیت ، اخلاق حرفه ای و استاندارد های استقلال ، بازرسی موسسات حسابداری و تحقیق و اعمال مقررات انضباطی علیه موسسات حسابداری ایجاد کرده است ، این هیئت باید موسسات را ملزم کند که مدارک پشتیبان اظهار نظرهای حرفه ای شان را ۷ سال نگهدارند .

– بازبینی سالانه کیفیت برای آن موسسات حسابرسی که بیش از ۱۰۰ عضو SEC را حسابرسی میکنند الزامی شده است .( سایر موسسات هر سه سال یکبار )

– فهرست خدماتی که حسابرس نمی تواند ارائه کند ( به مشتری حسابرسی ) توسعه یافته و به شرح زیر است  :

* خدمات حسابداری یا سایر خدمات مربوط به سوابق حسابداری یا صورت های مالی مشتری

* طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مالی

* خدمات آماری

* حسابرسی داخلی

* کارگزاری یا دلالی ، مشاوره سرمایه گذاری یا خدمات بانک سرمایه گذاری

* خدمات قانونی ( حقوقی )

– شریک اصلی و شریک بازبین باید هر ۵ سال یکبار عوض شوند ( اثرات بالقوه الزام تعویض خود موسسه حسابرسی نیز هنوز در حال بررسی است )

– حسابرس باید مباحث مفصل و ساختاری با کمیته حسابرسی داشته باشد و طی آنها در خصوص روشهای حسابداری مخصوص و طرز برخورد با اطلاعات مالی که با مدیریت اجرایی بحث کرده ، گزارش بدهد و بگوید طرز عمل پیشنهادی خودش چه بوده است .

– کمیته حسابرسی مسوول بررسی موارد عدم توافق حسابرسی و مدیریت است و حسابرس ملزم است این موارد را به کمیته گزارش کند :

* مطالب مهم در خصوص اصول حسابداری و طرز ارائه صورت های مالی

* تحلیل های مدیریت و حسابرسی داخلی در مورد موارد مهم و قضاوت های بعمل آمده در صورت های مالی

* اثر نوآری های حسابداری و مقرراتی و ساختار های غیر ترازنامه ای

* گزارش درآمد ها به رسانه ها و اطلاعات مالی به تحلیل گران و موسسات رتبه بندی .

– قانون از سازمانهای خود انتظام مربوط می خواهد مقررات تضاد منافع برای تحلیل گرانی که سرمایه گذاری در اوراق بهادار را توصیه می کنند ، ایجاد کنند .

– قانون SEC  را ملزم کرده است که استاندارد های حداقل برای رفتار حرفه ای وکلا بگذارد .

– قانون SEC  را ملزم کرده مطالعاتی در جهت بررسی وضعیت بانک های سرمایه گذاری ، مشاوران سرمایه گذاری ، دلالان ، معامله گران و وکلایی که ممکنست در نادیده گرفتن قانون اوراق بهادار و تهیه صورتهای مالی گمراه کننده نقش داشته باشند صورت دهد .


۱٫  حسابرسی و بازرسی قانونی

الف) حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی و حسابرسی و بازرسی شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است. 

ب) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی باشد به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

پ) حسابرسی و بازرسی قانونی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع یا بالاترین رکن آنها و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند. 

ت) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای فرعی بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند در صورت تصویب مجمع عمومی آنها. 

ث) حسابرسی طرحهای تملک داراییهای ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت ( ازقبیل بیع متقابل) مورد اجرا در دستگاههای بندهای (الف) و (ب) فوق. 

ج)حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت و یا حجم بالای عملیات هستند بر حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی. علاوه بر موادر مذکور، سازمان می تواند حسابرسی عملیاتی شرکتهایی را که به صورت اختیاری متقاضی حسابرسی عملیاتی هستند، متنا سب با ظرفیت خالی و امکانات موجود، انجام دهد. 
 • بازدید : 84 views
 • بدون نظر

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.

روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نيز فرضاً ۱۲ نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ريال دستمزد دريافت مي‌دارند.

 

در اين پروژه سعي من بر اين بوده از زياده نويسي هاي بيجا (منظور افزايش مقدار خريد و فروش و هزينه هاي روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عمليات بيشتري خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفيد تمامي عملياتي را كه لازم يك طرح حسابداري است را انجام داده باشم. و فكر مي كنم كه هدف اصلي از اين پروژه نشان دادن مراحلي است كه الزاماً بايد انجام گيرد، نه زياده نويسي در مورد هر يك از مراحل…

 

 

شرح

صفحه

 

تعريف: داراييها   داراييهاي جاري   داراييهاي غير جاري

تعريف: بدهيها    بدهيهاي جاري   درآمدها    هزينه ها    سرمايه

تعريف: ترازنامه     صورتحساب سود وزيان

ترازنامه منتهي به ۳۱/۶/۸۳

سند حسابداري مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر كل در پايان مهر ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۷/۸۳

ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول

سند حسابداري آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر كل آبان ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان آبان ماه

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۸/۸۳

ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده

كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداري آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمايشي اصلاح شده

ارزيابي موجودي پايان دوره آذر ماه به روش ساده

كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهاي موقت و بستن حسابهاي دائم در پايان آذر ماه

صورتحساب سود و زيان منتهي به ۳۰/۹/۸۳

صورتحساب سرمايه منتهي به ۳۰/۹/۸۳

ترازنامه منتهي به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

ترازنامه

كارگاه توليدي نقل

منتهي به ۳۱/۶/۸۳

داراييهاي جاري:

 

 

بدهيهاي جاري:

 

بانك

۸۷،۱۳۳،۲۰۰

 

حسابهاي پرداختني

۱۷،۹۷۶،۹۰۰

ح ـ دريافتني

۶۷،۶۸۷،۵۰۰

 

اسناد پرداختني

۱۹،۸۹۹،۹۰۰

پيش پرداخت بيمه

۲،۹۹۰،۰۰۰

 

جمع بدهيهاي جاري:

۳۷،۸۷۶،۸۰۰

اسناد دريافتني

۷،۸۱۲،۵۰۰

 

 

 

موجودي كالا

۱۶،۶۵۰،۰۰۰

 

 

 

ملزومات

۵،۵۵۰،۰۰۰

 

 

 

جمع داراييهاي جاري:

 

۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰

 

 

داراييهاي ثابت:

 

 

 

 

ساختمان

۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

وسايط نقليه

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

ســرمايه

۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته وسايط نقليه

(۳،۵۰۰،۰۰۰)

 

 

 

ارزش دفتري

۶۶،۵۰۰،۰۰۰

 

 

 

ماشين آلات

۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته ماشين آلات

(۴،۰۰۰،۰۰۰)

 

 

 

ارزش دفتري

۷۶،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

اثاثه

۹،۸۰۰،۰۰۰

 

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-just

برچسب ها

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.

روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نيز فرضاً ۱۲ نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ريال دستمزد دريافت مي‌دارند.

 

در اين پروژه سعي من بر اين بوده از زياده نويسي هاي بيجا (منظور افزايش مقدار خريد و فروش و هزينه هاي روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عمليات بيشتري خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفيد تمامي عملياتي را كه لازم يك طرح حسابداري است را انجام داده باشم. و فكر مي كنم كه هدف اصلي از اين پروژه نشان دادن مراحلي است كه الزاماً بايد انجام گيرد، نه زياده نويسي در مورد هر يك از مراحل…

 

 

شرح

صفحه

 

تعريف: داراييها   داراييهاي جاري   داراييهاي غير جاري

تعريف: بدهيها    بدهيهاي جاري   درآمدها    هزينه ها    سرمايه

تعريف: ترازنامه     صورتحساب سود وزيان

ترازنامه منتهي به ۳۱/۶/۸۳

سند حسابداري مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر كل در پايان مهر ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۷/۸۳

ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول

سند حسابداري آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر كل آبان ماه

صورت مغايرت بانكي در پايان آبان ماه

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۸/۸۳

ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده

كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداري آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

صورت مغايرت بانكي

تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمايشي اصلاح شده

ارزيابي موجودي پايان دوره آذر ماه به روش ساده

كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهاي موقت و بستن حسابهاي دائم در پايان آذر ماه

صورتحساب سود و زيان منتهي به ۳۰/۹/۸۳

صورتحساب سرمايه منتهي به ۳۰/۹/۸۳

ترازنامه منتهي به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

ترازنامه

كارگاه توليدي نقل

منتهي به ۳۱/۶/۸۳

داراييهاي جاري:

 

 

بدهيهاي جاري:

 

بانك

۸۷،۱۳۳،۲۰۰

 

حسابهاي پرداختني

۱۷،۹۷۶،۹۰۰

ح ـ دريافتني

۶۷،۶۸۷،۵۰۰

 

اسناد پرداختني

۱۹،۸۹۹،۹۰۰

پيش پرداخت بيمه

۲،۹۹۰،۰۰۰

 

جمع بدهيهاي جاري:

۳۷،۸۷۶،۸۰۰

اسناد دريافتني

۷،۸۱۲،۵۰۰

 

 

 

موجودي كالا

۱۶،۶۵۰،۰۰۰

 

 

 

ملزومات

۵،۵۵۰،۰۰۰

 

 

 

جمع داراييهاي جاري:

 

۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰

 

 

داراييهاي ثابت:

 

 

 

 

ساختمان

۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

وسايط نقليه

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

ســرمايه

۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته وسايط نقليه

(۳،۵۰۰،۰۰۰)

 

 

 

ارزش دفتري

۶۶،۵۰۰،۰۰۰

 

 

 

ماشين آلات

۸۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

كسر شود:

 

 

 

 

استهلاك انباشته ماشين آلات

(۴،۰۰۰،۰۰۰)

 

 

 

ارزش دفتري

۷۶،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

اثاثه

۹،۸۰۰،۰۰۰

 

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌-خرید اینترنتی تحقیق  استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌-دانلود رایگان تحقیق  استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌-دانلود رایگان مقاله  استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

دانلود و خرید کمک پایان نامه مالیات


تعداد صفحات: ۳۳ حجم فایل:۹۵ KB نوع فایل :ms-word


توضیحات:

مالیات بر حسب تعریف (OECD) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.دانلود و خرید کمک پایان نامه مالیات


تعداد صفحات: ۳۳ حجم فایل:۹۵ KB نوع فایل :ms-word


توضیحات:

مالیات بر حسب تعریف (OECD) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.عتیقه زیرخاکی گنج